Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdroje pracovní motivace

Zdroje pracovní motivace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Křenková
Šetření:07. 03. 2013 - 11. 03. 2013
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):25 / 25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím vás o  vyplnění dotazníku týkajícího se zdrojů pracovní motivace, děkuji, Markéta

Odpovědi respondentů

1. Do jaké míry jsou pro Vás důležité podněty jako je pochvala, uznání nebo poděkování za dobře odvedenou práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité2961,7 %61,7 %  
středně důležité1736,17 %36,17 %  
nedůležité12,13 %2,13 %  

Graf

2. Manažer poskytuje mé osobě zpětnou vazbu týkající se dobře odvedené práce, nebo úkolu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2144,68 %44,68 %  
spíše nesouhlasím1327,66 %27,66 %  
souhlasím1123,4 %23,4 %  
nesouhlasím24,26 %4,26 %  

Graf

3. Vím, jak moje práce zapadá do celkového systému.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě vím2144,68 %44,68 %  
spíše vím2042,55 %42,55 %  
spíše nevím612,77 %12,77 %  

Graf

4. Mám dostatek informací pro řádný výkon mé práce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2553,19 %53,19 %  
určitě ano1940,43 %40,43 %  
spíše ne36,38 %6,38 %  

Graf

5. Vím, co ode mne a od mé práce očekávají a co ode mne požadují mí nadřízení a zákazníci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě vím2451,06 %51,06 %  
spíše vím2042,55 %42,55 %  
spíše nevím36,38 %6,38 %  

Graf

6. Jsem spokojen se svojí prací a jejím obsahem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a2757,45 %57,45 %  
velmi spokojen/a919,15 %19,15 %  
spíše nespokojen/a817,02 %17,02 %  
velmi nespokojen/a36,38 %6,38 %  

Graf

7. Mám jasně stanovené pracovní úkoly.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2348,94 %48,94 %  
určitě souhlasím1940,43 %40,43 %  
spíše nesouhlasím510,64 %10,64 %  

Graf

8. Jsem za svůj pracovní výkon managementem spravedlivě (slovně, finančně) hodnocen/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2144,68 %44,68 %  
spíše nesouhlasím1225,53 %25,53 %  
souhlasím919,15 %19,15 %  
zcela nesouhlasím510,64 %10,64 %  

Graf

9. Na mém pracovišti panuje přátelská atmosféra, se svými kolegy mám dobré vztahy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2042,55 %42,55 %  
určitě souhlasím1940,43 %40,43 %  
spíše nesouhlasím714,89 %14,89 %  
zcela nesouhlasím12,13 %2,13 %  

Graf

10. Tok informací mezi jednotlivými kolegy je dostatečný, pružný a rychlý.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2859,57 %59,57 %  
spíše nesouhlasím919,15 %19,15 %  
souhlasím817,02 %17,02 %  
zásadně nesouhlasím24,26 %4,26 %  

Graf

11. Tok informací probíhá napříč celou společností stejnoměrně, nikdy nedochází ke zkreslení informací podávaných z vyšších pater.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nedokážu zhodnotit1634,04 %34,04 %  
spíše souhlasím1429,79 %29,79 %  
spíše nesouhlasím919,15 %19,15 %  
nesouhlasím510,64 %10,64 %  
souhlasím36,38 %6,38 %  

Graf

12. Mám jasně definované cíle a kritéria.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2859,57 %59,57 %  
souhlasím1225,53 %25,53 %  
spíše nesouhlasím510,64 %10,64 %  
nesouhlasím24,26 %4,26 %  

Graf

13. Mé cíle jsou splnitelné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2144,68 %44,68 %  
souhlasím1736,17 %36,17 %  
spíše nesouhlasím48,51 %8,51 %  
nevím48,51 %8,51 %  
nesouhlasím12,13 %2,13 %  

Graf

14. Management vytváří prostředí pro dostatek příležitostí pro vlastní iniciativu svých pracovníků.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2144,68 %44,68 %  
spíše nesouhlasím1327,66 %27,66 %  
souhlasím817,02 %17,02 %  
nesouhlasím510,64 %10,64 %  

Graf

15. K novým úkolům přistupuji aktivně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2451,06 %51,06 %  
spíše souhlasím1940,43 %40,43 %  
spíše nesouhlasím48,51 %8,51 %  

Graf

16. Je Vám někdy přidělen úkol, který se pro Vás vysloveně nehodí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3676,6 %76,6 %  
nikdy612,77 %12,77 %  
často510,64 %10,64 %  

Graf

17. Můj nadřízený je připraven mne vyslechnout, když to potřebuju.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2042,55 %42,55 %  
určitě ano1327,66 %27,66 %  
spíše ne1123,4 %23,4 %  
určitě ne36,38 %6,38 %  

Graf

18. Jsem dobře informován o cílech a poslání společnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2348,94 %48,94 %  
určitě ano1838,3 %38,3 %  
spíše ne48,51 %8,51 %  
určitě ne24,26 %4,26 %  

Graf

19. Znám cíle společnosti ve které pracuji a jsou mi jasné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2144,68 %44,68 %  
rozhodně ano2042,55 %42,55 %  
spíše ne48,51 %8,51 %  
rozhodně ne24,26 %4,26 %  

Graf

20. Zajímám se o dění ve firmě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2246,81 %46,81 %  
spíše souhlasím1429,79 %29,79 %  
spíše nesouhlasím919,15 %19,15 %  
nesouhlasím24,26 %4,26 %  

Graf

21. Je mi umožněno rozvíjet své profesní schopnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2144,68 %44,68 %  
spíše nesouhlasím1327,66 %27,66 %  
rozhodně ano919,15 %19,15 %  
rozhodně nesouhlasím48,51 %8,51 %  

Graf

22. Které vlastnosti považujete u manažera za nejdůležitější? Ohodnoťte prosím, kdy 1 nejméně a 10 je nejvyšší hodnocení.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Manažer vytváří ve skupině týmového ducha.5.85113.786
Manažer jde většinou dobrým příkladem6.5969.347
MAnažer umí podat kritiku.6.669.459
Manažer dokáže uvést svá rozhodnutí do praxe.6.5748.074
Manažer umí pochválit.5.667.203
Kdykoliv mohu požádat manažera o radu.5.9366.57
Manažer je spravedlivý.5.0647.975
Manažer dodržuje dohody, které spolu učiníme.5.838.567
Manažer je důsledný a předvídatelný ve svých rozhodnutích a ve svém chování.5.5538.588
Většinou mohu věřit tomu, co manažer řekne.6.36212.997
Mám od manažera jasná kritéria pro hodnocení své práce.5.91514.929

Graf

23. Jak dlouho ve Vaší společnosti pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 roky1736,17 %36,17 %  
2-5 let1123,4 %23,4 %  
více než 5 let1021,28 %21,28 %  
méně než 1 rok919,15 %19,15 %  

Graf

24. Zařaďte se prosím do jedné z následujících skupin.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 -30 let1634,04 %34,04 %  
méně než 25 let1531,91 %31,91 %  
35 - 50 let919,15 %19,15 %  
30 -35 let612,77 %12,77 %  
50 a více let12,13 %2,13 %  

Graf

25. Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3880,85 %80,85 %  
muž919,15 %19,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké míry jsou pro Vás důležité podněty jako je pochvala, uznání nebo poděkování za dobře odvedenou práci?

2. Manažer poskytuje mé osobě zpětnou vazbu týkající se dobře odvedené práce, nebo úkolu.

3. Vím, jak moje práce zapadá do celkového systému.

4. Mám dostatek informací pro řádný výkon mé práce.

5. Vím, co ode mne a od mé práce očekávají a co ode mne požadují mí nadřízení a zákazníci.

6. Jsem spokojen se svojí prací a jejím obsahem.

7. Mám jasně stanovené pracovní úkoly.

8. Jsem za svůj pracovní výkon managementem spravedlivě (slovně, finančně) hodnocen/a.

9. Na mém pracovišti panuje přátelská atmosféra, se svými kolegy mám dobré vztahy.

10. Tok informací mezi jednotlivými kolegy je dostatečný, pružný a rychlý.

11. Tok informací probíhá napříč celou společností stejnoměrně, nikdy nedochází ke zkreslení informací podávaných z vyšších pater.

12. Mám jasně definované cíle a kritéria.

13. Mé cíle jsou splnitelné.

14. Management vytváří prostředí pro dostatek příležitostí pro vlastní iniciativu svých pracovníků.

15. K novým úkolům přistupuji aktivně.

16. Je Vám někdy přidělen úkol, který se pro Vás vysloveně nehodí.

17. Můj nadřízený je připraven mne vyslechnout, když to potřebuju.

18. Jsem dobře informován o cílech a poslání společnosti.

19. Znám cíle společnosti ve které pracuji a jsou mi jasné.

20. Zajímám se o dění ve firmě.

21. Je mi umožněno rozvíjet své profesní schopnosti.

22. Které vlastnosti považujete u manažera za nejdůležitější? Ohodnoťte prosím, kdy 1 nejméně a 10 je nejvyšší hodnocení.

23. Jak dlouho ve Vaší společnosti pracujete?

24. Zařaďte se prosím do jedné z následujících skupin.

25. Vaše pohlaví.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké míry jsou pro Vás důležité podněty jako je pochvala, uznání nebo poděkování za dobře odvedenou práci?

2. Manažer poskytuje mé osobě zpětnou vazbu týkající se dobře odvedené práce, nebo úkolu.

3. Vím, jak moje práce zapadá do celkového systému.

4. Mám dostatek informací pro řádný výkon mé práce.

5. Vím, co ode mne a od mé práce očekávají a co ode mne požadují mí nadřízení a zákazníci.

6. Jsem spokojen se svojí prací a jejím obsahem.

7. Mám jasně stanovené pracovní úkoly.

8. Jsem za svůj pracovní výkon managementem spravedlivě (slovně, finančně) hodnocen/a.

9. Na mém pracovišti panuje přátelská atmosféra, se svými kolegy mám dobré vztahy.

10. Tok informací mezi jednotlivými kolegy je dostatečný, pružný a rychlý.

11. Tok informací probíhá napříč celou společností stejnoměrně, nikdy nedochází ke zkreslení informací podávaných z vyšších pater.

12. Mám jasně definované cíle a kritéria.

13. Mé cíle jsou splnitelné.

14. Management vytváří prostředí pro dostatek příležitostí pro vlastní iniciativu svých pracovníků.

15. K novým úkolům přistupuji aktivně.

16. Je Vám někdy přidělen úkol, který se pro Vás vysloveně nehodí.

17. Můj nadřízený je připraven mne vyslechnout, když to potřebuju.

18. Jsem dobře informován o cílech a poslání společnosti.

19. Znám cíle společnosti ve které pracuji a jsou mi jasné.

20. Zajímám se o dění ve firmě.

21. Je mi umožněno rozvíjet své profesní schopnosti.

22. Které vlastnosti považujete u manažera za nejdůležitější? Ohodnoťte prosím, kdy 1 nejméně a 10 je nejvyšší hodnocení.

23. Jak dlouho ve Vaší společnosti pracujete?

24. Zařaďte se prosím do jedné z následujících skupin.

25. Vaše pohlaví.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Křenková, M.Zdroje pracovní motivace (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zdroje-pracovni-motivace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.