Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Židovské muzeum v Praze, návštěvnost, média a povědomí veřejnosti

Židovské muzeum v Praze, návštěvnost, média a povědomí veřejnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Aster Vágnerová
Šetření:01. 05. 2016 - 07. 05. 2016
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):18 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Tereza Aster Vágnerová a jsem studentkou Mediálních studií na Univerzitě Karlově. Tímto bych Vás chtěla moc požádat o pár minut Vašeho času, v rámci kterého byste vyplnili krátký dotazník. Výstupy z něj mi dopomohou dokončit diplomovou práci na téma "Vliv médií na ochranu kulturního dědictví: případová studie Židovského muzea v Praze", kterou budu předkládat jakožto svou finální práci k ukončení mého magisterského studia. Děkuji a s úctou, Tereza Aster Vágnerová

 

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Navštívil/jste někdy Židovské muzeum v Praze? (filtrační otázka)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano266,67 %66,67 %  
Ne133,33 %33,33 %  

Graf

2. Kolikrát jste navštívil/a Židovské muzeum v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1krát2100 %66,67 %  

Graf

3. Kdy jste naposledy navštívil/navštívila Židovské muzeum v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20152100 %66,67 %  

Graf

4. Jak jste se dozvěděl/a o instituci Židovského muzea v Praze?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od profesora150 %33,33 %  
v rámci školního výletu poprvé150 %33,33 %  

Graf

Možno více odpovědí

5. Co Vás přimělo k návštěvě Židovského muzea v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučení akademického pracovníka150 %33,33 %  
Doporučení od známého/rodinného příslušníka/kolegy150 %33,33 %  

Graf

Možno více odpovědí

6. Z možností níže uvedených prosím vyberte, kde jste mohli/a zaznamenat zmínku o Židovském muzeu v Praze v posledním roce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Známí2100 %66,67 %  
Vysoká škola150 %33,33 %  
Rodina150 %33,33 %  
Sociální média150 %33,33 %  

Graf

7. Kolik jste za poslední rok z médii zaregistroval/a zmínek o Židovském muzeu v Praze? (0=žádná zmínka, 1=1 zmínka ... 4=4 zmínky, 5=více zmínek)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Tištěné zpravodajství (noviny)00
Internetové zpravodajství (internetové portály)00
Televizní zpravodajství00
Rádio00
Facebook00
Videa (youtube, vimeo ad.)00
Přímá reklama (brožury, bilboardy)00

Graf

8. Motivovala Vás daná zmínka v médiích (v tom případě, že jste ji zaregistroval/a) k návštěvě Židovského muzea v Praze?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Pokud jste zaškrtli tištěná média, v jakém médiu jste se dozvěděli o Židovském muzeu v Praze?

(V případě, že jste tuto možnost nezaškrtli, tuto otázku přeskočte)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi
Zaškrněte 2 které nepatří do výčtu synagog spravovaných Židovským muzeem v Praze.

10. Zaškrněte, které synagogy nejsou spravovány Židovským muzeem v Praze.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Asterova synagoga2100 %66,67 %  
Engelbertova sysnagoga150 %33,33 %  

Graf

Zaškrtněte prosím jednu odpověď.

11. Která s následujících budov a institucí není spravována Židovským muzeem v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní škola2100 %66,67 %  

Graf

12. Motivovala Vás zmínka v tištěném médiu k návštěvě Židovského muzea v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne2100 %66,67 %  

Graf

13. Četl/a jste v poslední době některé z těchto tištěných médií (Lidové noviny, Mladá fronta dnes, Blesk)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alespoň jednou v posledních sedmi dnech150 %33,33 %  
Alespoň jednou v posledních šesti měsících150 %33,33 %  

Graf

14. Byl/a jste iniciátorem návštěvy Židovského muzea v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano150 %33,33 %  
Jsem doprovod150 %33,33 %  

Graf

15. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena150 %33,33 %  
Muž150 %33,33 %  

Graf

16. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-292100 %66,67 %  

Graf

17. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2100 %66,67 %  

Graf

18. Z jakého jste kraje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2100 %66,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (85,7 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Aster Vágnerová, T.Židovské muzeum v Praze, návštěvnost, média a povědomí veřejnosti (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://zidovske-muzeum-v-praze-vyzk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.