Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ženy v AČR kariéra x rodina

Ženy v AČR kariéra x rodina

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:zita zemková
Šetření:15. 04. 2009 - 22. 04. 2009
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):27 / 27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:9,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená slečno, paní,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Není časově náročný, je zcela anonymní, nebude obsahovat Vaše jméno a žádné Vaše osobní údaje. Dotazník slouží pouze pro účely mé seminární práce, která bude současně podkladem pro práci bakalářskou v následujícím roce. Účelem dotazníkového šetření je zjistit, jak se daří ženám v AČR zkloubit mateřství a kariéru. Proto bych Vás chtěla poprosit o pravdivé vyplnění dotazníku. V případě Vašeho zájmu o výsledky z vyhodnocení dotazníku mě kontaktujte na e - mailu E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím.. Děkuji Vám za Vaši ochotu a čas strávený jeho vyplněním.

S pozdravem Zita Zemková

 

Odpovědi respondentů

1. Před vstupem do AČR jste byla

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zaměstnanáotázka č. 2, nezaměstnanáotázka č. 2, nastoupila jste do AČR ihned po ukončení školyotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaná857,14 %57,14 %  
nastoupila jste do AČR ihned po ukončení školy535,71 %35,71 %  
nezaměstnaná17,14 %7,14 %  

Graf

2. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou321,43 %21,43 %  
vysokoškolské214,29 %14,29 %  
střední214,29 %14,29 %  
sš s maturitou17,14 %7,14 %  
středoškolské17,14 %7,14 %  
úplné střední17,14 %7,14 %  
střední vojenská škola17,14 %7,14 %  
střední s maturitou17,14 %7,14 %  
STŘEDNÍ EKONOMICKÁ ŠKOLA17,14 %7,14 %  
maturita17,14 %7,14 %  

Graf

3. Důvod vstupu do AČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční nezávislost642,86 %42,86 %  
uniknout nezaměstnanosti428,57 %28,57 %  
sloužit ČR214,29 %14,29 %  
možnost sportovat17,14 %7,14 %  
manžel v armádě17,14 %7,14 %  

Graf

4. Kolik let pracujete v AČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-10 642,86 %42,86 %  
3-5 428,57 %28,57 %  
11 a více321,43 %21,43 %  
1-2 17,14 %7,14 %  

Graf

5. Pracujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na jednotce1071,43 %71,43 %  
na štábu428,57 %28,57 %  

Graf

6. Vaše hodnost odpovídá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rotmistrovskému sboru642,86 %42,86 %  
praporčickému sboru642,86 %42,86 %  
sbor nižších důstojníků (ppor., por., npor., kpt.)17,14 %7,14 %  
poddůstojníci (svob., des., čet.)17,14 %7,14 %  

Graf

7. Doufáte ve služební postup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano964,29 %64,29 %  
nevím321,43 %21,43 %  
ne214,29 %14,29 %  

Graf

8. Jste spokojena s platem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1285,71 %85,71 %  
ne214,29 %14,29 %  

Graf

9. Uvažujete o odchodu z AČR ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne964,29 %64,29 %  
ano535,71 %35,71 %  

Graf

10. Kdybyste měla začít znovu, vstoupila byste do armády ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím642,86 %42,86 %  
ano535,71 %35,71 %  
ne321,43 %21,43 %  

Graf

11. Jestliže uvažujete o odchodu z AČR uveďte důvod

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné535,71 %35,71 %  
špatné zkloubení pracovních a rodinných podmínek428,57 %28,57 %  
špatný kolektiv lidí214,29 %14,29 %  
špatné skloubení pracovních a rodinných podmínek214,29 %14,29 %  
špatné platové podmínky17,14 %7,14 %  

Graf

12. Kolik času (tam i zpět) strávíte denním dojížděním k posádce z místa bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 hodiny857,14 %57,14 %  
méně než hodinu428,57 %28,57 %  
3-4 hodiny214,29 %14,29 %  

Graf

13. Je Váš manžel/parner ochoten přizpůsobit se stěhování do jiného místa posádky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne857,14 %57,14 %  
ano642,86 %42,86 %  

Graf

14. Váš manžel/partner zastává ve svém zaměstnání pozici:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedoucí pracovní skupiny 642,86 %42,86 %  
podřízenou535,71 %35,71 %  
vedoucí oddělení214,29 %14,29 %  
ředitel17,14 %7,14 %  

Graf

15. Pracuje Váš manžel/partner taktéž v AČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1178,57 %78,57 %  
ano321,43 %21,43 %  

Graf

16. Podporuje Vás manžel/partner ve Vaší profesi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14100 %100 %  

Graf

17. Které z uvedených činností Vám nejvíce narušují chod domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobější cvičení642,86 %42,86 %  
výcvikové kurzy428,57 %28,57 %  
přemísťování do jiných posádek428,57 %28,57 %  
výcviková soustředění428,57 %28,57 %  
práce přesčas428,57 %28,57 %  
cvičné poplachy321,43 %21,43 %  
strážní a dozorčí povinnosti321,43 %21,43 %  
práce o víkendech214,29 %14,29 %  

Graf

18. Máte dost času pro soukromý život po pracovní době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano857,14 %57,14 %  
ne642,86 %42,86 %  

Graf

19. Po dobu služby máte své děti umístěné:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v předškolním zařízení mimo posádku642,86 %42,86 %  
mám starší děti428,57 %28,57 %  
v mateřské škole (mateřském centru) v rámci posádky214,29 %14,29 %  
jiné řešení17,14 %7,14 %  
děti jsou pravidelně u mých rodičů17,14 %7,14 %  

Graf

20. Dala byste přednost mateřskému centru, mateřské škole organizovaných přímo armádou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 1178,57 %78,57 %  
ne321,43 %21,43 %  

Graf

21. Označte situace, pro které máte bez větších potíží zajištěno hlídání dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
během denní služby1285,71 %85,71 %  
během služby o víkendu535,71 %35,71 %  
během noční služby321,43 %21,43 %  
během krátkého cvičení (do 48 hodin)321,43 %21,43 %  
v případě účasti na kurzu AČR17,14 %7,14 %  
v případě poplachu17,14 %7,14 %  

Graf

22. Vychází Vám nadřízení vstříc s ohledem na Vaše děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy, mezi vojáky nedělají rozdíly642,86 %42,86 %  
Ano, při sestavování harmonogramu služeb642,86 %42,86 %  
Ano, vždy17,14 %7,14 %  
Ano, při dlouhých cvičeních17,14 %7,14 %  

Graf

23. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35214,29 %14,29 %  
36214,29 %14,29 %  
32214,29 %14,29 %  
37214,29 %14,29 %  
38214,29 %14,29 %  
3317,14 %7,14 %  
2517,14 %7,14 %  
2717,14 %7,14 %  
4017,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:34.67
Minimum:27
Maximum:38
Variační rozpětí:11
Rozptyl:10.24
Směrodatná odchylka:3.2
Medián:35.5
Modus:35

Graf

24. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdaná1392,86 %92,86 %  
svobodná17,14 %7,14 %  

Graf

25. Počet dětí ve vlastní péči

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2964,29 %64,29 %  
1428,57 %28,57 %  
317,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.75
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.2
Směrodatná odchylka:0.45
Medián:2
Modus:2

Graf

26. Místem Vašeho bydliště je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město857,14 %57,14 %  
vesnice642,86 %42,86 %  

Graf

27. Žijete trvale v místě Vaší posádky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1285,71 %85,71 %  
ano214,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

zemková, z.Ženy v AČR kariéra x rodina (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zeny-v-acr-kariera-x-rodina.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.