Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ženy v pracovním procesu

Ženy v pracovním procesu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Kohoutová
Šetření:03. 11. 2010 - 10. 11. 2010
Počet respondentů:35
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

jsem studentkou VŠ a ráda bych Vás poprosila o vyplnění tohoto dotazníků, který se zabývá problematikou žen v pracovním procesu. Tento dotazník je určen pouze ženám.

 

Předem děkuji za vyplnění dotazníku.

Tereza Kohoutová

Odpovědi respondentů

1. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bakalářský titul1337,14 %37,14 %  
střední s maturitou1234,29 %34,29 %  
úplné vysokoškolské617,14 %17,14 %  
střední s výučním listem25,71 %5,71 %  
VOŠ25,71 %5,71 %  

Graf

2. V současné době:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracuji a nemám pod sebou podřízené2367,65 %65,71 %  
pracuji sama 720,59 %20 %  
pracuji a mám pod sebou podřízené 411,76 %11,43 %  

Graf

3. Obor, ve kterém pracuji je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativa721,21 %20 %  
služby618,18 %17,14 %  
nic39,09 %8,57 %  
školství39,09 %8,57 %  
obchod39,09 %8,57 %  
zdravotnictví26,06 %5,71 %  
technický obor26,06 %5,71 %  
cestovní ruch13,03 %2,86 %  
public relations13,03 %2,86 %  
marketingový výzkum13,03 %2,86 %  
marketing13,03 %2,86 %  
expedice13,03 %2,86 %  
manuální práce13,03 %2,86 %  
v domácnosti13,03 %2,86 %  

Graf

4. Se svojí pracovní pozicí jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojena2058,82 %57,14 %  
velmi spokojena823,53 %22,86 %  
spíše nespokojena617,65 %17,14 %  

Graf

5. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2365,71 %65,71 %  
ano1234,29 %34,29 %  

Graf

6. Setkala jste se někdy s diskriminací ze strany zaměstnavatele, protože máte dítě/děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne866,67 %22,86 %  
ano433,33 %11,43 %  

Graf

7. Jak zvládáte skloubit pracovní a rodinné povinností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvládám obojí velmi dobře2160 %60 %  
zvládám obojí tak napůl925,71 %25,71 %  
zvládám pracovní povinnost, ale rodinu šidím514,29 %14,29 %  

Graf

8. Myslíte si, že ženy dokážou v zaměstnání snášet stejně psychický tlak jako muži?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2365,71 %65,71 %  
ne822,86 %22,86 %  
nevím411,43 %11,43 %  

Graf

9. Jak dlouho jste na současné pracovní pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 roky1131,43 %31,43 %  
méně než 1 rok925,71 %25,71 %  
více než 10 let617,14 %17,14 %  
6 - 10 let514,29 %14,29 %  
3 - 5 let411,43 %11,43 %  

Graf

10. Kdo je Váš nadřízený?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 11, ženaotázka č. 11, nemám nadřízenéhootázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena 1542,86 %42,86 %  
muž1440 %40 %  
nemám nadřízeného617,14 %17,14 %  

Graf

11. Jste spokojena s Vaším nadřízeným?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2172,41 %60 %  
ne827,59 %22,86 %  

Graf

12. S nerovným zacházením na pracovišti dle pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem se setkala 1954,29 %54,29 %  
jsem se nikdy nesetkala1440 %40 %  
se setkávám často25,71 %5,71 %  

Graf

13. Na vedoucích pozicích v podniku, ve kterém pracuji je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více žen1852,94 %51,43 %  
více mužů 1647,06 %45,71 %  

Graf

14. Myslíte si, že ženy mají nižší příjmy než muži na stejných pozicích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2262,86 %62,86 %  
ne822,86 %22,86 %  
nevím514,29 %14,29 %  

Graf

15. Jaký je podle Vás nejčastější důvode k diskriminaci v ČR? (Seřaďte od nejčastějšího-1 k nejméně častému-7)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
pohlaví3.1433.38
věk2.9143.107
vzdělání4.1433.437
národnost4.43.269
vzhled3.9432.111
náboženství6.0862.478
zdravotní postižení3.3713.376

Graf

16. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 302262,86 %62,86 %  
41 - 50514,29 %14,29 %  
31 - 40514,29 %14,29 %  
51 - 6012,86 %2,86 %  
do 2012,86 %2,86 %  
60+ 12,86 %2,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kohoutová, T.Ženy v pracovním procesu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zeny-v-pracovnim-procesu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.