Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zeleň města Mladá Boleslav

Zeleň města Mladá Boleslav

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Klainová
Šetření:17. 02. 2010 - 10. 03. 2010
Počet respondentů:162
Počet otázek (max/průměr):38 / 29.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který se týká zeleně města Mladá Boleslav a jejího okolí. Data vyhodnocena z tohoto dotazníku budou použita pro lepší pochopení názoru a potřeb obyvatel v základním krajinářském výzkumu a jako podklad diplomové práce s názvem Zeleň města Mladá Boleslav. Děkuji za Váš čas a snahu.
 

Odpovědi respondentů

1. 1) Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10967,28 %67,28 %  
muž5332,72 %32,72 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-19 let6238,27 %38,27 %  
20-29 let5936,42 %36,42 %  
40-59 let2616,05 %16,05 %  
30-39 let138,02 %8,02 %  
nad 60 let21,23 %1,23 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou6841,98 %41,98 %  
základní 5735,19 %35,19 %  
vysokoškolské3119,14 %19,14 %  
vyučen, střední bez maturity31,85 %1,85 %  
vyučen s maturitou31,85 %1,85 %  

Graf

4. Jak jste spokojeni s úrovní zeleně ve městě Mladá Boleslav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen8854,32 %54,32 %  
spíše nespokojen6841,98 %41,98 %  
velmi nespokojen42,47 %2,47 %  
velmi spokojen21,23 %1,23 %  

Graf

5. Myslíte si, že vzhled zeleně na veřejných prostranstvích a jejím okolí je v Mladé Boleslavi dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10464,2 %64,2 %  
Ano5835,8 %35,8 %  

Graf

6. Cítíte potřebu upravit pomocí ozelenění vzhled města Mladá Boleslav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12375,93 %75,93 %  
Ne3924,07 %24,07 %  

Graf

7. Co podle Vás může vést ke zlepšení kvality života z hlediska zeleně v Mladé Boleslavi? Ohodnoťte, prosím následující otázky č.7 - č.11. (1 - největší vliv, 5 - nejmenší vliv). Zlepšení údržby stávajících ploch zeleně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25835,8 %35,8 %  
35332,72 %32,72 %  
13018,52 %18,52 %  
4148,64 %8,64 %  
574,32 %4,32 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.39
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.72
Směrodatná odchylka:0.85
Medián:2
Modus:2

Graf

8. Zakládání nových ploch zeleně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16640,74 %40,74 %  
24125,31 %25,31 %  
32716,67 %16,67 %  
4169,88 %9,88 %  
5127,41 %7,41 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.09
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.27
Směrodatná odchylka:1.13
Medián:2
Modus:1

Graf

9. Více upravených ploch pro hru dětí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15232,1 %32,1 %  
24829,63 %29,63 %  
33622,22 %22,22 %  
42012,35 %12,35 %  
563,7 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.19
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.01
Směrodatná odchylka:1.01
Medián:2
Modus:1

Graf

10. Více ploch pro sportovní vyžití

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15131,48 %31,48 %  
34628,4 %28,4 %  
23823,46 %23,46 %  
41811,11 %11,11 %  
595,56 %5,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.29
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.09
Směrodatná odchylka:1.04
Medián:2
Modus:1

Graf

11. Více ploch pro relaxaci

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16640,74 %40,74 %  
25332,72 %32,72 %  
32616,05 %16,05 %  
4106,17 %6,17 %  
574,32 %4,32 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.9
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.82
Směrodatná odchylka:0.9
Medián:2
Modus:1

Graf

12. Máte-li jiné připomínky, které by mohly vést ke zlepšení kvality života z hlediska zeleně v Mladé Boleslavi, uveďte je prosím:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

čisté lavičky

děstské hřiště hlídané proti vstupu drogově závislých

doporučil bych více vodních ploch fontány,jezírka... hlavně v panelákové zástavbě

jsem pro jiný styl zakládání zeleně - větší diverzitu, vysazování nenáročných druhů, méně zahradnických úprav - zkrátka větší "přírodnost"

lepší údržba stávající zeleně, lavičky, odpadkové koše, uprava cest,

málo udržované dětské hřiště

Mezi paneláky plochu upravit na parkování /podél průjezdné cesty /a ostatní zmenšenou plochu podél paneláku zatravnit - keříky atd. - ale předevšít vše udržovat - ne jako je tomu doposud / vzrostlé stromy - ulámané větve, větve zasahují do cesty, zůstaky po klepadlech, neudržovaná pískoviště atd.

momentálně nemám

Myslím si, že by to chtělo více laviček v parcích

nám.Republiky - zeleň v betonových nádovách není okrasou ale ostudou. Živoří. Bylo by potřeba vybudovat hezký park s lavičkami. Často se kácí krásné vysoké vzrostlé stromy,které byly velikou zásobárnou kyslíku. Zdá se mi, že pokud se vysadí nové stromky, jsou to takové druhy, které budou nízké (asi pro jednodušší údržbu) a zdaleka tak tedy nemohou nahradit původní krásnou zeleň.

nemám

Nemám

nemám

nemám

nemám připomínky

nezničit parčík kvůli zbytečnému, drahému parkovacímu domu; sekat louky, aby se udržovala rozmanitost rostlinných druhů

nic nás nenapadá

odpadky v parcích

odstraňovat častěji psí exkrementy z pěších ploch

Prostředí mezi panelovými domy Na Slovance, nedostatek stromů, žádné sportovní vyžití, chybí prostor pro malé děti

stesky pro cyklisty přes město

Špatně udržovaná místa zeleně vedle zálivového parkování.

úprava parku Radouč

Úprava ploch a jejich následná údržba v okolí panelákových sídlišť.

Určitě oživit zelení "severní město" a dát nějak příjemně do pořádku prostředí Na Radouči a akutně zpříjemnit hřiště pro děti na Slovance

V MB je nedostačující počet parků (které smaozřejmě k něčemu vypadají) málo dětských zabezpečených! hřišť....

více odpadkových košů na psí exkrety

více upravených cest se značením

vykácet obrovské stomy mezi paneláky, které sahají mnohdy až třeba do 6. patra ...a místo nich tam udělat posezení a nižší zeleň

vysázet více stromů

zadne

zasadit novou zeleň

zpřísnění trestů za poškození ploch zeleně

žádné

žádné

13. Jaké aktivity, které lze provozovat v rámci zeleně, nyní v Mladé Boleslavi postrádáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

americký fotbal

Bagrování

barbecue

běhání v přírodě

běžky

cyklistika na cyklostezek

cyklohřiště například

cyklostezka

cyklostezky, stezky pro bruslení

dětská hřiště - Slovanka

dětský fotbal

hra voleyballu a fotbalu

chybí více zalesněných ploch určených pro sport se psy

in-line dráhy

in-line stezky

jak to je myšleno?

jen tak si lehnout do trávy a relaxovat, učit se nebo jíst svačinu

jezírka

jízda na kolečkových bruslích

jízda na kolečkových bruslích

jízda na kolečkových bruslích

klidné sezení uprostřed velkého parku

místa na relaxaci

místa pro in-line

místo k relaxaci

nedostatek cyklostezek; zeleň špatně zaintergrovaná do zástavby, příliš ostrá cézura mezi zelení a zástavbou

nevím

nevím, nežiji zde

Nevím. Z mnou provozovaných aktivit, lze v MB provozovat vše.

Nyní se nacházíme v zimním období a právě letošní zima přeje příznivcům běžkování. V okolí Boleslavska chybí upravené stezky. Mají je cyklisté, mohli by je v budoucnu najít i příznivci zimních sportů?

parky na relaxaci a pro pobyt s dětmi

piknicky,

pikniky, relaxace

posečené louky pro míčové hry a relaxaci, udržovat v dobrém stavu

procházky, cyklistika

relaxace na čisté travnaté ploše

relaxace v zeleni - nedostatek odpočinkových ploch

stávající zanedbané plochy upravit tak, aby vyhovovaly dětem i dospělým, kolem paneláků je to hrozně zanedbané

více ploch pro odpočinek, sport v přírodě i relaxaci na travnatých plochách

více ploch pro sportovní vyžití

více ploch určených proi sportovní vyžití

více zasazených stromů na sídlišky + lavičky

viz bod 12, dále málo květin

volná prostranství pro relaxaci

volnější parkově upravenou plochu pro frisbee, bez přístupu psů

všechny :o)

výlety, sport a rekreace, venčení pejska

zadne

Zajímavá by mohla být umělá horolezecká stěna na Štěpánce zastavena tak, aby nerušila a splynula s okolím

žádné

žádné

žádné

žádné

14. Máte nějaké oblíbené místo ve městě či jejím okolí, kam rád(a) chodíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10564,81 %64,81 %  
Ne5735,19 %35,19 %  

Graf

15. Pokud ano, o jaké místo se jedná?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

například Radouč

Baba

Bondy

Drábské světničky

kdekoliv, kde je trochu více přirody. Tzn. lesy, louky..

Klokočka, Drábské světničky, za časů MD lesopark Štěpánka

Komenského náměstí - park; lesopark Štěpánka; Radouč

kostel sv. Havla

Lesopark Štěpánka

Lesopark Štěpánka

lesopark ŠTĚPÁNKA

lesopark Štěpánka

Lesopark Štěpánka

Lesopark Štěpánka

Lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka, Michalovická putna, Radouč

Lesopark Štěpánka, park Výstaviště

lesopark Štěpánka, park Výstaviště, Staroměstské náměstí

lesopark Štěpánka, Radouč

Lesopark Štěpánka, Radouč

lesopark Štěpánka, Radouč

lesopark Štěpánka, Radouč

lesopark Štěpánka, Radouč, koupaliště

lesopark Štěpánka, Staré město

lesopark Štěpánka, Výstaviště

lesopark Štěpánka, Výstaviště

lesopark Štěpánka;Radouč; park Výstaviště

Lom

Loretka

Michalovická putna

na Hrad

oklí divadla

Okolí toku řeky Jizery, Švédské šance, Chlum,...

park Na Štěpánce

park na Výstavišti, lesopark Štěpánka

Park Radouč

park Štěpánka ale opět, zeleň, kterou vysadili naši předci pomalu stárne a odchází, nového se sází málo.

park Štěpánka

Park Štěpánka

park Štěpánka

park Štěpánka

park štěpánka

park štěpánka

park Štěpánka

Park Štěpánka

park Štěpánka

park Štěpánka

Park Štěpánka a Radouč

park u kostela sv. Havla

Park Výstaviště, Městské divadlo, VŠ Na Karmeli, Staré město

parka na Výstavišti

parky

Ptýrov a přímo v Boleslavi mám ráda Radouč

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč, park bezejmenný

Radouč, Štěpánka

Radouč, Štěpánka

Radouč; Zelená louka

řeka Jizera

skály s výhledem na Jizeru a lesík na Radouči

Štěpánka

štěpánka

Štěpánka

Štěpánka, Chlum

Velmi pěkný je areál nové VŠ na Karmeli.

Výstaveště

Výstaviště

Výstaviště

Výstaviště

Výstaviště - park

zahrádka na Radouči

16. Jaké místo je podle Vás v Mladé Boleslavi a jejím okolí nejzajímavější. (Budete-li chtít uvítat vzácnou návštěvu, co jí doporučíte, aby navštívila?)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

asi hrad a také okolí VŠ Škoda

Boleslavské divadlo

Boleslavský hrad, park Štěpánka

Český ráj

Český ráj

Český ráj

Český ráj

Český ráj

Český ráj,park Štěpánka

Drábské světničky

Drábské světničky

Drábské světničky

Drábské světničky, Český ráj

Drábské světničky, Templ, boleslavský hrad, prostředí Havelského kostela

golfové hřiště v Michalovicích

Gymnázium Dr. J. Pekaře

gymnázium dr. Josefa Pekaře

Havelský park, Boleslavská hrad, Templ

Historická část MB, hrad, Staroměstská věž, muzeum města a fy Škoda, okolí - Michalovická putna,...

hrad, divadlo, výstaviště

Chlum, Švédské šance

kostel sv. Havla

lesopark Štepánka

lesopark ŠTĚPÁNKA

Lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

Lesopark Štěpánka a Radouč

lesopark Štěpánka, Michalovická putna, Radouč

lesopark Štěpánka, Michalovická putna, Zvířetice

lesopark Štěpánka, Radouč

lesopark Štěpánka; Radouč; Palackého ulice s Výstavištěm; Staroměstské náměstí s hradem; Krásná louka u Jizerou

lesopark Štěpánka; Výstaviště; Michalovická putna

Loretka

máme tu hrad, plno krásných domů, ale návštěvu bych vzala na hlavní nádraží, takový nepořádek se jen tak nevidí. Ostuda města.

Michalovice

Michalovická putna

Michalovická putna

Michalovická putna

Michalovická putna

Michalovická putna

Michalovická putna

Michalovická putna, Zvířetice

Mladoboleslavské divadlo

Mladoboleslavský hrad

Mladoboleslavský hrad

mladoboleslavský hrad

Mladoboleslavský hrad

mladoboleslavský hrad

Mladoboleslavský hrad, lesopark Štěpánka, Český ráj, Kosmonoská Loreta...

mladoboleslavský hrad, Staré město

mladoboleslavský hrad, Templ, Sbor českých bratří

muzeu skoda

muzeum Škoda

Muzeum Škoda

muzeum Škoda auto, Radouč, Štěpánka

Muzeum, Štěpánku

nevím

nic

nic

nic

nic

nic

nic tu není

Okolí Branžeše

okolí vysoké školy Na Karmeli

parčík za VŠ Škoda

park Štěpánka

Park okolo kostela sv. Havla, areál VŠ Škoda Auto

Park Stěpánka, Michalovická Putna, Zvířetice, Český ráj

park štěpánka

Park Štěpánka

park Štěpánka

park Štěpánka

park Štěpánka

park Štěpánka

park u kostela sv.Havla, vystaviště,

park u sportu

park Výstaviště

putna

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč - výhled na údolí Jizery a Michalovice

Radouč, Baba

Radouč, hrad, muzeum

Radouč, Michalovická Putna

Radouč, Michalovická putna

s návštěvou se chodíme projít na Michalovickou zříceninu hradu. Nebo do škodováckého muzea aut.

Staqroměstské náměstí

Staré město v okolí: Michalovická putna, Zvířetice, Kokořínsko

Staré město

Staré město

Staré město

Staré Město a Mladoboleslavský hrad, Lesopark Štěpánka

Staré město a Štěpánka

Staré město po rekonstrukci

Staré město, Templ

Staré město, Výstaviště a jeho okolí, nová Vš na Karmeli.

Staré město, Zámek

Staré Město, Zvířetice

Staré město; Radouč

Škoda Auto

Škoda Auto Museum, zámek Dětenice

Škoda auto muzeum

Škoda Auto muzeum, Michalovická putna, lesopark Štěpánka

škoda muzeum

Škoda Muzeum

Škoda muzeum, hrad

Škoda muzeum;Michalovická putna

štěpánka

Štěpánka

Štěpánka

Štěpánka, Český ráj

Štěpánku

Templ, Muzeum Škoda, relaxace park Štěpánka

Templ, ŠA muzeum

Templ, Škoda Auto muzeum

To záleží, co je považováno za okolí. Pokud pouze MB a nejbližší okolí, tak bych asi doporučil Radouč nebo Štěpánku. Pokud může být vzdálenější okolí, tak samozřejmě Český ráj.

Určitě Staroměstské náměstí a hrad...park Výstaviště taky není k zahození, i když by mohl být tak o 60% lepší a hezčí, a pak Štěpánka (ten je mnohem hezčí a lepší)

vyhlídková místa např. u Čedoku

Výstaviště

výstaviště

Výstaviště

Výstaviště

Výstaviště a okolí divadla

vzácnou návštěvu bych tu nikam nevzala, sama chodím na vrch Baba

ze zeleně nic

Zvířetice, Michalovice, Jabkenice

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

17. Chodíte často v týdnu či o víkendech na krátkou procházku? ( např. se psem, za sousedy, přáteli apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7445,68 %45,68 %  
Ne4930,25 %30,25 %  
Ano, pravidelně3924,07 %24,07 %  

Graf

18. Jak často se záměrně procházíte zelení (parky, parčíky, příměstskou krajinou…..)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepravidelně8451,85 %51,85 %  
2x až 4x týdně2817,28 %17,28 %  
denně2515,43 %15,43 %  
1x týdně2515,43 %15,43 %  

Graf

19. V jakém prostoru nejraději trávíte svůj volný čas z hlediska rekreace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krajina8552,47 %52,47 %  
zahrady4024,69 %24,69 %  
individuální plochy2515,43 %15,43 %  
veřejná prostranství127,41 %7,41 %  

Graf

20. Máte dostatek možností, kam jít ve městě či jejím okolí na procházku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9156,17 %56,17 %  
Ne7143,83 %43,83 %  

Graf

21. V jakém typu příměstské krajiny se cítíte nejlépe? – Jaký typ se Vám nejvíce líbí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u vody-u potoků,řek,jezer,rybníků10766,05 %66,05 %  
v horách6942,59 %42,59 %  
v listnatém lese6439,51 %39,51 %  
v „divoké“ přírodě4729,01 %29,01 %  
v jehličnatém lese4527,78 %27,78 %  
v údolích, vlídně uzavřených prostorech3622,22 %22,22 %  
v sadech, lukách, vinicích3320,37 %20,37 %  
v rozlehlých otevřených prostranstvích3119,14 %19,14 %  
v polích, záhumení zahrádce169,88 %9,88 %  
jinde - v následující otácze prosím, uveďte kde84,94 %4,94 %  

Graf

22. Kde se v krajině cítíte nejlépe , kde nejraději pobýváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

částečně zalesněná krajina

Český Ráj

doma na zahradě

Hory, příroda, ...

je mi to jedno, pokud je to příroda

klidná krajina

les

na horách, ve volné přírodě

na kraji lesa

na vode

Nejraději na horách....ale jelikož tu nás hory nejsou tak určitě v jehličnatým lese...

procházení po skaliskách s výhledem

smíšený les

uzavřeném prostranství jako je zahrada

v českém Ráji

v horských oblastech

v lese

v lese

ve skalních oblastech

ve smíšeném lese

Všechno dohromady, nelze vybrat jeden konkrétní typ krajiny.

všude, co je zmíněno v předchozí otázce

zahrádka

23. Jaká je Vaše nejobvyklejší činnost v příměstské krajině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
procházky, výlety12375,93 %75,93 %  
cyklistika7546,3 %46,3 %  
zábava, hry s dětmi ( pouštění draků…)4024,69 %24,69 %  
in-line 2817,28 %17,28 %  
umělecké činnosti-fotografování, malování2314,2 %14,2 %  
jiná činnost - v následující otázce, prosím, uveďte jaká1911,73 %11,73 %  
poznávání přírody, pozorování ptáků169,88 %9,88 %  
hospodaření, pracovní činnosti127,41 %7,41 %  
vodáctví127,41 %7,41 %  
myslivost53,09 %3,09 %  
myslivost10,62 %0,62 %  

Graf

24. Jaká je Vaše nejobvyklejší činnost anebo sport v krajině?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

beh

Běh

běh na lyžích

běhání

běhání

běžkování

běžkování

běžkování

běžkování

běžkování, běhání, cvičení

bio zahrada

Bitvy

cyklistika

cyklistika

cyklistika, turistika

fotografování, procházky se psem, relaxace

Horolezectví

horolezectví

houbaření lyžování procházky se psy

houbaření

chůze

chůze, jízda na kole

in-line

je tak se procházet a vyčistit si hlavu, nemám nějaký zvláštní cíl

jízda na koni

jízna na kole

pocházky,relaxace

práce na zahrádce

procházka

procházky

procházky

procházky lesem, poznávání krajiny

procházky, cyklistika

rekreační běh

rybaření

rybaření

soulož

spánek

sport - běh v terénu

sport - běh, jízda na kole

turistika, cyklistika,lyžování

turistika, kolo, práce na zahradě

Turistika, vysokohorská turistika, cyklistika

25. Nachází se Mladé Boleslavi nějaké místo-prostranství, které byste rád/a upravil/a k nějaké z výše uvedených činností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8854,32 %54,32 %  
Ano7445,68 %45,68 %  

Graf

26. Jaké místo byste v Mladé Boleslavi rád/a upravil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

´´louka´´ Na Radouči; bylo by vhodné, v tomto místě upravit terén, vysadit několik stromů a keřů a pro pěšší vybudovat ´´stezky´´ (položit zámkovou dlažbu)

Cyklostezka, která by pokračovala ze Slovanky až na Slavoj.

Cyklostezku směr FDolní Bousov

jakékoliv, ale tak, aby tam bylo možné pozorovat více druhů fauny i flóry

konkrétní místo nevím, ale ráda bych postavila ve městě inline dráhu.

Krásnou louku, aby měla rozmanitou květenu, byla zde upravená plocha pro relaxaci a případně i míčové hry.

lepší cyklistické trasy (povrch)

lesopark Štěpánka

Lesopark Štěpánka

Lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

lesopark Štěpánka

Mezi poliklinikou Modrá hvězda a silnicí podél závodu škoda je volný otravnění pruh

nám.Republiky, Habeš Staré město - projekt obnovy má málo zeleně, příliš betonu, v létě uprostřed u laviček žádný stín

Náměstí republiky

Náměstí Republiky

např. na Štěpánce nebo na spojovací silnice v Debří do Bakova bych upravila a vyhranila trasu na in-line a jízdní kolo

nevím

oblast pod hradem, křižovatka u Akumy, až k hlavnímu nádraží

park Radouč

park Štěpánka

Park Štěpánka

Park Štěpánka a Radouč: přidělala bych více atrakcí nejen pro děti, ale i pro dostělé

park Výstaviště

Plácká ulice

plochy panelákových sídlišť

poi celém městě a okolí více cyklostezek

pole mezi Mladou Boleslaví a Kosmonosy

pole mezi Mladou Boleslaví a Kosmonosy

prostor u Modré hvězdy

prostor za paneláky v Pezinské

Prostory okolo Štěpánky směrem k Maroku park na Kolonii

prostranství na Slovance, které je v kritickém stavu, bez využití a dále cyklostezky, které by vedly zalesněným územím

Při procházce na Chlum jsem byla zděšená nepořádkem v lese, ještě víc mě šokovalo, jak se tam mladíci proháněli na čtyřkolkách.

Příjezdovou cestu od pizzerie Bartoš k zahrádkám

Ráda bych více in-linových tratí

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč

Radouč

Sídliště

sídliště

sídliště Na Radouči

sídliště; letiště a okolí Chrástu

Slovanka

Slovanka - nějaké hřiště pro děti a posezení pro rodiče

Snad všechny výše vyjmenované.....každá něco postrádá....

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí, okolí Kauflandu a celé Severní město-sidliště

Štěpánka

trasu podél Jizery

U Jizery nebo na Štěpánce trasy pro in line

většina parků a zeleně Mladé Boleslavi

většína zelených ploch

více hřišť v sídlišti na Radouči v zimě udělat běžeckou stopu psí park (v severním sídlišti) rozdělit na 2 části - pro malé a velké psy upravit park v severním sídlišti vykácet velké stromy mezi paneláky - nyní tam nějaké stromy vykáceli, ale ne ty obrovské, které tam překáží a dělají stín...opravit tam pískoviště pro děti a lavičky a místo těch velkých stromů, tam dát pořádnou trávu a nízkou zeleň

Vím, že to není možné, ale in-line stezka okolo Radouče by byla fajn

Volné prostranství v místě bývalého "Dallasu".

všude více zeleně

zpustošené dětské hřiště, upadající kvalita parků

27. Víte o možnosti využívání nového hřiště na Krásné louce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12375,93 %75,93 %  
Ano3924,07 %24,07 %  

Graf

28. Navštěvujete toto území?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12979,63 %79,63 %  
Ano3320,37 %20,37 %  

Graf

29. Pokud navštěvujete Krásnou louku a jeho okolí, jaká je frekvence Vašich návštěv?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec ne4450,57 %27,16 %  
méně než 1x měsíčně2933,33 %17,9 %  
1-3x měsíčně1011,49 %6,17 %  
1x týdně33,45 %1,85 %  
1x a vícekrát týdně11,15 %0,62 %  

Graf

30. Je pro Vás daná lokalita dopravně dobře přístupná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8451,85 %51,85 %  
Ano7848,15 %48,15 %  

Graf

31. Jaký způsob dopravy byste zvolili, půjdete-li na Krásnou louku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pěší6942,59 %42,59 %  
individuální - autem3521,6 %21,6 %  
cyklistická3420,99 %20,99 %  
hromadná doprava 2314,2 %14,2 %  
in-line10,62 %0,62 %  

Graf

32. Byli byste ochotni v případě pro Vás atraktivní úpravy této plochy navštěvovat toto území i ze vzdálenějších míst Mladé Boleslavi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12476,54 %76,54 %  
Ne3823,46 %23,46 %  

Graf

33. Jak jste spokojeni s úpravou prostoru hřiště a okolí Krásné louky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen4761,84 %29,01 %  
spíše nespokojen1925 %11,73 %  
velmi spokojen56,58 %3,09 %  
velmi nespokojen56,58 %3,09 %  

Graf

34. Cítíte potřebu upravit vzhled tohoto prostoru?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4762,67 %29,01 %  
Ano2837,33 %17,28 %  

Graf

35. Pokud ano, uveďte jakým způsobem – co byste rádi změnili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bagroval bych,všechno bych vykácel a zalil betonem.

cykloturistická stezka, okruch pro in-line brusle, umělá horolezecká stěna

častěji sekaná tráva v letních měsících

doplnit: zeleň, kytky, mobiliář

lavičky - posezení více hracích hřišť

okolí Krásné louky nenavštěvuji, proto by nebylo relevantní, kdybych vyplnil i otázky 33-38 (okolí Krásné louky neznám, proto by mé odpovědi byly značně neobjektivní)

posečené louky pro míčové hry a relaxaci, udržovat v dobrém stavu

větší možnost posezení např. i u stolů

Více atrakcí pro děti ( např.od firmy Tomovy parky )

více stromů

více zeleně

vybudování plovárny a vodáckého zázemí

36. Jakou aktivitu byste nejraději v tomto území provozovali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
procházky, výlety4761,04 %29,01 %  
zábava, hry s dětmi (pouštění draků….)2836,36 %17,28 %  
cyklistika2532,47 %15,43 %  
in-line1924,68 %11,73 %  
jiná činnost1114,29 %6,79 %  
poznávání přírody, pozorování ptáků1114,29 %6,79 %  
umělecké činnosti-fotografování, malování1012,99 %6,17 %  

Graf

37. Jakou jinou aktivitu byste nejraději v tomto území provozovali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

inline dráhu

hra se psem

Hráli si s bagrem

koupání v Jizeře

míčové hry

piknik

Pro děti vyhraněné území na in-line, cyklo

relaxace

relaxace

rybaření

soulož

žádnou, nechat území bez úprav

38. Co Vám na daném prostředí vadí – co se Vám nelíbí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

blízkost kynologického areálu

blízkost želznice

bohužel se zde nachází velmi velké množství psích exkrementů

dlouho jsme tam nebyli,půldeme se tam podívat

doprava v okolí území, úprava okolí

ekologicky nevhodné způsoby úpravy zeleně

Je to celkem přijatelné

jelikož vůbec netuším, kde Krásná louka je, tak se mi asi těžko budou vyplňovat otázky o Krásné louce, že?proto jsem otázky o Krásné louce vyplňovala metodou bingo

jistá neupravenost trávníků, možnost použít WC

líbí se mi tam

málo zeleně

Na prostředí mi nevadí asi nic, jen cesta tam je pro moje malé děti příliš dlouhá.

Navštěvuji psí výstavy - chybí tam lavičky

Nejsou bagři

Několik jsem tam nebyl, nemohu hodnotit.

nepořádek, střepy

neupravený vstup do Jizery

nevím

nevím, a na jakém ?

Nevím, mě se nelíbí přístup od silnice

nic

nic

odpadky

poměrně neútulná část, ponurá oblast Ptácké ulice

Přístup, není upravená cesta atd.

psí exkrementy

psí exkrementy

psí exkrementy, bahno

psi, psí exkrementy

špatná dopravní dostupnost, okolní prostředí, budovy v okolí

špatně upraveny teren

tráva v letních měsících

Vadí mi odhozené odpadky na zemi.

vodní plochy, nedostatek a neúdržba stávajících

železniční trať

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik Vám je let?

 • odpověď 15-19 let:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

 • odpověď základní :
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-19 let na otázku 2. Kolik Vám je let?

4. Jak jste spokojeni s úrovní zeleně ve městě Mladá Boleslav?

 • odpověď spíše spokojen:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Myslíte si, že vzhled zeleně na veřejných prostranstvích a jejím okolí je v Mladé Boleslavi dostačující?

14. Máte nějaké oblíbené místo ve městě či jejím okolí, kam rád(a) chodíte?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Radouč na otázku 15. Pokud ano, o jaké místo se jedná?

19. V jakém prostoru nejraději trávíte svůj volný čas z hlediska rekreace?

 • odpověď krajina:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávání přírody, pozorování ptáků na otázku 36. Jakou aktivitu byste nejraději v tomto území provozovali?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1) Jste?

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

4. Jak jste spokojeni s úrovní zeleně ve městě Mladá Boleslav?

5. Myslíte si, že vzhled zeleně na veřejných prostranstvích a jejím okolí je v Mladé Boleslavi dostačující?

6. Cítíte potřebu upravit pomocí ozelenění vzhled města Mladá Boleslav?

7. Co podle Vás může vést ke zlepšení kvality života z hlediska zeleně v Mladé Boleslavi? Ohodnoťte, prosím následující otázky č.7 - č.11. (1 - největší vliv, 5 - nejmenší vliv). Zlepšení údržby stávajících ploch zeleně

8. Zakládání nových ploch zeleně

9. Více upravených ploch pro hru dětí

10. Více ploch pro sportovní vyžití

11. Více ploch pro relaxaci

14. Máte nějaké oblíbené místo ve městě či jejím okolí, kam rád(a) chodíte?

15. Pokud ano, o jaké místo se jedná?

16. Jaké místo je podle Vás v Mladé Boleslavi a jejím okolí nejzajímavější. (Budete-li chtít uvítat vzácnou návštěvu, co jí doporučíte, aby navštívila?)

17. Chodíte často v týdnu či o víkendech na krátkou procházku? ( např. se psem, za sousedy, přáteli apod.)

18. Jak často se záměrně procházíte zelení (parky, parčíky, příměstskou krajinou…..)?

19. V jakém prostoru nejraději trávíte svůj volný čas z hlediska rekreace?

20. Máte dostatek možností, kam jít ve městě či jejím okolí na procházku?

21. V jakém typu příměstské krajiny se cítíte nejlépe? – Jaký typ se Vám nejvíce líbí?

23. Jaká je Vaše nejobvyklejší činnost v příměstské krajině?

25. Nachází se Mladé Boleslavi nějaké místo-prostranství, které byste rád/a upravil/a k nějaké z výše uvedených činností?

27. Víte o možnosti využívání nového hřiště na Krásné louce?

28. Navštěvujete toto území?

29. Pokud navštěvujete Krásnou louku a jeho okolí, jaká je frekvence Vašich návštěv?

30. Je pro Vás daná lokalita dopravně dobře přístupná?

31. Jaký způsob dopravy byste zvolili, půjdete-li na Krásnou louku?

32. Byli byste ochotni v případě pro Vás atraktivní úpravy této plochy navštěvovat toto území i ze vzdálenějších míst Mladé Boleslavi?

33. Jak jste spokojeni s úpravou prostoru hřiště a okolí Krásné louky?

34. Cítíte potřebu upravit vzhled tohoto prostoru?

36. Jakou aktivitu byste nejraději v tomto území provozovali?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1) Jste?

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

4. Jak jste spokojeni s úrovní zeleně ve městě Mladá Boleslav?

5. Myslíte si, že vzhled zeleně na veřejných prostranstvích a jejím okolí je v Mladé Boleslavi dostačující?

6. Cítíte potřebu upravit pomocí ozelenění vzhled města Mladá Boleslav?

7. Co podle Vás může vést ke zlepšení kvality života z hlediska zeleně v Mladé Boleslavi? Ohodnoťte, prosím následující otázky č.7 - č.11. (1 - největší vliv, 5 - nejmenší vliv). Zlepšení údržby stávajících ploch zeleně

8. Zakládání nových ploch zeleně

9. Více upravených ploch pro hru dětí

10. Více ploch pro sportovní vyžití

11. Více ploch pro relaxaci

14. Máte nějaké oblíbené místo ve městě či jejím okolí, kam rád(a) chodíte?

15. Pokud ano, o jaké místo se jedná?

16. Jaké místo je podle Vás v Mladé Boleslavi a jejím okolí nejzajímavější. (Budete-li chtít uvítat vzácnou návštěvu, co jí doporučíte, aby navštívila?)

17. Chodíte často v týdnu či o víkendech na krátkou procházku? ( např. se psem, za sousedy, přáteli apod.)

18. Jak často se záměrně procházíte zelení (parky, parčíky, příměstskou krajinou…..)?

19. V jakém prostoru nejraději trávíte svůj volný čas z hlediska rekreace?

20. Máte dostatek možností, kam jít ve městě či jejím okolí na procházku?

21. V jakém typu příměstské krajiny se cítíte nejlépe? – Jaký typ se Vám nejvíce líbí?

23. Jaká je Vaše nejobvyklejší činnost v příměstské krajině?

25. Nachází se Mladé Boleslavi nějaké místo-prostranství, které byste rád/a upravil/a k nějaké z výše uvedených činností?

27. Víte o možnosti využívání nového hřiště na Krásné louce?

28. Navštěvujete toto území?

29. Pokud navštěvujete Krásnou louku a jeho okolí, jaká je frekvence Vašich návštěv?

30. Je pro Vás daná lokalita dopravně dobře přístupná?

31. Jaký způsob dopravy byste zvolili, půjdete-li na Krásnou louku?

32. Byli byste ochotni v případě pro Vás atraktivní úpravy této plochy navštěvovat toto území i ze vzdálenějších míst Mladé Boleslavi?

33. Jak jste spokojeni s úpravou prostoru hřiště a okolí Krásné louky?

34. Cítíte potřebu upravit vzhled tohoto prostoru?

36. Jakou aktivitu byste nejraději v tomto území provozovali?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Klainová, P.Zeleň města Mladá Boleslav (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zelen-mesta-mlada-boleslav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.