Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Získávání pracovníků a kritéria výběru

Získávání pracovníků a kritéria výběru

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Rozlívková
Šetření:13. 04. 2012 - 20. 04. 2012
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení a milí respondenti,

jmenuji se Radka Rozlívková, studuji na Vysoké škole polytechnické Jihlava a v letošním roce obhajuji Bakalářskou práci na téma Získávání pracovníků a kritéria výběru. Budu v ní analyzovat kritéria výběru pracovníků na řídící a výkonné pozice.

 

Proto se obracím na Vás, pracovníky řízení lidských zdrojů, s prosbou o vyplnění 18ti krátkých otázek, které potřebuji pro dokončení své Bakalářské práce. Tento dotazník je anonymní.

 

Všem Vám děkuji za čas a cenné informace.

Odpovědi respondentů

1. V jakém odvětví vaše firma pracuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Služby416,67 %16,67 %  
Potravinářství416,67 %16,67 %  
Školství312,5 %12,5 %  
Doprava28,33 %8,33 %  
Zdravotnictví28,33 %8,33 %  
Služby pro firmy - bezpečnost práce14,17 %4,17 %  
IT14,17 %4,17 %  
bankovnictví14,17 %4,17 %  
Hotelnictví a turismus14,17 %4,17 %  
kultura14,17 %4,17 %  
Veřejná správa14,17 %4,17 %  
Papírenství a polygrafie14,17 %4,17 %  
Strojírenství14,17 %4,17 %  
Hutní a kovozpracující14,17 %4,17 %  

Graf

2. Kolik zaměstnanců má vaše firma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 50937,5 %37,5 %  
101-500833,33 %33,33 %  
50-100312,5 %12,5 %  
1001-500028,33 %8,33 %  
více než 500014,17 %4,17 %  
501-100014,17 %4,17 %  

Graf

3. Jak často u vás ve firmě probíhá výběrové řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle aktuální potřeby2083,33 %83,33 %  
2x a vícekrát do roka28,33 %8,33 %  
jednou do roka28,33 %8,33 %  

Graf

4. Které dokumenty požadujete od uchazečů na danou pracovní pozice řídících pracovníků (střední a vysoké manažerské pozice)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Životopis2291,67 %91,67 %  
Doklady o vzdělání a praxi1875 %75 %  
Výpis z rejstříku trestu1770,83 %70,83 %  
Dotazník1041,67 %41,67 %  
Motivační dopis1041,67 %41,67 %  
Hodnocení z předchozího zaměstnání (reference)937,5 %37,5 %  

Graf

5. Které dokumenty požadujete od uchazečů na danou pracovní pozice výkonných pracovníků (včetně nejnižších manažerských pozic)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Životopis2187,5 %87,5 %  
Doklady o vzdělání a praxi1770,83 %70,83 %  
Výpis z rejstříku trestu1562,5 %62,5 %  
Dotazník1145,83 %45,83 %  
Motivační dopis729,17 %29,17 %  
Hodnocení z předchozího zaměstnání (reference)520,83 %20,83 %  

Graf

6. Při výběru pracovníků na řídící pozice kladete důraz na?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praxe2395,83 %95,83 %  
Komunikační schopnosti2083,33 %83,33 %  
Vzdělání1562,5 %62,5 %  
Jazykové dovednosti833,33 %33,33 %  
Absolvované kurzy625 %25 %  
Manuální dovednosti312,5 %12,5 %  

Graf

7. Při výběru pracovníků na výkonné pozice kladete důraz na?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praxe1875 %75 %  
Vzdělání1458,33 %58,33 %  
Komunikační schopnosti1458,33 %58,33 %  
Manuální dovednosti1458,33 %58,33 %  
Jazykové dovednosti520,83 %20,83 %  
Absolvované kurzy416,67 %16,67 %  

Graf

8. Kladete důraz na praxi v oboru u řídících pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2395,83 %95,83 %  
Ne14,17 %4,17 %  

Graf

9. Kladete důraz na praxi v oboru u výkonných pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1562,5 %62,5 %  
Ne937,5 %37,5 %  

Graf

10. Pokud vyžadujete praxi v oboru, jak dlouhá by měla být u řídících pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více jak dva roky1458,33 %58,33 %  
Více jak jeden rok520,83 %20,83 %  
Dva roky312,5 %12,5 %  
Jeden rok14,17 %4,17 %  
Praxi nepožadujeme14,17 %4,17 %  

Graf

11. Pokud vyžadujete praxi v oboru, jak dlouhá by měla být u výkonných pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praxi nevyžadujeme520,83 %20,83 %  
Do jednoho roku520,83 %20,83 %  
Více jak dva roky416,67 %16,67 %  
Více jak jeden rok416,67 %16,67 %  
Dva roky312,5 %12,5 %  
Jeden rok312,5 %12,5 %  

Graf

12. Jaké nejnižší možné dosažené vzdělání musí uchazeč pro danou pracovní pozici řídícího pracovníka splňovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou1458,33 %58,33 %  
Vysokoškolské, stupeň Bc.520,83 %20,83 %  
Vysokoškolské, stupeň Ing./Mgr.28,33 %8,33 %  
Vyšší odborné vzdělání28,33 %8,33 %  
Středoškolské s výučním listem14,17 %4,17 %  

Graf

13. Jaké nejnižší možné dosažené vzdělání musí uchazeč pro danou pracovní pozici výkonného pracovníka splňovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolstké s výučním listem1562,5 %62,5 %  
Středoškolstké s maturitou625 %25 %  
Vysokoškolské, stupeň Ing./Mgr.14,17 %4,17 %  
Vysokoškolské, stupeň Bc.14,17 %4,17 %  
Základní vzdělání14,17 %4,17 %  

Graf

14. Které z těchto dovedností, schopností u uchazečů o zaměstnání na řídící pozice považujete za zbytečnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oprávnění pro manipulaci s vysokozdvižným vozíkem2187,5 %87,5 %  
Jazykové certifikáty520,83 %20,83 %  
Řidičské oprávnění416,67 %16,67 %  
Práce na PC28,33 %8,33 %  

Graf

15. Které z těchto dovedností, schopností u uchazečů o zaměstnání na výkonné pozice považujete za zbytečnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oprávnění pro manipulaci s vysokozdvižným vozíkem1458,33 %58,33 %  
Jazykové certifikáty1041,67 %41,67 %  
Práce na PC416,67 %16,67 %  
Řidičské oprávnění28,33 %8,33 %  

Graf

16. Vyberte, které testy pracovních způsobilostí využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Testy získaných schopností (testy psaní na stroji, na PC, jazykové znalosti)1145,83 %45,83 %  
Testy osobností833,33 %33,33 %  
Testy pracovních způsobilostí nepoužíváme833,33 %33,33 %  
Testy inteligence (posouzení schopnosti myslet a plnit určité duševní požadavky, např. paměť, prostorové vidění, numerické myšlení, rychlost vnímání apod.)625 %25 %  
Testy schopností (mechanické a motorické schopnosti, manuální zručnost, vlohy, prostorová orientace, apod.)520,83 %20,83 %  
Testy potenciálních schopností (administrativní schopnosti, numerické schopnosti, mechaniské schopnosti a zručnost)312,5 %12,5 %  
Testy potenciálních schopností (administrativní schopnosti, numerické schopnosti, mechanické schopnosti a zručnost)312,5 %12,5 %  

Graf

17. Spolupracovali jste už někdy při výběru pracovníků s tzv. Assessment centry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, o spolupráci neuvažujeme1979,17 %79,17 %  
Již jsme spolupracovali312,5 %12,5 %  
Ano, spolupracujeme pravidelně14,17 %4,17 %  
Uvažujeme o spolupráci14,17 %4,17 %  

Graf

18. Zohledňujete při výběru pracovníků jejich charakteristiky osobností (cholerik, flegmatik, sangvinik, melancholik)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1562,5 %62,5 %  
Ano937,5 %37,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rozlívková, R.Získávání pracovníků a kritéria výběru (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://ziskavani-pracovniku-88.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.