Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ženy a muži v reklamě

Ženy a muži v reklamě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna čemusová
Šetření:06. 01. 2013 - 31. 01. 2013
Počet respondentů:329
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den,

 

ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění dotazníku na téma zobrazování žen a mužů v reklamě. Jeho vyplnění Vám zabere jen pár minut a výsledky mi poslouží jako zdroj informací pro mou bakalářskou práci. Dotazník je určen pro všechny ve věku 15-60 let a je anonymní.

Předem moc děkuji za čas, který věnujete pravdivému vyplnění odpovědí.

Anna Č.

 

Odpovědi respondentů

1. Je podle Vás důležité, jakého pohlaví jsou osoby vystupující v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17051,67 %51,67 %  
ano15948,33 %48,33 %  

Graf

2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

3. Je podle Vás důležité, zda reklamu doprovází mužský nebo ženský hlas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19659,57 %59,57 %  
ano13340,43 %40,43 %  

Graf

4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Reflektuje podle Vás reklama zobrazováním žen a mužů jejich skutečné postavení ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano12638,3 %38,3 %  
spíše ne11434,65 %34,65 %  
ne6118,54 %18,54 %  
ano288,51 %8,51 %  

Graf

6. Přiřaďte k následujícím atributům to pohlaví, které podle Vás odpovídá zobrazování žen a mužů v reklamě.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Vybavíte si reklamu, kde žena vystupuje v následujících rolích? Pokud ano, odpovídající roli zaškrtněte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matka, manželka, žena v domácnosti29389,06 %89,06 %  
objekt krásy29288,75 %88,75 %  
herečka, zpěvačka, jiná známá osobnost21364,74 %64,74 %  
v oboru financí, pojištění20963,53 %63,53 %  
kuchařka19258,36 %58,36 %  
sportovkyně19057,75 %57,75 %  
prodavačka17854,1 %54,1 %  
kadeřnice, stylistka14042,55 %42,55 %  
řidička13641,34 %41,34 %  
vědkyně, lékařka12136,78 %36,78 %  
managerka10732,52 %32,52 %  
Nevybavuji si ji v žádné z výše uvedených.72,13 %2,13 %  

Graf

8. Vybavíte si reklamu, kde muž vystupuje v následujících rolích? Pokud ano, odpovídající roli zaškrtněte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v oboru financí, pojištění28185,41 %85,41 %  
řidič26680,85 %80,85 %  
sportovec24072,95 %72,95 %  
otec, manžel, muž v domácnosti22167,17 %67,17 %  
manager20762,92 %62,92 %  
vědec, lékař19960,49 %60,49 %  
herec, zpěvák, jiná známá osobnost18857,14 %57,14 %  
kuchař18556,23 %56,23 %  
kadeřník, stylista17452,89 %52,89 %  
objekt krásy14644,38 %44,38 %  
prodavač5416,41 %16,41 %  
Nevybavuji si ho v žádné z výše uvedených.92,74 %2,74 %  

Graf

9. Identifikujete se s některou rolí muže/ženy v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne31395,14 %95,14 %  
ano164,86 %4,86 %  

Graf

10. Se kterou? (vypište jeden nebo více příkladů mužských/ženských rolí, se kterými se v reklamě ztotožňujete)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Jako muž se ztotožňuji zejména s rolí manžela zajišťujícího rodinu, starajícího se o děti, se sportujícím mužem, který se zajímá o své zdraví a svůj vzhled

KB - hypoteka T-mobile

kovboj

kuchařka

managerka

matka

matka, manželka, manager, sportovkyně,

Mladý, hravý, úspěšný :)

Objekt krásy, manager, kuchařka

péče o vzhled, domácnost

Pokud se mi zdá, že se v reklamě objeví osoba (nezávisle na pohlaví), provádějící činnost mě blízkou, dokážu sebe převést do reklamy.

role matky

řidič, manažer, sportovec

Žena jako objekt touhy

žena v domácnosti, co vaří, pere apod. milenka, třeba v reklamě na kafe reklamy na barvy na vlasy, šampóny apod.

žena v domácnosti, přítelkyně, studentka

žena vamp, objekt krásy

11. Líbí se Vám využívání nahého mužského těla v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pouze pokud je relevantní ke sdělení16249,24 %49,24 %  
ne9428,57 %28,57 %  
ano4613,98 %13,98 %  
nevím278,21 %8,21 %  

Graf

12. Líbí se Vám využívání nahého ženského těla v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pouze pokud je relevantní ke sdělení17653,5 %53,5 %  
ne7823,71 %23,71 %  
ano5717,33 %17,33 %  
nevím185,47 %5,47 %  

Graf

13. Jsem...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena22969,6 %69,6 %  
muž10030,4 %30,4 %  

Graf

14. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-30 let25176,29 %76,29 %  
31-45 let4613,98 %13,98 %  
46-60 let329,73 %9,73 %  

Graf

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské14544,07 %44,07 %  
střední s maturitou13440,73 %40,73 %  
vyšší odborné257,6 %7,6 %  
základní226,69 %6,69 %  
střední bez maturity30,91 %0,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Je podle Vás důležité, jakého pohlaví jsou osoby vystupující v reklamě?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi automobilový průmysl=žena na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční sektor, pojišťovnictví=muž na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční sektor, pojišťovnictví=žena na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi telekomunikace=muž na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi telekomunikace=obě pohlaví stejně vhodná na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi alkohol, tabákové výrobky=muž na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi farmaceutické výrobky=žena na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi potraviny, nealkoholické nápoje=obě pohlaví stejně vhodná na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi kosmetika, drogistika=žena na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi čistící prostředky=žena na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi elektronika=obě pohlaví stejně vhodná na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi automobilový průmysl=obě pohlaví stejně vhodná na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi elektronika=muž na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi potraviny, nealkoholické nápoje=žena na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi farmaceutické výrobky=obě pohlaví stejně vhodná na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi automobilový průmysl=muž na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi čistící prostředky=obě pohlaví stejně vhodná na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční sektor, pojišťovnictví=obě pohlaví stejně vhodná na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční sektor, pojišťovnictví=ženský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi alkohol, tabákové výrobky=obě pohlaví stejně vhodná na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi kosmetika, drogistika=obě pohlaví stejně vhodná na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi telekomunikace=ženský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi telekomunikace=žena na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?

2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?

 • odpověď čistící prostředky=žena:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi telekomunikace=muž na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi telekomunikace=žena na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční sektor, pojišťovnictví=žena na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
 • odpověď elektronika=muž:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi telekomunikace=muž na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
 • odpověď kosmetika, drogistika=žena:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi automobilový průmysl=žena na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi telekomunikace=žena na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční sektor, pojišťovnictví=žena na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi farmaceutické výrobky=žena na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční sektor, pojišťovnictví=muž na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi potraviny, nealkoholické nápoje=žena na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi elektronika=muž na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi čistící prostředky=žena na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi telekomunikace=muž na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi automobilový průmysl=muž na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční sektor, pojišťovnictví=ženský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi alkohol, tabákové výrobky=muž na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?
 • odpověď telekomunikace=obě pohlaví stejně vhodná:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi čistící prostředky=obě pohlaví stejně vhodná na otázku 2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?

3. Je podle Vás důležité, zda reklamu doprovází mužský nebo ženský hlas?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi alkohol, tabákové výrobky=mužský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi alkohol, tabákové výrobky=oba stejně vhodné na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi automobilový průmysl=mužský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi automobilový průmysl=ženský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi čistící prostředky=oba stejně vhodné na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi čistící prostředky=ženský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi elektronika=mužský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi elektronika=oba stejně vhodné na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi farmaceutické výrobky=oba stejně vhodné na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi farmaceutické výrobky=ženský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční sektor, pojišťovnictví=mužský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční sektor, pojišťovnictví=oba stejně vhodné na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční sektor, pojišťovnictví=ženský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kosmetika, drogistika=oba stejně vhodné na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kosmetika, drogistika=ženský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi potraviny, nealkoholické nápoje=oba stejně vhodné na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi potraviny, nealkoholické nápoje=ženský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi telekomunikace=mužský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi telekomunikace=oba stejně vhodné na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi telekomunikace=ženský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi automobilový průmysl=oba stejně vhodné na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?

4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?

 • odpověď automobilový průmysl=mužský:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi telekomunikace=mužský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi alkohol, tabákové výrobky=mužský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
 • odpověď čistící prostředky=ženský:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi telekomunikace=ženský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
 • odpověď elektronika=mužský:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční sektor, pojišťovnictví=mužský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
 • odpověď kosmetika, drogistika=ženský:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi telekomunikace=ženský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi čistící prostředky=ženský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi potraviny, nealkoholické nápoje=ženský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční sektor, pojišťovnictví=ženský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi farmaceutické výrobky=ženský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi elektronika=mužský na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?
 • odpověď telekomunikace=oba stejně vhodné:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi automobilový průmysl=oba stejně vhodné na otázku 4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?

6. Přiřaďte k následujícím atributům to pohlaví, které podle Vás odpovídá zobrazování žen a mužů v reklamě.

 • odpověď citlivost, empatie=žena:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi odpovědnost=žena na otázku 6. Přiřaďte k následujícím atributům to pohlaví, které podle Vás odpovídá zobrazování žen a mužů v reklamě.
 • odpověď sebevědomí=neutrální:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi citlivost, empatie=neutrální na otázku 6. Přiřaďte k následujícím atributům to pohlaví, které podle Vás odpovídá zobrazování žen a mužů v reklamě.

8. Vybavíte si reklamu, kde muž vystupuje v následujících rolích? Pokud ano, odpovídající roli zaškrtněte.

 • odpověď vědec, lékař:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodavač na otázku 8. Vybavíte si reklamu, kde muž vystupuje v následujících rolích? Pokud ano, odpovídající roli zaškrtněte.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je podle Vás důležité, jakého pohlaví jsou osoby vystupující v reklamě?

2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?

3. Je podle Vás důležité, zda reklamu doprovází mužský nebo ženský hlas?

4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?

5. Reflektuje podle Vás reklama zobrazováním žen a mužů jejich skutečné postavení ve společnosti?

6. Přiřaďte k následujícím atributům to pohlaví, které podle Vás odpovídá zobrazování žen a mužů v reklamě.

7. Vybavíte si reklamu, kde žena vystupuje v následujících rolích? Pokud ano, odpovídající roli zaškrtněte.

8. Vybavíte si reklamu, kde muž vystupuje v následujících rolích? Pokud ano, odpovídající roli zaškrtněte.

9. Identifikujete se s některou rolí muže/ženy v reklamě?

11. Líbí se Vám využívání nahého mužského těla v reklamě?

12. Líbí se Vám využívání nahého ženského těla v reklamě?

13. Jsem...

14. Do jaké věkové skupiny patříte?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je podle Vás důležité, jakého pohlaví jsou osoby vystupující v reklamě?

2. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější využít postavu ženy a ve kterých muže?

3. Je podle Vás důležité, zda reklamu doprovází mužský nebo ženský hlas?

4. V jakých odvětvích je podle Vás vhodnější mužský/ženský hlas?

5. Reflektuje podle Vás reklama zobrazováním žen a mužů jejich skutečné postavení ve společnosti?

6. Přiřaďte k následujícím atributům to pohlaví, které podle Vás odpovídá zobrazování žen a mužů v reklamě.

7. Vybavíte si reklamu, kde žena vystupuje v následujících rolích? Pokud ano, odpovídající roli zaškrtněte.

8. Vybavíte si reklamu, kde muž vystupuje v následujících rolích? Pokud ano, odpovídající roli zaškrtněte.

9. Identifikujete se s některou rolí muže/ženy v reklamě?

11. Líbí se Vám využívání nahého mužského těla v reklamě?

12. Líbí se Vám využívání nahého ženského těla v reklamě?

13. Jsem...

14. Do jaké věkové skupiny patříte?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

čemusová, A.Ženy a muži v reklamě (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zeny-a-muzi-v-reklame.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.