Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Řízení lidských zdrojů na úřadech

Řízení lidských zdrojů na úřadech

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Pekarčíková
Šetření:27. 11. 2010 - 10. 12. 2010
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,
v rámci probíhajícího empirického výzkumu si Vás dovoluji požádat o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zmapovat kvalitu procesu řízení lidských zdrojů managementem městských úřadů. Z výsledku výzkumu a zjištěných skutečností budou navržena opatření k optimalizaci řízení lidských zdrojů.
Děkuji za vyplnění dotazníku M. Pekarčíková
 

Odpovědi respondentů

1. Existuje ve Vašem zaměstnání plánování osobního rozvoje a vyhledávání příležitostí k osobnímu růstu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neexistuje1100 %100 %  

Graf

2. Domníváte se, že je pro výkon Vašeho zaměstnání průběžné vzdělávání důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, určitě;1100 %100 %  

Graf

3. Účastníte se vzdělávání v rámci Vašeho úřadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, v rámci zákonem stanovených hodin. 1100 %100 %  

Graf

4. Poskytuje Vám úřad možnost seberealizace formou vzdělávání (studium, kurzy, školení)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neposkytuje.1100 %100 %  

Graf

5. Domníváte se, že jste dobře motivovaným zaměstnancem Vašeho úřadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud dosáhnu finanční odměny za vykonanou práci nad rámec pracovních povinností;1100 %100 %  

Graf

6. Domníváte se, že by zvýšení platu mělo prioritní vliv na zvýšení efektivity Vaší odvedené práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zvýšení platu vždy zvedne jak pracovní výkon, tak kvalitu odvedené práce;1100 %100 %  

Graf

7. Existuje způsob motivace, který by mohl nahradit finanční prostředky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne - peněžité odměny jsou nejvíce motivující faktor.1100 %100 %  

Graf

8. V případě odchodu ze zaměstnání v úřadě, by pro Vás rozhodující faktor byl….?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší výdělek;1100 %100 %  
Pracovní kolektiv.1100 %100 %  

Graf

9. Domníváte se, že vedoucí zaměstnanci jsou schopni přijmout do praxe nová opatření k zefektivnění práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jakékoli návrhy na zlepšení i ze strany zaměstnanců je vítáno;1100 %100 %  

Graf

10. Vyhledávají vedoucí zaměstnanci příležitosti ke zlepšení efektivity práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale zcela výjimečně;1100 %100 %  

Graf

11. Setkali jste se s netečností nebo liknavostí vedoucích zaměstnanců vůči různým situacím? (např. ignorování nápadů podřízených, podceňování vnitřních problémů úřadu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %100 %  

Graf

12. Setkali jste se s obavami vedoucích zaměstnanců brát na sebe riziko rozhodnutí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zvláště za nejistoty1100 %100 %  

Graf

13. Dokáže Vám vedoucí zaměstnanec zprostředkovat a poskytnout informace, které požadujete k výkonu své práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale informace jsou zpravidla neúplné;1100 %100 %  

Graf

14. Domníváte se, že se na Vašem pracovišti objevili nebo objevují chybné řídící praktiky? (např. odměňování nestejného výkonu stejnou odměnou, tajnůstkářství, subjektivismus při rozhodování, nejasné příkazy, upřednostňování některých pracovníků před druhými)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, setkávám se s nimi často1100 %100 %  

Graf

15. Je vedoucím zaměstnancům delegována dostatečná rozhodovací pravomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, protože své práci rozumí a mají důvěru nadřízených;1100 %100 %  

Graf

16. Přiřaďte prioritu, která nejvíce ovlivní zefektivnění výkonu Vaší práce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalitní manažerské řízení a vedení1100 %100 %  

Graf

17. Délka zaměstnání (praxe), po kterou jste úředníkem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 a více let 1100 %100 %  

Graf

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské1100 %100 %  

Graf

19. Dotazník vyplnil/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pekarčíková, M.Řízení lidských zdrojů na úřadech (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zefektivneni-rizeni-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.