Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zisk hudby

Zisk hudby

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Davca Muzoun
Šetření:19. 04. 2013 - 27. 04. 2013
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

  Dobrý den,

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který je součástí mé seminární práce v předmětu Základy společenských věd na Střední škole. Děkuji za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jak často posloucháte hudbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně3577,78 %77,78 %  
neustále920 %20 %  
parkrát za měsíc12,22 %2,22 %  

Graf

2. Kolik GB hudby máte v Pc ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - 20 GB2146,67 %46,67 %  
0 - 5 GB1635,56 %35,56 %  
20 - 50 GB613,33 %13,33 %  
víc jak 50 GB24,44 %4,44 %  

Graf

3. Platíte za zisk hudby ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3782,22 %82,22 %  
Ano817,78 %17,78 %  

Graf

4. Příjdou vám ceny písniček drahé ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3183,78 %68,89 %  
ne616,22 %13,33 %  

Graf

5. Kolik byste byli ochotní za písničku zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic1951,35 %42,22 %  
0 - 100 Kč1643,24 %35,56 %  
100 - 300Kč25,41 %4,44 %  

Graf

6. Co by vás přimělo za hudbu platit ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hudba nejde nebo není ke stažení2054,05 %44,44 %  
koupit jako dárek1951,35 %42,22 %  
sběratelství1027,03 %22,22 %  
jiný důvod616,22 %13,33 %  

Graf

7. Odkud hudbu ziskáváte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z různých internetových odkazů3286,49 %71,11 %  
z torrentů1335,14 %28,89 %  
používám jiný zdroj1129,73 %24,44 %  

Graf

8. Vypalujete si hudbu na CD?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3183,78 %68,89 %  
ano616,22 %13,33 %  

Graf

9. Používaté na hudbu přenosová zařízení jako je například: ipod, mobil, MP3 ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3594,59 %77,78 %  
ne25,41 %4,44 %  

Graf

10. Stahujete celá Alba nebo rovnou písničky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alba2772,97 %60 %  
Písničky2259,46 %48,89 %  

Graf

11. Zvol pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2351,11 %51,11 %  
muž2248,89 %48,89 %  

Graf

12. Váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let2555,56 %55,56 %  
do 18 let1737,78 %37,78 %  
30 - 40 let24,44 %4,44 %  
40 - 50 let12,22 %2,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Stahujete celá Alba nebo rovnou písničky?

  • odpověď Alba:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi z torrentů na otázku 7. Odkud hudbu ziskáváte ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často posloucháte hudbu?

2. Kolik GB hudby máte v Pc ?

3. Platíte za zisk hudby ?

4. Příjdou vám ceny písniček drahé ?

5. Kolik byste byli ochotní za písničku zaplatit?

6. Co by vás přimělo za hudbu platit ?

7. Odkud hudbu ziskáváte ?

8. Vypalujete si hudbu na CD?

9. Používaté na hudbu přenosová zařízení jako je například: ipod, mobil, MP3 ?

10. Stahujete celá Alba nebo rovnou písničky?

11. Zvol pohlaví

12. Váš věk ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často posloucháte hudbu?

2. Kolik GB hudby máte v Pc ?

3. Platíte za zisk hudby ?

4. Příjdou vám ceny písniček drahé ?

5. Kolik byste byli ochotní za písničku zaplatit?

6. Co by vás přimělo za hudbu platit ?

7. Odkud hudbu ziskáváte ?

8. Vypalujete si hudbu na CD?

9. Používaté na hudbu přenosová zařízení jako je například: ipod, mobil, MP3 ?

10. Stahujete celá Alba nebo rovnou písničky?

11. Zvol pohlaví

12. Váš věk ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Muzoun, D.Zisk hudby (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zisk-hudby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.