Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ženy v byznysu

Ženy v byznysu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Koubková
Šetření:06. 01. 2017 - 20. 01. 2017
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, abych zjistila názory žen na podnikání a zastávání vedoucích postů.

Odpovědi respondentů

1. 1. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhla?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání4552,94 %51,72 %  
Středoškolské vzdělání s maturitou3743,53 %42,53 %  
Základní vzdělání22,35 %2,3 %  
Středoškolské vzdělání bez maturity11,18 %1,15 %  

Graf

2. 2. Do jaké věkové skupiny patříte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let5362,35 %60,92 %  
31-50 let2731,76 %31,03 %  
51 let a více55,88 %5,75 %  

Graf

3. 3. Jaké je Vaše současné pracovní uplatnění?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem zaměstnána.5972,84 %67,82 %  
Podnikám.1113,58 %12,64 %  
Jsem na mateřské dovolené.89,88 %9,2 %  
Podnikám při zaměstnání.33,7 %3,45 %  

Graf

4. 4. Začala byste podnikat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, přemýšlím o tom.4252,5 %48,28 %  
Ne, rozhodně ne.3442,5 %39,08 %  
Ne, v minulosti jsem již podnikala a znovu bych podnikat nechtěla.45 %4,6 %  

Graf

5. 5. Z jakých důvodů, podle Vás, ženy podnikají?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost naplno využít své schopnosti a svůj potenciál, dělat to, co je baví.6983,13 %79,31 %  
Možnost uspořádat si pracovní dobu podle sebe.1315,66 %14,94 %  
Zkušenosti v rodině, rozvíjení rodinného podniku.11,2 %1,15 %  

Graf

6. 6. Vidíte zásadní rozdíly v podnikání mužů a žen?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, muži mají více odvahy začít s podnikáním, nebojí se rizik, nejsou tolik časově omezeni jako ženy.3440 %39,08 %  
V podnikání mužů a žen nejsou příliš velké odlišnosti.2731,76 %31,03 %  
Ano, ženy jsou spolehlivější, méně riskují, vše si pečlivě promyslí.2428,24 %27,59 %  

Graf

7. 7. Co by mohlo ženy odrazovat od podnikání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Strach, že se podnikáním neuživí.2124,71 %24,14 %  
Podnikání je časově náročné, šlo by těžko skloubit s výchovou dětí.2124,71 %24,14 %  
Nedostatek financí na začátek podnikání.2023,53 %22,99 %  
Nedostatečná podpora rodiny a okolí.1618,82 %18,39 %  
Nedostatek informací, jak s podnikáním začít.78,24 %8,05 %  

Graf

8. 8. V jakých oborech, podle Vás, ženy podnikají nejvíce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve službách (např. kadeřnictví, kosmetika, finanční a daňové poradenství…)5160,71 %58,62 %  
Výroba a prodej vlastních výrobků (např. cukrářské pekařské výrobky, bižuterie,…)2630,95 %29,89 %  
Nákup a prodej produktů44,76 %4,6 %  
Ostatní činnosti (např. vedení účetnictví, fotografování,…)22,38 %2,3 %  
Pohostinství11,19 %1,15 %  

Graf

9. 9. Myslíte si, že je diskriminace žen na vyšších pracovních pozicích stále aktuální?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5768,67 %65,52 %  
ne2631,33 %29,89 %  

Graf

10. 10. Setkala jste se někdy ve své kariéře/ svém zaměstnání s diskriminací?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5972,84 %67,82 %  
ano2227,16 %25,29 %  

Graf

11. 11. Proč, podle Vás, zastává málo žen posty ve vrcholových funkcích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženy většinou před kariérou upřednostní rodinu, takže na výkon vrcholové funkce nemají dostatek času.3845,78 %43,68 %  
Na těchto pozicích jsou spíše preferováni muži.3845,78 %43,68 %  
Ženy se bojí, že nezvládnou správně vykonávat vrcholovou funkci.78,43 %8,05 %  

Graf

12. 12. Mají, podle Vás, ženy kariérní ambice zastávat vedoucí posty?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4250 %48,28 %  
Ano3035,71 %34,48 %  
Spíše ne1011,9 %11,49 %  
Ne22,38 %2,3 %  

Graf

13. 13. Myslíte si, že povinné kvóty doporučované EU by mohly změnit diskriminaci žen na vysoce postavených pracovních pozicích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, kvóty by situaci nezlepšily, nic by se nezměnilo.3543,21 %40,23 %  
Ne, kvóty by naopak mohly diskriminovat muže. Ženy by díky kvótám na tyto funkce dosáhly snadněji než muži.2429,63 %27,59 %  
Ano, díky tomu by se zmírnila diskriminace vůči ženám na pracovištích.2227,16 %25,29 %  

Graf

14. 14. Přijala byste například vysokou manažerskou funkci nebo byste o ni usilovala?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je to další významný posun v kariérním žebříčku.3238,1 %36,78 %  
Ne, je to časově a psychicky náročná pozice.2934,52 %33,33 %  
Ano, ale měla bych pochybnosti, zda bych dokázala správně vést podřízené.1922,62 %21,84 %  
Ne, protože vyžaduje opravdu velkou odpovědnost.44,76 %4,6 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhla?

2. 2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. 3. Jaké je Vaše současné pracovní uplatnění?

4. 4. Začala byste podnikat?

5. 5. Z jakých důvodů, podle Vás, ženy podnikají?

6. 6. Vidíte zásadní rozdíly v podnikání mužů a žen?

7. 7. Co by mohlo ženy odrazovat od podnikání?

8. 8. V jakých oborech, podle Vás, ženy podnikají nejvíce?

9. 9. Myslíte si, že je diskriminace žen na vyšších pracovních pozicích stále aktuální?

10. 10. Setkala jste se někdy ve své kariéře/ svém zaměstnání s diskriminací?

11. 11. Proč, podle Vás, zastává málo žen posty ve vrcholových funkcích?

12. 12. Mají, podle Vás, ženy kariérní ambice zastávat vedoucí posty?

13. 13. Myslíte si, že povinné kvóty doporučované EU by mohly změnit diskriminaci žen na vysoce postavených pracovních pozicích?

14. 14. Přijala byste například vysokou manažerskou funkci nebo byste o ni usilovala?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhla?

2. 2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. 3. Jaké je Vaše současné pracovní uplatnění?

4. 4. Začala byste podnikat?

5. 5. Z jakých důvodů, podle Vás, ženy podnikají?

6. 6. Vidíte zásadní rozdíly v podnikání mužů a žen?

7. 7. Co by mohlo ženy odrazovat od podnikání?

8. 8. V jakých oborech, podle Vás, ženy podnikají nejvíce?

9. 9. Myslíte si, že je diskriminace žen na vyšších pracovních pozicích stále aktuální?

10. 10. Setkala jste se někdy ve své kariéře/ svém zaměstnání s diskriminací?

11. 11. Proč, podle Vás, zastává málo žen posty ve vrcholových funkcích?

12. 12. Mají, podle Vás, ženy kariérní ambice zastávat vedoucí posty?

13. 13. Myslíte si, že povinné kvóty doporučované EU by mohly změnit diskriminaci žen na vysoce postavených pracovních pozicích?

14. 14. Přijala byste například vysokou manažerskou funkci nebo byste o ni usilovala?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koubková, P.Ženy v byznysu (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://zeny-v-byznysu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.