Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zhodnocení příruček pro žadatele z fondu EU

Zhodnocení příruček pro žadatele z fondu EU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Vašinová
Šetření:20. 02. 2011 - 15. 03. 2011
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

cílem dotazníku je zjistit veřejné mínění o složitosti podání žádosti o dotace z fondů Evropské unie. Výsledky výzkumu budou využity jako podklad pro zpracování bakalářské práce na téma „Manuál pro žadatele grantu z fondu Evropské unie“, který bude pro žadatele dotací základem úspěšnosti při podávání žádosti o finanční prostředky z fondu EU.
 

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o dotace z Evropské unie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1076,92 %76,92 %  
ne323,08 %23,08 %  

Graf

2. Máte přehled o vazbách finančních toků z Evropské unie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano969,23 %69,23 %  
ne430,77 %30,77 %  

Graf

3. Znáte operační programy Evropské unie na období 2007 – 2013

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1184,62 %84,62 %  
ne215,38 %15,38 %  

Graf

4. Víte, kde získat informace o možnosti čerpání dotací z fondů Evropské unie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1184,62 %84,62 %  
ne215,38 %15,38 %  

Graf

5. . Myslíte si, že je snadné čerpat finanční prostředky z Evropské unie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1076,92 %76,92 %  
ano323,08 %23,08 %  

Graf

6. Myslíte si, že existuje dostatečné množství publikací, ve kterých se dovíte, jak postupovat při přípravě projektu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano646,15 %46,15 %  
ne538,46 %38,46 %  
nevím215,38 %15,38 %  

Graf

7. Studovali jste všechny doporučené dokumenty a příručky pro žadatele grantů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně646,15 %46,15 %  
Ne430,77 %30,77 %  
Ano323,08 %23,08 %  

Graf

8. Jak jsou, podle Vás, informace pro žadatele dotací srozumitelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30%753,85 %53,85 %  
60%646,15 %46,15 %  

Graf

9. S předkládáním žádosti o dotaci máte zkušenosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano861,54 %61,54 %  
ne538,46 %38,46 %  

Graf

10. Jaké byly Vaše zkušenosti s předkládáním žádosti o dotaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doposud žádná538,46 %38,46 %  
Negativní538,46 %38,46 %  
Pozitivní323,08 %23,08 %  

Graf

11. Jak jste zpracovali přípravu projektu a žádost o dotaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní pomocí1076,92 %76,92 %  
Dodavatelským způsobem323,08 %23,08 %  

Graf

12. Využívali jste poradenství řídících orgánů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne753,85 %53,85 %  
ano646,15 %46,15 %  

Graf

13. Jak jsou pochopitelné postupy k podávání žádosti o dotaci obsažené v příručkách a dokumentech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60%753,85 %53,85 %  
30%646,15 %46,15 %  

Graf

14. Stali jste se již úspěšnými žadateli?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne969,23 %69,23 %  
ano430,77 %30,77 %  

Graf

15. Zajistí podle Vás instrukce v příručkách úspěšnost žádosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne969,23 %69,23 %  
ano430,77 %30,77 %  

Graf

16. Myslíte si, že v případě prostudování příruček, zákonů a dokumentů zpracujete žádost bez poradenství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano753,85 %53,85 %  
ne646,15 %46,15 %  

Graf

17. Instrukce v příručkách jsou ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příliš obecné861,54 %61,54 %  
Nesrozumitelné323,08 %23,08 %  
Jasné a přehledné215,38 %15,38 %  

Graf

18. Chyběli v příručkách praktické příklady?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1076,92 %76,92 %  
ne323,08 %23,08 %  

Graf

19. Pokud byla Vaše žádost schválena, zpracovávali jste přípravu a žádost bez profesionální pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano538,46 %38,46 %  
Částečně430,77 %30,77 %  
Ne430,77 %30,77 %  

Graf

20. Bude podle Vás přínosem nová příručka pro žadatele grantu založená na praktických zkušenostech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1076,92 %76,92 %  
ne323,08 %23,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vašinová, Z.Zhodnocení příruček pro žadatele z fondu EU (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zhodnoceni-prirucek-pro-zada.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.