Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ženy a trh práce

Ženy a trh práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Václavíková
Šetření:02. 02. 2015 - 07. 02. 2015
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky,

obracím se na Vás s žádosti o vyplnění mého dotazníku, který poslouží jako podklad pro bakalářskou práci na téma „Postavení našich žen na trhu práce v ČR“. Vzhledem k tomu, že nám jde primárně o zjištění možností sladění práce a rodiny a o zjištění faktorů, které uvedenou harmonizaci ovlivňují, je dotazník určen pro zaměstnané ženy a zaměstnané ženy na mateřské/rodičovské dovolené mezi dvacátým a čtyřicátým pátým rokem věku, s minimálně jedním dítětem mladším osmnácti let.

Dovoluji si Vás požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku. Účast ve výzkumu je anonymní a dobrovolná.

Předem děkuji za spolupráci.

Studentka Univerzity J. A. Komenského v Praze

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-302641,27 %41,27 %  
31-402438,1 %38,1 %  
41-451320,63 %20,63 %  

Graf

2. Jaké je Vaše dosavadní nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou2844,44 %44,44 %  
vysokoškolské – bakalářské, magisterské a vyšší2438,1 %38,1 %  
odborné učiliště711,11 %11,11 %  
vyšší odborné46,35 %6,35 %  

Graf

3. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdaná/žiju s partnerem4673,02 %73,02 %  
svobodná1422,22 %22,22 %  
rozvedená34,76 %4,76 %  

Graf

4. Na jaký úvazek pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plný pracovní úvazek2844,44 %44,44 %  
jsem na mateřské/rodičovské dovolené1523,81 %23,81 %  
částečný pracovní úvazek1422,22 %22,22 %  
dohoda o vykonání práce69,52 %9,52 %  

Graf

5. Umožňuje Váš zaměstnavatel práci na jiný než plný pracovní úvazek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4368,25 %68,25 %  
ne1219,05 %19,05 %  
nevím812,7 %12,7 %  

Graf

6. Využila byste možnost nastoupení do práce na částečný/flexibilní pracovní úvazek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4571,43 %71,43 %  
ne1015,87 %15,87 %  
nevím812,7 %12,7 %  

Graf

7. Máte ve Vašem zaměstnání možnost práce z domova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4165,08 %65,08 %  
ano1930,16 %30,16 %  
nevím34,76 %4,76 %  

Graf

8. Kolik hodin měsíčně strávíte v práci mimo povinnou pracovní dobu, tzv. přesčasy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-10 hodin4571,43 %71,43 %  
11-20 hodin1320,63 %20,63 %  
21-30 hodin34,76 %4,76 %  
31 a více hodin23,17 %3,17 %  

Graf

9. Kolik dětí máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13961,9 %61,9 %  
21726,98 %26,98 %  
369,52 %9,52 %  
4 a více11,59 %1,59 %  

Graf

10. V jakém věku jsou Vaše děti? V případě, že máte více dětí s větším věkovým rozdílem, vyznačte více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-3 roky3149,21 %49,21 %  
7-11 let2031,75 %31,75 %  
4-6 let1320,63 %20,63 %  
15-18 let1015,87 %15,87 %  
12-15 let711,11 %11,11 %  

Graf

11. Do kolika let věku jste byla se svými dětmi doma na mateřské/rodičovské dovolené před návratem do práce? V případě, že jste v současnosti na mateřské/rodičovské dovolené vyznačte, prosím, plánovanou dobu její trvání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – 4 roky2844,44 %44,44 %  
1 – 2 roky2336,51 %36,51 %  
méně než rok812,7 %12,7 %  
5 a více let69,52 %9,52 %  

Graf

12. Navštěvuje Vaše dítě/děti školku, školní družinu, jiné výchovné zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3860,32 %60,32 %  
ne2539,68 %39,68 %  

Graf

13. Vyhovuje Vám provozní doba školek, školních družin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3352,38 %52,38 %  
ne3047,62 %47,62 %  

Graf

14. Líbil by se Vám třísměnný provoz školek, nebo kdyby se pracovní doba školek a škol řídila více podle pracovní doby rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4571,43 %71,43 %  
ne1015,87 %15,87 %  
nevím812,7 %12,7 %  

Graf

15. Kdo Vám pomáhá s péči o dítě/děti? V případě, že je více možností správných, prosím vyznačte více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
partner4876,19 %76,19 %  
prarodiče3961,9 %61,9 %  
jiný příbuzný (sourozenci, tety), kamarádi1625,4 %25,4 %  
placená chůva812,7 %12,7 %  

Graf

16. Jak často potřebujete pomoc s péči o děti od jiných osob než je váš partner?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 krát měsíčně2031,75 %31,75 %  
nepotřebuji, s partnerem to zvládáme1828,57 %28,57 %  
1-2krát týdně1523,81 %23,81 %  
denně, případně každý druhý den1015,87 %15,87 %  

Graf

17. Kdo Vám pomáhá s fungováním Vaší domácnosti – nákupy, úklid, vaření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
partner3555,56 %55,56 %  
nikdo2539,68 %39,68 %  
prarodiče69,52 %9,52 %  
placená síla11,59 %1,59 %  

Graf

18. Jak často potřebujete pomoc s fungováním Vaší domácností od jiných osob než je Váš partner?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepotřebuji, s partnerem to zvládáme4571,43 %71,43 %  
1-3 krát měsíčně711,11 %11,11 %  
1-2krát týdně69,52 %9,52 %  
denně, případně každý druhý den57,94 %7,94 %  

Graf

19. V případě nemoci dítěte, máte možnost využít OČR bez obav z případné ztráty zaměstnání? V případě, že OČR nevyužíváte z jakýchkoliv důvodů (děti ošetřuje partner, prarodiče, placená chůva), označte, prosím, poslední možnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2946,03 %46,03 %  
OČR nevyužívám2438,1 %38,1 %  
ne57,94 %7,94 %  
prarodiče34,76 %4,76 %  
vezmu si Home office11,59 %1,59 %  
partner, u dcery se střídáme11,59 %1,59 %  

Graf

20. Trávíte se svými dětmi/svým dítětem tolik času, kolik chcete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3555,56 %55,56 %  
ne2844,44 %44,44 %  

Graf

21. V případě, že se ve Vašem životě vyskytuje nebo vyskytla situace, něco na co byste nás jako žena – matka – zaměstnankyně chtěla upozornit, prosím, napište zde.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

,

,

... setkala jsem se vždy se vstřícným přístupem

bezplatná větší právní a sociální podpora státu matkám samoživitelkám, které bojují s partnerem o neplacení výživného

jsem žena samoživitelka, není zcela možno podchytit zejména v ot. 15-18

Každá matka si myslí, že by se měla upřednostňovat před svobodnými kolegy, kolegyněmi.

Lepší přístup zaměstnavatele k ženám ktéré plánují těhotenství a které jsou na začátku těhotenství.

Manžel dělá 24 hodin směnu a pak má 48 hodin volno, svátky nesvátky, víkendy nevíkendy. V noci, když nemá výjezd může spát a jde mu pouze část platu. Nebýt této jeho pracovní doby, která mi umožnila jít v půl roce dcery do práce na 3 dny v týdnu (20 hodin týdně), nemohla bych jít do práce asi vůbec. Od 1.2. jsem znovu na mateřské dovolené, čekáme další dítě. V dotazníku to není možné zohlednit.

Matky s malými dětmi by měly mít možnost pružné pracovní doby.

nástup do práce po mateřské - diskriminace.....totální.... dvě děti /4,10/velmi vadily.

ne

ne

Ne kazdy zamestnavatel ma pochopeni pro to, ze ma zamestnankyne rodinu a neumoznuje to, na co je podle zakoniku prace narok.

nedocenění role matky ze strany širšího okolí

nejsem stroj.

Nemám zkušenost.

Nenapadá mne.

není

není co

není nic

Nepochopení matek na pozicích managementu firem.

Nevim

Nevyskytla

nevyskytla

nevyskytla

Nevyskytla, snad jen, že jsem ráda, že mi můj zaměstnavatel umožnil práci o víkendu, takže na dceru mám přes týden čas.

nevyskytuje

nevyskytuje

Nic

nic

Nic

Nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic mě momentálně nenapadá :)

nic mne nenapadá

Nic se nevyskytlo

nyní jsem na RD, ale po návratu do práce dostanu výpověď kvůli prac. době ( 9-21 hod včetně sobot a nedělí)

Papír snese vše- naslibují, že není problém být s dětmi doma. Pokud toho člověk využije v případě nutnosti-nemoci, tak již hned hlásí, že by to tak nešlo, že jestli mám zájem o práci, tak si musím najít někoho, kdo se o dítě postará. Jinak se se mnou budou muset rozloučit!!! Setkala jsem se s tím když jsem měla děti malé.

Partner ztratil práci, když jsem byla na mateřské. Musela jsem začít pracovat vše na ústní dohodu, abych nepřišla o rodičovský příspěvek.

Po delší době na rodičovské dovolené, když se chcete vrátit do zaměstnání, není žádný zájem od zaměstnavatelů. V podstatě je k vaší škodě, že máte více dětí. Státu se občané, kteří se v budoucnu zapojí do sociálního systému hodí, ale matky, které se rozhodly zvýšit natalitu, jsou velmi znevýhodněné a systém tuto situaci neřeší.

Předsudky. Matka, která má malé děti nevykonává práci dobře, stále chybí, nesoustředí se, tak se jí radši zbavíme nebo přijmeme na její pozici muže. Krácené úvazky se nám nevyplatí.

přivítala bych firemní školky, větší nabídku kroužků v rámci školních družin, aby děti, když už musí být déle ve družině, měly zajímavější činnost a také by nemuseli mít matky kvůli mimoškolním aktivitám zkrácený úvazek.

Sice sem vdaná ale s manželem neziji když jsem před třemi roky porodila svého syna rok jsem se domahala toho aby mi stát dal porodne. Vzhledem k tomu že jsem pracovala jako Osvč a pracují tak i ted. Měla jsem omezené možnosti s porodnym. Situace v našem státě pro maminky na mateřské které dříve dělali jako Osvč není dosti příznivá. Je lepší v tomto ohledu když žena pracuje jako zamestnana a ne jako Osvč. Pro Osvč mají úplně jiné stanovy než pro zamestnane. pokud byste o tomto problému chtěla vědět víc napište na email markovam02@gmail.cz

Tento dotazník jsem vyplnila s ohledem na momentální stav. jsem sice na MD, ale zároveň si přividělávám. Nicméně v minulém zaměstnání byla situace jiná - moje vedoucí rodinu rozhodně nepodporovala, sama měla pro děti chůvu a velmi se divila, že ji ostatní nemají a starají se o děti sami.

u výběrového řízení sdělit, že máte zajištěné hlídání dětí

Uvítala bych větší podporu státu u částečných úvazků pro matky s dětmi.

vadilo mi, že pracovní doba začíná brzy a dítě se musí brzy budit

Více flexibilních zaměstnání pro ženy s dětma. Já 4 rokymusela budit malou dcerku o půl páté ráno, aby byla první ve školce a já něco málo po šesté v zaměstnání. Upravit maminkám pracovní dobu

více vstřícnosti k matkám a jejich možnosti zaměstnání, děti nemusí být "překážkou" ve výkonnosti

Více vyhod pro ženy s dětmi

x

x

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. V jakém věku jsou Vaše děti? V případě, že máte více dětí s větším věkovým rozdílem, vyznačte více možností.

  • odpověď 0-3 roky:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem na mateřské/rodičovské dovolené na otázku 4. Na jaký úvazek pracujete?

12. Navštěvuje Vaše dítě/děti školku, školní družinu, jiné výchovné zařízení?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4-6 let na otázku 10. V jakém věku jsou Vaše děti? V případě, že máte více dětí s větším věkovým rozdílem, vyznačte více možností.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let?

2. Jaké je Vaše dosavadní nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Jaký je Váš rodinný stav?

4. Na jaký úvazek pracujete?

5. Umožňuje Váš zaměstnavatel práci na jiný než plný pracovní úvazek?

6. Využila byste možnost nastoupení do práce na částečný/flexibilní pracovní úvazek?

7. Máte ve Vašem zaměstnání možnost práce z domova?

8. Kolik hodin měsíčně strávíte v práci mimo povinnou pracovní dobu, tzv. přesčasy?

9. Kolik dětí máte?

10. V jakém věku jsou Vaše děti? V případě, že máte více dětí s větším věkovým rozdílem, vyznačte více možností.

11. Do kolika let věku jste byla se svými dětmi doma na mateřské/rodičovské dovolené před návratem do práce? V případě, že jste v současnosti na mateřské/rodičovské dovolené vyznačte, prosím, plánovanou dobu její trvání.

12. Navštěvuje Vaše dítě/děti školku, školní družinu, jiné výchovné zařízení?

13. Vyhovuje Vám provozní doba školek, školních družin?

14. Líbil by se Vám třísměnný provoz školek, nebo kdyby se pracovní doba školek a škol řídila více podle pracovní doby rodičů?

15. Kdo Vám pomáhá s péči o dítě/děti? V případě, že je více možností správných, prosím vyznačte více možností.

16. Jak často potřebujete pomoc s péči o děti od jiných osob než je váš partner?

17. Kdo Vám pomáhá s fungováním Vaší domácnosti – nákupy, úklid, vaření?

18. Jak často potřebujete pomoc s fungováním Vaší domácností od jiných osob než je Váš partner?

19. V případě nemoci dítěte, máte možnost využít OČR bez obav z případné ztráty zaměstnání? V případě, že OČR nevyužíváte z jakýchkoliv důvodů (děti ošetřuje partner, prarodiče, placená chůva), označte, prosím, poslední možnost.

20. Trávíte se svými dětmi/svým dítětem tolik času, kolik chcete?

21. V případě, že se ve Vašem životě vyskytuje nebo vyskytla situace, něco na co byste nás jako žena – matka – zaměstnankyně chtěla upozornit, prosím, napište zde.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let?

2. Jaké je Vaše dosavadní nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Jaký je Váš rodinný stav?

4. Na jaký úvazek pracujete?

5. Umožňuje Váš zaměstnavatel práci na jiný než plný pracovní úvazek?

6. Využila byste možnost nastoupení do práce na částečný/flexibilní pracovní úvazek?

7. Máte ve Vašem zaměstnání možnost práce z domova?

8. Kolik hodin měsíčně strávíte v práci mimo povinnou pracovní dobu, tzv. přesčasy?

9. Kolik dětí máte?

10. V jakém věku jsou Vaše děti? V případě, že máte více dětí s větším věkovým rozdílem, vyznačte více možností.

11. Do kolika let věku jste byla se svými dětmi doma na mateřské/rodičovské dovolené před návratem do práce? V případě, že jste v současnosti na mateřské/rodičovské dovolené vyznačte, prosím, plánovanou dobu její trvání.

12. Navštěvuje Vaše dítě/děti školku, školní družinu, jiné výchovné zařízení?

13. Vyhovuje Vám provozní doba školek, školních družin?

14. Líbil by se Vám třísměnný provoz školek, nebo kdyby se pracovní doba školek a škol řídila více podle pracovní doby rodičů?

15. Kdo Vám pomáhá s péči o dítě/děti? V případě, že je více možností správných, prosím vyznačte více možností.

16. Jak často potřebujete pomoc s péči o děti od jiných osob než je váš partner?

17. Kdo Vám pomáhá s fungováním Vaší domácnosti – nákupy, úklid, vaření?

18. Jak často potřebujete pomoc s fungováním Vaší domácností od jiných osob než je Váš partner?

19. V případě nemoci dítěte, máte možnost využít OČR bez obav z případné ztráty zaměstnání? V případě, že OČR nevyužíváte z jakýchkoliv důvodů (děti ošetřuje partner, prarodiče, placená chůva), označte, prosím, poslední možnost.

20. Trávíte se svými dětmi/svým dítětem tolik času, kolik chcete?

21. V případě, že se ve Vašem životě vyskytuje nebo vyskytla situace, něco na co byste nás jako žena – matka – zaměstnankyně chtěla upozornit, prosím, napište zde.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Václavíková, A.Ženy a trh práce (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zeny-a-trh-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.