Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ženy v Islámu

Ženy v Islámu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iva Málková
Šetření:17. 09. 2009 - 24. 09. 2009
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:26,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
Jmenuji se Iva Málková, studuji na Metropolitní Univerzitě v Praze obor Humanitní studia a pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma Ženy v Islámu.
Svou prací bych chtěla vyvrátit jisté předsudky o islámském náboženství a zvýšit tak informovanost o tomto, v dnešní době, velice aktuálním tématu. 

Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Velice mi tím pomůžete. 

Odpovědi respondentů

1. Co se Vám vybaví, když se řekne Islám?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Agrese

diskriminace, fanatismus

fanatismus, spousta narušených mozků pohlaví mužského a těl pohlaví ženského...

hrozba, středověk

jedno ze tří velkých monoteistických náboženství, obrovský kulturní okruh, Mohamed, Alahu akbar atd. Je toho moc.

Korán, Svatá válka, zahalená ženská těla

mešita,Korán,Mohamed,fanatici

mešity

mešity

mnohoženství, že chlapi berou ženský jako svůj majetek... nebo si to s něčim pletu? :D

Musilimové, sunnité, šité, Asie, striktní dodržování pravidel, Meka, Ganga, mešita, minaret, symbolismus, ..

nabozenstvi, velka rodina, striktni pravidla, fanatismus

Náboženský směr Kórán striktní pravidla pro muže a ženy patriarchát nerovnoprávnost diskriminace

náboženství

náboženství Arábie

náboženství Blízkého východu, v současné době velmi žhavé a problematické téma

náboženství vycházející z židovské (či židovsko křesťanské) tradice uctívající jednoho boha, základní knihou je korán. V současné době zneužíváno mnoha stranami k různým účelům, převážně buzení nesnášenlivosti (ze strany některých vyznavačů islámu i ze strany některých odpůrců)

náboženství, arabové, diskriminace žen, Alláh, teroristi

nábožeská posedlost

Nejtolerantnější ze všech monoteistických náboženství deformované radikály.

Ramadán, Alláh, Bush, Korán... bylo by to na dlouho. Otázky 22, 23 a 24 jsou špatně položené a proto se mi na ně špatně odpovídá.

seminarka

seminárka, arabove, koran

světové náboženství; o šest set let mladší než křesťanství, se všemi průvodními jevy.

terorismus, fanatismus

Teroristi

terorusmus

víra

Východní země, zahalené ženy, náboženstv, víra

významné světové monoteistické náboženství

2. Co se Vám vybaví, když se řekne muslimská žena?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bezpraví, utlačování

búrka

Cudná tichá osoba, zahalená do od hlavy až k patě velkého šátku.

harém

chudák

chuděra

Násilí a podrobování žen

nerovnost, poslušnost, pravidla, tradice, rodina

Nic zvláštního. Možná kromě ošacení. Hysterie kolem tohoto tématu.

podrobenost muži

potupa, nesvoboda,skrytá bolest

rozmazlená povrchní bytost se statusem manželky a matky, zahalující se od hlavy až k patě bohatě zdobenými abájami opovrhující odhalenými ženami západní Evropy.

téměř nesvéprávná žena

utlačovaná a zahalená

utlačovaná, nesvobodná

Útlak, se kterým bojoval už prorok Mohamed.

zahalena

zahalená žena

zahalená žena podléhající mužům

Zahalená žena, bez práv a s mnoha povinnostmi.

zahalená žena, minimálně se šátkem na hlavě a pak také žena koupajícíse v oděvu

Zahalené tělo, útlak ženských práv!

zahalenost

zaleží na zemi ve které žije. Ale nejspíše se mi vybaví...oddanost muži.

Že má vidět jen obličej, jinak je celá zahalená

žena celá zahalená,bez žádných práv

Žena v burce či šádoru podřízená svému muži (přestože osobně znám muslimky, které jsou od naší běžné společnosti k nerozeznání)

žena vyznávající islám; praktikující.

žena zahalená v tmavém oděvu, s šátkem přes vlasy či přes celý obličej, poddaná muži

Žena zahalená, žena v patriarchálním řádu, žena hybatelka v pozadí.

3. V jakých zemích převládá islámské náboženství? Uveďte 3-5 příkladů.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Turecko, Irák, Írán26,67 %6,67 %  
Irák, Írán, Saúdská Arábie, Jemen, Maroko...13,33 %3,33 %  
Turecko, Irán, Irák, Egypt, Jemen, Arábie13,33 %3,33 %  
Irák, Irán, Saudská Arabie13,33 %3,33 %  
nevim, nechce se mě přemejšlet13,33 %3,33 %  
iran, saudska arabie, egypt atd13,33 %3,33 %  
saudska arabie, emiraty, iran, egypt atd13,33 %3,33 %  
Turecko, Saudská Arábie, Írán,Irák, Afghánistán13,33 %3,33 %  
Asie, Afrika, státy EU13,33 %3,33 %  
Írán, Saúdská Arábie, Afghánistán13,33 %3,33 %  
ostatní odpovědi irák, írán
UAE, SA, Libanon, Iran, Jordansko
Arábie, Egypt, Pakistán, Indonésie, Alžír
arabské emiráty a to kolem
S.Arábie, Albánie, Afgámistán, Katar, Jordánsko
Lybie, Egypt, Saudská Arabie, Afghánistán, Albánie
Afghánistán,Pakistán,Saúdská Arábie atd.
Afganistán, Irán, Irák, Turecko, SAE
SAE, Pakistán, Írák, Írán, Súdán
egypt, palestina, irák, irán, arabské emiráty
Kazachstán, Irán, irák
Egypt, SAR, Afghanistán, Palestina, Saudská arábie
irák,irán,pakistán,afganistán
Egypt, Sýrie, Írán, Dubaj, SAE
Saudská Arábie,Súdán,Egypt, Maroko, Tunis,Kuwait
egypt(severní Afrika),Saudská arábie(blízký východ
Turecko, Afhánistán, Spojené arabské emiráty
Afgánistán,Turecko,Írán
Iran, Irak, Spojené Emiráty
1963,33 %63,33 % 

Graf

4. Víte, ve které evropské zemi je muslimská populace nejčetnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Francie 1343,33 %43,33 %  
Německo 723,33 %23,33 %  
Velká Británie 516,67 %16,67 %  
Francie / France413,33 %13,33 %  
Německo / Germany13,33 %3,33 %  

Graf

5. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 301343,33 %43,33 %  
15 – 201033,33 %33,33 %  
31 - 50620 %20 %  
51 a více 13,33 %3,33 %  

Graf

6. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2480 %80 %  
muž620 %20 %  

Graf

7. Respektuje islámské náboženství lidská práva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1963,33 %63,33 %  
ano1136,67 %36,67 %  

Graf

8. Myslíte si, že Islám podporuje a chrání morální hodnoty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1756,67 %56,67 %  
ne1343,33 %43,33 %  

Graf

9. Respektuje islámské náboženství ženy

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1756,67 %56,67 %  
ano1343,33 %43,33 %  

Graf

10. Zastáváte názor, že Islám poskytuje ženám větší práva, než jiná náboženství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2996,67 %96,67 %  
ano13,33 %3,33 %  

Graf

11. Zastáváte názor, že jsou muslimské ženy utlačovány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2480 %80 %  
ne620 %20 %  

Graf

12. Jakým způsobem si myslíte, že se muslimské ženy, žijící v Evropě, staly muslimkami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
již se jako muslimky narodily1653,33 %53,33 %  
vdaly se za muže – muslima 723,33 %23,33 %  
již se jako muslimky narodily / They was already born as a Muslim413,33 %13,33 %  
konvertovaly z vlastního přesvědčení 26,67 %6,67 %  
vdaly se za muže – muslima / They married a Muslim13,33 %3,33 %  

Graf

13. Domníváte se, že ženy – muslimky mají v České republice těžké postavení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1653,33 %53,33 %  
ne1446,67 %46,67 %  

Graf

14. Myslíte si, že se muslimská žena zajímá o módu stejně tak, jako většina nemuslimských žen?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2066,67 %66,67 %  
ne1033,33 %33,33 %  

Graf

15. Co přikazuje Islám muslimským ženám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zachovat věrnost manželovi 2273,33 %73,33 %  
nechovat se vyzývavě, přiměřeně se oblékat 2273,33 %73,33 %  
zahalovat si celé tělo kromě nohou / cover all body excerpt feet1756,67 %56,67 %  
nemluvit s cizími muži 1653,33 %53,33 %  
nerozvádět se1343,33 %43,33 %  
poslouchat manžela na slovo 1033,33 %33,33 %  
nemluvit s cizími muži / donť speak with men stranger516,67 %16,67 %  
zachovat věrnost manželovi / be faithful her husband516,67 %16,67 %  
nechovat se vyzývavě, přiměřeně se oblékat / don’t behave provocatively and wear adequately516,67 %16,67 %  
poslouchat manžela na slovo / obey her husband413,33 %13,33 %  
nerozvádět se / don’t divorce310 %10 %  

Graf

16. Kolik manželek může mít 1 muslim?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41343,33 %43,33 %  
není omezeno 1033,33 %33,33 %  
1413,33 %13,33 %  
není omezeno / unlimited310 %10 %  

Graf

17. Jak byste se zachovali, kdyby naproti Vám šla zahalená muslimská dívka? / What would b

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevšímal/a bych si jí 1963,33 %63,33 %  
určitě bych se za ní otočil/a620 %20 %  
nevšímal/a bych si jí / nothing, I’ll Igore her413,33 %13,33 %  
určitě bych se za ní otočil/a / I’ll turn behind her, certainly13,33 %3,33 %  

Graf

18. V jakých oblastech má žena stejné právo jako muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dědictví 1550 %50 %  
přístup ke vzdělání1343,33 %43,33 %  
svoboda názoru 723,33 %23,33 %  
vydělávání peněz 620 %20 %  
podnikání 516,67 %16,67 %  
přístup ke vzdělání / access to education413,33 %13,33 %  
oddělené vlastnictví 413,33 %13,33 %  
oddělené vlastnictví / separate property26,67 %6,67 %  
uzavírání smluv 26,67 %6,67 %  
dědictví / heritage13,33 %3,33 %  
vydělávání peněz / earn money13,33 %3,33 %  

Graf

19. Pokud existuje diskriminace v islámské společnosti, kde je zakotvena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v islámském právu Šaría1550 %50 %  
v kultuře826,67 %26,67 %  
v islámském právu Šaría / in the Islamic law Sharia310 %10 %  
v Koránu 26,67 %6,67 %  
v kultuře / in culture13,33 %3,33 %  
v Koránu / in Quraan13,33 %3,33 %  

Graf

20. Jste k islámu, muslimům, dle Vašeho svědomí: …

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tolerantní 1550 %50 %  
xenofobií 1033,33 %33,33 %  
tolerantní / tolerant310 %10 %  
xenofobií / xenophobe26,67 %6,67 %  

Graf

21. Seznámili jste se někdy, či se přátelíte s nějakou muslimskou ženou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2583,33 %83,33 %  
ano516,67 %16,67 %  

Graf

22. Z jakých zdrojů se nejčastěji dozvídáte o Islámu, muslimech, muslimských ženách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetu 1756,67 %56,67 %  
z televize 1446,67 %46,67 %  
z literatury faktu 1446,67 %46,67 %  
z televize / from TV516,67 %16,67 %  
z beletrické literatury516,67 %16,67 %  
z internetu / from internet26,67 %6,67 %  
z literatury faktu / from non-fiction literature13,33 %3,33 %  
z beletrické literatury / from fiction literature13,33 %3,33 %  

Graf

23. Domníváte se, že jste o Islámu málo informován/ná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1653,33 %53,33 %  
ne, média podávají dostatečné informace / no, the meda give sufficient information1240 %40 %  
ano / yes26,67 %6,67 %  

Graf

24. Jsou informace, které získáváte z médií ohledně Islámu, podle Vás zkreslené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, některé informace jsou nedůvěryhodné2066,67 %66,67 %  
ne, média poskytují vždy pravdivé informace / no, media allways provide reliable informatio516,67 %16,67 %  
ano, některé informace jsou nedůvěryhodné / yes, any information is unreliable413,33 %13,33 %  
ne, média poskytují vždy pravdivé informace / no, media allways provide reliable information13,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Málková, I.Ženy v Islámu (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zeny-v-islamu-women-in-islam.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.