Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zemětřesení

Zemětřesení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Závodský
Šetření:07. 11. 2011 - 09. 11. 2011
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti

Dotazník je součástní seminární práce

Předem děkuji za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Odcestovali byste do země, kde hrozí případné zemětřesení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2657,78 %57,78 %  
ne1942,22 %42,22 %  

Graf

2. Postavíte si v budoucnosti dům u pobřeží, kde hrozí vlna tsunami?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3782,22 %82,22 %  
ano817,78 %17,78 %  

Graf

3. Přispěli jste na pomoc zemětřesením zničené cizí země?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2555,56 %55,56 %  
ano2044,44 %44,44 %  

Graf

4. Jste rádi, že žijete na území, kde nehrozí zemětřesení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4497,78 %97,78 %  
ne12,22 %2,22 %  

Graf

5. Jste názoru zavírat jaderné elektrárny, které mohou být poničeny zemětřesením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2555,56 %55,56 %  
ne2044,44 %44,44 %  

Graf

6. Zažili jste zemětřesení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3884,44 %84,44 %  
ano715,56 %15,56 %  

Graf

7. Chtěli byste ho zažít?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3577,78 %77,78 %  
ano1022,22 %22,22 %  

Graf

8. Zažili jste vlnu tsunami?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4191,11 %91,11 %  
ano48,89 %8,89 %  

Graf

9. Chtěli byste ji na vlastní oči vidět?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3475,56 %75,56 %  
ano1124,44 %24,44 %  

Graf

10. Myslíte si, že by se naše země vyrovnala s katastrofou, kdyby naše hlavní město zasáhlo silné zemětřesení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2351,11 %51,11 %  
ano2248,89 %48,89 %  

Graf

11. Myslíte si, že nás čeká zemětřesení i v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3475,56 %75,56 %  
ano1124,44 %24,44 %  

Graf

12. Navštívili jste zemi, která byla bezprostředně poničena zemětřesením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3884,44 %84,44 %  
ano715,56 %15,56 %  

Graf

13. Sledujete zprávy o zemětřeseních?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3577,78 %77,78 %  
ne1022,22 %22,22 %  

Graf

14. Myslíte si, že v blízké budoucnosti zasáhne zemětřesení i Českou republiku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3986,67 %86,67 %  
ano613,33 %13,33 %  

Graf

15. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2964,44 %64,44 %  
Muž1635,56 %35,56 %  

Graf

16. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-252453,33 %53,33 %  
15-201124,44 %24,44 %  
25-40511,11 %11,11 %  
nad 40511,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Odcestovali byste do země, kde hrozí případné zemětřesení?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Chtěli byste ho zažít?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Myslíte si, že nás čeká zemětřesení i v České republice?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Chtěli byste ji na vlastní oči vidět?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Odcestovali byste do země, kde hrozí případné zemětřesení?

2. Postavíte si v budoucnosti dům u pobřeží, kde hrozí vlna tsunami?

3. Přispěli jste na pomoc zemětřesením zničené cizí země?

4. Jste rádi, že žijete na území, kde nehrozí zemětřesení?

5. Jste názoru zavírat jaderné elektrárny, které mohou být poničeny zemětřesením?

6. Zažili jste zemětřesení?

7. Chtěli byste ho zažít?

8. Zažili jste vlnu tsunami?

9. Chtěli byste ji na vlastní oči vidět?

10. Myslíte si, že by se naše země vyrovnala s katastrofou, kdyby naše hlavní město zasáhlo silné zemětřesení?

11. Myslíte si, že nás čeká zemětřesení i v České republice?

12. Navštívili jste zemi, která byla bezprostředně poničena zemětřesením?

13. Sledujete zprávy o zemětřeseních?

14. Myslíte si, že v blízké budoucnosti zasáhne zemětřesení i Českou republiku?

15. Vaše pohlaví

16. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Odcestovali byste do země, kde hrozí případné zemětřesení?

2. Postavíte si v budoucnosti dům u pobřeží, kde hrozí vlna tsunami?

3. Přispěli jste na pomoc zemětřesením zničené cizí země?

4. Jste rádi, že žijete na území, kde nehrozí zemětřesení?

5. Jste názoru zavírat jaderné elektrárny, které mohou být poničeny zemětřesením?

6. Zažili jste zemětřesení?

7. Chtěli byste ho zažít?

8. Zažili jste vlnu tsunami?

9. Chtěli byste ji na vlastní oči vidět?

10. Myslíte si, že by se naše země vyrovnala s katastrofou, kdyby naše hlavní město zasáhlo silné zemětřesení?

11. Myslíte si, že nás čeká zemětřesení i v České republice?

12. Navštívili jste zemi, která byla bezprostředně poničena zemětřesením?

13. Sledujete zprávy o zemětřeseních?

14. Myslíte si, že v blízké budoucnosti zasáhne zemětřesení i Českou republiku?

15. Vaše pohlaví

16. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Závodský, D.Zemětřesení (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zemetreseni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.