Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdroje pracovního stresu

Zdroje pracovního stresu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Šimperová
Šetření:23. 04. 2024 - 27. 04. 2024
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

cílem výzkumu je získání hlubšího chápání toho jaké zdroje stresu jsou pro nás na pracovišti nejvíce zásadní. Výzkum bude využit k závěrečné práce na vysoké škole etc. Zabere vám pár minutek, otázek není moc.

Předem mokrát děkuji za vaši upřímnost a důvěru,

studentka psychologie pro manažery.

Odpovědi respondentů

1. Jste..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2151,22 %51,22 %  
Muž2048,78 %48,78 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-451536,59 %36,59 %  
23-301229,27 %29,27 %  
15-23512,2 %12,2 %  
45-55512,2 %12,2 %  
55+49,76 %9,76 %  

Graf

3. Jak často se cítíte pod tlakem v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas1536,59 %36,59 %  
Zřídka921,95 %21,95 %  
Několikrát týdně921,95 %21,95 %  
Denně717,07 %17,07 %  
Nikdy12,44 %2,44 %  

Graf

4. Které faktory v pracovním prostředí považujete za hlavní zdroje stresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nároční klienti1946,34 %46,34 %  
Vysoké pracovní nároky1434,15 %34,15 %  
Nedostatek času na dokončení úkolů1434,15 %34,15 %  
Nejasné očekávání od nadřízených1024,39 %24,39 %  
Konflikty v týmu921,95 %21,95 %  
Nedostatek podpory od kolegů49,76 %9,76 %  
Závist žárlivost gaskaiting12,44 %2,44 %  
špatná práce podřízených12,44 %2,44 %  
Hloupost a lajdáctví jiných 12,44 %2,44 %  
prokrastinace12,44 %2,44 %  
Občasná nutnost komunikace s neznámými lidmi12,44 %2,44 %  
cholerický nadřízený, a časté stížnosti (sice ne na mě, ale je to nepříjemné to poslouchat)12,44 %2,44 %  
nejistá budoucnost12,44 %2,44 %  

Graf

5. Jaký vliv má pracovní zátěž na váš celkový pocit pohody a spokojenosti v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální1946,34 %46,34 %  
Negativní1331,71 %31,71 %  
Velmi negativní512,2 %12,2 %  
Pozitvní49,76 %9,76 %  

Graf

6. Jak často se setkáváte s konflikty mezi vaší pracovní a osobní sférou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka1741,46 %41,46 %  
Občas1331,71 %31,71 %  
Nikdy512,2 %12,2 %  
Denně37,32 %7,32 %  
Několikrát týdně37,32 %7,32 %  

Graf

7. Jak moc vás ovlivňuje nedostatek podpory od vašich nadřízených nebo kolegů při řešení pracovních problémů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skoro vůbec1024,39 %24,39 %  
Docela dost921,95 %21,95 %  
Trochu921,95 %21,95 %  
Vůbec921,95 %21,95 %  
Velmi moc49,76 %9,76 %  

Graf

8. Jaký je váš názor na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem ve vaší organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá, vyvážená2663,41 %63,41 %  
Trochu nedostatečná921,95 %21,95 %  
Velmi nedostatečná512,2 %12,2 %  
Neexistuje12,44 %2,44 %  

Graf

9. Jak moc vnímáte nedostatek jasné komunikace ve vaší organizaci jako zdroj stresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skoro vůbec1639,02 %39,02 %  
Docela dost1434,15 %34,15 %  
Trochu717,07 %17,07 %  
Velmi moc37,32 %7,32 %  
Vůbec12,44 %2,44 %  

Graf

10. Jak často se cítíte přetíženi pracovními požadavky a termíny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka1434,15 %34,15 %  
Občas1229,27 %29,27 %  
Několikrát týdně614,63 %14,63 %  
Denně512,2 %12,2 %  
Nikdy49,76 %9,76 %  

Graf

11. Jaký vliv má nejistota ohledně budoucnosti vaší pracovní pozice na váš celkový pocit stresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální1639,02 %39,02 %  
Negativní1331,71 %31,71 %  
Velmi negativní717,07 %17,07 %  
Velmi pozitivní49,76 %9,76 %  
Pozitivní12,44 %2,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste..

2. Kolik je Vám let?

3. Jak často se cítíte pod tlakem v práci?

4. Které faktory v pracovním prostředí považujete za hlavní zdroje stresu?

5. Jaký vliv má pracovní zátěž na váš celkový pocit pohody a spokojenosti v práci?

6. Jak často se setkáváte s konflikty mezi vaší pracovní a osobní sférou?

7. Jak moc vás ovlivňuje nedostatek podpory od vašich nadřízených nebo kolegů při řešení pracovních problémů?

8. Jaký je váš názor na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem ve vaší organizaci?

9. Jak moc vnímáte nedostatek jasné komunikace ve vaší organizaci jako zdroj stresu?

10. Jak často se cítíte přetíženi pracovními požadavky a termíny?

11. Jaký vliv má nejistota ohledně budoucnosti vaší pracovní pozice na váš celkový pocit stresu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste..

2. Kolik je Vám let?

3. Jak často se cítíte pod tlakem v práci?

4. Které faktory v pracovním prostředí považujete za hlavní zdroje stresu?

5. Jaký vliv má pracovní zátěž na váš celkový pocit pohody a spokojenosti v práci?

6. Jak často se setkáváte s konflikty mezi vaší pracovní a osobní sférou?

7. Jak moc vás ovlivňuje nedostatek podpory od vašich nadřízených nebo kolegů při řešení pracovních problémů?

8. Jaký je váš názor na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem ve vaší organizaci?

9. Jak moc vnímáte nedostatek jasné komunikace ve vaší organizaci jako zdroj stresu?

10. Jak často se cítíte přetíženi pracovními požadavky a termíny?

11. Jaký vliv má nejistota ohledně budoucnosti vaší pracovní pozice na váš celkový pocit stresu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šimperová, M.Zdroje pracovního stresu (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://zdroje-pracovniho-stresu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.