Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ženy v byznysu

Ženy v byznysu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Koubková
Šetření:06. 01. 2017 - 20. 01. 2017
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, abych zjistila názory mužů na podnikání žen a zastávání vysoce postavených pozic.

Odpovědi respondentů

1. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání861,54 %61,54 %  
Středoškolské vzdělání s maturitou323,08 %23,08 %  
Středoškolské vzdělání bez maturity17,69 %7,69 %  
Základní vzdělání17,69 %7,69 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let861,54 %61,54 %  
31-50 let323,08 %23,08 %  
51 let a více215,38 %15,38 %  

Graf

3. Jaké je Vaše současné pracovní uplatnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem zaměstnán.969,23 %69,23 %  
Podnikám.430,77 %30,77 %  

Graf

4. Z jakých důvodů, podle Vás, ženy podnikají?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost naplno využít své schopnosti a svůj potenciál, dělat to, co je baví.646,15 %46,15 %  
Možnost uspořádat si pracovní dobu podle sebe.430,77 %30,77 %  
Finanční nezávislost. 5. Vidíte zásadní rozdíly v podnikání mužů a žen?215,38 %15,38 %  
Zkušenosti v rodině, rozvíjení rodinného podniku.17,69 %7,69 %  

Graf

5. 5. Vidíte zásadní rozdíly v podnikání mužů a žen?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, muži mají více odvahy začít s podnikáním, nebojí se rizik, nejsou tolik časově omezeni jako ženy.541,67 %38,46 %  
V podnikání mužů a žen nejsou příliš velké odlišnosti.433,33 %30,77 %  
Ano, ženy jsou spolehlivější, méně riskují, vše si pečlivě promyslí.325 %23,08 %  

Graf

6. 6. Co by mohlo ženy odrazovat od podnikání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Strach, že se podnikáním neuživí.538,46 %38,46 %  
Podnikání je časově náročné, šlo by těžko skloubit s výchovou dětí.323,08 %23,08 %  
Nedostatek financí na začátek podnikání.215,38 %15,38 %  
Nedostatek informací, jak s podnikáním začít.215,38 %15,38 %  
Nedostatečná podpora rodiny, okolí.17,69 %7,69 %  

Graf

7. 7. V jakých oborech, podle Vás, ženy podnikají nejvíce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve službách (např. kadeřnictví, kosmetika, finanční a daňové poradenství…)969,23 %69,23 %  
Výroba a prodej vlastních výrobků (např. cukrářské pekařské výrobky, bižuterie,…)430,77 %30,77 %  

Graf

8. 8. Byl jste někdy svědkem diskriminace ženy na pracovišti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1076,92 %76,92 %  
ano323,08 %23,08 %  

Graf

9. 9. Pokud jste na předešlou otázku odpověděl kladně, jak se diskriminace na pracovišti projevovala?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena dostávala podřadnější práci, i když byla na stejné pozici jako její mužští kolegové.133,33 %7,69 %  
Kvůli mateřské dovolené byla sesazena na nižší pozici.133,33 %7,69 %  
Za práci, kterou vykonala stejně dobře, jako muži, dostala menší platové ohodnocení.133,33 %7,69 %  

Graf

10. 10. Myslíte si, že diskriminace žen na vyšších pracovních pozicích je stále aktuální?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne538,46 %38,46 %  
Ano430,77 %30,77 %  
Nevím, situaci nesleduji430,77 %30,77 %  

Graf

11. 11. Proč, podle Vás, zastává málo žen posty ve vrcholových funkcích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženy většinou před kariérou upřednostní rodinu, takže na výkon vrcholové funkce nemají dostatek času.866,67 %61,54 %  
Na těchto pozicích jsou spíše preferováni muži.433,33 %30,77 %  

Graf

12. 12. Mají, podle Vás, ženy kariérní ambice zastávat vedoucí posty?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne541,67 %38,46 %  
Spíše ano433,33 %30,77 %  
Ano325 %23,08 %  

Graf

13. 13. Co si myslíte o povinných kvótách pro ženy doporučované EU?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je nesmysl je zavádět, je to nespravedlivé vůči mužům. V některých profesích je také nedostatek mužů a povinné kvóty se nezavádějí.654,55 %46,15 %  
Nejsem proti zavádění povinných kvót, ale myslím si, že diskriminace a předsudky vůči ženám to nezmění. Naopak se bude říkat, že ženy se do určité funkce dostaly jen díky kvótám.545,45 %38,46 %  

Graf

14. 14. Myslíte si, že povinné kvóty doporučované EU by mohly změnit diskriminaci žen na vysoce postavených pracovních pozicích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, kvóty by naopak mohly diskriminovat muže. Ženy by díky kvótám na tyto funkce dosáhly snadněji než muži.758,33 %53,85 %  
Ne, myslím, že kvóty by v tomto ohledu nijak nepomohly, nic by se nezměnilo.541,67 %38,46 %  

Graf

15. 15. Kdo je, podle Vás, lepší ve funkci vysoce postaveného nadřízeného?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nelze přesně definovat, jestli to jsou ženy, nebo muži. Vždy záleží na zkušenostech, dovednostech a kvalifikaci jedince nikoli na pohlaví.1076,92 %76,92 %  
Rozhodně ženy. Mají větší smysl pro detail, jsou empatické, trpělivé. Jsou pro ně také důležité vztahy na pracovišti a spokojenost podřízených.215,38 %15,38 %  
Rozhodně muži. Jsou respektovanější u podřízených, rychle se rozhodují, soustředí se hodně na konečný výsledek.17,69 %7,69 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (70,5 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koubková, P.Ženy v byznysu (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://zeny-v-byznysu-dotaznik-pro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.