Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zelené potraviny- Chlorela a Zelený ječmen

Zelené potraviny- Chlorela a Zelený ječmen

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Friedelová
Šetření:09. 03. 2015 - 23. 03. 2015
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Jmenuji se Anna Friedelová a jsem studentkou Vyšší odborné školy zdravotnické- obor farmaceutický asistent.

Prosím Vás o vyplnění dotazníku na téma: Účinek chlorely a zeleného ječmene na lidský organismus. Vyberte prosím jen jednu odpověď. Veškeré informace, které z dotazníku získám, budou použity v praktické části absolventské práce. Dotazník je anonymní.

Předem děkuji za čas, který věnujete jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3576,09 %76,09 %  
muž1123,91 %23,91 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-403780,43 %80,43 %  
41-60510,87 %10,87 %  
0-2048,7 %8,7 %  

Graf

3. Jak jste se dozvěděl/a o zelených potravinách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od známých2247,83 %47,83 %  
internet1123,91 %23,91 %  
četl/a jsem o tom1021,74 %21,74 %  
jiné zdroje36,52 %6,52 %  

Graf

4. Jak dlouhou dobu zelené potraviny užíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-6 měsíců2758,7 %58,7 %  
1-3 roky919,57 %19,57 %  
7-12 měsíců613,04 %13,04 %  
více než 3 roky48,7 %8,7 %  

Graf

5. Které zelené potraviny užíváte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oboje2554,35 %54,35 %  
pouze ječmen1123,91 %23,91 %  
pouze chlorelu1021,74 %21,74 %  

Graf

6. Kolik tablet chlorely užíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně2554,35 %54,35 %  
3krát 5 tablet1226,09 %26,09 %  
3krát 10 tablet613,04 %13,04 %  
více36,52 %6,52 %  

Graf

7. Kolikrát denně pijete zelený ječmen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně2860,87 %60,87 %  
dvakrát1430,43 %30,43 %  
třikrát36,52 %6,52 %  
více12,17 %2,17 %  

Graf

8. Jaký důvod vás přivedl k zeleným potravinám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotní problémy1736,96 %36,96 %  
zvědavost1736,96 %36,96 %  
prevence919,57 %19,57 %  
jiné36,52 %6,52 %  

Graf

9. Jaké zdravotní problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné1839,13 %39,13 %  
kožní1226,09 %26,09 %  
trávicí1021,74 %21,74 %  
imunitní613,04 %13,04 %  

Graf

10. Pociťujete na sobě nějaké změny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2554,35 %54,35 %  
produkt používám krátce1634,78 %34,78 %  
ne510,87 %10,87 %  

Graf

11. O jaké změny se jedná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné2145,65 %45,65 %  
zvýšení energie1021,74 %21,74 %  
zlepšení trávení817,39 %17,39 %  
posílení imunity715,22 %15,22 %  

Graf

12. Dle vašeho hodnocení vám zelené potraviny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomohly2452,17 %52,17 %  
produkt užívám krátce1328,26 %28,26 %  
zdravotní stav se nemění510,87 %10,87 %  
nepomohly48,7 %8,7 %  

Graf

13. Z jakého důvodu jste přestal/a užívat zelené potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné2452,17 %52,17 %  
finance919,57 %19,57 %  
zapomnětlivost715,22 %15,22 %  
žádné změny613,04 %13,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jak dlouhou dobu zelené potraviny užíváte?

 • odpověď 1-6 měsíců:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi produkt užívám krátce na otázku 12. Dle vašeho hodnocení vám zelené potraviny:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi produkt používám krátce na otázku 10. Pociťujete na sobě nějaké změny?

6. Kolik tablet chlorely užíváte?

 • odpověď méně:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pouze ječmen na otázku 5. Které zelené potraviny užíváte:

10. Pociťujete na sobě nějaké změny?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomohly na otázku 12. Dle vašeho hodnocení vám zelené potraviny:
 • odpověď produkt používám krátce:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi produkt užívám krátce na otázku 12. Dle vašeho hodnocení vám zelené potraviny:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jak jste se dozvěděl/a o zelených potravinách?

4. Jak dlouhou dobu zelené potraviny užíváte?

5. Které zelené potraviny užíváte:

6. Kolik tablet chlorely užíváte?

7. Kolikrát denně pijete zelený ječmen?

8. Jaký důvod vás přivedl k zeleným potravinám?

9. Jaké zdravotní problémy?

10. Pociťujete na sobě nějaké změny?

11. O jaké změny se jedná?

12. Dle vašeho hodnocení vám zelené potraviny:

13. Z jakého důvodu jste přestal/a užívat zelené potraviny?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jak jste se dozvěděl/a o zelených potravinách?

4. Jak dlouhou dobu zelené potraviny užíváte?

5. Které zelené potraviny užíváte:

6. Kolik tablet chlorely užíváte?

7. Kolikrát denně pijete zelený ječmen?

8. Jaký důvod vás přivedl k zeleným potravinám?

9. Jaké zdravotní problémy?

10. Pociťujete na sobě nějaké změny?

11. O jaké změny se jedná?

12. Dle vašeho hodnocení vám zelené potraviny:

13. Z jakého důvodu jste přestal/a užívat zelené potraviny?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Friedelová, A.Zelené potraviny- Chlorela a Zelený ječmen (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zelene-potraviny-chlorela-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.