Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ženy v situaci matky na trhu práce

Ženy v situaci matky na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdenka Matějková
Šetření:21. 12. 2015 - 19. 01. 2016
Počet respondentů:545
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen maminkám dětí do 12 let. Jedná se o veřejný průzkum, jehož cílem je získání uceleného přehledu o možnostech uplatnění českých žen - matek na trhu práce. Dotazník obsahuje  18 otázek, na které stačí odpovědět zaškrtnutím vybraného políčka z nabízených odpovědí. Vyplnění dotazníku je rychlé a nemělo by Vám zabrat více než 5 minut času.

Odpovědi respondentů

1. Z jakého regionu ČR pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha10419,08 %19,08 %  
Jihovýchod (Vysočina, Jihomoravský kraj)9016,51 %16,51 %  
Severovýchod (Liberecký, Královéhradecký, Pardubický kraj)7413,58 %13,58 %  
Jihozápad (Jihočeský, Plzeňský kraj)7113,03 %13,03 %  
Střední Čechy (Středočeský kraj)6812,48 %12,48 %  
Střední Morava (Olomoucký, Zlínský kraj)488,81 %8,81 %  
Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj)478,62 %8,62 %  
Severozápad (Karlovarský, Ústecký kraj)437,89 %7,89 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 – 40 let27350,09 %50,09 %  
19 – 30 let14426,42 %26,42 %  
41 - 50 let9517,43 %17,43 %  
51 a více305,5 %5,5 %  
do 18 let30,55 %0,55 %  

Graf

3. Udejte věk a počet Vašich dětí.

Pokud v dané věkové kategorii nemáte dítě, zaškrtněte prosím možnost "ŽÁDNÉ DÍTĚ".

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

4. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdaná34062,39 %62,39 %  
žiji s druhem ve společné domácnosti11420,92 %20,92 %  
rozvedená529,54 %9,54 %  
svobodná matka336,06 %6,06 %  
ovdovělá61,1 %1,1 %  

Graf

5. Jaký je Váš současný ekonomický status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaná na plný pracovní úvazek19135,05 %35,05 %  
práce v domácnosti, popř, péče o děti (mateřská, rodičovská dovolená) a jiné členy domácnosti18333,58 %33,58 %  
zaměstnaná na částečný pracovní úvazek7113,03 %13,03 %  
nezaměstnaná386,97 %6,97 %  
osoba samostatně výdělečně činná na plný pracovní úvazek244,4 %4,4 %  
osoba samostatně výdělečně činná na částečný pracovní úvazek183,3 %3,3 %  
invalidní důchodkyně101,83 %1,83 %  
studentka, neplacená praxe81,47 %1,47 %  
jiným způsobem neaktivní osoba20,37 %0,37 %  

Graf

6. Pokud jste zaměstnaná, kdo pečuje o Vaše děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pečuji sama (mateřská, rodičovská dovolená, nezaměstnaná)21940,18 %40,18 %  
mateřská škola12723,3 %23,3 %  
základní škola11721,47 %21,47 %  
rodinní příslušníci (rodiče, prarodiče, sourozenci, příbuzní), popř. přátelé539,72 %9,72 %  
kombinace ústavní a rodinné péče, popř. pečovatelky132,39 %2,39 %  
ústavní péče122,2 %2,2 %  
pečovatelka40,73 %0,73 %  

Graf

7. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou20838,17 %38,17 %  
vysokoškolské - magisterské16129,54 %29,54 %  
vysokoškolské - bakalářské9417,25 %17,25 %  
středoškolské bez maturity5610,28 %10,28 %  
vysokoškolské - doktorské162,94 %2,94 %  
základní101,83 %1,83 %  

Graf

8. Doplňovala nebo doplňujete si vzdělání v průběhu, či před započetím mateřské nebo rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne31758,17 %58,17 %  
ano22841,83 %41,83 %  

Graf

9. Vyberte typ Vaší profese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativa10018,35 %18,35 %  
zdravotnictví, farmacie a sociální péče6111,19 %11,19 %  
finance a ekonomika6011,01 %11,01 %  
školství a vzdělávání5810,64 %10,64 %  
ostatní346,24 %6,24 %  
prodej a obchod346,24 %6,24 %  
státní zaměstnanci224,04 %4,04 %  
výroba, průmysl a provoz213,85 %3,85 %  
služby213,85 %3,85 %  
kultura, umění a tvůrčí práce173,12 %3,12 %  
marketing, média a reklama152,75 %2,75 %  
doprava a zásobování142,57 %2,57 %  
personalistika a lidské zdroje132,39 %2,39 %  
gastronomie a pohostinství132,39 %2,39 %  
řemeslné a manuální práce122,2 %2,2 %  
informatika a telekomunikace101,83 %1,83 %  
zemědělství, lestnictví a ekologie91,65 %1,65 %  
technika, elektrotechnika a energetika81,47 %1,47 %  
chemie a potravinářství71,28 %1,28 %  
cestovní ruch a ubytování61,1 %1,1 %  
stavebnictví a reality61,1 %1,1 %  
ostraha a bezpečnost30,55 %0,55 %  
tisk, vydavatelství a polygrafie10,18 %0,18 %  

Graf

10. Uveďte formu pracovního poměru před mateřskou dovolenou, popř. v současném zaměstnání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní smlouva na dobu neurčitou32058,72 %58,72 %  
pracovní smlouva na dobu určitou12322,57 %22,57 %  
osoba samostatně výdělečně činná427,71 %7,71 %  
dohoda o provedení práce (DDP) nebo dohoda o pracovní činnosti (DPČ)264,77 %4,77 %  
neměla jsem a doposud nemám pracovní poměr193,49 %3,49 %  
brigáda152,75 %2,75 %  

Graf

11. Uveďte typ pracovního úvazku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plný pracovní úvazek38971,38 %71,38 %  
zkrácený pracovní úvazek8415,41 %15,41 %  
nemám pracovní úvazek7213,21 %13,21 %  

Graf

12. Uveďte počet odpracovaných hodin za týden.

Počet odpracovaných hodin zaokrouhlete na celé číslo

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4022140,55 %40,55 %  
0386,97 %6,97 %  
50325,87 %5,87 %  
20295,32 %5,32 %  
30213,85 %3,85 %  
45213,85 %3,85 %  
42203,67 %3,67 %  
38183,3 %3,3 %  
43152,75 %2,75 %  
60152,75 %2,75 %  
ostatní odpovědi 35
48
15
25
10
8
70
18
22
41
84
36
37
37.5
17
6
28
55
5
44
47
24
00
52
1000000
42.5
51
112
46
31
23
14
125
32
56
100
120
7
16
80
555
12
900
39
21
2
27
11521,1 %21,1 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:36.22
Minimum:0
Maximum:60
Variační rozpětí:60
Rozptyl:131.65
Směrodatná odchylka:11.47
Medián:40
Modus:40

Graf

13. Z jakého důvodu pracujete na zkrácený pracovní úvazek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepracuji na zkrácený pracovní úvazek38069,72 %69,72 %  
z důvodu péče o domácnost, děti, popř. jiné rodinné příslušníky9216,88 %16,88 %  
nemůžu najít pracovní pozici na plný pracovní úvazek274,95 %4,95 %  
nechci pracovat více hodin244,4 %4,4 %  
studium122,2 %2,2 %  
mám další přivýdělky71,28 %1,28 %  
pracovní nezpůsobilost30,55 %0,55 %  

Graf

14. Pracujete na manažerské pozici?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne47286,61 %86,61 %  
ano7313,39 %13,39 %  

Graf

15. Uveďte Váš hrubý příjem v Kč před nástupem na mateřskou dovolenou. Pokud máte více dětí, uveťe Váš hrubý příjem před posledním nástupem na mateřskou dovolenou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 14 00018734,31 %34,31 %  
14 001 - 20 00015528,44 %28,44 %  
21 000 - 30 00012623,12 %23,12 %  
31 000 - 50 0006111,19 %11,19 %  
51 000 - 100 00091,65 %1,65 %  
více než 100 00061,1 %1,1 %  
21 000 - 30 00010,18 %0,18 %  

Graf

16. Uveďte Váš současný hrubý příjem z výdělečné činnosti v Kč.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 Kč18233,39 %33,39 %  
do 14 00012723,3 %23,3 %  
21 000 - 30 0009116,7 %16,7 %  
14 001 - 20 0008816,15 %16,15 %  
31 000 - 50 000458,26 %8,26 %  
51 000 - 100 000101,83 %1,83 %  
více než 100 00020,37 %0,37 %  

Graf

17. Uveďte hrubý příjem Vaší domácnosti před nástupem na mateřskou dovolenou. Pokud máte více dětí, uveďte hrubý příjem Vaší domácnosti před posledním nástupem na mateřskou dovolenou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 000 - 50 00019034,86 %34,86 %  
21 000 - 30 00010118,53 %18,53 %  
51 000 - 100 0009216,88 %16,88 %  
14 001 - 20 0007714,13 %14,13 %  
do 14 0006712,29 %12,29 %  
více než 100 000173,12 %3,12 %  
51 000 - 100 00010,18 %0,18 %  

Graf

18. Jak Vy osobně vidíte pozici ženy v roli matky na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativně32058,72 %58,72 %  
spíše pozitivně10819,82 %19,82 %  
naprosto negativně9717,8 %17,8 %  
velmi pozitivně203,67 %3,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik je Vám let?

 • odpověď 19 – 30 let:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi studium na otázku 13. Z jakého důvodu pracujete na zkrácený pracovní úvazek?

3. Udejte věk a počet Vašich dětí.

 • odpověď 1 - 3 roky=žádné dítě:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola na otázku 6. Pokud jste zaměstnaná, kdo pečuje o Vaše děti?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 a více na otázku 2. Kolik je Vám let?
 • odpověď 4 - 6 let=žádné dítě:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 a více na otázku 2. Kolik je Vám let?
 • odpověď 7 - 12 let=žádné dítě:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi studium na otázku 13. Z jakého důvodu pracujete na zkrácený pracovní úvazek?

6. Pokud jste zaměstnaná, kdo pečuje o Vaše děti?

 • odpověď pečuji sama (mateřská, rodičovská dovolená, nezaměstnaná):
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi práce v domácnosti, popř, péče o děti (mateřská, rodičovská dovolená) a jiné členy domácnosti na otázku 5. Jaký je Váš současný ekonomický status?

11. Uveďte typ pracovního úvazku

 • odpověď nemám pracovní úvazek:
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi < - 0 > na otázku 12. Uveďte počet odpracovaných hodin za týden.
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neměla jsem a doposud nemám pracovní poměr na otázku 10. Uveďte formu pracovního poměru před mateřskou dovolenou, popř. v současném zaměstnání.

16. Uveďte Váš současný hrubý příjem z výdělečné činnosti v Kč.

 • odpověď 0 Kč:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi < - 0 > na otázku 12. Uveďte počet odpracovaných hodin za týden.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Z jakého regionu ČR pocházíte?

2. Kolik je Vám let?

3. Udejte věk a počet Vašich dětí.

4. Jaký je Váš rodinný stav?

5. Jaký je Váš současný ekonomický status?

6. Pokud jste zaměstnaná, kdo pečuje o Vaše děti?

7. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

8. Doplňovala nebo doplňujete si vzdělání v průběhu, či před započetím mateřské nebo rodičovské dovolené?

9. Vyberte typ Vaší profese?

10. Uveďte formu pracovního poměru před mateřskou dovolenou, popř. v současném zaměstnání.

11. Uveďte typ pracovního úvazku

12. Uveďte počet odpracovaných hodin za týden.

13. Z jakého důvodu pracujete na zkrácený pracovní úvazek?

14. Pracujete na manažerské pozici?

15. Uveďte Váš hrubý příjem v Kč před nástupem na mateřskou dovolenou. Pokud máte více dětí, uveťe Váš hrubý příjem před posledním nástupem na mateřskou dovolenou.

16. Uveďte Váš současný hrubý příjem z výdělečné činnosti v Kč.

17. Uveďte hrubý příjem Vaší domácnosti před nástupem na mateřskou dovolenou. Pokud máte více dětí, uveďte hrubý příjem Vaší domácnosti před posledním nástupem na mateřskou dovolenou.

18. Jak Vy osobně vidíte pozici ženy v roli matky na trhu práce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Z jakého regionu ČR pocházíte?

2. Kolik je Vám let?

3. Udejte věk a počet Vašich dětí.

4. Jaký je Váš rodinný stav?

5. Jaký je Váš současný ekonomický status?

6. Pokud jste zaměstnaná, kdo pečuje o Vaše děti?

7. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

8. Doplňovala nebo doplňujete si vzdělání v průběhu, či před započetím mateřské nebo rodičovské dovolené?

9. Vyberte typ Vaší profese?

10. Uveďte formu pracovního poměru před mateřskou dovolenou, popř. v současném zaměstnání.

11. Uveďte typ pracovního úvazku

12. Uveďte počet odpracovaných hodin za týden.

13. Z jakého důvodu pracujete na zkrácený pracovní úvazek?

14. Pracujete na manažerské pozici?

15. Uveďte Váš hrubý příjem v Kč před nástupem na mateřskou dovolenou. Pokud máte více dětí, uveťe Váš hrubý příjem před posledním nástupem na mateřskou dovolenou.

16. Uveďte Váš současný hrubý příjem z výdělečné činnosti v Kč.

17. Uveďte hrubý příjem Vaší domácnosti před nástupem na mateřskou dovolenou. Pokud máte více dětí, uveďte hrubý příjem Vaší domácnosti před posledním nástupem na mateřskou dovolenou.

18. Jak Vy osobně vidíte pozici ženy v roli matky na trhu práce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matějková, Z.Ženy v situaci matky na trhu práce (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://zeny-v-situaci-matky-na-trhu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.