Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zhodnocení image města Hranice

Zhodnocení image města Hranice

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Vyhlídalová
Šetření:09. 01. 2009 - 11. 01. 2009
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

jmenuji se Pavlína Vyhlídalová a jsem studentkou Vysoké školy Podnikání v Ostravě Michálkovicích.
Mou povinností k ukončení studia je vypracování bakalářské práce, jejíž téma je „Zhodnocení image města Hranice z pohledu cestovního ruchu“. Image je chápan jako představa o určitém objektu, kterou si člověk vytváří na základě vlastních zkušeností či informací získaných od jiných osob nebo médií.
Proto bych Vás chtěla požádat o vyplnění tohoto dotazníku, jehož zpracování je součástí mé bakalářské práce. Vaše odpovědi mi pomohou zhodnotit současný image města a vytvořit návrhy pro jeho vylepšení.

Předem děkuji za Vaši ochotu.
 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6172,62 %72,62 %  
muž2327,38 %27,38 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 až 253845,24 %45,24 %  
26 až 553136,9 %36,9 %  
do 181113,1 %13,1 %  
55 a více44,76 %4,76 %  

Graf

3. Myslíte si, že jsou Hranice vhodným místem pro trávení dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3035,71 %35,71 %  
nevím2833,33 %33,33 %  
ano2630,95 %30,95 %  

Graf

4. Zaznamenal/a jste v poslední době nějakou reklamu, která zve k návštěvě města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7386,9 %86,9 %  
ano67,14 %7,14 %  
nevím55,95 %5,95 %  

Graf

5. Odkud jste získal/a informace o městě Hranice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet3035,71 %35,71 %  
jiné2732,14 %32,14 %  
doporučení1214,29 %14,29 %  
noviny, časopisy67,14 %7,14 %  
letáky, brožury55,95 %5,95 %  
informační centrum22,38 %2,38 %  
cestovní kancelář22,38 %2,38 %  

Graf

6. Pokud jste získal/a informace z internetu, z jakých www stránek?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oficiálních stránek města2046,51 %23,81 %  
jiných stránek1432,56 %16,67 %  
turistických stránek716,28 %8,33 %  
stránek Mikroregionu Hranicko24,65 %2,38 %  

Graf

7. Kolikrát jste město Hranice navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze 1krát3136,9 %36,9 %  
více než 5krát3035,71 %35,71 %  
2krát až 5krát 2327,38 %27,38 %  

Graf

8. Jakým způsobem jste se dopravil/a do Hranic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobním automobilem5261,9 %61,9 %  
vlakem2529,76 %29,76 %  
zájezdovým autobusem44,76 %4,76 %  
autobusem33,57 %3,57 %  

Graf

9. Co bylo cílem Vaší cesty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné3238,1 %38,1 %  
poznání1821,43 %21,43 %  
zábava1416,67 %16,67 %  
turistika a sport1214,29 %14,29 %  
relaxace67,14 %7,14 %  
nákupy22,38 %2,38 %  

Graf

10. Délka Vašeho pobytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 dny6577,38 %77,38 %  
3 dny910,71 %10,71 %  
15 a více dní78,33 %8,33 %  
4-7 dní33,57 %3,57 %  

Graf

11. Kde jste byl/a ubytován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez ubytování3845,24 %45,24 %  
u přátel2833,33 %33,33 %  
jinak89,52 %9,52 %  
v hotelu89,52 %9,52 %  
v kempu22,38 %2,38 %  

Graf

12. Ubytovací kapacity ve městě Hranice jsou dle Vás

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující7589,29 %89,29 %  
nedostačující67,14 %7,14 %  
výborné33,57 %3,57 %  

Graf

13. Stravovací kapacity ve městě Hranice jsou dle Vás

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující6982,14 %82,14 %  
výborné910,71 %10,71 %  
nedostačující67,14 %7,14 %  

Graf

14. Jak byste zhodnotil/a celkovou nabídku příležitostí a služeb v oblasti cestovního ruchu v regionu Hranicka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uspokojivá6071,43 %71,43 %  
velmi dobrá1517,86 %17,86 %  
špatná910,71 %10,71 %  

Graf

15. Jaká je dle Vašeho názoru nejvyhledávanější oblast ve městě Hranice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznání3035,71 %35,71 %  
relaxace2023,81 %23,81 %  
jiné1517,86 %17,86 %  
turistika a sport1214,29 %14,29 %  
zábava67,14 %7,14 %  
nákupy11,19 %1,19 %  

Graf

16. Jaké služby spojené s cestovním ruchem v Hranicích nejvíce postrádáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kulturní programy2023,81 %23,81 %  
jiné1922,62 %22,62 %  
parkování 1517,86 %17,86 %  
lepší informační systém 1011,9 %11,9 %  
lepší značení910,71 %10,71 %  
programy pro děti 55,95 %5,95 %  
dopravní spojení22,38 %2,38 %  
ubytovací služby 22,38 %2,38 %  
stravovací služby 22,38 %2,38 %  

Graf

17. Navštívil/a jste informační centrum města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6779,76 %79,76 %  
ano1619,05 %19,05 %  
nevím11,19 %1,19 %  

Graf

18. Byl/a jste spokojen/a s vybavením a službami informačního centra města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím 6375 %75 %  
spokojen/a1517,86 %17,86 %  
velmi spokojen/a67,14 %7,14 %  

Graf

19. Víte o možnosti využití průvodce městem Hranice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6779,76 %79,76 %  
nevím1011,9 %11,9 %  
ano78,33 %8,33 %  

Graf

20. Využil/a byste nabízených průvodcovských služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4148,81 %48,81 %  
ano 2529,76 %29,76 %  
nevím1821,43 %21,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jakým způsobem jste se dopravil/a do Hranic?

  • odpověď osobním automobilem:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi oficiálních stránek města na otázku 6. Pokud jste získal/a informace z internetu, z jakých www stránek?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

3. Myslíte si, že jsou Hranice vhodným místem pro trávení dovolené?

4. Zaznamenal/a jste v poslední době nějakou reklamu, která zve k návštěvě města?

5. Odkud jste získal/a informace o městě Hranice?

6. Pokud jste získal/a informace z internetu, z jakých www stránek?

7. Kolikrát jste město Hranice navštívil/a?

8. Jakým způsobem jste se dopravil/a do Hranic?

9. Co bylo cílem Vaší cesty?

10. Délka Vašeho pobytu?

11. Kde jste byl/a ubytován/a?

12. Ubytovací kapacity ve městě Hranice jsou dle Vás

13. Stravovací kapacity ve městě Hranice jsou dle Vás

14. Jak byste zhodnotil/a celkovou nabídku příležitostí a služeb v oblasti cestovního ruchu v regionu Hranicka?

15. Jaká je dle Vašeho názoru nejvyhledávanější oblast ve městě Hranice?

16. Jaké služby spojené s cestovním ruchem v Hranicích nejvíce postrádáte?

17. Navštívil/a jste informační centrum města?

18. Byl/a jste spokojen/a s vybavením a službami informačního centra města?

19. Víte o možnosti využití průvodce městem Hranice?

20. Využil/a byste nabízených průvodcovských služeb?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

3. Myslíte si, že jsou Hranice vhodným místem pro trávení dovolené?

4. Zaznamenal/a jste v poslední době nějakou reklamu, která zve k návštěvě města?

5. Odkud jste získal/a informace o městě Hranice?

6. Pokud jste získal/a informace z internetu, z jakých www stránek?

7. Kolikrát jste město Hranice navštívil/a?

8. Jakým způsobem jste se dopravil/a do Hranic?

9. Co bylo cílem Vaší cesty?

10. Délka Vašeho pobytu?

11. Kde jste byl/a ubytován/a?

12. Ubytovací kapacity ve městě Hranice jsou dle Vás

13. Stravovací kapacity ve městě Hranice jsou dle Vás

14. Jak byste zhodnotil/a celkovou nabídku příležitostí a služeb v oblasti cestovního ruchu v regionu Hranicka?

15. Jaká je dle Vašeho názoru nejvyhledávanější oblast ve městě Hranice?

16. Jaké služby spojené s cestovním ruchem v Hranicích nejvíce postrádáte?

17. Navštívil/a jste informační centrum města?

18. Byl/a jste spokojen/a s vybavením a službami informačního centra města?

19. Víte o možnosti využití průvodce městem Hranice?

20. Využil/a byste nabízených průvodcovských služeb?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vyhlídalová, P.Zhodnocení image města Hranice (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zhodnoceni-image-mesta-hranice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.