Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Židé 2

Židé 2

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Kovář
Šetření:15. 03. 2018 - 01. 05. 2018
Počet respondentů:82
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku k mé ročníkové práci.

Neděste se otázek. Nikdo neočekává, že budete vše vědět. Některé otázky nejsou nejjednodušší, když nevíte tipněte.

DĚKUJI Vám za váš čas

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1656,1 %6,1 %  
1956,1 %6,1 %  
2656,1 %6,1 %  
1856,1 %6,1 %  
2744,88 %4,88 %  
3044,88 %4,88 %  
1744,88 %4,88 %  
2044,88 %4,88 %  
3333,66 %3,66 %  
2533,66 %3,66 %  
ostatní odpovědi 24
48
15
46
60
44
36
32
61
59
41
40
69
31
64
21
55
62
77
54
23
2
28
22
66
45
57
73
34
4048,78 %48,78 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:31.99
Minimum:16
Maximum:64
Variační rozpětí:48
Rozptyl:207
Směrodatná odchylka:14.39
Medián:27
Modus:16

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA4554,88 %54,88 %  
MUŽ3745,12 %45,12 %  

Graf

3. Kolikátá nejpočetnější na Moravě byla podle Vás prostějovská židovská obec v období největší slávy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22429,27 %29,27 %  
31821,95 %21,95 %  
Byla tak malá, že to nikdo neví1012,2 %12,2 %  
489,76 %9,76 %  
578,54 %8,54 %  
178,54 %8,54 %  
656,1 %6,1 %  
722,44 %2,44 %  
1011,22 %1,22 %  

Graf

4. Kolik si myslíte, že bylo Židů v Prostějově roku 1930?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20001214,63 %14,63 %  
300089,76 %9,76 %  
500078,54 %8,54 %  
2000044,88 %4,88 %  
400044,88 %4,88 %  
150044,88 %4,88 %  
100044,88 %4,88 %  
1000044,88 %4,88 %  
700033,66 %3,66 %  
230022,44 %2,44 %  
ostatní odpovědi 200
500
0
10
1700
1260
5
350
7624
3240
3500
600
13654
69
478
30000
2380
4500
1743
6666
50000
40
2500
100
20
700000
3036,59 %36,59 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3870.73
Minimum:10
Maximum:20000
Variační rozpětí:19990
Rozptyl:18816432.09
Směrodatná odchylka:4337.79
Medián:2340
Modus:2000

Graf

5. Znáte nějakého slavného Prostějovana židovského původu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7692,68 %92,68 %  
ano67,32 %7,32 %  

Graf

6. Pokud ANO, kterého?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdo112,5 %1,22 %  
E. Husserla112,5 %1,22 %  
Lola Ebner112,5 %1,22 %  
Edmund Husserl112,5 %1,22 %  
freud112,5 %1,22 %  
Edmunda Husserla112,5 %1,22 %  
Nevím přesně jméno ale dokázal se spálit až na popel112,5 %1,22 %  
Edmund Husserl, Max Zweig112,5 %1,22 %  

Graf

7. Slyšel jste někdy jméno Edmund Husserl?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5870,73 %70,73 %  
ano2429,27 %29,27 %  

Graf

8. Který průmysl podle Vás ovládali Židé v Prostějově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Textilní4048,78 %48,78 %  
Obuvnický a kožedělný1720,73 %20,73 %  
Strojírenský/kovodělný89,76 %9,76 %  
Potravinářský67,32 %7,32 %  
Stavitelství67,32 %7,32 %  
Dřevozpracující44,88 %4,88 %  
Oděvní a textilní11,22 %1,22 %  

Graf

9. Kdo myslíte, že byli zdatnější obchodníci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Židé7186,59 %86,59 %  
Češi1113,41 %13,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Který průmysl podle Vás ovládali Židé v Prostějově?

  • odpověď Textilní:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 46 - 73 > na otázku 1. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Kolikátá nejpočetnější na Moravě byla podle Vás prostějovská židovská obec v období největší slávy?

4. Kolik si myslíte, že bylo Židů v Prostějově roku 1930?

5. Znáte nějakého slavného Prostějovana židovského původu?

7. Slyšel jste někdy jméno Edmund Husserl?

8. Který průmysl podle Vás ovládali Židé v Prostějově?

9. Kdo myslíte, že byli zdatnější obchodníci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Kolikátá nejpočetnější na Moravě byla podle Vás prostějovská židovská obec v období největší slávy?

4. Kolik si myslíte, že bylo Židů v Prostějově roku 1930?

5. Znáte nějakého slavného Prostějovana židovského původu?

7. Slyšel jste někdy jméno Edmund Husserl?

8. Který průmysl podle Vás ovládali Židé v Prostějově?

9. Kdo myslíte, že byli zdatnější obchodníci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kovář, D.Židé 2 (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://zide-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.