Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ženy v AČR kariéra x rodina

Ženy v AČR kariéra x rodina

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:zita zemková
Šetření:15. 04. 2009 - 22. 04. 2009
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):27 / 27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:9,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená slečno, paní,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Není časově náročný, je zcela anonymní, nebude obsahovat Vaše jméno a žádné Vaše osobní údaje. Dotazník slouží pouze pro účely mé seminární práce, která bude současně podkladem pro práci bakalářskou v následujícím roce. Účelem dotazníkového šetření je zjistit, jak se daří ženám v AČR zkloubit mateřství a kariéru. Proto bych Vás chtěla poprosit o pravdivé vyplnění dotazníku. V případě Vašeho zájmu o výsledky z vyhodnocení dotazníku mě kontaktujte na e - mailu E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím.. Děkuji Vám za Vaši ochotu a čas strávený jeho vyplněním.

S pozdravem Zita Zemková

 

Odpovědi respondentů

1. Před vstupem do AČR jste byla

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zaměstnanáotázka č. 2, nezaměstnanáotázka č. 2, nastoupila jste do AČR ihned po ukončení školyotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaná857,14 %57,14 %  
nastoupila jste do AČR ihned po ukončení školy535,71 %35,71 %  
nezaměstnaná17,14 %7,14 %  

Graf

2. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou321,43 %21,43 %  
vysokoškolské214,29 %14,29 %  
střední214,29 %14,29 %  
sš s maturitou17,14 %7,14 %  
středoškolské17,14 %7,14 %  
úplné střední17,14 %7,14 %  
střední vojenská škola17,14 %7,14 %  
střední s maturitou17,14 %7,14 %  
STŘEDNÍ EKONOMICKÁ ŠKOLA17,14 %7,14 %  
maturita17,14 %7,14 %  

Graf

3. Důvod vstupu do AČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční nezávislost642,86 %42,86 %  
uniknout nezaměstnanosti428,57 %28,57 %  
sloužit ČR214,29 %14,29 %  
možnost sportovat17,14 %7,14 %  
manžel v armádě17,14 %7,14 %  

Graf

4. Kolik let pracujete v AČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-10 642,86 %42,86 %  
3-5 428,57 %28,57 %  
11 a více321,43 %21,43 %  
1-2 17,14 %7,14 %  

Graf

5. Pracujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na jednotce1071,43 %71,43 %  
na štábu428,57 %28,57 %  

Graf

6. Vaše hodnost odpovídá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rotmistrovskému sboru642,86 %42,86 %  
praporčickému sboru642,86 %42,86 %  
sbor nižších důstojníků (ppor., por., npor., kpt.)17,14 %7,14 %  
poddůstojníci (svob., des., čet.)17,14 %7,14 %  

Graf

7. Doufáte ve služební postup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano964,29 %64,29 %  
nevím321,43 %21,43 %  
ne214,29 %14,29 %  

Graf

8. Jste spokojena s platem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1285,71 %85,71 %  
ne214,29 %14,29 %  

Graf

9. Uvažujete o odchodu z AČR ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne964,29 %64,29 %  
ano535,71 %35,71 %  

Graf

10. Kdybyste měla začít znovu, vstoupila byste do armády ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím642,86 %42,86 %  
ano535,71 %35,71 %  
ne321,43 %21,43 %  

Graf

11. Jestliže uvažujete o odchodu z AČR uveďte důvod

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné535,71 %35,71 %  
špatné zkloubení pracovních a rodinných podmínek428,57 %28,57 %  
špatný kolektiv lidí214,29 %14,29 %  
špatné skloubení pracovních a rodinných podmínek214,29 %14,29 %  
špatné platové podmínky17,14 %7,14 %  

Graf

12. Kolik času (tam i zpět) strávíte denním dojížděním k posádce z místa bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 hodiny857,14 %57,14 %  
méně než hodinu428,57 %28,57 %  
3-4 hodiny214,29 %14,29 %  

Graf

13. Je Váš manžel/parner ochoten přizpůsobit se stěhování do jiného místa posádky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne857,14 %57,14 %  
ano642,86 %42,86 %  

Graf

14. Váš manžel/partner zastává ve svém zaměstnání pozici:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedoucí pracovní skupiny 642,86 %42,86 %  
podřízenou535,71 %35,71 %  
vedoucí oddělení214,29 %14,29 %  
ředitel17,14 %7,14 %  

Graf

15. Pracuje Váš manžel/partner taktéž v AČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1178,57 %78,57 %  
ano321,43 %21,43 %  

Graf

16. Podporuje Vás manžel/partner ve Vaší profesi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14100 %100 %  

Graf

17. Které z uvedených činností Vám nejvíce narušují chod domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobější cvičení642,86 %42,86 %  
výcvikové kurzy428,57 %28,57 %  
přemísťování do jiných posádek428,57 %28,57 %  
výcviková soustředění428,57 %28,57 %  
práce přesčas428,57 %28,57 %  
cvičné poplachy321,43 %21,43 %  
strážní a dozorčí povinnosti321,43 %21,43 %  
práce o víkendech214,29 %14,29 %  

Graf

18. Máte dost času pro soukromý život po pracovní době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano857,14 %57,14 %  
ne642,86 %42,86 %  

Graf

19. Po dobu služby máte své děti umístěné:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v předškolním zařízení mimo posádku642,86 %42,86 %  
mám starší děti428,57 %28,57 %  
v mateřské škole (mateřském centru) v rámci posádky214,29 %14,29 %  
jiné řešení17,14 %7,14 %  
děti jsou pravidelně u mých rodičů17,14 %7,14 %  

Graf

20. Dala byste přednost mateřskému centru, mateřské škole organizovaných přímo armádou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 1178,57 %78,57 %  
ne321,43 %21,43 %  

Graf

21. Označte situace, pro které máte bez větších potíží zajištěno hlídání dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
během denní služby1285,71 %85,71 %  
během služby o víkendu535,71 %35,71 %  
během noční služby321,43 %21,43 %  
během krátkého cvičení (do 48 hodin)321,43 %21,43 %  
v případě účasti na kurzu AČR17,14 %7,14 %  
v případě poplachu17,14 %7,14 %  

Graf

22. Vychází Vám nadřízení vstříc s ohledem na Vaše děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy, mezi vojáky nedělají rozdíly642,86 %42,86 %  
Ano, při sestavování harmonogramu služeb642,86 %42,86 %  
Ano, vždy17,14 %7,14 %  
Ano, při dlouhých cvičeních17,14 %7,14 %  

Graf

23. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35214,29 %14,29 %  
36214,29 %14,29 %  
32214,29 %14,29 %  
37214,29 %14,29 %  
38214,29 %14,29 %  
3317,14 %7,14 %  
2517,14 %7,14 %  
2717,14 %7,14 %  
4017,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:34.67
Minimum:27
Maximum:38
Variační rozpětí:11
Rozptyl:10.24
Směrodatná odchylka:3.2
Medián:35.5
Modus:35

Graf

24. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdaná1392,86 %92,86 %  
svobodná17,14 %7,14 %  

Graf

25. Počet dětí ve vlastní péči

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2964,29 %64,29 %  
1428,57 %28,57 %  
317,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.75
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.2
Směrodatná odchylka:0.45
Medián:2
Modus:2

Graf

26. Místem Vašeho bydliště je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město857,14 %57,14 %  
vesnice642,86 %42,86 %  

Graf

27. Žijete trvale v místě Vaší posádky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1285,71 %85,71 %  
ano214,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

zemková, z.Ženy v AČR kariéra x rodina (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zeny-v-acr-kariera-x-rodina.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.