Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Železniční doprava v cestovním ruchu

Železniční doprava v cestovním ruchu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Pospíšilová
Šetření:10. 04. 2011 - 20. 04. 2011
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):18 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

jmenuji se Zuzana Pospíšilová a jsem studentkou 5. ročníku Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, obor Riadenie cestovného ruchu. Touto cestou si Vás dovoluji požádat o vyplnění krátkého dotazníku, pomocí kterého získám potřebné informace týkající se Vašeho postoje při využívání železniční dopravy v cestovním ruchu.  Dotazník poslouží k získání informací, které budou použity pro zpracování mé diplomové práce. Při vyplňování označte, prosím, vždy jednu odpověď, pokud nebude uvedeno jinak.
Velice Vám děkuji za ochotu a čas strávený během vyplňování dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Jak často využíváte železniční dopravu jako způsob přepravy v cestovním ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x a více za měsíc3637,5 %37,5 %  
1x a více za rok3536,46 %36,46 %  
1x a více za týden1717,71 %17,71 %  
1x denně66,25 %6,25 %  
několikrát za měsíc- velmi nepravidelně11,04 %1,04 %  
nikdy11,04 %1,04 %  

Graf

2. Pokud cestujete po železnici, je to zejména:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
během celého roku6163,54 %63,54 %  
v letním období1717,71 %17,71 %  
v letním i zimním období1313,54 %13,54 %  
v zimním období55,21 %5,21 %  

Graf

3. Z hlediska prostoru využíváte železniční dopravy jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vnitrostátní přepravu6163,54 %63,54 %  
obojí3132,29 %32,29 %  
mezinárodní přepravu44,17 %4,17 %  

Graf

4. Jaký je účel a motiv Vaší cesty? (Zde můžete označit více možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rekreační (výlet, odpočinek, návštěva přátel a příbuzných, poznávání přírody a památek)7982,29 %82,29 %  
kulturní (návštěva muzeí, galerií a kulturních památek, koncerty, festivaly, výstavy a další společenské události, jízda historickýcm vlakem, náboženské cesty a poutě)4041,67 %41,67 %  
sportovní (turistika, cykloturistika, vodní sporty, lyžování a pobyt na horách, snowboarding, bruslení, návštěva šampionátů a sportovních utkání)3233,33 %33,33 %  
obchodní (návštěva veletrhů, výstav a kongresů, obchodní cesty)2728,13 %28,13 %  
lázeňský a zdravotní (návštěva a pobyt v lázních)55,21 %5,21 %  

Graf

5. Co Vás přesvědčilo o výběru železniční dopravy jako možnosti přepravy v cestovním ruchu (z tabulky vyberte jednotlivé možnosti a přiřaďte jim vliv, známkování jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cena a cenová dostupnost2.491.167
Časová dostupnost2.3650.857
Kvalita poskytovaných služeb3.0940.981
Frekvence a návaznost spojení2.6461
Bezpečnost a pohodlí2.3541.375
Kultura cestování2.9691.093
Ohled na životní prostředí2.5831.222
Přesnost a spolehlivost spojů3.0941.377
Ochota zaměstnanců2.8750.943
Dostupnost stanic a zastávek2.4380.996

Graf

6. Myslíte si, že v dnešní době může být železniční doprava uplatněna jako významný a stále se vyvíjející druh přepravy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8891,67 %91,67 %  
ne88,33 %8,33 %  

Graf

7. Co je podle Vás nedostatkem v nabídce a kvalitě poskytovaných služeb v železniční dopravě?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Technický stav vlaků2.6461.541
Dostupnost regionů a středisek cestovního ruchu2.6880.736
Nezájem žel. společností zvyšovat kvalitu služeb během přepravy2.6771.469
Nedostačující bezpečnost a pohodlí2.8540.979
Vliv na životní prostředí2.7191.223
Nedostatek finančních prostředků2.8131.465

Graf

8. Existuje produkt, který v aktuální nabídce železničních společností postrádáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2526,04 %26,04 %  
nie88,33 %8,33 %  
nevim55,21 %5,21 %  
ano22,08 %2,08 %  
nepostrádám nic22,08 %2,08 %  
Junior pas do 26 let11,04 %1,04 %  
možnost slevy na isic11,04 %1,04 %  
Průvodčí nahoře bez 11,04 %1,04 %  
televize behem prepravy11,04 %1,04 %  
fungující toalety, pokud možno hygieničtější11,04 %1,04 %  
ostatní odpovědi celkové pokrytí internetem po celé délce tras
žádný
Bohužel mě nic nenapadá :)
automatickou slevu pro studenty, na isic
nie, neviem odpovedat
Vysokorychlostní koridor
studentské slevy na isic kartu
místenky
neviem o žiadnom
wi-fi
.
Aby mohli studenti jakkoliv cestovat na ISIC.
nepostrádám žádný produkt
slevy pro studenty
,akciové ponuky pre študentov
wi-fi, zásuvky ve vagonech
návaznost spojů mezi jednotlivými kraji
klimatizace
?
čistější WC ve vagónech-nevím jestli je to produkt
výletní vlaky s občerstvením,sledováním krajiny,..
zájezdy do vzdálenějších zemí
akceRregioNET či SO,NE+za 99,- dtto pro 1 osobu
čisté záchody ve vlacích
větší zpáteční slevy
bufetový stolík
ani nie
Student Agency vlaky, wi-fi ve vlaku
nechybí mi nic
nabídky výhod pro rodiny s dětmi
fff
bonus program
nic mi nechybi
miestenky - ale lubovolne v specialnom vagone
nic mě nenapadá
čistotu
čisté záchody
neexistuje
internet
nenapadá mě
nemohu posoudit
studentská sleva i pro nedojíždějící
Možnost informací odjez v odlehlejších zastávkách,
internet ve vlacích
přestupní lístek
wifi připojení
Netuším
Bezpečí, čistota, technický stav, nižší cena
zlevněné jízdné pro studenty po celé ČR
4951,04 %51,04 % 

Graf

9. Ve které oblasti nabídky produktů železničních společností byste uvítali zlepšení nebo modernizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cenové slevy a výhody7072,92 %72,92 %  
akční nabídky pro jednotlivé věkové skupiny4647,92 %47,92 %  
návaznost spojů3536,46 %36,46 %  
změny v jízdním řádu1111,46 %11,46 %  
snazší získání slevy pro studenty (isic karta)11,04 %1,04 %  
obnova provozu na trati 114 s 13111,04 %1,04 %  
elektrifikace - častolovice11,04 %1,04 %  
internet11,04 %1,04 %  
něco jako servis od A po Z11,04 %1,04 %  

Graf

10. Jaký produkt nebo službu jste na svých cestách využili nebo využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skupinové a zpáteční slevy7072,92 %72,92 %  
slevy s In kartou2222,92 %22,92 %  
slevy s Isic kartou1515,63 %15,63 %  
slevy s Isic kartou (Slovenská republika)1414,58 %14,58 %  
Kilometrická banka77,29 %7,29 %  
Sporotiket44,17 %4,17 %  
ČD Ski33,13 %3,13 %  
slevy s Junior Rail Plus22,08 %2,08 %  
SONE+22,08 %2,08 %  
Klasik Rail Plus, Maxi Klasik (Slovenská republika)22,08 %2,08 %  
ČD Bike22,08 %2,08 %  
kdysi slevu na důchodca ale kděže loňské sněhy sou11,04 %1,04 %  
ČD nedává slevu na isic kartu11,04 %1,04 %  
Narozeninová sleva, Daruj jízdenku (Slovenská republika)11,04 %1,04 %  
síťové jízdenky týdenní, SO, NE+, RegioNET11,04 %1,04 %  
studentská sleva11,04 %1,04 %  
slevy na cestování do Německa11,04 %1,04 %  
slevy s Junior Rail Plus (Slovenská republika11,04 %1,04 %  
Eliška11,04 %1,04 %  
žádný11,04 %1,04 %  
Oranžová studentská karta11,04 %1,04 %  

Graf

11. Pokud byste měli možnost železniční dopravu vylepšit nebo změnit, co by to mohlo být?(známkování jako ve škole)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšení stavu a čistoty sociálních zařízení (WC, umývárny)7982,29 %82,29 %  
zlepšení stavu a čistoty nádražních budov6365,63 %65,63 %  
možnost připojení k internetu ve vlakové soupravě5961,46 %61,46 %  
obnova vozového parku (vagóny a lokomotivy)5456,25 %56,25 %  
zajistit funkčnost ovládání topení a osvětlění ve vagónech4850 %50 %  
existence a dostupnost elektrických zásuvek va vagónech4647,92 %47,92 %  
lepší angažovanost personálu při poskytování informací2425 %25 %  
snížení cen poskytovaného občerstvení v jídelních vozech2222,92 %22,92 %  
průvodčí nahoře bez11,04 %1,04 %  
zlepšení stavu a čistoty jednotlivých vagónů11,04 %1,04 %  
bezpečnost ve vlaku i na nádražích11,04 %1,04 %  
Zvýšení rychlosti vlaků11,04 %1,04 %  
placement žel. dopravy do TV seriálů a filmů11,04 %1,04 %  
rozdelenie 2.triedy podla kvality/typu vozna11,04 %1,04 %  
jazykové shcopnosti zamestnancov11,04 %1,04 %  
vážení si klienta11,04 %1,04 %  
snížení cen jízdenek11,04 %1,04 %  

Graf

12. Z jakých informačních zdrojů nejčastěji získáváte informace o nabídce produktů v železniční dopravě

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet (webové stránky)7578,13 %78,13 %  
doporučení od známých2829,17 %29,17 %  
informační centra železničních společností2627,08 %27,08 %  
informační brožury a letáky ve vlacích a žel. nádražích2222,92 %22,92 %  
zaměstnancí žel. společností1414,58 %14,58 %  
billboardy a nástěnky na žel. stanicích1313,54 %13,54 %  
média (TV, rozhlas, noviny)1010,42 %10,42 %  
reklamní magazíny žel. společností66,25 %6,25 %  
cestovní kanceláře a cestovní agentury22,08 %2,08 %  
nečerpám max. IDOS11,04 %1,04 %  
ve škole :)11,04 %1,04 %  

Graf

13. Pokud jste jako informační zdroj uvedli internet, zpracování webových stránek je podle Vás:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Přehledné2.1490.937
Aktuální1.8360.932
Srozumitelné20.877
Pravdivé1.9440.83

Graf

14. Využíváte během Vašeho cestování po železnici jídelní vozy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5052,08 %52,08 %  
využívám spoje bez těchto možností2425 %25 %  
ano2222,92 %22,92 %  

Graf

15. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jak jste spokojeni se službami, které jsou během Vaší cesty poskytovány v jídelních vozech?(známkování jako ve škole).

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nabízený sortiment pokrmů a nápojů2.3180.399
Profesionalita obsluhujícího personálu2.5910.878
Kvalita poskytovaných služeb2.6360.868
Příjemné prostředí2.7730.539
Cena a výhodné akční nabídky3.0911.083

Graf

16. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6567,71 %67,71 %  
muž3132,29 %32,29 %  

Graf

17. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 29 let7376,04 %76,04 %  
30 - 39 let1010,42 %10,42 %  
40 - 49 let1010,42 %10,42 %  
50 - 59 let11,04 %1,04 %  
60 let a více11,04 %1,04 %  
do 18 let11,04 %1,04 %  

Graf

18. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4546,88 %46,88 %  
vysokoškolské4344,79 %44,79 %  
středoškolské bez maturity44,17 %4,17 %  
základní22,08 %2,08 %  
vyšší odborné11,04 %1,04 %  
univerzitní11,04 %1,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Pokud byste měli možnost železniční dopravu vylepšit nebo změnit, co by to mohlo být?(známkování jako ve škole)

 • odpověď možnost připojení k internetu ve vlakové soupravě:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi slevy s Isic kartou na otázku 10. Jaký produkt nebo službu jste na svých cestách využili nebo využíváte?

14. Využíváte během Vašeho cestování po železnici jídelní vozy?

 • odpověď ano:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalita poskytovaných služeb=2 na otázku 15. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jak jste spokojeni se službami, které jsou během Vaší cesty poskytovány v jídelních vozech?(známkování jako ve škole).
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nabízený sortiment pokrmů a nápojů=2 na otázku 15. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jak jste spokojeni se službami, které jsou během Vaší cesty poskytovány v jídelních vozech?(známkování jako ve škole).
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Profesionalita obsluhujícího personálu=2 na otázku 15. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jak jste spokojeni se službami, které jsou během Vaší cesty poskytovány v jídelních vozech?(známkování jako ve škole).

15. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jak jste spokojeni se službami, které jsou během Vaší cesty poskytovány v jídelních vozech?(známkování jako ve škole).

 • odpověď Nabízený sortiment pokrmů a nápojů=2:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalita poskytovaných služeb=2 na otázku 15. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jak jste spokojeni se službami, které jsou během Vaší cesty poskytovány v jídelních vozech?(známkování jako ve škole).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často využíváte železniční dopravu jako způsob přepravy v cestovním ruchu?

2. Pokud cestujete po železnici, je to zejména:

3. Z hlediska prostoru využíváte železniční dopravy jako:

4. Jaký je účel a motiv Vaší cesty? (Zde můžete označit více možností):

5. Co Vás přesvědčilo o výběru železniční dopravy jako možnosti přepravy v cestovním ruchu (z tabulky vyberte jednotlivé možnosti a přiřaďte jim vliv, známkování jako ve škole)

6. Myslíte si, že v dnešní době může být železniční doprava uplatněna jako významný a stále se vyvíjející druh přepravy?

7. Co je podle Vás nedostatkem v nabídce a kvalitě poskytovaných služeb v železniční dopravě?

8. Existuje produkt, který v aktuální nabídce železničních společností postrádáte?

9. Ve které oblasti nabídky produktů železničních společností byste uvítali zlepšení nebo modernizaci?

10. Jaký produkt nebo službu jste na svých cestách využili nebo využíváte?

11. Pokud byste měli možnost železniční dopravu vylepšit nebo změnit, co by to mohlo být?(známkování jako ve škole)

12. Z jakých informačních zdrojů nejčastěji získáváte informace o nabídce produktů v železniční dopravě

13. Pokud jste jako informační zdroj uvedli internet, zpracování webových stránek je podle Vás:

14. Využíváte během Vašeho cestování po železnici jídelní vozy?

15. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jak jste spokojeni se službami, které jsou během Vaší cesty poskytovány v jídelních vozech?(známkování jako ve škole).

16. Jste:

17. Váš věk:

18. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často využíváte železniční dopravu jako způsob přepravy v cestovním ruchu?

2. Pokud cestujete po železnici, je to zejména:

3. Z hlediska prostoru využíváte železniční dopravy jako:

4. Jaký je účel a motiv Vaší cesty? (Zde můžete označit více možností):

5. Co Vás přesvědčilo o výběru železniční dopravy jako možnosti přepravy v cestovním ruchu (z tabulky vyberte jednotlivé možnosti a přiřaďte jim vliv, známkování jako ve škole)

6. Myslíte si, že v dnešní době může být železniční doprava uplatněna jako významný a stále se vyvíjející druh přepravy?

7. Co je podle Vás nedostatkem v nabídce a kvalitě poskytovaných služeb v železniční dopravě?

8. Existuje produkt, který v aktuální nabídce železničních společností postrádáte?

9. Ve které oblasti nabídky produktů železničních společností byste uvítali zlepšení nebo modernizaci?

10. Jaký produkt nebo službu jste na svých cestách využili nebo využíváte?

11. Pokud byste měli možnost železniční dopravu vylepšit nebo změnit, co by to mohlo být?(známkování jako ve škole)

12. Z jakých informačních zdrojů nejčastěji získáváte informace o nabídce produktů v železniční dopravě

13. Pokud jste jako informační zdroj uvedli internet, zpracování webových stránek je podle Vás:

14. Využíváte během Vašeho cestování po železnici jídelní vozy?

15. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, jak jste spokojeni se službami, které jsou během Vaší cesty poskytovány v jídelních vozech?(známkování jako ve škole).

16. Jste:

17. Váš věk:

18. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pospíšilová, Z.Železniční doprava v cestovním ruchu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zeleznice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.