Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > zdroje informací - PVČ

zdroje informací - PVČ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Kakrdová
Šetření:29. 05. 2010 - 31. 05. 2010
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.92
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Kolegové, chtěli bychom vás poprosit o vyplnění dotazníčku (max.5-10min). Zjišťujeme, jaké zdroje informací používáte při své práci. 

Děkujeme

Ajka, Krista a Marta

Odpovědi respondentů

1. Ve kterém odvětví pedagogiky volného času se převážně orientuješ? (max. 3)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dětské tábory2565,79 %65,79 %  
vedení zájmových kroužků 1950 %50 %  
outdoorové aktivity1436,84 %36,84 %  
teambuildingové akce1128,95 %28,95 %  
družiny718,42 %18,42 %  
enviromentální výchova615,79 %15,79 %  
práce se seniory12,63 %2,63 %  
prožitkové kurzy pro mládež12,63 %2,63 %  
Akce v mateřském centru12,63 %2,63 %  
od všeho kousek12,63 %2,63 %  
důchoďák12,63 %2,63 %  

Graf

2. Ze kterých zdrojů nejvíce čerpáš inspiraci pro svojí praxi a práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
knihy, časopisy3078,95 %78,95 %  
škola, kurzy2668,42 %68,42 %  
internet, média2360,53 %60,53 %  
informace od kolegů či účastníků podobných akcí12,63 %2,63 %  
zkušení pracovníci - kamarádi12,63 %2,63 %  
od zkušenějších známých 12,63 %2,63 %  
ze všech tří zdrojů,myslím že je to vyrovnané12,63 %2,63 %  
zkušenosti moje a druhých12,63 %2,63 %  
ostatní vyučující a jejich rady12,63 %2,63 %  

Graf

3. Uveď konkrétní příklady:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

???

.

...

Bývalá učitelka v družině

časopis Gymnazion, knihy Zlatý fond her, Dobrodružné hry a cvičení v přírodě

Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, zlaté fondy, sborníky

Dobrodružné hry a cvičení v přírodě/v tělocvičně - Neuman, Jan Hry ve městě - Zapletal, Miloš Teambuilding - Hermochová, Soňa www.egredior.cz Lezecké stěny aneb výchova prožitkem - Neuman, Jan Lanové překážky a dráhy - Hrkal, Hanuš Dramatická výchova ve škole - Bláhová, Krista www.zajimaveuceni.cz www.hra.cz Sociálně-psychologické hry pro život I-IV - Hermochová, Zapletal a kol.

Dobrodružné hry v přírodě, Hry do kapsy, Psychohry, Zlatý fond her...

Ferdinand Mazal, Miloš Zapletal, Jan Neuman www.hranostaj.cz, gymnasion, Zlatý fond her, Prázdninová škola Lipnice, Dobrodružné hry a cvičení v přírodě,...

Hranostaj.cz, zlatý fondy,většina knížek od porátlu, škola díky předmětům, které máme na PVČ.

Hry, které jsem dříve neznala. Např. Veselý králíček, slepý čtverec.

Inspiraci nejvíc čerpám z přímé zkušenosti. Hodně mi dalo úvodní soustředění v první ročníku studia PVČ, které mě vybavilo pestrou škálou outdoorových her. Přínosný pro mě byl i předmět práce se skupinou, kde jsem si doplnila seznam her, které můžu aplikovat jak na táborech s dětmi, tak při team buildingových aktivivtách s dospělými.

já si teď nevzpomenu

Jan Neuman

Jan Neuman-Dobrodružné hry a cvičení v přírodě

Jan Neuman, bibliografie

Jiná učitelka kroužku mi řekne, která hra děti baví, či na závodech vidím něco zajímavého, a tak to přetvořím k obrazu svému. Na kurzech různé hry které pak vyzkouším i na kroužku ve škole na hodině pedagogiky celkem zajímavé zkušenosti, které se dají aplikovat i do praxe

Johnson Joining Together Instruktorský slabikář PŠL GOOGLE.COM

keramická dílna - používám jak publikace, tak časopisy, tak například výstavy a fotogalerie na internetu

Knihy - Zlatý fond her, Hry do kapsy škola - prožitková pedagogika, práce se skupinami kurzy - kurzy od hnutí Go internet - Hranostaj.cz

Knihy: práce s hrou, zlaté fondy her internet: hranostaj aj.

Knihy: Různé knihy o táborech či s výpisem her apod. Internet: www.detskestranky.cz, www.predskolak.cz, ... Pracuji i s předškoláky.

kurzy které jsem absolvovala v rámci školy, stránky kde jsou výtvarné techniky,

Neuman..

nová zásobárna her ze školy nové podněty od spolužáků ověřené zkušenosti ostatních (učitelé, lektoři) metodika práce ze školy

přednášky, povinná literatura

Skautké publikace, kurzy převážně skautské...

ted mě nic nenapadá,

Toufarová - Aerobic pro děti, Toufarová - Skotačíme na bublinách, Hájková - aerobic - soutěžní formy, FACE Czech, FISAF, ACI Praha, youtube. com

výtvarné stránky na netu ( je jich hodně), Top časopisy a knížky s hrami - Zapletal,sportovní hry, hry z portálu mravenec

www.arr.cz, ICM Vesec...

www.hranostaj.cz, Zapletal, Jiří Chour

Zapletal..

Zlaté fondy od Lipnice, internet - kde se dá, spolužáci...

zlatý fond hry do kapsy hranostaj škola - práce se skupinami, envi, pro kurzy od hnití GO

zlatý fond her

Zlatý fond her1-3, Gimnasion, Dobrodružné hry v přírodě, I dospělý si mohou hrát... kurzy o hnutí Go, Velký vůz, Lipnice... Moodle, Hranostaj...

4. Čerpáš inspiraci z cizojazyčných zdrojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3386,84 %86,84 %  
ano513,16 %13,16 %  

Graf

5. Pokud jsi v předchozí otázce odpověděl ano, tak z jakých? Pokud ne, tak proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Bohužel nemám moc času na hledání cizojazyčných zdrojů, každopádně se těším, až nějaký pěkný objevím:)

Cizí jazyk neovládám dostatečně na to, abych si mohla přečíst cizojazyčnou literaturu.

cízí jazyky mi nejdou

Green teacher, Procházky po zemi

hlavně z knih a webových stránek

Johnson Joining Together

k žádnému jsem se nedostala

knihy, intenet

Moc jazyk neumím a trvá dlouho než si to přeložím a často se k ní ani nedostanu

moc práce

Moc se v jazycích nevyznám

Na českém trhu je dostatek literatury a podkladů pro mou práci.

Náročnost, vlastní jazykové vybavení

ne

Ne - neumím pořádně jazyk

Ne, protože je náročné na čas to překládat..a cizojaz.knih o pvč je pomálu..

nebaví mě překládat to, na anglinu nejsem moc dobrá...

Nedostatečné znalosti

nejsem v jazyce tak zkušená, abych si troufla přenést to do praxe

Není čas.

není to potřeba českých zdrojů mám dostatek

Neumím anglicky

Neumím moc dobře cozí jazyk a doposud mi česká literatura stačila.

nevím z jakých, lenost

Nevim, raději si pročtu knihu v českém jazyce.

neznám jazyk

Poněvadž moje jazykové schopnosti nejsou,natolik dokonalé,abych tyto zdroje přeložila.

Pro praxi ještě nebyla potřeba. Ale co se týče teorie do školy, tak čerpám cizojazyčnou literaturu z Proquestu.

Problém s překladem

Project adventure

protože bych nad překlady musela trávit kvanta času, který nemám, z čehož vyplývá,že základním problémeme je to, že neovládám jazyky tak jak by bylo potřeba

Protože cizí jazyky neovládám, tak abych z nich mohla čerpat.

protože jsem líná si je překládat

protože nerada používám cizí jazyky

Prozatím mi stačí zrdoje v českém jazyku, nicméně je mi jasné, že v nejbližší době se musím začít vzdělávat i v cizojayzčné literatuře, která nabízí celou řadu velmi inpsirativních, inovativních a zajímavých materiálů.

V češtině je to pro mě jednodušší a rychlejší

6. Uveď jeden konkrétní zdroj, ze kterého čerpáš nejvíce:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Bible

Dobrodružné hry a cvičení v přírodě

Dobrodružné hry a cvičení v přírodě - Jan Neuman

Dobrodružné hry v přírodě.

Donrodružené hry a cvičení v přírodě, J. Neumann

google

Hájková a kolektiv - aerobik - soutěžní formy.

Hranostaj

hranostaj.cz

Hry do kapsy

internet

Internet

internet

Jan Neuman, dobrodružné hry v přírodě

kolegině

Lidi z oboru

memonetálně škola (předmět Práce se skupinami)

např. moodle

Nejvíc asi z internetu (stránky s vv)

nemám takový zdroj

Neuman - cokoliv

pedagogické věno ze střední :)

Praktická zkušenost - cvičení ve škole, kurzy a šklení.

škola

škola

viz výše

Vlastní zkušenosti

www.google.cz

www.hranostaj.cz

www.oddysea.cz

Z vlastních zkušeností a nasbíraných dat ze střední školy a od kolegů. Hlavně předělávám již známe a osvědčené hry a aktivity do jiných témat ¨, přidávám jiná pravidla - vytvářím vlastní aktivity.

zážitky z kurzů

Ze získaných zkušeností a vlastního zásobníku her.

zkušenosti ze školy

zlatý fondy

žádný

7. Kde získáváš informace o zdrojích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
škola3078,95 %78,95 %  
internet, média2257,89 %57,89 %  
knihy, časopisy1128,95 %28,95 %  
zaměstnavatel, kolegové923,68 %23,68 %  
promiň nechápu tuto otázku.12,63 %2,63 %  
Katalogový lístek knihoven12,63 %2,63 %  
přátelé ve stejném odvětví a podobném kroužku12,63 %2,63 %  
spolužáci12,63 %2,63 %  

Graf

8. Který ročník pedagogiky volného času studuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
druhý ročník1642,11 %42,11 %  
první ročník1334,21 %34,21 %  
třetí ročník615,79 %15,79 %  
již jsem absolvoval(a)37,89 %7,89 %  

Graf

9. Jsi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3181,58 %81,58 %  
muž718,42 %18,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kakrdová, A.zdroje informací - PVČ (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zdroje-informaci-pvc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.