Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zhodnocení projektů financovaných z OPLZZ

Zhodnocení projektů financovaných z OPLZZ

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:lenka mahdalickova
Šetření:07. 12. 2014 - 12. 12. 2014
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.55
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.13:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka Vysoké školy ekonomické a ve své diplomové práci jsem se zaměřila na zhodnocení realizace projektů financovaných z ESF z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Z tohoto důvodu Vás (jako kontaktní osobu projektu) prosím o vyplnění anonymního dotazníku.

Děkuji Vám za pomoc a přeji pěkný den

Lenka Mahdalíčková

Odpovědi respondentů

1. Obdobná školení, která jsme realizovali v rámci projektu z OPLZZ, bychom z vlastních zdrojů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nerealizovali, z důvodu nedostatku finančních prostředků, ale školení bychom potřebovali1045,45 %45,45 %  
Realizovali, ale v menším rozsahu, rozsah školení v rámci projektu byl nad rámec potřeby731,82 %31,82 %  
Realizovali v podobné formě i rozsahu, protože školení jsou pro nás nezbytná313,64 %13,64 %  
Realizovali, ale pouze v rozsahu nezbytně nutném z důvodu nedostatku financí14,55 %4,55 %  
Nerealizovali14,55 %4,55 %  

Graf

2. Školení v rámci projektu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byla pro zaměstnance atraktivní a potřebná1881,82 %81,82 %  
Zaměstnanci o školení neměli zájem, ačkoliv by jim školení přinesla užitek29,09 %9,09 %  
c14,55 %4,55 %  
Byla pro zaměstnance atraktivní, ale nepotřebná14,55 %4,55 %  

Graf

3. Zaměstnanci, kteří absolvovali školení, byli:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přibližně z poloviny z řad dělnických profesí a z poloviny z řad středního a vrcholového managementu1150 %50 %  
Převážně z řad středního a vrcholového managementu627,27 %27,27 %  
Převážně z řad dělnických profesí418,18 %18,18 %  
všichni zaměstnanci (od asistentky po jednatele)14,55 %4,55 %  

Graf

4. Zaměstnanci, kteří absolvovali školení patřili do ohrožené skupiny zaměstnanců na trhu práce (tj. zaměstnanci nad 50 let nebo do 25 let):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minimálně1568,18 %68,18 %  
do ohrožené skupiny vůbec nepatřili29,09 %9,09 %  
toto se nedá takto určit, protože se zohledňovala hlavně potřebnost školení a nebyla prováděna zvlášní selekce podle v otázce vyjmenovaných ohrožených skupin 14,55 %4,55 %  
cca 50/5014,55 %4,55 %  
necelá polovina účastníků byla v rámci ohrožené skupiny14,55 %4,55 %  
různé u různých typů školení14,55 %4,55 %  
převážně14,55 %4,55 %  

Graf

5. Inovované produkty (výstupy projektu):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Využíváme úspěšně dodnes1045,45 %45,45 %  
Využíváme, ale potřebovali bychom aktualizaci627,27 %27,27 %  
Využívali jsme nějaký čas po skončení projektu, dnes už ale ne313,64 %13,64 %  
žádné nevznikly, takže nevyužíváme - jednalo se o klasická externí školení14,55 %4,55 %  
Využíváme dodnes14,55 %4,55 %  
Nevyužívali jsme skoro vůbec14,55 %4,55 %  

Graf

6. Administraci projektu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Projekt jsme administrovali sami – bez problémů nebo s drobnými problémy731,82 %31,82 %  
Projekt nám administrovala poradenská firma – bez problémů627,27 %27,27 %  
Projekt jsme administrovali sami – s velkými problémy522,73 %22,73 %  
Projekt nám administrovala poradenská firma – s problémy313,64 %13,64 %  
poradenská firma nám dozorovala14,55 %4,55 %  

Graf

7. Ohodnoťte prosím přínos příručky Průvodce vyplněním projektové žádosti a další příručky tzv. desatera OP LZZ na stupnici 1 - 5.

Přičemž 1 - nepřínosné , 5 – velice přínosné

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31672,73 %72,73 %  
129,09 %9,09 %  
429,09 %9,09 %  
229,09 %9,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.85
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.34
Směrodatná odchylka:0.59
Medián:3
Modus:3

Graf

8. Uveďte prosím u každé oblasti v monitorovací zprávě administrativní náročnost zpracování na stupnici 1 – 5.

Přičemž 1 – nenáročné, 5 velice náročné

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Monitorovací indikátory:3.4090.969
Veřejná podpora:3.1820.785
Výběrová řízení:40.727
Změny v rozpočtu:41
Popis klíčových aktivit:2.8640.663
Pracovní výkazy:2.8640.936
Rozpisy mzdových výdajů:2.8181.058
Přehled čerpání:3.1821.149
Soupiska výdajů:2.9090.901
Zjednodušená žádost o platbu:2.6820.581

Graf

9. S administrativními kontrolory projektu (administrátoři ministerstva práce a sociálních věcí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Máme neutrální názor1045,45 %45,45 %  
Byli jsme nespokojeni, komunikace byla obtížná731,82 %31,82 %  
Jsme byli spokojeni, když bylo potřeba, poradili nám s řešením problému313,64 %13,64 %  
nemáme zkušenost (administraci pro nás dělala poradenská firma)14,55 %4,55 %  
katastrofalni kontrola, od vstu do firmy se k nam chovali absolutne neeticky, zastrasovali nas a vyhrozoval, na zaklade teto zkusenosti jsme prestali spolupracovat pri priprave pravidel dalsiho obdobi cerpani 14,55 %4,55 %  

Graf

10. Financování projektu (ex ante):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Probíhalo s drobným zpožděním, ale bez větších problému940,91 %40,91 %  
Probíhalo dle plánu, vždy jsme měli peníze na účtu včas na předfinancování výdajů836,36 %36,36 %  
Probíhalo s velkým zpožděním, firma měla mnohdy potíže s proplácením faktur313,64 %13,64 %  
Probíhalo s velkým zpožděním a přineslo to firmě velké potíže14,55 %4,55 %  
Měli jsme ex post14,55 %4,55 %  

Graf

11. Sankce za porušení rozpočtové kázně nebo za pozdní předložení monitorovací zprávy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsme nedostali1359,09 %59,09 %  
Dostali jsme 1x627,27 %27,27 %  
Dostali jsme více než 1x313,64 %13,64 %  

Graf

12. Sankci jsme dostali za:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Za nesrovnalost ve výběrovém řízení861,54 %36,36 %  
Za nárokování nezpůsobilých výdajů projektu323,08 %13,64 %  
za cerpani refundace mezd, presto, ze nam byly vsechny monitorovaci zpravy schvaleny a vedl nas administrator z Mi isterstva a na zaklade jeho pokynu jsme refundovali17,69 %4,55 %  
Za nenaplnění monitorovacích indikátorů17,69 %4,55 %  
porušení ve výběrovém řízení pro diskriminaci v rámci podmínky v zadávací dokumentaci - Zkušenosti s ESF projekty17,69 %4,55 %  
jsme nedostali17,69 %4,55 %  
nedostali jsme sankci17,69 %4,55 %  

Graf

13. Úhrada sankce:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byla pro nás bezproblémová, v porovnání k celkové dotaci se jednalo o zanedbatelnou částku654,55 %27,27 %  
Znamenala pro nás problém, který jsme ale zvládli vyřešit327,27 %13,64 %  
Znamenala pro nás značný problém, který nás dostal do komplikované situace19,09 %4,55 %  
sankce nebyla vysoká, ale z principu jsme se odvolávali a FÚ ČR nám prominul penále19,09 %4,55 %  

Graf

14. Realizovaný projekt:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomohl k rozvoji kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců2090,91 %90,91 %  
Pomohl naší firmě zvýšit konkurenceschopnost na trhu627,27 %27,27 %  
Pomohl udržet pracovní místa29,09 %9,09 %  
Ani jedno z výše uvedeného14,55 %4,55 %  

Graf

15. Projekt hodnotíme jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadprůměrný – měli jsme drobné potíže, ale účel projekt splnil836,36 %36,36 %  
Průměrný – měli jsme větší potíže, ale projekt měl pro naši firmu přesto přínos731,82 %31,82 %  
Úspěšný, vše probíhalo podle plánu522,73 %22,73 %  
uspesny pro zamestnance, katastrofa pro firmu- pozdni financovani, vysledek kontroly aadministrace14,55 %4,55 %  
Od realizace jsme v půlce odstoupili14,55 %4,55 %  

Graf

16. Projekt financovaný z EU bychom:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě realizovali znovu1045,45 %45,45 %  
Spíše nerealizovali627,27 %27,27 %  
Spíše realizovali522,73 %22,73 %  
Rozhodně nerealizovali14,55 %4,55 %  

Graf

17. Zde prosím uveďte krátké zhodnocení Vašeho projektu a doplňující informace.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkou komplikaci pro firmy je, ze pres uspesne plneni projektu aschvaleni monitorovacich zprav muze kontrola napadnout jakoukoliv kalkulaci, ktrou ministerstvo navrhlo a v monitorovacich zpravach ho schvalilo. zodpovednost ma vzdy zamestnavatel,.110 %4,55 %  
Projekt byl přínosný pro zaměstnance, byl ale velice administrativně náročný a desatero nepostačující 110 %4,55 %  
Pokud bude administrace OPLZZ nastavena stejně jako doposud, přináší více ztrát než zisku. Za takových podmínek nebudeme znovu žádat o dotaci.110 %4,55 %  
Velká administrativní zátěž; plánuje se na dva roky dopředu a to je hodně při faktické nemožnosti provést změny v projektu110 %4,55 %  
Přes OPLZZ máme ukončeny již dva velké vzdělávací projekty. Druhý projekt se vzhledem ke zkušenostem již realizoval lépe. Projekty tohoto typu jsou pro firmy zcela jistě přínosné, avšak administrativně velice náročné. Nicméně i tak bychom žádali opětovně.110 %4,55 %  
Hodně administrativy. 110 %4,55 %  
Svůj účel naplnil110 %4,55 %  
Projekt byl pro nás velkým přínosem, v rámci možností se snažíme vzdělávání zaměstnanců financovat i z vlastních prostředků.Takováto možnost čerpání prostředků je pro firmy velkým přínosem. 110 %4,55 %  
Využili jsme podle možností110 %4,55 %  
Účel projektu - proškolení zaměstnanců byl velkým přínosem. Náročnost administrativního vypořádání, špatná komunikace s administrátory, velká a zbytečná administrativa, doržování nesmyslných postupů je naprosto demotivující. 110 %4,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (81,9 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

mahdalickova, l.Zhodnocení projektů financovaných z OPLZZ (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zhodnoceni-projektu-financov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.