Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ženy v pracovním procesu

Ženy v pracovním procesu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Kohoutová
Šetření:03. 11. 2010 - 10. 11. 2010
Počet respondentů:35
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

jsem studentkou VŠ a ráda bych Vás poprosila o vyplnění tohoto dotazníků, který se zabývá problematikou žen v pracovním procesu. Tento dotazník je určen pouze ženám.

 

Předem děkuji za vyplnění dotazníku.

Tereza Kohoutová

Odpovědi respondentů

1. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bakalářský titul1337,14 %37,14 %  
střední s maturitou1234,29 %34,29 %  
úplné vysokoškolské617,14 %17,14 %  
střední s výučním listem25,71 %5,71 %  
VOŠ25,71 %5,71 %  

Graf

2. V současné době:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracuji a nemám pod sebou podřízené2367,65 %65,71 %  
pracuji sama 720,59 %20 %  
pracuji a mám pod sebou podřízené 411,76 %11,43 %  

Graf

3. Obor, ve kterém pracuji je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativa721,21 %20 %  
služby618,18 %17,14 %  
nic39,09 %8,57 %  
školství39,09 %8,57 %  
obchod39,09 %8,57 %  
zdravotnictví26,06 %5,71 %  
technický obor26,06 %5,71 %  
cestovní ruch13,03 %2,86 %  
public relations13,03 %2,86 %  
marketingový výzkum13,03 %2,86 %  
marketing13,03 %2,86 %  
expedice13,03 %2,86 %  
manuální práce13,03 %2,86 %  
v domácnosti13,03 %2,86 %  

Graf

4. Se svojí pracovní pozicí jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojena2058,82 %57,14 %  
velmi spokojena823,53 %22,86 %  
spíše nespokojena617,65 %17,14 %  

Graf

5. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2365,71 %65,71 %  
ano1234,29 %34,29 %  

Graf

6. Setkala jste se někdy s diskriminací ze strany zaměstnavatele, protože máte dítě/děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne866,67 %22,86 %  
ano433,33 %11,43 %  

Graf

7. Jak zvládáte skloubit pracovní a rodinné povinností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvládám obojí velmi dobře2160 %60 %  
zvládám obojí tak napůl925,71 %25,71 %  
zvládám pracovní povinnost, ale rodinu šidím514,29 %14,29 %  

Graf

8. Myslíte si, že ženy dokážou v zaměstnání snášet stejně psychický tlak jako muži?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2365,71 %65,71 %  
ne822,86 %22,86 %  
nevím411,43 %11,43 %  

Graf

9. Jak dlouho jste na současné pracovní pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 roky1131,43 %31,43 %  
méně než 1 rok925,71 %25,71 %  
více než 10 let617,14 %17,14 %  
6 - 10 let514,29 %14,29 %  
3 - 5 let411,43 %11,43 %  

Graf

10. Kdo je Váš nadřízený?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 11, ženaotázka č. 11, nemám nadřízenéhootázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena 1542,86 %42,86 %  
muž1440 %40 %  
nemám nadřízeného617,14 %17,14 %  

Graf

11. Jste spokojena s Vaším nadřízeným?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2172,41 %60 %  
ne827,59 %22,86 %  

Graf

12. S nerovným zacházením na pracovišti dle pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem se setkala 1954,29 %54,29 %  
jsem se nikdy nesetkala1440 %40 %  
se setkávám často25,71 %5,71 %  

Graf

13. Na vedoucích pozicích v podniku, ve kterém pracuji je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více žen1852,94 %51,43 %  
více mužů 1647,06 %45,71 %  

Graf

14. Myslíte si, že ženy mají nižší příjmy než muži na stejných pozicích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2262,86 %62,86 %  
ne822,86 %22,86 %  
nevím514,29 %14,29 %  

Graf

15. Jaký je podle Vás nejčastější důvode k diskriminaci v ČR? (Seřaďte od nejčastějšího-1 k nejméně častému-7)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
pohlaví3.1433.38
věk2.9143.107
vzdělání4.1433.437
národnost4.43.269
vzhled3.9432.111
náboženství6.0862.478
zdravotní postižení3.3713.376

Graf

16. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 302262,86 %62,86 %  
41 - 50514,29 %14,29 %  
31 - 40514,29 %14,29 %  
51 - 6012,86 %2,86 %  
do 2012,86 %2,86 %  
60+ 12,86 %2,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kohoutová, T.Ženy v pracovním procesu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zeny-v-pracovnim-procesu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.