Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ženy a domácí násilí

Ženy a domácí násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Neplechová
Šetření:27. 03. 2014 - 03. 04. 2014
Počet respondentů:167
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den!

Jsem studentkou VOŠ a tento dotazník mi pomůže ke zpracování mé absolventské práce.  Téma tohoto dotazníku je Informovanost žen o problematice domácího násilí, proto také potřebuji, aby na tento dotazník odpovídaly pouze ženy ve věkovém rozmezí 20 -50 let. Prosím o vyplnění dotazníku podle toho co o tomto jevu fakticky víte (bez vyhledávání informací na internetu).

Odpovědi respondentů

1. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-2912071,86 %71,86 %  
40-502816,77 %16,77 %  
30-391911,38 %11,38 %  

Graf

2. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou8852,69 %52,69 %  
vysokoškolské, vyšší odborné5834,73 %34,73 %  
střední s výučním listem137,78 %7,78 %  
základní84,79 %4,79 %  

Graf

3. Myslíte si, že máte dostatek informací o domácím násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Něco o tom vím.10562,87 %62,87 %  
Ano, mám dostatek informací.5734,13 %34,13 %  
Ne, nemám dostatek informací.52,99 %2,99 %  

Graf

4. Kdo je podle Vás nejčastěji obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženy12876,65 %76,65 %  
Děti2816,77 %16,77 %  
Senioři116,59 %6,59 %  

Graf

5. Myslíte si, že jde poznat kdo je pachatelem domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6941,32 %41,32 %  
Ano5734,13 %34,13 %  
Nevím4124,55 %24,55 %  

Graf

6. Jak se podle Vás domácí násilí projevuje? (Popište)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

,,

.

...

Agrese

agrese, modřiny, strach

Agrese, psychické a fyzické týrání, využívání, vyhrožování

agrese, týrání, omezování svobody

agresivita partnera

agresivita, náladovost

Agresivita, náladovost, výbušnost

agresivita, násilí na méně dominantnějším partnerovi, nadávky, psychické týrání, nerespektování soukromí, ponižování, tělesné projevy týrání

agresivitou

Agresivitou, kdyz násilník oběť bije nebo ji šikanuje jiným způsobem ...

agresivitou, vydíráním, fyzickým nebo psychickým násilím, manipulací, vyhrožováním

Agresivní chování

Agresivní chování, dominance nad obětí, násilí v různých formách (psychické, ekonomické, emocionální, sexuální), často skryto před okolím, hádky

agresivní chování, zákaz přátel, kontrola mobilu, emailu, nadávky, urážky, vyhrožování, vynucování pohlavního styku aj.

bb

biti

Bití druhé osoby, vydírání..

Bití, nadávky, omezování, ponižování ...

Bitím a zavíráním, mučení, týrání

Bitkou

Buď fyzické útoky nebo psychické nátlaky typu citového vydírání etc.

Buď fyzicky (bití a pod) nebo psychycky (nátlak, vydírání, deptání,....)

Domací násilí má více variací.A tak se každé projevuje jinak. Ale ručitě to je psychcké vydírání,fyzické ubližování,ekonimické zneužívání atd..

Dost široce položená otazka

fyzická a psychická újma

fyzická viditelnost násilí, psychické trauma

fyzické - bití psychické - vydírání

Fyzické - bití, facky, kopance, škrcení, rány pěstí či jiné fyzické útoky, ohrožování zbraní, popáleniny... Psychické - nadávky, obviňování, zesměšňování, pokořování a ponižování, odmítání dítěte, nepřiměřené zatěžování dítěte domácími povinnostmi či péčí o sourozence, požadavek nereálných výkonů ve škole, atd... Sexuální zneužívání – obnažování se zneuživatele před dítětem, masturbace, pozorování nahého dítěte za účelem vl. sex. vzrušení a uspokojení, vystavení pornograf. filmům i časopisům, sahávání, líbání na intimních místech, nucení dítěte k manipulaci s pohlavními orgány svých či zneuživatele, orální, anální sex, sexuální styk včetně znásilnění) Zanedbávání - nedostatek péče, neuspokojení základních potřeb; Sociální izolace; Ekonomická kontrola - omezování i přátel, sledování přístupu k penězům, neposkytování peněz na provoz domácnosti, snaha zakázat chodit do práce.

Fyzické , psychické ubližování, vydírání, nepřiměřené tresty, odpírání potřeb

Fyzické a psychické napadání jiného člena rodiny.

fyzické a psychické násilí způsobující psychosociální změny oběti

fyzicke a psychicke tyrani

fyzické a psychické týrání

fyzické a psychické týrání

fyzické a psychické týrání

fyzické a psychické týrání

fyzické a psychické týrání osoby, výhružky

fyzické či psychické týrání jiné osoby

Fyzické či psychycké opakované napadání člověka žijícího ve společné domácnosti. Nepatří mezi to drobné laškování myšlené z legrace (pokud obě strany ví, že je to tak myšleno) či plácnutí malého dítěte z výchovného hlediska (např. přes ruku, když chce sáhnout na rozpálenou troubu nebo vědomě tahá za závěsy a slovní napomenutí nestačí).

fyzicke napadani, psychicke tyrani, odstrihnuti osoby od okoli, aby si nemohla stezovat, financni zavislost

fyzické napadení člena rodiny, psychická šikana

Fyzické napadení, ale i to verbální...

fyzické napadení, psychické ubližování, ponižování, omezování osobní svobody, zákaz chodit ven, stýkat se s rodinou a přáteli

Fyzické nebo psychické týrání blízké osoby

fyzické projevy, ponižování

fyzické ubližování nebo sexuální násilí.

fyzické útoky, vydírání, izolace od přátel, ekonomická závislost

Fyzické vitím, omezováním osobní svobody atp., psychycké pak psychickým týráním, ponižováním aj.

fyzické, ale i sychické, omezování v osobním životě, ponižování.....má to mnoho podob

fyzicky (modřiny apod.), psychicky (strach z týrající osoby, silná submise, neschopnost si sám pomoci)

fyzicky i psychicky

fyzický nebo psychický útok

fyzickým napadábím, bitím ,urážením,ponižováním,..atd.

fyzickým násilím (bití, facky atd), omezování osobní svobody (zakazování chození ven, zdržování se někde po práci, rozplánovaný čas, hlídání oběti), psychické týrání

fyzickým týráním nebo psychickou manipulací a ponižováním, v nejhorším případě kombinací

hluk v bydlišti, křik, modřiny na těle oběti, zvláštní chování oběti, projevů může být řada, nemusí se však viditeně projevovat prakticky vůbec

chováním týraného člověka (týrané dítě ubližuje vrstevníkům) psychickými problémy

Jakkoli, co je to za debilní otázku. áleží na fantazii, stejně jako šikana se může projevit jakkoli idiote.

Je více stupňů ... od omezování osobní svobody, psychické manipulace a citového vydírání, přes různé zákazy, ultimáta a trýznění až po fyzické násilí ...

Jelikož jsem domácí násilí zažívala s bývalým přítelem 6 let a nebyla schopna od něho odejít, tak vím naprosto jak se projevuje. Vše mi zakazoval, nesměla jsem nikam chodit, s nikým si psát, kamarádit se s kamarádkami. Bil mě i za to, že jsem třeba špatně osolila brambory nebo našel na koberci chlup z mé kočky. Neustále vše sváděl na mě, aby mi mohl dát facku. Stále mě podezíral z nevěry a přitom mě sám podváděl...P

Když k oběť z jakéhokoliv důvodu natáhnete ruku, lekne se, skloní se. Má po těle modřiny.

Má různé podoby a projevy, může tp být nátlak, vydírání, fyzické napadení, ponižování, bagatelizování...

Manžel zenu uzurpuje,terorizuje, používá násilí

mlácení

mlácení slabší strany, psychické týrání nadáváním

mnoho faktorů, dost nelogicky položená otázka

modřiny

modřiny

Modřiny na těle, šikana...

modřiny, nejistota, strach

modřiny, strach, nejistota

modřiny, uzavřenost týraného člověka, strach

Může mít různé formy, fyzické, psychické, sociální apod.

Myslím, že většinou jde o psychické týrání.

nadávky, fyzické ubližování, zákazy

např. fyzické násilí, psychické týrání, zakazování různých činností a kontaktů s okolím

Navim

nekdy nijak

nevím

nevim

nevím

nevim

No to je tak když mi to dělá můj ošetřovatel do zadku, a pak mě zbije protože jsem mu ho nechtěl vykouřit.

oběť má podlitiny, zlomeniny, modřiny, je tichá, uzavřená, nespolečenská

Oběti jsou zakřiknuté, agresor nesnese, jiný názor. Oběti jsou fyzicky a psychicky napadány - ponižovány, snižována jejich sebedůvěra

Oddělení od finančních prostředku, izolace od přátel, známých kamarádů, fyzické a psychické násilí.

odtažitost od okolí

Omezený kontakt s přáteli, nervozita, uzavírání se do sebe, snaha si chránit soukromí, výkyvy nálad, nepozornost...

omezený pohyb venku, bití, citové vydírání...

omezování osobní svobody, ponižování, bití

omezování svobody, dominance jednoho nad druhým, ponižování, může být psychické i fyzické, odpírání naplnění potřeb...atd.

Opakované násilí, napadání

Opakovanou agresí, ať už fyzickou, psychickou, sociální či jinou

podlitiny po těle, ztráta financí, zenedbanost, plačtivost

Ponižování, citové vydírání, nadávání a další psychické útoky, ale i fyzické napadání, bití a znásilnění.

ponižování, ohrožování osobní svobody, urážení, fyzické násilí

ponižování, vydírání, fyzické násilí, nepřiměřené tresty, fyzické napadání, psychický nátlak

psycický terot

psychická nevyrovnanost, bezdůvodné bití, "srážení sebevědomí"

Psychická tyranie, fyzické násilí, ekonomické týrání

Psychické - problémy ve škole, práci... tělesné - modřiny, podlitiny...

psychické a fyzické násilí

psychické a fyzické násilí, má různé podoby, od vyhrožování až po bití

Psychické a fyzické týrání

psychické a fyzické týrání

Psychické a fyzické týrání

psychické a/nebo fyzické týrání, omezování svobody apod.

Psychické či fyzické ubližování člověku, omezování, vydírání.

psychické deptání, které muze prerust i ve fyzicke

Psychické i fyzické týrání

Psychické i fyzické týrání osoby, s níž sdílím domácnost.

psychické i fyzické týrání, odepření potřeb, peněz

psychické i fyzické útrapy všeho druhu

Psychické týrání, fyzické - bití..

psychické týrání, fyzické napadení, pronásledování, omezování života postiženého

psychické týrání, fyzické týrání, emocionílní vydírání

psychické vydírání, omezování, fyzické napadání

Psychické-nadávky, urážení, shazování. Fyzické-útoky, bití

psychické, fayzické, materiální

Psychické, fyzické a sociální týrání.

psychické, fyzické, ekonomické

psychické,fyzické týrání...

psychicky - zákazy, kontroly, napomínání, nadávky, vydírání fyzicky - facky, nucení k pohl. styku

psychicky i fyzicky

PSYCHICKÝ I FYZICKÝ NÁTLAK, AGRESIVITA, ALKOHOL

psychický nátlak, fyzické útoky, citové vydírání

Psychický teror, omezování osobní svobody, názorů, kontaktů s ostatními, až fyzické násilí

Psychický teror/ bití / omezení sociálních kontaktů, financí...

Psychickým a fyzickým týráním

Psychickym a fyzickym tyranim,

psychickým či fyzickým týráním, omezováním svobody druhého, zastrašováním, sexuálním násilím atd.

různé formy-fyzické či psychické. většinou není na veřejnosti patrné

Různě podle míry a intenzity. Někdy trvá beze změny po dlouhou dobu partnerského stavu, jindy graduje až v brutální násilí.

savd

slovní napadání - urážka, fyzické napadání, šikanování

stres oběti, strach, nejistota

stupňovanými útoky na slabší osobu.

šikana, ponižování

šikana, útoky, psychický nátlak

tělesné a psychické týrání

tělesné a psychické týrání

terorizování jedné osoby v domáctnosti

thrs

To je velmi těžká otázka. Asi především velmi nízkým sebevědomím, naučenou submisivitou a sebepotlačováním oběti.

to může být ledasco od psychického až po fyzické týrání.

týrání

Týrání, bití, nadávky

týrání, bití, ponižování

týrání, bití, urážky, zákazy, ponižování

Týráním a bezdůvodným napadáním

týráním, vydíráním a sledováním partnera

určitá osoba v rodině nějakým způsobem nezvládá svoje pocity, životní situaci, atp. a terorizuje ostatní členy, či vybraného člena rodiny...projevuje se zejména psychickým a fyzickým týráním.

Uzavřenost citů v sobě, bojácnost, vyhýbání se okolí a společnosti

Vyhýbání se kolektivu v práci (žena musí domu), fyzické násilí ( podlitiny) ...

Začíná to jako psychický terror a postupně se přidává i fyzické násilí

Zákaz stýkání se s přáteli, zakazování chodit do práce, fyzické ubližování, slovní ubližování.

Záměrným fyzickým či psychickým napadáním jedné osoby druhou ve společné domácnosti.

změna chování oběti; fyzické následky (modřiny), psychické následky (pláč)

změna nálady, strach

Změnou psychiky oběti, fyzické projevy

žárlivost a omezování volného času (s přáteli opačného pohlaví i s rodinou ).....

V otázkách 7. – 9. vyberte z možností podle toho, jak s výrokem souhlasíte/nesouhlasíte.

7. Domácí násilí se týká jen sociálně slabších vrstev.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím9758,08 %58,08 %  
Spíše nesouhlasím5231,14 %31,14 %  
Spíše souhlasím169,58 %9,58 %  
Souhlasím21,2 %1,2 %  

Graf

8. Domácí násilí není běžné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím6337,72 %37,72 %  
Spíše souhlasím4124,55 %24,55 %  
Nesouhlasím3822,75 %22,75 %  
Souhlasím2514,97 %14,97 %  

Graf

9. Příčinou domácího násilí je především alkoholismus partnera.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím6941,32 %41,32 %  
Spíše souhlasím4426,35 %26,35 %  
Nesouhlasím3722,16 %22,16 %  
Souhlasím1710,18 %10,18 %  

Graf

10. Co podle Vás brání obětem domácího násilí v odchodu od násilníka?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

1. u žen - problém s bydlením 2.nedostatečný výdělek tak, aby bylo možné zaopatřit děti 3. neuvědomění si, že ve skutečnosti parter ubližuje a pocit selhání 4. nedostatečné sebevědomí 5. víra, že se to může změnit k lepšímu

bojí se ho

Citová vazba k násilníkovi, finanční závislost, špatný psychický stav v důsledku dlouhodobého psychického vlivu násilníka, nízké sebevědomí, strach

citová vazba k násilníkovi, strach

citová vazba, děti, finance, bydlení

Citové pouto, pocit, že nemá kam jít, omlouvání násilníka.

citové pouto, strach

děti, finance

Děti, strach

Děti, strach o existenci

děti, strach, neschopnost osamostatnit se, nedostatek sebedůvěry, "růžové" brýle, nedostatečné možnosti

děti, strach, nezajištěnost (nemají byt, peníze)

Děti, špatná finanční situace (např. závislost na příjmu násilníka), nemají kam jít, oběti mají pocit viny

děti; společný majetek, finance a bydlení; víra ve změnu a lepší budoucnost; strach a nejistota;

ekonomická závislost

Emoční vázanost, nedostatek informací, strach...

Finanční nesamostatnost

finanční nesamostatnost, majetkové vztahy

finanční obavy, strach z útoku násilníka

finanční situace nebo nezletilost ( dítě )

finanční závislost

finanční závislost na násilníkovi, nízké sebevědomí, neschopnost žít sám

finanční závislost u žen, celková závislost u dětí

finanční závislost, děti, obavy z budoucnosti, nesamostatnost

finanční závislost, obava o svoji bezpečnost

finanční závislost, ztráta sebevědomí, nevědomost o tom, že je i jiná možnost

klamná víra, že se "to" zlepší, strach a stud

láska k násilníkovi, strach

Láska nebo děti

Láska, děti, strach.

Láska, finanční závislost, děti

Láska, jsou na partnerovi závislí (finančně, citově), strach.

láska, peníze, doufání, že se změní

Láska, společné děti, strach

Láska,naděje že se to zlepší.

Mám to moc rád když mi to dělá, a pak mě zbije.

Naděje na zlepšení.

napr. financni zavislost

např. finanční, bytová ale i psychická závislost...

nechtěji ho opustit, psychicka zavislost na partnerovi, jeho omlouvani

nema kam ji

nemá kam jít

Nemají kam jít a bojí se si přiznat, že mají problém.

Nemají kam jít, bojí se odejít

není kam odejít, společní potomci, násilník oběť živí

nesobestačnost

Neustálé vyhrožování, typu:"To, že se se mnou rozejdeš neříkej ani náhodou nebo ti zlámu ruce a uřežu prsty." "než abys byla s někým jiným, tak tě radši zabiju" atd....

nevim

nevim

nevim

nevím

nevím

nic

Nízká sebeúcta a sebedůvěra, strach z opuštěnosti, strach ze zodpovědnosti, strach z partnera, strrach ze společnosti

nnn

Oběť nechce aby o tom někdo věděl, nebo nemůže odejít (je to např. sourozenec dítěte nebo matak která se muí starat o děti), nebo nemá kam jít/neví že existuje místo kam může jít... Popřípadě jeho činy omlouvá.

oběti jsou často ve špatné sociální situaci (nemají kam jít, nemá se o ně kdo jiný postarat, mají děti), dále potom jsou násilníkem často přesvědčeni, že odchod nezvládnou, jejich sebevědomí je v důsledku násilí silně podlomeno a dále strach, který mají z násilníka, který jim vyhrožuje

Obvykle věří, že se partner/ka změní. Případně nechtějí "ničit" rodinu nebo zanechat v této rodině děti.

peníze, ztráta sebevědomí

pocit odpovědnosti vůči rodině - dětem

pocit selhání, neschopnost být sama

pocit viny, finanční závislost na partnerovi...

pocit závislosti či skutečná závislost, neschopnost změnit svou strategii jednání, psychické důsledky týrání, strach o sebe, o děti...

příčiny citové, psychické, materiální

psychická nebo materiální závislost

psychická závislost na násilníkovi, oběť je často odříznutá od okolního světa, nemá ke komu jít, může být na násilníkovi finančně závislá, má obavy, že zůstane sama bez pomoci

psychický stav oběti, strach, závislost na týrajícím partnerovi, stud za situaci, pocit viny

Rodina, již zavedeny chod domácnosti, byt fixovan na partnera, mít naději ze se to vrátí k normálu

Rozbití rodiny, nemožnost si najít jiné bydlení, láska

rsth

sociální nejistota, obavy, strach

Sociální, ekonomické problémy, děti

společné děti, málo financí, strach z pomsty, strach z odebrání dětí, stud před ostatními, strach, že jim to nikdo nebude věřit, protože ten jejich šmejd je přede před lidma takový dobrák

společné děti, strach

společné závazky (děti), strach, nesamostatnost, peníze

srgs

Stockholmsky syndrom např.

stokholmský syndrom

strach

Strach

Strach

strach

strach

strach

strach

Strach

Strach

strach

strach

Strach

strach

STRACH

Strach

strach

strach

strach

Strach

Strach

strach

strach

strach

Strach a nízké sebevědomí

strach a výhružky násilníka

strach nebo naivní pocit, že se to změní

Strach o sebe o děti nebo své blízké. Ne důvěřivost vůči ostatním.

strach o sebe, špatné rodinné zázemí, existenční starosti, strach o děti, špatná podpora ve společnosti

strach z budoucnosti a pomsty

Strach z násilníka, strach ze samoty, věčné omlouvání jeho selhání, oběť si dává vinu sama sobě za situaci, strach, že zůstane bez prostředků.....

strach z násilníka, že je dostihne jinde...

strach z násilníkovy reakce a strach z reakce okolí (co by na to řekla rodina a známí)

strach z odplaty a nalezení,z toho že se pomstí na členech rodiny; láska k agresorovi

strach že násilník si partnerku najde a bude schopen ublížit opět fyzicky nejen partnerce ale i osobám, které ji jakkoliv pomohou odejít

Strach, bída, děti, víra v nápravu partnera

strach, děti, závislost na tyranovi, otázka bydlení

strach, finanční důvody

strach, láska k trýzniteli, pocit méněcennosti, nedostatek peněz a s tím spojená neschopnost zařídit si budoucnost bez trýznitele

strach, láska, beznaděj

Strach, naivita (doufají, že se to nebude opakovat), nechtějí "bourat rodinu"

Strach, nedostatek financí, láska k partnerovi, omlouvání partnera

strach, nedostatek financí, náboženské vyznání, velikost města/vesnice, strach z reakce okolí

strach, nízké sebevědomí, nedostatek finančních prostředků závislost na násilníkovi, děti

Strach, obavy zda dokážou žít jen z jednoho platu, obavy, že je útočník vyhledá a ublíží jim ještě víc. Nepochopení ze strany rodiny, přátel

strach, silná vazba na násilníka

strach, slepá láska

strach, stud, finanční otázka

strach, stydlivost, reakce okolí

Strach, submisivita, obavy ze změny, finanční závislost, děti

strach, ubité seběvědomí oběti, zmanipulovanost, že si za to ten člověk může sám, závislost na násilníkovi

strach, vydirani

strach, závislost na něm (například finanční)

Strach, závislost na partnerovi (duševní, finanční..), děti...

Strach, že jsou na nasilnikovi závislí a po odchodu to nezvládnou. Případný návrat zpět by byl provázen akcentovanym násilím - trestem.

strach, že si je najde a bude dělat potíže

stud

Stud, málo vlastních financí, namají kam jít, děti ...

svoboda

To jsem nikdy nedovedla pochopit, fakt nevím. Může to být strach z toho, že sami nebudou zvládat život, sázím hlavně na existenční problémy

to sama nechápu

Týraný člověk zpravidla nevyhledává pomoc, protože se stydí, nebo neustále dává další šance svému tyranovi, který slibuje, že se to již nikdy nestane. Mnohdy je důvodem i materiální zajištění, oběť se bojí, že by se sama neuživila, nebo dokonce navždy zůstala sama. Proto setrvává s násilníkem, který se občas chová hezky, což kolikrát zastíní nepříjemnou situaci. Někdy je ovšem důvod takový, že násilník vyhrožuje a svou oběť hlídá natolik, že nemá šanci se odpoutat.

U žen je to zamilovanost, víra, že se partner změní, nechce odejít kvůli dětem, bojí se být sama

vazba (děti), nemá kam jít

Velmi nízké sebevědomí, naučená submisivita a sebepotlačování. Vnímaná nebo skutečná závislost na násilníkovi. Přehnaný pocit odpovědnosti za násilníka.

Většinou strach z toho co pak bude. Navíc většina žen uvěří tomu co je jim vtloukáno do hlavy.

Víra v to, že se násilník změní, láska, strach o budoucnost, strach o děti.

vyhrožování smrti a pod.

Vyhrožování, strach o děti například, pocit, že se to zlepší

vzpomínky na hezké zážitky z dřívějška, nemusí mít kam jít, bojí se svěřit, bojí se že si je násilník vyhledá, bojí se ještě větší agrese při vzdorování nebo pokusu o odchod, v případě dětí strach že ztratí rodinu,..

Vztah k němu a nedostatek psychoterapeutické podpory (nikoli jen poradenství nebo sociální podpora).

zabezpečení rodiny, finance, bytová situace...

Zase záleží případ od případu. Mimo těchto "věcných" důvodů jenž se mohou měnit (náboženské důvody bránící rozvodu, stud či finanční závislost) je zda přirozená psychická "závislost" "slabšího" jedince na "dominantním" agresorem. Člověk má ve své přirozenosti poslouchat autoritu :-).

závazky např. děti, majetek, jsou finančně i psychicky závislí na násilníkovi

Závazky, které k němu má (děti - nemůže s nimi jen tak utéct), To, že nemají nebo nevědí kam utíkat Strach

závazky, láska

zavislost

závislost na násilníkovi

Závislost na násilníkovi

závislost na násilníkovi (finanční, hmotná..), obava z následné pomsty, žádné další možné zázemí

Závislost na násilníkovi, problém s odchodem, týraní nemají kam jít.

závislost na tyranovi, otázka bydlení, strach

závislost, strach

závislost, strach

změna života, strach z násilníka

zvyk

Zvyklost,city, ale vetsinou deti,nebo ze tyrana zena by nemela kam jit,naivita

11. Máte vlastní zkušenost s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemám žádnou zkušenost.8450,3 %50,3 %  
Ne, nemám, ale znám někoho, kdo byl/je obětí domácího násilí.4828,74 %28,74 %  
Ano, mám vlastní zkušenost.3520,96 %20,96 %  

Graf

12. Dokážete poradit známému, příbuznému, kamarádce kam se má v případě domácího násilí obrátit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.8651,5 %51,5 %  
Nevím.5935,33 %35,33 %  
Ne.2213,17 %13,17 %  

Graf

13. Které instituce nebo organizace zabývající se pomocí obětem domácího násilí znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

vvv

-

-

-

.

0

asi žádné

asi žádné

Avon

Avon

azylové domy

azylový dům,

Bez pomoci internetu si nepamatuji konkrétní organizace, v případě, že bych neměla k internetu příp. jiným informačním zdrojům přístup, obrátila bych se na Linku bezpeční, kde by mě předpokládám, na vhodnou organizaci odkázali, příp. rovnou na Policii ČR.

Bílí kruh bezpečí

Bílý kru bezpečí, azylový dům, linka bezpečí pro došělé

Bílý kruh

bilý kruh

bílý kruh bezpeci

Bílý kruh bezpečí

bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí (DONA linka), policie ČR (ale mám zprostředkovanou informaci, že chování některých "vyškolených" policistů v Ostravě je otřesné)

Bílý kruh bezpečí, linka bezpečí, Policie ČR

Bílý kruh bezpečí, Policie Čr

bílý kruh bezpečí, policie čr

Bílý kruh bezpečí, Policie ČR, Azylové domy pro matku a dítě, Občansko-právní poradny aj.

Bílý kruh bezpečí, Policie ČR,.....

Bílý kruh bezpečí, Poradna pro dívky a ženy, Linka bezpečí

clovek v tisni

člověk v tísni

Člověk v tísni

DONA

DONA, Bílý kruh bezpečí

DONA, Fond ohrožených dětí

Doporučila bych odchod z domácnosti (i s dětmi pokud je trýznitel rodič). Ohlásit konání na policii a zažádat o rozvod.

dwa

Elpis, Bílý kruh bezpečí, Linka bezpečí

charita

intervenční centrum, poradny, psychologové, popř. azylový dům (i pro matky s dětmi)

J.Pestalozzi

Kdyz neznám tak třeba bych se. Obrátila na linku bezpečí nebo policii ČR

Krizové centrum

Kruh bezpečí, Ospod

Kruh bezpečí, sociální odbor

linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí, Bílý kruh

Linka bezpečí, Bílý kruh bezpečí, telefonická krizová pomoc, policie

Linka bezpečí, Člověk v tísni

Linka bezpečí, Macura

Linka bezpečí, Policie ČR

linka bezpečí, tam snad poraděj dál ne :-)

Linka důvěry

linka důvěry

linka důvěry

linka důvěry ?

Linka důvěry.

Matka a dítě, chráněné domovy.

mnoho azylových domů

moc neznám, ale vyhledala bych na internetu...něco mi říká..Kruh bezpečí..?

modrá linka, spondea

momentálně mě nic nenapadá

našla bych si na internetu :)

ne

Některé ano

Nepamatuji se, nepotřebuji si je pamatovat, vyhledám si je na internetu.

nepamatuji si

nevím

nevím

nevim

Nevím

Nevím

nevim

nevím

nevim

nevím

NEVÍM

Nevím

nevim

nevim

nevím

Nevím

nevím

Nevím z hlavy, ale myslím, že bych uměla vyhledat během 5 minut na internetu.

nevím, neznám

nezná, vím, že Avon má nějakou kampań proti

neznám

NEZNÁM

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám jmenovitě, ale není složité si to během pár minut vygooglit, na internetu je informací dostatek

neznám žádné

Neznám žádné.

neznám žádnou konkrétní

Neznám žádnou konkrétní organizaci, ale lze se obrátit na policii.

Neznám, ale pokusila bych se vyhledat si je na internetu nebo se prostě zeptat někoho kdo by to mohl vědět (i kdyby to byla třeba Linka důvry nebo tak).

neznám, ale v případě potřeby bych to zjistila z internetu nebo od známé psycholožky

Neznám.

Neznám.

Neznám.

no je jich dost

odbor sociálních věcí, linka důvěry

osn

pedagogickp psychologická poradna ( pro děti)

Policice, státní zastupitelství, soud

Policie

policie

policie

Policie ČR

Policie ČR

Policie ČR, Bílý kruh bezpečí

Policie ČR, azylové domy, občanské poradny, Bílý kruh bezpečí, neziskové organizace.

policie ČR, Bílý kruh bezpečí, Linka důvěry, OSPOD, Klokánek, Poradna pro občanská a lidská práva, Linka důvěry a bezpečí

Policie ČR, DONA, Linka bezpeší

Policie ČR, linka bezpečí

Policie ČR, Linka důvěry

Policie ČR, neziskovky

Policie ČR, Rosa

Policie ČR, sociální odbor

Policie ČR, sociální služby, azylové domy

policie čr, ústav sociální péče

Policie, azylové domy, specializovaná centra

Policie, Člověk v tísni, Linka bezpečí

Policie, Sociální odd., Linka důvěry

poradna Elpis, bílý kruh bezpečí, rosa

Poradna pro mezilidské vztahy, policie

Prevence v ramci policie CR

Pro děti Linka bezpečí, u dospělých různé azylové domy

psychologické poradny, centra pro rodinu a dítě, sociální úřady

ROSA

Rosa

rosa např.

Rosa, Bílý kruh bezpečí

Různá centra

sociálka

soicální odbor

sos vesničky, linka bezpečí

Spirála v Ústí nad Labem Azylové domy Policie

srt

strip kluby, bordely, sex shopy.

Středisko sociální prevence Olomouc

tak určitě jsou tu nějaké linkdy důvěry, domy pro matky s dětmi, organizace pomáhající ženám v nesnázích a nebo policie

Teď mě žádná nenapadá, ale myslím, že v Brně funguje něco jako "Matka v nouzi", ale myslím, že vyhledat si podobné organizace na internetu není problém.

ted si nevybavuji

x

z hlavy žádnou, kdybych potřebovala, najdu si to

žádné

žádné

žádné

žádné konkrétní neznám, ale vygooglím

žádné,

Žádné. Šla bych na policii.

Žádnou neznám.

14. Myslíte si, že je dnes dostatečná informovanost a osvěta v médiích proti domácímu násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8249,1 %49,1 %  
Ano4426,35 %26,35 %  
Nevím4124,55 %24,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věková skupina

2. Dosažené vzdělání

3. Myslíte si, že máte dostatek informací o domácím násilí?

4. Kdo je podle Vás nejčastěji obětí domácího násilí?

5. Myslíte si, že jde poznat kdo je pachatelem domácího násilí?

7. Domácí násilí se týká jen sociálně slabších vrstev.

8. Domácí násilí není běžné.

9. Příčinou domácího násilí je především alkoholismus partnera.

10. Co podle Vás brání obětem domácího násilí v odchodu od násilníka?

11. Máte vlastní zkušenost s domácím násilím?

12. Dokážete poradit známému, příbuznému, kamarádce kam se má v případě domácího násilí obrátit?

13. Které instituce nebo organizace zabývající se pomocí obětem domácího násilí znáte?

14. Myslíte si, že je dnes dostatečná informovanost a osvěta v médiích proti domácímu násilí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věková skupina

2. Dosažené vzdělání

3. Myslíte si, že máte dostatek informací o domácím násilí?

4. Kdo je podle Vás nejčastěji obětí domácího násilí?

5. Myslíte si, že jde poznat kdo je pachatelem domácího násilí?

7. Domácí násilí se týká jen sociálně slabších vrstev.

8. Domácí násilí není běžné.

9. Příčinou domácího násilí je především alkoholismus partnera.

10. Co podle Vás brání obětem domácího násilí v odchodu od násilníka?

11. Máte vlastní zkušenost s domácím násilím?

12. Dokážete poradit známému, příbuznému, kamarádce kam se má v případě domácího násilí obrátit?

13. Které instituce nebo organizace zabývající se pomocí obětem domácího násilí znáte?

14. Myslíte si, že je dnes dostatečná informovanost a osvěta v médiích proti domácímu násilí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Neplechová, M.Ženy a domácí násilí (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zeny-a-domaci-nasili.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.