Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE - MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE - MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Hromasová
Šetření:08. 06. 2011 - 10. 06. 2011
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):50 / 29.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente/respondentko,

v rámci kurzu Marketing umění a kulturního dědictví na VŠE bychom chtěly zjistit, jaké je povědomí veřejnosti o Židovském muzeu v Praze a proto se na Vás obracíme s s prosbou o vyplnění následujícího anonymního dotazníku.

Údaje zjištěné tímto výzkumem budou využity pro seminární práci, zabývající se marketingovou komunikací této instituce, určenou přímo pro marketingové oddělení Židovského muzea v Praze.


Předem Vám děkujeme za Váš čas a pomoc!

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste již někdy o Židovském muzeu v Praze?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7278,26 %78,26 %  
ne1718,48 %18,48 %  
nevím33,26 %3,26 %  

Graf

2. Co si pod touto institucí představujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muzeum židovské kultury45,33 %4,35 %  
muzeum22,67 %2,17 %  
synagogu11,33 %1,09 %  
muzeum s židovskou historií11,33 %1,09 %  
židovské muzeum a židovské památky 11,33 %1,09 %  
expozice židovských děl - literatura, fotografie11,33 %1,09 %  
Muzeum židovské kultury, historie...11,33 %1,09 %  
expozice s židovskou tematikou11,33 %1,09 %  
Minulost Zidu v CR pred valkou?11,33 %1,09 %  
soustavu synagog, hřbitovů, archivů, atd11,33 %1,09 %  
ostatní odpovědi židovský hřbitov, synagoga, historie, Praha
muzeum judaismu
muzeum o Židech
instituce spojující židovoské památky v Praze
Výstava všeho, co nějak souvisí s Židy.
Muzeum věnované osudu židů v různých etapách dějin
Prohlídka expozic, fotogalerie, historie
muzeum týkající se židovských dějin, tradic, zvyků
informace o historii a vývoji Židů v ČR
výstavu předmětů židovské kultury
soubor židovských památek v Praze
převážně historie Izraele
hl. synagogy
Židovskou historii
Unikátní památku
muzeum, stálou expozici
Historii,soucasnost. Pred i povalecnou dobu zidu.
muzeum se židovskými památkami
Muzeum zaměřené na židovskou kulturu.
muzeum židovské kultury a historie
areál s židovskými artefakty
muzeum zidovství
muzeum, kde jsou židovské předměty
Exponáty mapující židovskou komunitu v ČR
vzdělávací instituce
místo se sbírkou jejich kultury
muzeum věnové Židům - předměty, fotografie, info..
muzeum zabývající se židovskou tradicí
Muzeum holokaustu
dochovalé památky, výklad o náboženství, hiistorie
Prezentace židovské historie i současnosti
muzeum o židovství
Info o Zidech,jejich národu, jazyce, náboženství
pražskou čtvrť se synagogami a hřbitovem
muzeum židovské historie
Sbírku předmětů a budovy, které spravuje
Muzeum s vecma,co se tykaji zidu v Praze a hrbitov
shomážděné informace o životě Židů, např. za války
Židovské objekty na Josefově
Skupinu objektů provozovanou židy
Muzeum s ukázkou kultury a života židovské obce
Židovské muzeum v Praze.
muzeum s židovskou tématikou - texty, knihy...
budovu s památkama ze života Židů
to co je v nazvu - zidovske muzeum
několik židovských synagog a vzděl.centrum
Holokaust
muzeum s předměty s židovskou tématikou
výstavy o židovské kultuře
Muzeum o histirii židovství a židů
Muzeum vlastněné židy
muzeum židovské kultury, tradic, historie...
muzeum o židovské kultuře
památky, sbírky - historie židovské komunity v Pra
Zivot Zidu v Praze
muzeum zabývající se židovskou historií, tematikou
muzeum, kdo se dozvím něco o židech
Muzeum zabývající se židovskou tématikou
Muzem, ktere nas seznami s zidovskou tematikou.
Synagoga
rozšíření obzoru o židech
6181,33 %66,3 % 

Graf

3. Znáte některé objekty, které jsou součástí ŽM?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2634,21 %28,26 %  
hřbitov45,26 %4,35 %  
Ne.33,95 %3,26 %  
židovský hřbitov, synagoga22,63 %2,17 %  
ano22,63 %2,17 %  
Staronová synagoga, Španělská synagoga11,32 %1,09 %  
Starý židovský hřbitov???11,32 %1,09 %  
Židovský hřbitov.11,32 %1,09 %  
španělská synagoga11,32 %1,09 %  
synagogy, hřbitovy11,32 %1,09 %  
ostatní odpovědi židovský hřbitov, Španělská synagoga
Neznám.
Židovský hřitov, a pak nějaké synagogy
synagoga, židovský hřbitov, ..
hřbitov, synagoga atd.
právě ty synagogy a asi i hřbitov
Staronová, Maiselova, Jeruzalemská syn. , hřbitov
sinagoga, hřbitov
Židovský hřbitov, židovská synagoga
hřbitov, barák, synagoga
Staronová synagoga
židovský hřbitov, synagoga?
židovský hřbitov praha, synagogy
hřbitov a synagogy
Židovský hřbitov, Staronová synagoga
synagogy
židovský hřbitov v Praze
španělská synagoga, staronová synagoga, hřbitov, m
Židovksý hřbitov, od pohledu synagogu
hrbitov, synagoga
Synagogy (Maiselova, Španělská, Pinkasova) a hřbit
Židovský hřbitov, Krematorium Strašnice
synagoga, hvězda
nic
Starý židovský hrřbitov, školu, staronovou synagog
ne, nepamatuji se
španělská s., žid hřbitov
Maiselova, Pinkasova, Staronová, Jeruz. synagoga
Vůbec
synagoga na starém městě
starý židovský hřbitov v praze, stará a nová synag
Židovský hřbitov, Španělská synagoga, Pinkasova sy
synagogy, židovský hřbitov
Hrbitov.
3444,74 %36,96 % 

Graf

4. Navštívili jste již někdy toto muzeum?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6268,89 %67,39 %  
ano2831,11 %30,43 %  

Graf

5. Pokud jste muzeum nenavštívili, prosím, přesuňte se až na otázku č. 19. Pokud jste muzeum již navštívili, odpovídejte prosím dále. Jak jste se o židovském muzeu dozvěděli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole2376,67 %25 %  
od rodinných příslušníků413,33 %4,35 %  
z internetu - z jiných webových stránek13,33 %1,09 %  
v rámci katalogu muezjní noci13,33 %1,09 %  
z rádia13,33 %1,09 %  

Graf

6. Upřesněte prosím, kolikrát jste muzeum navštívili.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x2170 %22,83 %  
2x413,33 %4,35 %  
3x26,67 %2,17 %  
4x a více26,67 %2,17 %  
nikdy13,33 %1,09 %  

Graf

7. Upřesněte prosím, o jakou příležitost se jednalo (můžete označit více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školní zájezd2583,33 %27,17 %  
jiné516,67 %5,43 %  
rodinný výlet413,33 %4,35 %  
výlet s přáteli413,33 %4,35 %  
z náboženských důvodů13,33 %1,09 %  

Graf

8. Upřesněte prosím, jaký byl důvod Vaší návštěvy (můžete označit více odpovědí):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
návštěva pouze z povinnosti (škola, rodiče)1343,33 %14,13 %  
zájem o architekturu synagog310 %3,26 %  
zájem o historii Židů310 %3,26 %  
zájem o Židovský hřbitov26,67 %2,17 %  
přednáška26,67 %2,17 %  
zájem o Prahu26,67 %2,17 %  
byl to sic školní výlet, ale líbil se mi!13,33 %1,09 %  
byla to školní exkurze ale tato tematky mě zajímá13,33 %1,09 %  
židovská kultura13,33 %1,09 %  
zájem o umělecké řemeslo13,33 %1,09 %  
nebyla sem tam13,33 %1,09 %  

Graf

9. Absolvovali jste návštěvu s průvodcem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1963,33 %20,65 %  
ne1136,67 %11,96 %  

Graf

10. Pokud ne, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měl nás provést učitel, který nám dal rozchod.114,29 %1,09 %  
nevím114,29 %1,09 %  
asi nebyl potřeba114,29 %1,09 %  
Bála sem se, že mě okrade o zlato114,29 %1,09 %  
fronta, peníze114,29 %1,09 %  
nevím.. školní zájezd114,29 %1,09 %  
financni114,29 %1,09 %  

Graf

11. Splnila návštěva Vaše očekávání?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2284,62 %23,91 %  
ne415,38 %4,35 %  

Graf

12. Pokud ne, z jakých důvodů?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena, šatny nebyly k dispozici133,33 %1,09 %  
je to asi 6 let zpátky, neměla jsem očekávání133,33 %1,09 %  
samé texty vytesané do kamenů133,33 %1,09 %  

Graf

13. Uvítali byste v muzeu nějaké změny?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1872 %19,57 %  
ano728 %7,61 %  

Graf

14. Pokud ano, uveďte prosím jaké změny byste uvítali.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
šatna, levnější vstupné114,29 %1,09 %  
nevím, jaké konkrétně114,29 %1,09 %  
snížení vstupného114,29 %1,09 %  
méně popisných textů114,29 %1,09 %  
záživnější ukázky židovství114,29 %1,09 %  
neco internaktivniho, kratky film, ci hudbu114,29 %1,09 %  
vždy chodit jen s průvodcem114,29 %1,09 %  

Graf

15. Jaký dojem máte z návštěvy muzea?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý421,05 %4,35 %  
pozitivní210,53 %2,17 %  
velmi dobrý15,26 %1,09 %  
depresivní, ale ne kvůli organizaci15,26 %1,09 %  
všelijaký - historie a fotografie plus, zbytek min15,26 %1,09 %  
poměrně nudná, ale byl jsem tam už dávno15,26 %1,09 %  
bylo to zajímavý,poučný, asi i nevšední15,26 %1,09 %  
fajn15,26 %1,09 %  
stísněný15,26 %1,09 %  
uz si to moc nepamatuju, byla jsem mala15,26 %1,09 %  
ostatní odpovědi Zajímavé, ale jako většina muzeí trochu nudné
poucne, zajimave
nuda
to ze je velmi oblibene cizinci, zajimave
s průvodcem dobrý, bez něj velmi špatný
526,32 %5,43 % 

Graf

16. Navštívili byste muzeum znovu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2488,89 %26,09 %  
ne311,11 %3,26 %  

Graf

17. Pokud byste jej navštívili znovu, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opakovaná prohlídka stálých expozic, synagog, hřbitova2080 %21,74 %  
jiná akce pořádaná muzeem312 %3,26 %  
ne14 %1,09 %  
přednáška14 %1,09 %  

Graf

18. Pokud byste jej znovu nenavštívili, z jakého důvodu by tomu tak bylo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muzeum mě nezaujalo 250 %2,17 %  
domnívám se, že k opakované návštěvě není důvod, expozice jsou většinou stálé125 %1,09 %  
příliš drahé vstupné 125 %1,09 %  

Graf

19. Pokud jste tedy muzeum ještě nikdy nenavštívili, z jakého důvodu tomu tak je? (odpovídejte prosím pouze vy, kteří jste jej ještě nikdy nenavštívili, ostatní pokračují na otázce č.23)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o muzeu jsem slyšel/a, ale žádné podrobnější informace o tom, co mě zde čeká, jsem nezjišťoval/a3046,88 %32,61 %  
nikdy jsem o tomto muzeu neslyšel/a1320,31 %14,13 %  
o muzeu jsem slyšel/a, ale jeho návštěva mě neláká1117,19 %11,96 %  
příliš drahé vstupné34,69 %3,26 %  
Ještě jsem to nestihla, v Praze je toho moc :D11,56 %1,09 %  
mám v plánu se tam podívat11,56 %1,09 %  
ještě nebyl čas, vstupenku mám zdarma z kurzu11,56 %1,09 %  
nezajímá mě historie11,56 %1,09 %  
rasové předsudky11,56 %1,09 %  
nic11,56 %1,09 %  
už dlouho se tam chystám :-)11,56 %1,09 %  

Graf

20. Co by Vás přimělo k návštěvě?(odpovídejte prosím pouze vy, kteří jste jej ještě nikdy nenavštívili, ostatní pokračují na otázce č.23)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kulturní akce pořádaná muzeem (koncert, přednáška, divadlo apod.)2537,88 %27,17 %  
zájem o muzeum2436,36 %26,09 %  
nižší vstupné913,64 %9,78 %  
někdy navštívím až bude čas11,52 %1,09 %  
Informovat mě o něm.Teď už se tam nejspíš podívám.11,52 %1,09 %  
Osoba se zajmem o muzeum.11,52 %1,09 %  
Až mi na to vyjde čas...11,52 %1,09 %  
až budu mít čas a náladu11,52 %1,09 %  
přítel11,52 %1,09 %  
konkrétní zajímavost a pak to vstupné11,52 %1,09 %  
nic11,52 %1,09 %  

Graf

21. Zaregistrovali jste již někdy reklamu na muzeum?(odpovídejte prosím pouze vy, kteří jste jej ještě nikdy nenavštívili, ostatní pokračují na otázce č.23)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6089,55 %65,22 %  
ano710,45 %7,61 %  

Graf

22. Pokud ano, kde konkrétně tomu tak bylo?(odpovídejte prosím pouze vy, kteří jste jej ještě nikdy nenavštívili, ostatní pokračují na otázce č.23)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v TV216,67 %2,17 %  
na webu216,67 %2,17 %  
v tisku18,33 %1,09 %  
nic18,33 %1,09 %  
nikde, ale nejde mi odškrtnou odpověď18,33 %1,09 %  
plakát18,33 %1,09 %  
nezaregistrovala18,33 %1,09 %  
v rádiu18,33 %1,09 %  
přátelé18,33 %1,09 %  
z vyprávění18,33 %1,09 %  

Graf

23. Nyní již prosím odpovídejte bez ohledu na to, zda jste muzeum navštívili či nikoliv. Zaznamenali jste někdy reklamu týkající se Židovského muzea?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7992,94 %85,87 %  
ano67,06 %6,52 %  

Graf

24. Pokud ano, o jaký zdroj se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plakát337,5 %3,26 %  
tisk112,5 %1,09 %  
zadny112,5 %1,09 %  
žádný112,5 %1,09 %  
televize, noviny112,5 %1,09 %  
pravidelný newsletter a noviny, které mi chodí112,5 %1,09 %  

Graf

25. Pokud ano, čeho se reklama týkala?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím120 %1,09 %  
nepamatuji se120 %1,09 %  
výstava výtvarného umění120 %1,09 %  
výstavy120 %1,09 %  
programu120 %1,09 %  

Graf

26. Pokud ano, kdy naposledy jste ji zaznamenali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vloni240 %2,17 %  
dříve240 %2,17 %  
letos120 %1,09 %  

Graf

27. Jaký druh reklamního kanálu by Vás nejspíše oslovil a přiměl k návštěvě muzea?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tištěná reklama - noviny, časopisy4350,59 %46,74 %  
reklama na sociální síti3743,53 %40,22 %  
outdoorová reklama, billboardy3237,65 %34,78 %  
TV reklama2428,24 %26,09 %  
reklama na webových stránkách muzea1517,65 %16,3 %  
žádná - jedině reference známých1214,12 %13,04 %  
rozhlasová reklama910,59 %9,78 %  
jiné22,35 %2,17 %  
nic11,18 %1,09 %  

Graf

28. V jakém stylu by měla reklama nejlépe být, aby Vás zaujala a přiměla k návštěvě? (lze zaškrtnout i více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reklama zobrazující prostory muzea, expozice, výstavy – taková, kde se dozvíte o tom, co na Vás v muzeu čeká4857,83 %52,17 %  
reklama, která zve na konkrétní kulturní akci2833,73 %30,43 %  
reklama využívající známých osobností - osobností se vztahem k judaismu, Židům apod.2428,92 %26,09 %  
vtipná1720,48 %18,48 %  
taková, která dává důraz na tradici, vážná, seriozní bez vtipu1720,48 %18,48 %  
eventové akce - tj. workshopy, koncerty zdarma apod.1720,48 %18,48 %  
šokující1619,28 %17,39 %  
reklama ve formě příběhu - hraná1518,07 %16,3 %  
reklama ve formě příběhu - ilustrovaná1214,46 %13,04 %  
jiných známých osobností67,23 %6,52 %  
nic11,2 %1,09 %  

Graf

29. Jaká reklama by Vás naopak odradila od návštěvy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
šokující3345,83 %35,87 %  
taková, která dává důraz na tradici, vážná, seriozní bez vtipu2027,78 %21,74 %  
vtipná1520,83 %16,3 %  
jiných známých osobností1520,83 %16,3 %  
reklama využívající známých osobností - osobností se vztahem k judaismu, Židům apod.1115,28 %11,96 %  
reklama ve formě příběhu - ilustrovaná79,72 %7,61 %  
reklama ve formě příběhu - hraná34,17 %3,26 %  
reklama, která zve na konkrétní kulturní akci22,78 %2,17 %  
reklama zobrazující prostory muzea, expozice, výstavy – taková, kde se dozvíte o tom, co na Vás v muzeu čeká22,78 %2,17 %  

Graf

30. Domníváte se, že je nezbytné podpořit Židovské muzeum reklamou?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5162,2 %55,43 %  
ne3137,8 %33,7 %  

Graf

31. Když se podíváte na webové stránky Židovského muzea, zaujmou Vás? (www.jewishmuseum.cz/czindex.php)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3946,43 %42,39 %  
nevím3035,71 %32,61 %  
ano1517,86 %16,3 %  

Graf

32. Odůvodněte prosím, z jakého důvodu tomu tak je.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strohé, nudné11,64 %1,09 %  
přehlednost11,64 %1,09 %  
okrajově mě tato tématika zajímá, pěkné stránky11,64 %1,09 %  
Malé písmo, depresivní barva, špatná grafika11,64 %1,09 %  
nezajímavé, strohé11,64 %1,09 %  
příliš usedlé, nevárazné11,64 %1,09 %  
Prehlednost, strucnost.11,64 %1,09 %  
jsou stejné jako všechny jiné11,64 %1,09 %  
nepřehledné11,64 %1,09 %  
webová stránka nemá nápad, ruší mě umělá modrá11,64 %1,09 %  
ostatní odpovědi ošklivé barvy, nudná
moc usedlé, nic co by mě na první pohled lákalo
Stránky nic moc- nudné.
Tuctový vzhled, nereaguje na zvětšení na celou obr
tragické provedení, chybné volby barev, zmatené
na první pohled nezajímávé
nevýrazné
příliš šedé, žádná grafika či obrázky, přiliš text
jsou nemastný neslaný
Jsou klasické a seriózní
zajímavé
Obyčejné, nudné, barevně chudé, nevýrazné.
ČekalaBychNěcoStylovějšího,tématickyLépeŘešeného
Nepřehledné, nezajímavé
Nevýrazné, ze stránech nedýchá atmosféra.
Ponuré stránky, nepřehledné
přčehledné
neviděla jsem je
nemám dostatek informací
nic co by mě výrazně oslovilo
protože i u nás ve městě žili Židé
podivný formát, nevýrazné
pro mě moc pochmurný
staromódní, nepoutají, příliš textu, blbé barvy...
málo obrázků, ošklivá šedivá barva
neprehledne,
stránky jsou z estetického hlediska špatně udělané
Přehledné, seriózní, dostatek informací
šedivé a nepřehledné
příliš mnoho textu, musí se rolovat po stránce..
prehlednost
mdlé, očekávala bych je na vyšší úrovni - design
barva, nejsou přehledné, nenadchnou pro dané téma
málo obrázků
1)barva 2)přehlednost 3odfláknutost
nekoukal jsem se
nelíbí se mi barevné provedení a styl úpravy
jsou zastaralé, nejsou multimediální
Nezajímavé
na první pohled nezaujmou, ale nejsou kýčovité a z
jednobarevná grafika
velmi neudržovaný design
přehledné jednoduché stránky
jsou fakt strašný
nelíbí se mi vzhled a uspořádání webu
Šedivá barva, centrování stránky - střed.
Graficky nezajimava
zajímavé informace
jsou velmi nepřehledné, nezajímavé barvy
šedivé a nejsou vycentrované na střed
uvod.stránka příliš strohá až nepřehledná.
5183,61 %55,43 % 

Graf

33. Máte povědomí o PR akcích židovského muzea (např.Nadace Židovského muzea přispívající na vzdělávací programy)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne87100 %94,57 %  

Graf

34. Pokud ano, uveďte prosím konkrétně.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

35. Přiměla by Vás podpora prodeje (ve formě sníženého vstupného, ke vstupence zdarma např. průvodce židovským muzeem apod.) k návštěvě Židovského muzea?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4552,94 %48,91 %  
ne4047,06 %43,48 %  

Graf

36. Pokud ano, jakou formuzvýhodnění byste preferovali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snížené vstupné413,33 %4,35 %  
Průvodce26,67 %2,17 %  
vstup zdarma26,67 %2,17 %  
Snizeni vstupneho.13,33 %1,09 %  
výše vyjmenované13,33 %1,09 %  
průvodce- zajímavý výklad13,33 %1,09 %  
menší vstupné13,33 %1,09 %  
Snížení vstupného pro studenty.13,33 %1,09 %  
sleva13,33 %1,09 %  
Na ceně moc nezáleží, spíš o něm moc neslýchám. 13,33 %1,09 %  
ostatní odpovědi Sleva na vstupné na slevových portálech
snížené vstupné pro studenty
Snížení vstupného (nevýhoda pro nedržitele Opencar
snížené vstupné + průvodce
studentske slevy
výrazně levnější vstup pro 1 nebo 2 do všech obj.
snížené vstupné na zajímavou výstavu/akci
Vstupné zdarma
možnost průvodce
průvodce, studentské vstupné
průvodce zdarma
studentské vstupné
snížené vstupené, na delší dobu
snizene vstupne
Snížení vstupného.
1550 %16,3 % 

Graf

37. Slyšeli jste někdy o možnosti navštívit Židovské muzeum prostřednictvím hromadného zájezdu z místa Vašeho bydliště či blízkého okolí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8396,51 %90,22 %  
ano33,49 %3,26 %  

Graf

38. Pořádají se v místě Vašeho bydliště hromadné „zájezdy“ do Židovského muzea?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8097,56 %86,96 %  
ano22,44 %2,17 %  

Graf

39. Využili byste této možnosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4854,55 %52,17 %  
ne3236,36 %34,78 %  
ano89,09 %8,7 %  

Graf

40. Dokázali byste vyjmenovat nějaké židovské tradice a zvyky?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5259,09 %56,52 %  
ne3640,91 %39,13 %  

Graf

41. Pokud ano, uveďte prosím, které znáte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chanuka36,38 %3,26 %  
Chanuka, šabat24,26 %2,17 %  
obřízka u mužů12,13 %1,09 %  
Šabat, obřízka12,13 %1,09 %  
chanuka, purim12,13 %1,09 %  
obřízka, micva12,13 %1,09 %  
kameny na hrob12,13 %1,09 %  
Svatba v synagoze,obřízka,oddělené jídlo(maso-mlék12,13 %1,09 %  
chanuka, obřízka, šábes12,13 %1,09 %  
Hanukkah12,13 %1,09 %  
ostatní odpovědi Obřízka,kašrut, nošení kipu
chanuka, sabat
bar micva, bat micva, obřízka, svatba- baldachýn
chanuka, bar mitzva, obřízka, jiné stravování
chanuka misto vánoc
Pesah, chanuka, purim
chanuka, kamínky na hrob, jarmulka
Chanuka, jom kipur, šabat
obřízka, bar micva
košer potraviny, svícen
pesach, sabat, obřízka
šábes, mikve
čistota ohl. jídla, obřízka, micva
chanuka, mazel tov, košér :-D
chanuka, nošení jarmulky, šábes
chanuka, šabes, obřízka
pesach, šábes
šábes
košer jídlo, dodržování svátku v sobotu
chanuka, koser veci
chanuka, šábes
šabat, chanuka, obřízka, bar micva
šabat
pesach,
Šábes, obříska
bar micva
sabat, obřízka
nejedi vepřové
chanuka,
chanuka a dalšíí
Chanuka, Pesach
chanuka, pojídání koček, útoky na pákistánce
sabes
chanuka, obřízka
3472,34 %36,96 % 

Graf

42. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7179,78 %77,17 %  
muž1820,22 %19,57 %  

Graf

43. Věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-256573,03 %70,65 %  
25-301112,36 %11,96 %  
40-5055,62 %5,43 %  
30-3533,37 %3,26 %  
15-2033,37 %3,26 %  
50 a více22,25 %2,17 %  

Graf

44. Váš status - jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student 4854,55 %52,17 %  
pracující2225 %23,91 %  
student, zároveň pracuji1820,45 %19,57 %  

Graf

45. Jste - li student, uveďte prosím město, kde studujete VŠ.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha4768,12 %51,09 %  
Ústí nad Labem811,59 %8,7 %  
České Budějovice57,25 %5,43 %  
plzen22,9 %2,17 %  
Jihlava22,9 %2,17 %  
nic22,9 %2,17 %  
Brmo11,45 %1,09 %  
Liberec11,45 %1,09 %  
Hradec Králové11,45 %1,09 %  

Graf

46. Pokud jste pracující, kde vykonáváte svoji práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mimo Prahu1847,37 %19,57 %  
V Praze1744,74 %18,48 %  
V Praze i mimo Prahu25,26 %2,17 %  
na MD12,63 %1,09 %  

Graf

47. Váš měsíční přijem se pohybuje v rozmezí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-10 000Kč3958,21 %42,39 %  
10 000 - 15 000 Kč1014,93 %10,87 %  
20 000 Kč a více913,43 %9,78 %  
15 000 - 20 000 Kč913,43 %9,78 %  

Graf

48. Bydliště

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2730,68 %29,35 %  
Střední Čechy2326,14 %25 %  
Severní Čechy77,95 %7,61 %  
Ústí nad Labem66,82 %6,52 %  
Morava či Slezsko44,55 %4,35 %  
Ústecký kraj44,55 %4,35 %  
Západní Čechy44,55 %4,35 %  
Východní Čechy22,27 %2,17 %  
Ústí and Labem11,14 %1,09 %  
Vlašim11,14 %1,09 %  
Ústí N/L11,14 %1,09 %  
S Čechy11,14 %1,09 %  
Pardubický kraj11,14 %1,09 %  
Jižní Čechy11,14 %1,09 %  
Most11,14 %1,09 %  
okres praha-západ11,14 %1,09 %  
přechodně Praha, jinak Ústecký kraj11,14 %1,09 %  
Plzeň11,14 %1,09 %  
Karlovarský kraj11,14 %1,09 %  

Graf

49. Bydliště

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město okresní nebo krajské úrovně2730,68 %29,35 %  
Praha2629,55 %28,26 %  
vesnice do 1 000 obyvatel1517,05 %16,3 %  
město do 20 000 obyvatel1213,64 %13,04 %  
vesnice s více než 1000 obyvatel89,09 %8,7 %  

Graf

50. Jakou možnost dopravy do Prahy využíváte z Vašeho bydliště

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autobus1826,87 %19,57 %  
Vlak1014,93 %10,87 %  
auto57,46 %5,43 %  
automobil45,97 %4,35 %  
autobus, auto34,48 %3,26 %  
vlak, autobus, auto22,99 %2,17 %  
bus22,99 %2,17 %  
auto, autobus22,99 %2,17 %  
Vlak, Automobil22,99 %2,17 %  
žádnou22,99 %2,17 %  
ostatní odpovědi tramvaj
auto, vlak
vlaková
Vlak, Osobni auto, Autobus
vlak, auto
vlak,auto
auto,autobus
vlak, bus
autobus nebo auto
autobus, osobní automobil
Vlakové spojení
autobus, vlak, auto
bus, automobil
auto, vlak, autobus, přívoz
vlak, autobus
vlastní doprava - automobil
1725,37 %18,48 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Slyšeli jste již někdy o Židovském muzeu v Praze?

 • odpověď ne:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem o tomto muzeu neslyšel/a na otázku 19. Pokud jste tedy muzeum ještě nikdy nenavštívili, z jakého důvodu tomu tak je? (odpovídejte prosím pouze vy, kteří jste jej ještě nikdy nenavštívili, ostatní pokračují na otázce č.23)

4. Navštívili jste již někdy toto muzeum?

 • odpověď ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x na otázku 6. Upřesněte prosím, kolikrát jste muzeum navštívili.
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi školní zájezd na otázku 7. Upřesněte prosím, o jakou příležitost se jednalo (můžete označit více odpovědí)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi návštěva pouze z povinnosti (škola, rodiče) na otázku 8. Upřesněte prosím, jaký byl důvod Vaší návštěvy (můžete označit více odpovědí):
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Splnila návštěva Vaše očekávání?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Uvítali byste v muzeu nějaké změny?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Navštívili byste muzeum znovu?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakovaná prohlídka stálých expozic, synagog, hřbitova na otázku 17. Pokud byste jej navštívili znovu, z jakého důvodu?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole na otázku 5. Pokud jste muzeum nenavštívili, prosím, přesuňte se až na otázku č. 19. Pokud jste muzeum již navštívili, odpovídejte prosím dále. Jak jste se o židovském muzeu dozvěděli?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Absolvovali jste návštěvu s průvodcem?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Absolvovali jste návštěvu s průvodcem?

5. Pokud jste muzeum nenavštívili, prosím, přesuňte se až na otázku č. 19. Pokud jste muzeum již navštívili, odpovídejte prosím dále. Jak jste se o židovském muzeu dozvěděli?

 • odpověď ve škole:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi návštěva pouze z povinnosti (škola, rodiče) na otázku 8. Upřesněte prosím, jaký byl důvod Vaší návštěvy (můžete označit více odpovědí):
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x na otázku 6. Upřesněte prosím, kolikrát jste muzeum navštívili.

7. Upřesněte prosím, o jakou příležitost se jednalo (můžete označit více odpovědí)

 • odpověď školní zájezd:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi návštěva pouze z povinnosti (škola, rodiče) na otázku 8. Upřesněte prosím, jaký byl důvod Vaší návštěvy (můžete označit více odpovědí):
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole na otázku 5. Pokud jste muzeum nenavštívili, prosím, přesuňte se až na otázku č. 19. Pokud jste muzeum již navštívili, odpovídejte prosím dále. Jak jste se o židovském muzeu dozvěděli?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Uvítali byste v muzeu nějaké změny?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x na otázku 6. Upřesněte prosím, kolikrát jste muzeum navštívili.

11. Splnila návštěva Vaše očekávání?

 • odpověď ano:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Uvítali byste v muzeu nějaké změny?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Navštívili byste muzeum znovu?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakovaná prohlídka stálých expozic, synagog, hřbitova na otázku 17. Pokud byste jej navštívili znovu, z jakého důvodu?

16. Navštívili byste muzeum znovu?

 • odpověď ano:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Splnila návštěva Vaše očekávání?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Uvítali byste v muzeu nějaké změny?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakovaná prohlídka stálých expozic, synagog, hřbitova na otázku 17. Pokud byste jej navštívili znovu, z jakého důvodu?

21. Zaregistrovali jste již někdy reklamu na muzeum?(odpovídejte prosím pouze vy, kteří jste jej ještě nikdy nenavštívili, ostatní pokračují na otázce č.23)

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi o muzeu jsem slyšel/a, ale jeho návštěva mě neláká na otázku 19. Pokud jste tedy muzeum ještě nikdy nenavštívili, z jakého důvodu tomu tak je? (odpovídejte prosím pouze vy, kteří jste jej ještě nikdy nenavštívili, ostatní pokračují na otázce č.23)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná - jedině reference známých na otázku 27. Jaký druh reklamního kanálu by Vás nejspíše oslovil a přiměl k návštěvě muzea?

48. Bydliště

 • odpověď Praha:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 49. Bydliště

49. Bydliště

 • odpověď Praha:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 48. Bydliště

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste již někdy o Židovském muzeu v Praze?

3. Znáte některé objekty, které jsou součástí ŽM?

4. Navštívili jste již někdy toto muzeum?

5. Pokud jste muzeum nenavštívili, prosím, přesuňte se až na otázku č. 19. Pokud jste muzeum již navštívili, odpovídejte prosím dále. Jak jste se o židovském muzeu dozvěděli?

6. Upřesněte prosím, kolikrát jste muzeum navštívili.

7. Upřesněte prosím, o jakou příležitost se jednalo (můžete označit více odpovědí)

8. Upřesněte prosím, jaký byl důvod Vaší návštěvy (můžete označit více odpovědí):

9. Absolvovali jste návštěvu s průvodcem?

11. Splnila návštěva Vaše očekávání?

13. Uvítali byste v muzeu nějaké změny?

16. Navštívili byste muzeum znovu?

17. Pokud byste jej navštívili znovu, z jakého důvodu?

19. Pokud jste tedy muzeum ještě nikdy nenavštívili, z jakého důvodu tomu tak je? (odpovídejte prosím pouze vy, kteří jste jej ještě nikdy nenavštívili, ostatní pokračují na otázce č.23)

20. Co by Vás přimělo k návštěvě?(odpovídejte prosím pouze vy, kteří jste jej ještě nikdy nenavštívili, ostatní pokračují na otázce č.23)

21. Zaregistrovali jste již někdy reklamu na muzeum?(odpovídejte prosím pouze vy, kteří jste jej ještě nikdy nenavštívili, ostatní pokračují na otázce č.23)

23. Nyní již prosím odpovídejte bez ohledu na to, zda jste muzeum navštívili či nikoliv. Zaznamenali jste někdy reklamu týkající se Židovského muzea?

27. Jaký druh reklamního kanálu by Vás nejspíše oslovil a přiměl k návštěvě muzea?

28. V jakém stylu by měla reklama nejlépe být, aby Vás zaujala a přiměla k návštěvě? (lze zaškrtnout i více odpovědí)

29. Jaká reklama by Vás naopak odradila od návštěvy?

30. Domníváte se, že je nezbytné podpořit Židovské muzeum reklamou?

31. Když se podíváte na webové stránky Židovského muzea, zaujmou Vás? (www.jewishmuseum.cz/czindex.php)

33. Máte povědomí o PR akcích židovského muzea (např.Nadace Židovského muzea přispívající na vzdělávací programy)?

35. Přiměla by Vás podpora prodeje (ve formě sníženého vstupného, ke vstupence zdarma např. průvodce židovským muzeem apod.) k návštěvě Židovského muzea?

37. Slyšeli jste někdy o možnosti navštívit Židovské muzeum prostřednictvím hromadného zájezdu z místa Vašeho bydliště či blízkého okolí?

38. Pořádají se v místě Vašeho bydliště hromadné „zájezdy“ do Židovského muzea?

39. Využili byste této možnosti?

40. Dokázali byste vyjmenovat nějaké židovské tradice a zvyky?

42. Jste

43. Věk:

44. Váš status - jste:

45. Jste - li student, uveďte prosím město, kde studujete VŠ.

46. Pokud jste pracující, kde vykonáváte svoji práci?

47. Váš měsíční přijem se pohybuje v rozmezí

48. Bydliště

50. Jakou možnost dopravy do Prahy využíváte z Vašeho bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste již někdy o Židovském muzeu v Praze?

3. Znáte některé objekty, které jsou součástí ŽM?

4. Navštívili jste již někdy toto muzeum?

5. Pokud jste muzeum nenavštívili, prosím, přesuňte se až na otázku č. 19. Pokud jste muzeum již navštívili, odpovídejte prosím dále. Jak jste se o židovském muzeu dozvěděli?

6. Upřesněte prosím, kolikrát jste muzeum navštívili.

7. Upřesněte prosím, o jakou příležitost se jednalo (můžete označit více odpovědí)

8. Upřesněte prosím, jaký byl důvod Vaší návštěvy (můžete označit více odpovědí):

9. Absolvovali jste návštěvu s průvodcem?

11. Splnila návštěva Vaše očekávání?

13. Uvítali byste v muzeu nějaké změny?

16. Navštívili byste muzeum znovu?

17. Pokud byste jej navštívili znovu, z jakého důvodu?

19. Pokud jste tedy muzeum ještě nikdy nenavštívili, z jakého důvodu tomu tak je? (odpovídejte prosím pouze vy, kteří jste jej ještě nikdy nenavštívili, ostatní pokračují na otázce č.23)

20. Co by Vás přimělo k návštěvě?(odpovídejte prosím pouze vy, kteří jste jej ještě nikdy nenavštívili, ostatní pokračují na otázce č.23)

21. Zaregistrovali jste již někdy reklamu na muzeum?(odpovídejte prosím pouze vy, kteří jste jej ještě nikdy nenavštívili, ostatní pokračují na otázce č.23)

23. Nyní již prosím odpovídejte bez ohledu na to, zda jste muzeum navštívili či nikoliv. Zaznamenali jste někdy reklamu týkající se Židovského muzea?

27. Jaký druh reklamního kanálu by Vás nejspíše oslovil a přiměl k návštěvě muzea?

28. V jakém stylu by měla reklama nejlépe být, aby Vás zaujala a přiměla k návštěvě? (lze zaškrtnout i více odpovědí)

29. Jaká reklama by Vás naopak odradila od návštěvy?

30. Domníváte se, že je nezbytné podpořit Židovské muzeum reklamou?

31. Když se podíváte na webové stránky Židovského muzea, zaujmou Vás? (www.jewishmuseum.cz/czindex.php)

33. Máte povědomí o PR akcích židovského muzea (např.Nadace Židovského muzea přispívající na vzdělávací programy)?

35. Přiměla by Vás podpora prodeje (ve formě sníženého vstupného, ke vstupence zdarma např. průvodce židovským muzeem apod.) k návštěvě Židovského muzea?

37. Slyšeli jste někdy o možnosti navštívit Židovské muzeum prostřednictvím hromadného zájezdu z místa Vašeho bydliště či blízkého okolí?

38. Pořádají se v místě Vašeho bydliště hromadné „zájezdy“ do Židovského muzea?

39. Využili byste této možnosti?

40. Dokázali byste vyjmenovat nějaké židovské tradice a zvyky?

42. Jste

43. Věk:

44. Váš status - jste:

45. Jste - li student, uveďte prosím město, kde studujete VŠ.

46. Pokud jste pracující, kde vykonáváte svoji práci?

47. Váš měsíční přijem se pohybuje v rozmezí

48. Bydliště

50. Jakou možnost dopravy do Prahy využíváte z Vašeho bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hromasová, L.ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE - MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zidovske-muzeum-v-praze-mark.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.