Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ženy vs. muži ve vedoucích pozicích

Ženy vs. muži ve vedoucích pozicích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika
Šetření:08. 08. 2015 - 22. 08. 2015
Počet respondentů:172
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.73
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:24,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vítejte,

ocitli jste se před branami mého dotazníku na téma Leadership žen a mužů, který bude součástí mé bakalářské práce. Cílem dotazníku je porovnat vnímání leadershipu ve Francii a České republice. 

Děkuji Vám za čas strávený vyplněním tohoto dotazníku.

Veronika

Odpovědi respondentů

1. Vyberte 5 podle Vás nejdůležitějších vlastností kvalitního lídra.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Schopnost rozhodovat13880,23 %80,23 %  
Nadšení pro práci8247,67 %47,67 %  
Informovanost8046,51 %46,51 %  
Spolupráce7141,28 %41,28 %  
Ochota brát na sebe riziko6839,53 %39,53 %  
Ambicióznost6135,47 %35,47 %  
Asertivita5934,3 %34,3 %  
Integrita (oddanost, věrnost určitým zásadám, principům, poctivost, bezúhonnost)5431,4 %31,4 %  
Schopnost rychle se přizpůsobit změnám4626,74 %26,74 %  
Sebedůvěra4425,58 %25,58 %  
Důvěra ve druhé4123,84 %23,84 %  
Pochopení pro druhé3922,67 %22,67 %  
Dominance3620,93 %20,93 %  
Nezávislost126,98 %6,98 %  
Soutěživost84,65 %4,65 %  
Agresivita52,91 %2,91 %  
Zvídavost31,74 %1,74 %  
Sjednocující10,58 %0,58 %  
Spolehlivost (dodržování termínů, neodsouvání úkolů, atd.)10,58 %0,58 %  
přirozená autorita10,58 %0,58 %  
Přirozená sobeckost10,58 %0,58 %  
Úroveň10,58 %0,58 %  
Inteligence10,58 %0,58 %  

Graf

2. Co pro Vás znamená mužský styl vedení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Agresivitu?

Agresivní nátlak bez respektování schopností jednotlivých pracovníků, neustálé kontrolování. velmi efektivní, ale ničí lidské zdroje.

agresivní, dominantní, ambiciózní

agresivní, soutěživý, zaměřený na výkon, přímočarý, bez emocí

Asi takový "pevnější", méně se nechá zvyklat a ovlivnit

autorita

Autoritativní

autoritativnost, ale na druhou stranu bezproblémové vycházení

autoritu

až moc slibů a okecavani

bezobsažná fráze

Byrokracie, nadřazenost, chladná hlava.

Dominance

dominance

Dominance

Dominantní

Dominantní chování

Dominantní rozvážný, ale nepříliš empatický styl vedení

Dravost, profesionalita.

důvěra, inteligence

genderový předsudek

generál

Hlavně přes sílu, dominanci, nebojí se výzev a změn, nesmí mít odpůrce a všichni pod ním musí svůj úkol splnit

Husty

Jasný a dominantní

Jistotu

Klasický mužský styl s rozkazy a kontrolováním, který se pro budoucnost nehodí.

Klasika

mechanický způsob rozhodování založený pouze na faktech

méně empatický, zaměřený jen na výkon

Méně empatie.

Muz, je ten kdo ma vest.

Muž jako vedoucí moc nenaslouchá svým pracovníkům a nemá takové to pochopení pro ně, ale je vedoucí trošku více autoritativní. Ale záleží to na povaze a člověku, každý je jiný, a některý muž může vést stejně jak jsem uvedla u ženy a naopak.

Myslím si, že se to nedá takto určovat. Na špatného i dobrého vedoucího můžete narazit v případě mužského i ženského pohlaví. Jen mám občas pocit, že s muži se dá lépe vyjít a domluvit (mluvím z pohledu ženy).

necitlivost

Není ovlivněn city

nerozlišuji

Nerozlišuji mezi mužským a ženským stylem vedení. Nedá se bagatelizovat.

Nerozlišuji vedení podle genderu.

Nevím

Nevím co to znamená

Nezná bratra

nic

Nic.

O něco "agresivnější" způsob vedení

Odpor ke změnám, zajeté regule, pevná ruka

penisový

Perfekcionismus, nedostatek empatie

Převažuje více rozum a síla

Přežitek. Muž i žena mohou stejně dobří, jako stejně špatní.

Přímočarost, stát si za svým názorem a neměnit jej každých 10minut

Přirozená dominance, řád.

Přísnou ruku, fér jednání, pochopení.

racionalita

Rázně, agresivně, s nasazením, bez přijímání kritiky.

ráznost, rozhodnost, jde jedním směrem

Respekt

respekt, síla, autorita

Rozhodnost

rozhodnost

Rozhodnost, rychlost, přehled

rozhodnost, sebedůvěra, přímost

Rozkazy

Rozum, přímočarost, autorita

rychlé rozhodování, jasné příkazy

Řádný, pevný

Sebevědomý, dominantní styl vedení, který je uznáván a má respekt, ale bez přílišného zájmu o ostatní zaměstnance a kolegy.

Schopnost rozhodovat jen podle práce

Schopnost samostatně rozhodovat, dominance,...

Silný, nadšený pro věc

Sílu

Sledování především vlastních cílů a zájmů

spíše autoritativní, víc hard management, nižší asertivita, málo pochopení pro jiné, vyšší cit pro hierarchii, ale taky větší tah na branku

stejně jako u ženy

takovy více drsnější a s nicim se neparou :D

Ten nejlepší

Testosteron, selský rozum, bez zbytečných emocí.

Tvrda ruka

tvrdé ale férové jednání (vlastní zkušenost z velkých firem)

tvrdší, nekompromisní, založený na faktech a logice

Úspěšný, racionální

v porovnání s ženskými vedoucími z většiny mužských mám pocit, že mají potřebu být za všech okolností první, respektovaní, mít pravdu.

Vedení, které pod sebou chce vidět zase jen samé muže. Nepřijímá mezi sebe ženy a když, tak je nebere vážně.

Větší agresivitu a bojovnost, menší pochopení pro ženy v kolektivu

Vice racionalni a pragmaticky

Vůbec nic. Jen si myslí, že něco dělají a bez žen kolem sebe by většinou byli úplně ztracení.

zaměření na výsledek

Ze je muz dominant a rozhoduje.

3. Co se Vám vybaví pří spojení ženský styl vedení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nevím

ambiciozní vedení, občas jdoucí přes mrtvoly

Arogantní

asertivita, emoce

Asi větší důraz na spolupráci, domluvi, větší pochopení pro druhé

bezobsažná fráze

Demokracie, empatie.

diplomacie, důvěra, spolupráce

Dohody

Domina s bičíkem, Jana Bobošíková

dtto

Elegantnost

Emoce

emoce

Emoce, intriky.

Emocionalni vedeni - vice da na pocity i ostatnich lidi v tymu atd.

emotivnost

empatie

Empatie

Empatie a dlouhodobý, stálý postup

empatie, soutěživost, nadšení pro práci, zvídavost

genderový předsudek

Horší schopnost rychlého rozhodování.

Chaos

Chaos, nerozhodnost, málo flexibility

Chovat se jako muž se ženám nevyplatí.

Informovanost o schopnostech jednotlivých pracovníků a plné využití potenciálu každého z nich bez příliš časté kontroly nebo nátlaku. Lepší rozdělení rolí.

inteligence, empatie

Jeste lepsi

Komunikativní

Labilita

Laskavost

Logika a smysl pro detail

Méně agresivní způsob vedení

Nahoda.

Naše rodinná firma s chráněnou dílnou, které šéfuje máma.

Neco neobvykleho

Nedůvěra, potřeba si něco dokázat, žárlivost, soutěživost.

Nechá se snadno ovlivnit, má různé nálady

nepříjemná atmosféra

Nerozhodnost

nerozlišuji

Nerozlišuji mezi mužským a ženským stylem vedení. Nedá se bagatelizovat.

Neschopnost odprostit se od "ženských zájmů" (posuzuje, bohužel i závidí - lepší oblečení, postavu, děti...)

nesoustredenost, nejistota rozhodnutí

Nespolehlivost, přílišná ovlivněnost osobními sympatiemi k ost. lidem

Nevím

Nevím , jak to nazvat, ale ženy hodně intrikaří a jejich vedení , je poznamenáno , takovými těmi typicky ženskými neduhy , drby , kydy u kafe....Pardon , mám další pipku místo vedoucí

něžnost

nic

Nic.

Občas nesmyslné lpění na zásadách (většinou nesmyslných), menší flexibilita, horší reakce na změny...

Ovlivněn city

Peclivost

Použití intuice, naslouchání cizím názorům, ochota ke změnám

preciznost

Problém

přemýšlení i nad podprahovými informacemi

Převažují více emoce a empatie

Schopnost vcítit se do druhých, využívání ženských zbraní

Síla, dokonalost

Slepičinec, intriky

Snaha mít vše pod kontrolou, každou chybu vyřešit, nevytvářet konflikty a raději se držet u země

Snaha o prosazování se, neustále boje o postavení mezi převážně mužským vedením; vypočítavost; ambicióznost.

Snaha žen někoho/něco vést. Nejsou brány vážně, a proto se ani ony pak neberou vážně. Je to začarovaný kruh.

spolupráce

Spolupráce, podpora

spolupráce, zaměření na lidi, měkčí, někdy nepřehledný, více ovlivněný osobními sympatiemi

Styl vedení, kde je počítáno se schopnostmi a zájmy spolupracovníků a ostatních zaměstnanců, ale vedoucí zároveň není tolik respektován.

takt, empatie, dokáže počkat na správnou chvíli, širší rozhled

Taktický

Tvrdý, impulsivní, empatický styl vedení

Upovidanost?

vaginálni

vcítění do podřízených

větší empatie, jiný způsob vnímání výzev

větší náladovost, snaha prosadit se, možná i soutěživost, konkurence, ale i pochopení pro druhé

více asertivní, víc pochopení pro druhé, nejsou tak zahleděné do sebe víc soft management, nevyžadují striktní hierarchii - ale taky nemají tak silný tah na branku

Více do detailu a opatrne :D

Více emaptie, menší tvrdost a průbojnost, snaha vyhýbat se velkým rizikům

více empatie, více kompromisů, naslouchání

více týmové práce, nejen rozum, ale i city

Žena se snaží, se všemi zaměstnanci vycházet po dobrém a snaží se jím být "kamarádkou" což na jednu stranu je dobré, ale na druhé občas ne.

Ženy mají podle mého lepší smysl pro organizaci.

ženy-vedoucí, které já znám, mají v porovnání s muži větší schopnost naslouchat tomu, co jim podřízení říkají. Mají větší cit pro souvislosti.

České ženy tvoří 28% zaměstnaných na pozicích zákonodárců, vedoucích a řídících pracovníků, což je pouze 4% zaměstnaných žen.

                                                                             Ženy v řídících pozicích, 2006 

4. Proč podle Vás existuje nepoměr v počtu mezi mužskými a ženskými lídry?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Protože řada žen pracuje na pozicích, které ze své podstaty nemohou být vedoucími (učitelky, zdravotní sestry...). Množství lidí na vedoucích postech v těchto oborech není velké (ředitel(ka) školy, vrchní sestra...) Takže to odpovídá.

nevím

-

-Nejspíše proto, že ženy jsou stále ještě naprogramované, že ony se starají o děti a domácnost, zatímco muž vydělává... -v minulosti neměly taková práva jako muži(např. nemohly ani chodit k volbám), teď už je "jiná doba", takže jich ve vedení přibývá, ale stále jich není tolik...

.

...

...

1) nemají zájem o vedoucí pozice 2) preferují mateřství před kariérou

Asi na to má vliv, že ženy jsou často v nevýhodě oproti stejně starému a stejně zkušenému muži (zkušenost z nejednoho pohovoru: "No jo slečno, vy jste mladá, stejně za chvilku půjdete na mateřskou a to my radši vezmeme kluka...")

Bohužel i jako žena musím říct, že muži jsou schopnější lídři než ženy. Muž si vedl ve vedení firmy daleko lépe než žena. Netvrdím, že je to pravidlem, ale něco na tom bude. Zároveň zaměstnanci lépe "poslouchali" muže než ženu, ale to už se asi bavíme o zažité nerovnosti pohlaví.

Diskriminace

diskriminace žen-vyšší pozice=vyšší výdělek,muži nemají tolik povinností s rodinou jako děti,takže mohou být více zatíženější

Diskriminace.

Důvodů bude jistě mnoho, např. to, že určitá část žen se tolik nezaměřuje na kariéru a nemá ambice dostat se na tyto pozice.

Efekt pevné podlahy a skleněného stropu. Kvóty neuznávám.

fakt nevím

Firmy si do vedení nechtějí zvolit ženu, u které hrozí "riziko" otěhotnění. Raději si do fukce zvolí muže, kterému se nic takového stát nemůže.

Firmy si myslí, že jsou muži více dominantnější

genderovská otázka, muži celkově dostávají lepší a lépe placená místa než ženy, vyšší plat

generál/ emoce

historické důvody, mužů je na vedoucích pozicích víc, a neradi mezi sebe ženy pouštějí, ženy přeruší úspěšně našlápnutou kariéru kvůli mateřství, a pak na nich často visí zajištění chodu domácnosti a péče o děti, takže nemohou neustále někde cestovat, být v práci dlouho atp.

Historický aspekt

Je to dáno minulostí. Dříve ženy na tyto pozice neměly právo a proto teď trvá určitý čas, než bude žen na těchto pozicích více. Dalším důvodem je podle mě i to, že ženy chtějí rodinu, děti a dávají tomuto přednost, před kariérou a penězi na rozdíl od mužů.

Je to jednoduché. Ženy mají tu smůlu (a zároveň i štěstí), že jim tikají biologické hodiny. Jakmile žena porodí své dítě, jen těžko se od něho chce odloučit. Pokud nastoupí na mateřskou dovolenou, tak muž tím pádem získává neuvěřitelnou výhodu tří let navíc ve společnosti. Žena pak musí začínat úplně znova a vybudovat si důvěru a má tříletý deficit.

jednak v ČR stále převládá názor, že žena patří do domácnosti, tudíž genderová rovnost v povoláních příliš nevládne, jednak zaměstnavatel přirozeně chce, aby řídící pracovník byl stále k dispozici, nechce tedy ženu, kde hrozí nebezpečí odchodu na mateřskou

KL

Klid kapsáři, navíc to snižuje čitelnost. Pokud se tato otázka má vztahovat k článku, tak ten o tomto nepoměru nehovoří - hovoří o poměru ženských lídrů vůči zbytku žen, o poměru s mužskými lídry tam není ani zmínka. Naopak mi to, že na řídících pozicích je více než 1/6 osob připadá jako podezřele vysoké číslo.

konflikt rodina x kariéra

Kromě tzv. skleněného stropu handicap v mateřství. Zaměstnavatel předpokládá, že žena půjde na mateřskou dovolenou a bude si brát ošetřování na děti, což si u vysoce postavených výkonných pracovníků nemůže dovolit. Sama bych ženu v produktivním věku nechtěla na pozici, kde by musela být neustále k dispozici- pokud bych neznala její rodinnou situaci (např. partner na rodičovské, vhodná hlídací babička ve stejném městě).

Kultruni aspekty spolecnosti. Nerovnopravnost zen a muzu.

kulturní kontext, menší zájem o vedoucí pozice u žen, "skleněný strop"

Kvůli historickému vývoji = nadřazeného postavení muže ve společnosti.

Kvůli historii

kvůli mateřství a věcem s tím spojenými

Kvůli péči o rodinu

Kvůli předsudkům a proto, že je na vedoucích pozicích stále dost mužů, kteří nerai přijmou na jinou vedoucí pozici ženu (ješitně).

Malá ambicióznost žen.

Málokdo se vypracuje na vedoucí pozici během chvilky, většinou je k tomu potřeba hodně času stráveného prací. Většina žen odejde na mateřskou a s dětmi je potom těžké pracovat přesčasy.

Menší ambice

Možná stále ten zažitý pocit, že muž má být "více" než žena. Muž má vydělávat peníze a žena se starat o rodinu. Možná by to někteří muži ani nesnesli, kdyby jim "velela" žena. Stejně tak si můžeme položit otázku, proč muž na stejné pracovní pozici vydělává více než žena.

možná ženy nepotřebují nic a nikoho vést, tedy většina z nich

Muzi se neboji prosadit, jsou sebevedomejsi a casto mivaji lepsi komunikacni schopnosti.

Muži jsou ambicióznější a když už jsou nahoře muži, tak si jako "sobě rovné" (jiné manažery) volí také muže + nepodstupují odříznutí od pracovního života v rámci rodičovství

muži jsou dravější, bez závazků k rodině a domácnosti, předsudky ve společnosti bohužel stále přetrvávají

Muži jsou lepšími vedoucími pracovníky

Muži jsou nejspíš v této práci lepší než ženy

Muži jsou více emotivně nezaujatí, odolnější. Vedení přináší nátlak na osobnost, rychlé a zodpovědné rozhodování. Žena je v těchto pozicích více ohrožena jak osobnostně, tak vyhořením. Muži jsou nezaujatí, agresinější, celkově tvrdší - to může vést k většímu přijímání mužů do vedoucích pozic.

Muži jsou více zapálení do své kariéry, dále to pochází s minulosti

Muži mají pro vedení větší předpoklady, ženy si často nevěří tolik, i když by na vedoucí pozici určitě schopnosti měly.

muži mají vedení v sobě

Muži mají větší ambice, na danou pozici jsou muži odjakživa lépe psychicky stavění.

Muži mají větší schopnost vést určitou skupinu lidí, snáší líp stres, ženy mají děti, musí se starat o ně.

Muži nejsou tolik emotivní a ovlivnitelní city, tudíž se na pozici lídra lépe hodí.

muži nemají závazky ve formě dětí (žena je těhotná, potom několik let na mateřské)

Muži nevěří, že by ženy dokázaly vést ostaní, proto dosazují do vedoucích pozic opět muže.

Muži pro to mají obvykle lepší povahové vlastnosti a větší přirozenou autoritu.

Muži se chtějí pracovně stýkát hlavně s muži a ženy neuznávají. Ženy mají výrazně horší možnost se prosadit.

Muži se lépe prosadí.

Muži se nebojí více prosadit, když si něco přejí jdou si za tím a připadají si neporazitelní, ženy nejsou tak dominantní a dalo by se říct že jim spíše vyhovuje pracovat pod někým a nemít tolik starostí, spíše se zajímají o rodinu a je u nich menší šance že se stanou workoholičkami.

muži si nechteji nechat velit od žen

Muži to umí leepe

Myslím si že už vlastně od vývoje lidska dosazovali lidé na vedoucí pozice spíše muže, žena měla být jak se říká u plotny. Můj názor je že spousta lidí v této době žije tímto způsobem a právě proto dá do vedpucích pozic spíše muže a žena je tak nějak "vyjimkou".

Myslím, že muži jsou obecně ambicióznější a především ženy mají jakýsi mateřský pud (eventuelně se předpokládá, že ho mají), tudíž uvažují i nad tím, že když teď bude rok leadrovat a pak půjde na mateřskou, nemá to v podstatě cenu

Na ženy je kladen i požadavek spravovat domácnost. Dále i obecně česká výchova dívek v ženy spíše pro domácí učely než kariérní.

Ne každá žena na to má, nebo nedostane šanci.

Nejsou tak prubojne

Některé ženy o vedoucí pozici neusilují, nemají dostatečnou podporu, chtějí tu být pro rodinu apod.....

někteří lidé se fixují na historii a neberou lídry dle schopností ale dle pohlaví

Není tolik žen, které by chtěly být na vedoucích pozicích. Co se zákonodárců týče, tak nevím.

Nepomer je dan muzskou dominanci

nevim

Nevim

nevim

nevím

nevím na ženy není často spoleh

Nevim, rozdily mezi nimy nedelam.

Nevím.

Od počátku věků je muž brán více jako velitel

Odjakziva zde plati,ze nuzi by meli byt vedouci a take berou vyssi plat. Zeny stale nejsou na stejne urovni,jako muzi

Podle mě jsou muži na vedoucích pozicích lepši.

podle mých zkušeností málo žen chce nebo má možnost být lídrem (mají na to náturu a nebrání jim v tom péče o rodinu apod.)

Poněvadž běda mužům, kterým žena vládne

pretože ženy sú brané ako slabšie jedince, muž má predsalen väčší rešpekt v spoločnosti

Protoze bagr

Protoze jsou zeny stale povazovany za domaci putky

Protoze muzi a zeny maji odlisne styly vedeni

Protoze muži se nemusí rozhodovat mezi detmi a kariérou

Protoze stale neni rovnopravnost v praci. Zeny jsou porad brany ze ziji pro rodinu a budou na materske atd. Chlap nemusi z praci nikdy odejit kvule materske atd

Protože "zaměstnání" jako instituce byla stvořena muži.

Protože bylo vždy zažité, že žena se má starat o domácnost a na vedoucích pozicí to nestíhá ve smyslu času a vždy bylo zavedno, že muž má vydělávat více peněz než žena.

Protože doma vládnou ženský a tak v práci musí dokázat, že sou frajeři oni.

Protože dominance souvisí s testosteronem a toho mají ženy díky přírodě méně. Naštěstí.

Protože dříve tyto pozice patřily jen mužům.

Protože hodně lidí si myslí, že ženy nezvládnou ty věci co muži. Že ženy neumí být silné...

protože muži jsou bráni jako ti, co vedou už od pradávna

Protože muži jsou přirozeně dominantní, získají respekt spíše než ženy. Také je "neomezuje" plození, rození, kojení a starost o děti a domácnost.

Protože muži mají více času se do vedení dostat, ženy mají ve veku nad 25 děti a tím pádem už nemají dostatek času na to se věnovat karieře.

protože muži nás ženy k tomu nechtěli pustit

Protože muži si dokáží lépe zjednat respekt u zaměstnanců

Protože se vecpaly k soudům, kde jako soudkyně nemusejí nic moc dělat a nemají žádnou zodpovědnost či sankce ani při porušování zákonů; taky ta justice podle toho vypadá!

Protože si lidi myslí že muží umí šefovat lepe :/ :D

Protože stále není ve společnosti dořešena otázka rovnocennosti mezi oběma pohlavími.

Protože zeny chtějí haranty

Protože ženy na mateřský se už nikdy nevrátí do stejné funkce před mateřskou.Okolí to bere tak že z toho všeho už vypadla, raději vemou mladou žábu... Mamina je taky sem tam doma s nemocnýma dětma, musí je doprovodit k dětský, na zubní, odpo stíhat dovézt/odvezt na kroužky, nebo se učastnit dětských vystoupení,přípravek..... zato chlap ma čas, nemusí řešit nakupy, děti, vaření....a proto do vedoucích funkcí berou raději chlapy než žensky......

Protože ženy nemaji takovou odvahu neco řídit :)

protože ženy obvykle nestíhají práci i rodinu a ve výsledku tak dají přednost rodině

protože žijeme v patriarchálně strukturované společnosti a ženy nedostávají dostatek příležitostí, muži prostě dominují

předsudky

předsudky

předsudky z historie

předsudky? nedostatečné sebevědomí žen?

přežitek z dřívějška

původ z historie; stále asi převládají dojmy, že muži jsou silnější lídři, že ženy jsou emotivnější a méně odolné, že mají menší autoritu, že se neumí tolik věcně rozhodovat- tím nechci říct, že by to nebyla pravda

Rodinné povinnosti, zbytečné emoce žen.

Řekl bych, že je to dáno určitými zažitými stereotypy společnosti.

Společnost má stále vsugerovaneho muže, jako lídra na základě historie.

Společnost na to není zvyklá. Očekává, že muži budou vedoucí, že vést chtějí. Od žen se ambice neočekávají a již při výchově je kladen důraz na jejich přizpůsobivost. Termím společnost jsem užila záměrně, aby to nevyznělo, že muži ženám ve vedení brání, předsudky mají obě strany.

stále přetrvávající skleněný strop, který ženám zabraňuje postupu v kariéře, dostat se na lépe placené a vyšší pozice atp.

Stále zažité předsudky o nadřazenosti mužů.

starsi generace jeste nemaji tolik zazitou gender rovnopravnost

Tak důvodů je určitě více, podle mého názoru nechuťbýt lídrem, problém slaďovat soukromý a osobní život, preference mužského stylu vedením

tradiční vnímání ve společnosti, že muž e silnější a proto s hodí na šéfa lépe, předsudky

V ženy se nevkládá až taková důvěra, žena je i dnes považována za hospodyni a muž za získávatele obživy.

vagina x penis

Vedoucí muži preferují vedoucí muže.

Všichni si ještě pořád myslí, že muži dokážou vést zaměstnance lépe, než ženy...

Vždy tomu tak bylo, muži by to asi nepřekousli, kdyby to bylo naopak.

Z části diskriminace žen na trhu práce a z části, nedostatečnou ambiciózností žen.

Z důvodu mateřství.

Z důvodu rozdílnosti stylu vedení z genderového hlediska.

Za prvé protože o výběru vedoucích pozicí rozhodují ti, kteří už v nich jsou, což jsou převážně muži. A za druhé protože větší procento žen nemá ambice řídit.

zaměstnavatelé dávají přednost mužům před ženami

Zažitá nedůvěru vůči schopnostem ženy prosadit se v takovéto pozici

Zažité koleje evolučního vývoje.

zažité zvyky, že vedoucí pozice zastávají výhradně muži

zažitý a dávno překonaný přežitek z minulosti

Zena je vnimana tak, ze potencialni pece o dite, byt ho nema, ji zatezuje. Proto se ji malokdy podari dostat se do vysokych pozix.

Zeny nemaji takove ambice

Zeny nemaji takove sebevedomi a vice se venuji detem a rodine

Zeny neumi zpracovat dlouhodoby stres

zkreslený pohled na společnost, vzhledem k historii a názoru, že ženy mají být doma, vařit a starat se o děti

Zřejmě se do těchto pozic ženy nehrnou, nebo v nich nejsou dost dobré.

Zřejmě se pro tu práci nehodí.

Žena je na mateřské, tím ztratí plno času si budovat kariéru. (ve většině případů)

Žena není dosud přijímána jako dobrý lídr a nejsou doceněny ženské vlastnosti, které jí dobrým lídrem dělají. Současně je faktem, že pokud má rodinu, není ochotna práci odevzdat "vše".

Žena není od přírody determinována do pozice lídra. Zbytečně moc naše společnost stírá rozdíly mezi mužem a ženou.

Ženám podle mě lidé tolik nevěří, že dokážou vést tým.

Ženy byly dlouhá léta brány jako ty, co se musí podřídit muži. Pomalu se to mění, ale spousta můžu nebere ženy na vůdčích pozicích vážně, což některé ženy může odradit. I v rodinách je muže brán jako hlava rodiny, která o všem rozhoduje. Ženám díky zajetým stereotypům chybí odhodlání.

Ženy byly po staletí považovány pouze za matky a ženy v domácnosti, proto se to za 100 let jen tak nezmění.

Ženy často nejsou tolik cílevědomé jako muži a ve více případech než u mužů se věnují také své rodině a na kariéru jim nezbývá tolik času.

Ženy jsou dle mého méně průbojné a většinou ani nemají zájem o tak vysokou pozici, protože by to znamenalo málo volného času a s tím málo času na domácnost, děti a vlastní zájmy. Ženy se snaží zvládat vše najednou a při velkém pracovním nasazení by musely omezit čas, který věnují právě rodině, dětem, domácnosti, koníčkům. Pro ženy je toto podle mě velmi psychicky náročné a uvědomují si to, proto většina raději zůstane na nižší pozici a má vše "vyrovnané".

Ženy jsou od toho aby vychovávali děti. A né seděli 16h v kanceláři a budovali si kariéru. Naopak muži by tam sedět měli,protože tím uživí rodinu-ženu na mateřské.

Ženy jsou příliš citlivé - ne všechny. Nejde z nich respekt, jako z mužů.

ženy mají děti,péče o ně

Ženy mají jinou povahu, cíle

Ženy nechtějí být tolik leadery jako muži + ještě se to nevyrovnalo, starší generace je zvyklá, že vedou muži

ženy nejdou tak tvrdě za svým cílem. Muž je důraznější a častěji chodí přes překážky. Je menší procento žen s workoholismem a nechávají si volný čas i pro rodinu a přátelé. No a pak je tu také ta "diskriminace".

ženy nejsou tak ambicioźní

ženy nejsou tolik průbojné

Ženy nejsou tolika schopné vést.

Ženy nemají často schopnosti lídra

Ženy nemají takové ambice, nepotřebují si honit ego v práci

ženy nemají zájem být tolik v řídících a stresujících pozicích

Ženy rodí děti, kariéra důležitá pro ženu je vnímána jako sobeckost

ženy se do pozic "lídr" samy nehrnou

Ženy se do těchto pozic nehlásí.

ženy se neumí prosadit tak, jak muži. Muži nevěří, že ženy zvládnou to samé jako oni

Ženy se spíš starají o rodinu a kariéra jde stranou

Ženy se starají o domácnosti

ženy tolik neusilují o vůdčí pozici, raději jsou v zákrytu

Ženy většinou vedou domácnost, a nezbývá jim síla a čas ještě někoho řídit v práci. Hodně mužů touží po kariéře, a většina žen po rodině.

Ženy většinou vystudují školu a jdou rodit děti. Na práci pak není čas. Je to hnus, děti nikdy nechci. Když pominu nehoráznou bolest při porodu, skončí tím váš život. Prostě konec.

5. Pracoval/a jste někdy pod vedením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muže i ženy11265,12 %65,12 %  
muže2413,95 %13,95 %  
nikdy jsem neměl/a vedoucí/ho; nikdy jsem nepracoval/a2011,63 %11,63 %  
ženy169,3 %9,3 %  

Graf

6. Pokud jste odpověděl/a na předchozí otázku MUŽE I ŽENY, zaznamenal/a jste nějaké rozdíly? Případně upřednostňoval/a jste konkrétní vedení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Ano , dávám přednost mužskému vedení

ano, muži jsou férovější, ženy rozhodují podle sympatií

Ano, mužské vedení mělo vše pod palcem zatímco ženské vedení nedokázalo ani sestavit pracovní smlouvu aby odpovídala platnemu zakoniku prace

ano, obě pohlaví mají svá pro i proti, i v rámci pohlaví jsem zažil různé osobnosti ( s různými povahovými rysy od kterých se vyvíjí styl řízení týmu ), spíše bych upřednostňoval vedení týmu ženou - podle mojí zatím 25leté zkušenosti z různých firem, z různých pozic

Ano, ženy se více nechají ovládat emocemi, berou výtky osobně

Asi

Bohužel v obou případech bylo vedení dost nešťastné. Ženu, kterou jsem měla ve vedení byla až příliš agresivní,nebyla dobrým vedením a byla naprosto vysazená proti mužům. V druhém případě vedení muže byla naprostá katastrofa. Roky dělal svou práci, kde jsme si byli rovni a potom se dostal na vedoucí pozici a svou roli nezvládal. Nedokázal vést lidi a práci spíše komplikoval. V tomto případě nevím..co bylo horší..:)

byly to spíše rozdíly v individuálním přístupu osoby než v závislosti na pohlaví

Jak jsem již uvedla, pod vedením muže firma fungovala daleko lépe než pod vedením ženy. Na druhou stranu, mohlo to být pouze neschopností dané ženy.

Jako žena mám raději šéfa chlapa, nicméně dobré vedení je o kvalitě člověka a ne o pohlaví.

Jako žena sama upřednostňuji ženy, zejména proto, že pracuji s lidmi, vyhovuje mi tedy spíše individuální přístup ke každému klientovi. Při práci s muži mi připadá, že se veškeré úkony řídí spíše předpisy a ne zdravým rozumem, který by byl v mnoha situacích příhodnějším řešením.

Je mi to jedno, obojí má své + i -

je to člověk od člověka. Moje současná šéfová je nejlepší.

Je to o konkrétním člověku, ne o pohlaví...lépe se mi pracovalo pod vedením muže, prtž byl prostě celkově lepší.

Jistě, každý z nich k tomu přistupoval jinak, ale nemohu posoudit, co bylo lepší

Každé pohlaí na vedoucí pozici má své pro a proti. Největší rozdíl vidím ve stálosti mužského pohlaví, kdežto ženy jsou více labilní v náladách. Taková sinusoida.

lépe pod mužským vedením

Lepe se mi komunikuje s zenou, nez-li s muzem

Lepe se mi pracovalo a muzskym vedenim.Ta zena byla příliš da se říct agresivni a nepristupna svym zamestnancum.

lépe se mi pracovalo pod vedením ženy

moje první vedoucí byla žena, druhý byl muž a třetí-stávající je opět žena. S tou současnou jsem nejspokojenější, muž před ní měl nevýhodu v tom, že neměl potřebné odborné vzdělání, takže některé alternativy řešení s ním nebylo možné po odborné stránce zkonzultovat. Mé první vedoucí ženě, v porovnání s tou současnou, chyběla praxe.

muz leader dokazal delat dulezita i drobna rozhodnuti rychleji

Muz-vybusnost, zena-pochopeni

Muzske

Muž byl přímočařejsi...muže

Muž jako vedoucí mi většinou připadal agresivnější, rozhodnější, zatímco žena chápavější. Na druhou stranu muži-vedoucí mi častěji připadají klidní a "v pohodě", zatímco ženy-vedoucí mi častěji připadají nervózní, plné obav, že se něco nepovede, s čímž jsem se u mužů tolik nesetkala.

Muž mi příšel ráznější, žena byla milejší

Muže

Muži - drží si odstup - delegují nebo přikazují - zajímá je výsledek Ženy - spíše pracují v týmu - zajímají se o průběžné výsledky - často přehodnocují v průběhu - někdy náladové

Muži se rychleji rozhodují

Mužské.

mými vedoucími byli vždy zvláštní osobnosti, jejich vedení se nedá posuzovat na základě pohlaví

Myslím, že nezáleží na tom, jestli jde o muže nebo o ženu, ale spíše na tom, jak je daný nadřízený schopen vést své podřízené. Mám zkušenosti s výborným vedoucím mužem i ženou, ale také mám i opačné zkušenosti a opět se jednalo jak o muže tak o ženu.

Myslím, že s muži se dá někdy lépe komunikovat. Ale asi je to případ od případu, určitě tím nechci říct, že se s vedoucími ženami obecně nedá vyjít.

Ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne žádné rozdíly

neměla jsem možnost nějak zásadně pocítit rozdíl

Nepamatuji si

Nepocítila jsem žádné výrazné rozdíly, VŽDY to záleželo na tom, jaký to byl ČLOVĚK. Je však pravdou, že u ženy jsem vnímala pocit jakési rivality a u muže někdy nevhodné mužské chování.

Nerozlišovala jsem pohlaví, ale spíš přístup konkrétního člověka.

neupřednostňovala, záleží především na konkrétním člověku - některé ženy ostatně mají mužský styl vedení a muži naopak ženský, záleží na povaze dané osoby

nevim

nezaznamenala

Osobně bych neupřednostňovala ani jedno, spojila bych je dohromady a to by byl ideál :D

osobně jsem narazila na perfektní vedoucí - ženu, ale jsem ve styku s mnoha firmami, kde vycházejí jako vítězové spíše muži

Paní vedoucí byla více labilní ,pan vedoucí ale zas nebyl úplně ochotný vést dialogy

podle konkr. člověka

Příliš málo zkušeností na vyvozování obecných závěrů. Vždy záleží více na osobnosti daného člověka a jeho schopnostech než na jeho pohlaví.

Raději mám vedení ze strany mužů

Rozdíl vidím v tom, že muž mi vše řekne stručně a narovinu, co si myslí třeba o mém výkonu v práci. U žen jsem se s tímto zatím nesetkala. Informaci zaobalí, aby vyzněla lépe a i přesto neřeknou vše, co si myslí. Ženy řeší drobnosti, které se už nemusí přímo týkat pracovního výkonu (př. make-up, oblečení,..).

rozdíly byly, nicméně gender na ně neměl žádný vliv

rozdíly jsou, upřednostňuji mužské vedení

Rozdíly samozřejmě byly, nesouvisely s pohlavím. Upřednostňuji vedení znalé a uznalé.

S muži se mi většinou spolupracovalo líp, od žen jsem nevěděla, co čekat, ale mnoho z nich se nakonec ukázalo jako velmi milých. Jinak upřednostňuji spíš muže, lépe s nimi vycházím (myslím, že je to tím, že v nich nevidím "konkurenci").

s ženskou je lepší domluva v případě že mam nemocnou holku, pochopí to, když doma ma taky děti, snáž se vžije do me situace, že opravdu v sobotu nepujdu na přesčas, když je venku hezky a budem chtit jit k vodě.... chlapovi se tato situace neda vysvětlit, doma ma ženu co se mu o vše postará....

Samozřejmě, že jsem zaznamenala rozdíly, ale nebyly způsobené pohlavím. Neupřednostňuji pohlaví, ale vlastnosti konkrétního člověka.

uprednostnuji muze > snaze respektuji rozhodnuti+ mene iracionality ve vyhrocenych situacich

Uprednostnuji vedeni zen. Muzi s kterymi jsem se setkala ja, byla arogantni a panovacny. Nepracuje se mi pod takovym vedenim dobre

Upřednostňoval jsem muže, jasné, stručné a efektivní velení. Ženy pravý opak.

Upřednostňovala jsem muže.

Upřednostňovala jsem žensou vedoucí, ale myslím, že to bylo spíš o osobnosti než o pohlaví. byla víc přístupná diskuzi a pečlivější. Možná muži mají obecně sklon podceňovat formality. Ženy mají zase sklon se zavděčit, takže jim dělá problém říct ne.

Upřednostňovala jsem ženy, ale pouze z důvodu, že muži byli úchylové a hraničilo to se sexuálním obtěžováním.

Upřednostňování vedeni muze

upřednostňuji muže ženy jsou afektovanější

Upřednostňuji muže, přístup byl milejší.

Upřednostňuji muže. Jedná se o méně komplikované vztahy na pracovišti

Upřednostňuji mužské, jde o již zmíněnou vyšší autoritu.

Upřednostňuji vedení muže, bez emocí, konstruktivní vedení.

Upřednostňuji vedení ženy. Přišlo mi ohleduplnější k zaměstnancům, ale jde také o konkrétní případ.

upřednostňuji ženy, jsem spíš introvertní typ - a měkké asertivní chování ženy vedoucí mi sedne líp. než autoritativní mužský šéf

ve vedení raději muže, ženy raději na spolupráci

Vedením muže bylo přímější, vstřícnější...

Viz výše.

vvíce upřednostňuji ženy. Bývají rozhodnější ale dá se s nimi o problémech mluvit

Výrazné rozdíly. Výrazně upřednostňuji ženské vedení. Je systematičtější, empatičtější a dá se díky němu zvládnout výrazně více práce a v klidu. Muži si často myslí, že nikdo nezvládne žádnou práci lépe než oni, bývají agresivnější a dá se s nimi hůře domluvit.

Záleží na člověku, měla jsem dobré vedoucí muže i ženy, stejně tak i špatné

Záleží na jednotlivcích, nezaznamenala jsem přímo rozdíl mezi pohlavími.

záleží na konkrétním člověku, mám dobré i špatné zkušenosti s oběma pohlaví

záleží na osobě, ne na pohlaví

Záleží spíš na povaze a vlastnostech daného jedince...

Zaznamenala, ale souvisely vždycky spíš s konkrétní osobou lídra. Vedení muže nebo ženy jsem neupřednostňovala, jak píšu, rozdíly souvisely vždycky s konkrétní osobou (ne s pohlavím) a u obou forem (vedení mužů/žen) jsem zaznamenala jak rozdíly pozitivní, tak negativní.

Zažila jsem obojí a upřednostňuji muže. Od mužů jsem se dočkala překvapivě větší empatie, lépe se s nimi řešily problémy - jasně, věcně, upřímně. Pod ženským vedením jsem v tomto ohledu zaznamenala jisté bariéry a ve vzduchu stále visela abych tak řekla zákeřnost. S muži se prostě jedná líp.

Žádné rozdíly, možná jen že muž byl trošku víc přísnější, žena víc tolerantnější.

Žena doopravdy věděla co vede a věděla jak, chlap byl vždy spíš jenom tak na oko leadrem, své povinnosti leadra přesouval na ostatní a nezvládal je.

Žena neuměla vést.

Žena sice dokáže přísněji vynadat, na druhou stranu má pochopení pro osobní slabosti, zdravotní záležitosti atd. Na druhou stranu si dovolí důvěrnější vztah a když chce, nebojí se vytáhnout vaše osobní věci proti vám. Chlap se o vás tak nezajímá, zajímá ho vaše práce, ne co máte na svačinu. na druhou stranu ho to nezajímá ani v momentě, když z nějakého důvodu nepodáváte 100% výkon a vadí mu to.

Ženy byly ve vedení výrazně empatičtější k týmu.

ženy mají problémy s vedením

7. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let9454,65 %54,65 %  
26-35 let3822,09 %22,09 %  
36-50 let2313,37 %13,37 %  
méně než 18 let169,3 %9,3 %  
více než 50 let10,58 %0,58 %  

Graf

8. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13880,23 %80,23 %  
muž3218,6 %18,6 %  
jiné21,16 %1,16 %  

Graf

9. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší odborné, vysokoškolské6638,37 %38,37 %  
střední (vyučen/a, s maturitou)4727,33 %27,33 %  
střední (vyučen, s maturitou)3620,93 %20,93 %  
základní2313,37 %13,37 %  

Graf

10. Vaše postřehy, připomínky k tématu:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zajímavé téma 27,41 %1,16 %  
Je to silně individuální, nelze paušalizovat13,7 %0,58 %  
Vlastní text by neměl být větším písmem než nadpisy, snižujete tím čitelnost.13,7 %0,58 %  
Není důležité pohlaví, ale způsob vedení a osobnost vedoucího.13,7 %0,58 %  
Jsem rozhodně proti kvótám na počet žen ve vedoucích pozicích! ;)13,7 %0,58 %  
Otazky o nicem, dotaznik kratky, prilis mnoho otevrenych otazek13,7 %0,58 %  
Chceme-li kvóty na ženy ve vedoucích pozicích, je spravedlivé, abychom zavedli kvóty pro muže např. na pozicích učitel v mateřské škole, kosmetik, kadeřník, účetní atd. Jestliže chceme uměle srovnávat pohlaví v povoláních, nemělo by jít jen o ta lukrativní, ale rovnou všechna, jinak je to zase jen snaha feministek dostat se na vysoké pozice. Máme třeba málo hornic a řidiček kamionů. :)13,7 %0,58 %  
Můj vzorek vedoucích, s nimiž jsem se sektala na brigádách, je malý, a nemůže tedy vypovídat o všech mužích a ženách. Lidé mají různé vlastnosti a myslím si, že nelze jednoznačně říct, že ženy jsou takové a muži zase takoví.13,7 %0,58 %  
nemám13,7 %0,58 %  
nezáleží na tom, jakého pohlaví vedoucí je, ale jak to má v hlavě srovnané a jak přistupuje k lidem.13,7 %0,58 %  
ostatní odpovědi Nedá se říci, že by muži nebo ženy byli lepší vedoucí než opačné pohlaví, ale vždy záleží pouze na povaze a schopnostech daného leadera.
Nerozumím interpretaci statistik před otázkou č. 4, navíc data jsou téměř 10 let stará, u nás na škole by to nejspíš neprošlo.
nezáleží na ohanbí vedoucího
řídicí pracovník - ne "řídící" :)
*
Skvělý dotazník.
viz.6.)
Hlavně u white colour job je s ženami problém, myslí si, že se budou poflakovat po kancelářích a pít kafe a nic nedělat, takové profese berou jako zašívárnu, zajišťovací ústav, viz pracovnice ve finančních institucích a personalistky i na podrizeny i na nadřízených pozicích. Podřízená blbě pracuje, nadřízená není schopná ten problém řešit.
Šéf musí být trochu diktátor a spravedlivý, ne slaboch, co si jen na něco hraje.
podle mě to obecně není o pohlaví vedoucího ale o přístupu konkrétního vedoucího a o tom, jak si sedne s konkrétním podřízeným, každému vyhovuje něco jiného
nic
je to o lidech,ne o pohlaví
Jsem nyní vedoucím pracovníkem a mám malé děti. Naopak mám pocit, že mne mateřství zvýhodnilo v řadě ohledů pro výkon této pozice. Je také opomíjena možnost, že jste vedoucím o generaci starším lidem. Je to velmi obtížné !
situaci v počtu zastoupení žen ve vedoucích pozicích bych rozhodně neřešila prostřednictvím kvót
Kinder, Kirche, Küche!!!
Zajímavé téma, sneslo by se víc otázek - aspoň 20
1659,26 %9,3 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyberte 5 podle Vás nejdůležitějších vlastností kvalitního lídra.

5. Pracoval/a jste někdy pod vedením:

7. Váš věk:

8. Vaše pohlaví:

9. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyberte 5 podle Vás nejdůležitějších vlastností kvalitního lídra.

5. Pracoval/a jste někdy pod vedením:

7. Váš věk:

8. Vaše pohlaví:

9. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

, V.Ženy vs. muži ve vedoucích pozicích (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zeny-vs-muzi-leadership.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.