Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Získávání zaměstnaců

Získávání zaměstnaců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Hrnčířová
Šetření:21. 08. 2012 - 19. 09. 2012
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):28 / 10.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazníkové šetření bude sloužit jako jeden z podkladů mojí diplomové práce na téma Executive search. Je určen především personalistům soukromého i veřejného sektoru. Klade si za cíl zjistit, jaké jsou nejčastější metody získávání zaměstnanců a jak je v ČR rozšířená metoda executive search.  Dotazník nezabere déle než 5 minut. Předem velmi děkuji za jeho vyplnění. 

Odpovědi respondentů

1. Pracujete jako personalista/ka v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Soukromém sektoruotázka č. 2, Veřejném sektoruotázka č. 2, Personální agentuřeotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromém sektoru3461,82 %61,82 %  
Personální agentuře1527,27 %27,27 %  
Veřejném sektoru610,91 %10,91 %  

Graf

2. Kolik zaměstnanců pracuje ve vaší společnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 500 zaměstnanců 1435 %25,45 %  
100 až 500 zaměstnanců1332,5 %23,64 %  
Méně než 100 zaměstnanců1332,5 %23,64 %  

Graf

3. Nejčastěji obsazujete pracovní místa:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborné3485 %61,82 %  
Manažerské1230 %21,82 %  
Administrativní1127,5 %20 %  
Dělnické1025 %18,18 %  

Graf

4. Jaké metody získávání uchazečů o zaměstnání nejčastěji využíváte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Inzerce pozic na pracovních portálech3177,5 %56,36 %  
Interní zdroje2972,5 %52,73 %  
Spolupráce s personálními agenturami2152,5 %38,18 %  
Jiné 1742,5 %30,91 %  
Spolupráce s úřadem práce615 %10,91 %  
Veletrhy práce37,5 %5,45 %  
Inzerce v tisku, rádiu, televizi25 %3,64 %  

Graf

5. Využíváte k získávání zaměstnanců metodu executive search:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 6, NEotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2255 %40 %  
ANO1845 %32,73 %  

Graf

6. Jak často metodu executive search využíváte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 krát měsíčně15,56 %1,82 %  
Jakmile nastane potřeba obsadit určitou pracovní pozici.15,56 %1,82 %  
Záleží na pozicích, smysl to má na střední a vyšší management, specializované pozice.15,56 %1,82 %  
3-5x ročně (na specifické pozice a pozice vyššího managementu)15,56 %1,82 %  
415,56 %1,82 %  
příležitostně (minimálně)15,56 %1,82 %  
vyjimecne15,56 %1,82 %  
stále15,56 %1,82 %  
2-3 x ročně15,56 %1,82 %  
zřídka15,56 %1,82 %  
ostatní odpovědi dle požadavků - pro top man pozice, man pozice se specifickým zaměřením
pokud se jedná o vyšší manažerskou pozici nebo specializovanou (cca 1-2x za rok)
1 x za 2 roky
U náročnějších pozic stále
dle potřeby, cca 3x ročně
při každé nové pracovní pozici
pro každou pozici
1x za poslední 2 roky
844,44 %14,55 % 

Graf

7. Kolik zaměstnanců ročně průměrně touto metodou vyberete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 10 zaměstnanců1372,22 %23,64 %  
10 až 50 zaměstnanců422,22 %7,27 %  
Více než 50 zaměstnanců15,56 %1,82 %  

Graf

8. Zde můžete vyplnit přibližný počet zaměstnanců získaný touto metodou.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3218,18 %3,64 %  
219,09 %1,82 %  
4 ročně19,09 %1,82 %  
419,09 %1,82 %  
5-1019,09 %1,82 %  
40-5019,09 %1,82 %  
záleží na sledovaném období, cca 8019,09 %1,82 %  
1 zaměstnanec za 2 roky19,09 %1,82 %  
za poslední rok 1619,09 %1,82 %  
719,09 %1,82 %  

Graf

9. Jaké pozice nejčastěji touto metodou obsazujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

firemní bankéř, manažerské

IT specialisty

manazerske, odborne

manažerské

manažerské, odborné - těžko obsaditelné

Odborné

Odborné - projektové manažery, manažery kvality apod.

odborné - technické

senior project manager, PHP programator, sitebuilder, HTML programator

specifické pozice a pozice vyššího managementu

Střední a Top management, Odborníky/Specialisty

technické, adminsitrativní

Top management

Top management, střední a vyšší management, specializované pozice

viz otázka 6

vrcholový managament nebo pozice middle managementu, kde se nepodařilo z interních zdrojů či nebyl na tuto pozici plán nástupnictví z titulu specifikých znalostí a dovedností

vyšší management nebo vysoce specializované pozice

vyšší manažerské, nebo více specializované pozice

10. Využíváte služeb personálních agentur, nebo si executive search děláte sami?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomocí personálních agentur1372,22 %23,64 %  
Sami527,78 %9,09 %  

Graf

11. V čem spatřujete hlavní výhody metody executive search?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- diskrétnost - kvalitní zpracování podkladů pro rozhodování - profesionalitu

- na základě jasně specifikovaného požadavku (popis pozice) je možné získat velmi kvalifikovaného, zkušeného zame

cílenost, nejsme zahlceni množstvím kandidátů, kteří splňují požadavky pouze zčásti;

cílenost, rychlost procesu

konzultanti, kteří pro nás vyhledávají, mají v oboru, kde hledají, kontakty a proto jsou úspěšní (zkoušeli jsme executive search s agenturou, která v oboru neměla kontakty a prokazatelně neuspěla právě z tohoto důvodu)

kvalita

Lepší zacílení na konkrétní osoby.

od počátku osobní komunikace s kandidátem, přehled o průběhu a možnost jej měnit a regulovat, snadné ověření referencí, od počátku je jasné, že kandidát o pozici má opravdu zájem

oslovení vhodných kandidátů, kteří aktivně nehledají pozici

Přímé oslovení bez prostředníků

rychlost - přímé oslovení / možnosti ušetření nákladů - např využití linked-inu, online databází - pak není potřeba inzerce / diskrétnost - pokud pozici nemůžeme oficiálně inzerovat/ možnost nalezení specialistů a manažerů, kteří by se na inzerci nepřihlásili

rychlost, je to zadarmo

splňuje specifické požadavky na pozici

šetří čas personálního odd., diskrétnost při oslovování konkurence

Větší znalost trhu, větší efektivita při vyhledávání potencionálních zdrojů/kandidátů, větší profesionalita při oslovování případných kandidátů.

vím přesně koho chci a toho si na trhu najdu a oslovím, při zaměstnání přesně vím, co od takového člověka profesně mohu čekat

Získáme odborníky se zkušenostmi, znalostí oboru a kontakty na trhu.

získání zkušených a odborně silných zaměstnanců

12. V čem naopak spatřujete nevýhody metody executive search?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- cena - někdy špatné nadefinování požadavků na začátku (nepochopení se) a poté zklamání z nepřesného výsledku

- nejčastěší je komlikace ze strany zadavatele: mění požadavky v průběhu výběrového řízení, kdy si při pohovorech začně ujasňovat nebo měnit požadavky - pokud není agentura 100% profesionální, může informace proniknout ven

cena

cena, zdlouhavý proces,

Časová náročnost a náročnost na komunikační schopnosti odpovědné osoby

časová náročnost.Nelze uplatnit na všechny pozice

delší časová a větší finanční náročnost

delší časová náročnost - jak čas personalisty tak čas průběhu

Executive search mohou opravdu dělat jen profesionálové a mnohé personální agentury prodávají/nabízejí něco, co neumí dělat, popř. v tom nejsou odborníky. na executive search neoslovujeme běžné personální agentury, ale opravdové executive search firmy. Dáváme přednost konzultantovi, který původně pracoval jako vrcholový manažer a až poté začal pracovat jako konzultant executive search. Ne všechno, co si personální agentury představují pod pojmem executive search je ve skutečnosti tento pojem.

Motivace - pokud kandidát v součsné době aktivně nehledá pozici a je přiměn agenturou k pohovoru, ne vždy se jeví plně motivován /Dravost celého procesu/ Nejistota pro kandidáta - je možné "přetáhnout" kandidáta, který je relativně štastný na součstné pozici, novou vezme jako výzvu, která třeba nevyjde. / Pokud je to přez agenturu vysoké náklady

nejistota udržení si kandidáta, vyšší náklady

někdy náročné (lidé nechtějí komunikovat na přímo, nedostatek kontaktů na uchazeče)

nevýhoda nespatřuji ani tak v executive search, ale v tom, že na trhu pracovníci, které potřebujeme prostě nejsou

pokud naše nabídka osloveného kandidáta z nějakého důvodu neosloví, velmi často se tento důvod díky malému okruhu potenciálních zaměstnanců rozkřikne a šance na úspěch tím klesá

relativně nejvyšší nákladovost

uchazeč obvykle očekává nadstandardní finanční ohodnocení

Vysoké náklady, vyšší pravděpodobnost, že dotyčný nabídku odmítne.

Vyšší cena

13. Máte nějaké zkušenosti s touto metodou, např. z jiného zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

ano

ano

ANO

ano

Ano

ano, při vyhledávání kandidátů na pozici finančního ředitele

Ano.

Ano.

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne, nemám.

Předtím 8,5 roku činnosti jako konzultant-poradce v oblasti executive search.

Zatím ne

14. Z jakého důvodu tuto metodu nevyužíváte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

cena

finance, výchova vlastních odborníků, manažerů

Je velmi finančně náročná.

Jelikož působíme ve výběžku, kde je nedostatek práce, není potřeba daná metoda.

Máme vlastní systém výběru zaměstnanců

Metoda se hodí na vyšší pozice, než které v současné době obsazujeme.

Může být prospěšná tím, určuje 2 pohledy: za co stojí můj zaměstnanec, nechá-li se přetáhnout jinam? Nebo: za co stojí naše firma, nechá-li se zaměstnanec přetáhnout jinam? Nicméně nepovažujeme metodu přímého oslovování cizích zaměstnanců za férovou vůči jejich současným zaměstnavatelům. Platí u nás zásada: nečiň druhému to, co nechceš aby druzí činili tobě.

Na dělnické pozice se myslím tato metoda nehodí

náklady, vzhledem k úrovni pozice jsme schopni ji obsadit sami a za zlomek nákladů executive search

neobsazujeme pozice vrcholoveho managementu

Neobsazujeme pozice, pro které je vhodná tato metoda. V případě obsazování manažerských pozic dosud využito vnitřních zdrojů (metoda "následníků").

Nevznikla taková potřeba

neznam

neznám ji

používáme raději přímé oslovení kandidáta / headhunting

Pro naše interní pozice zatím nebyla tato metoda nutná

příliš vysoké finanční náklady.

tato metoda je spíše vhodná pro menší úřady územních samosprávních celků než pro ústřední orgány státní správy jako je ministerstvo

vlastně nevím, co přesně tato metoda obnáší

zatím jsem nenarazila na agenturu, která by mi zaujala nabídkou a přesvědčila svými schopnostmi

zatím nebyla potřeba, jedná se o relativně finančně nákladnou formu získávání zaměstnanců. možná v případě obsazování klíčové pozice bychom ji využili (pokud selžou jiné metody)

15. Co vidíte jako největší překážku pro využití této metody?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- agentury nikdy přesně neví, koho hledají - služba je drahá

.

...

cena

Cenu za službu.

časovou náročnost

Částečná platba předem, nejistý výsledek.

dtto odpověď na č. 14

je to jeden z nastrojov, nevnimam v tejto metode prekazky

máme specifický zákonem daný systém obsazování volných míst (viz. zákon č. 361/2003 Sb.)

nemohu posoudit

nevim

nevím

Nevím, o metodu jsem se podrobněji neazjímala

neznalost prostředí, dlouhá doba zácviku, lepší je vychovat vlastní zaměstnance na pozice hledané ES

opět finance... a nejistota, zda i přesto, že tato metoda je velmi zacílená, neobsadíme pozic včas a "správným" člověkem

úroveň firem poskytujících tyto služby. Řada z nich sice název služby používá, ale jejich odborná úroveň není dostatečně na výši

Viz 14.

Viz výše.

využitelnost

Záruku

že je neznámá

16. Kolik zaměstnanců pracuje ve vaší společnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 15 zaměstnanců746,67 %12,73 %  
5 až 15 zaměstnanců640 %10,91 %  
Méně než 5 zaměstnanců213,33 %3,64 %  

Graf

17. Nejčastěji obsazujete pozice:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Manažerské1386,67 %23,64 %  
Odborné960 %16,36 %  
Administrativní320 %5,45 %  

Graf

18. Myslíte si, že je o executive search mezi firmami na trhu zájem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1493,33 %25,45 %  
NE16,67 %1,82 %  

Graf

19. Proč tomu tak je?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Cílené vyhledávání, které poskytne vysokou kvalitu kandidátů

Často jde o obsazování pozic v důvěrné fázi (vstup na trh, nová pozice, výměna člověka) nebo vyžadují rychlost a odbornou znalost trhu/dostupných kandidátů, které firmy interně nemají nebo nejsou schopny kapacitně zastřešit.

Executive search, tedy přímé vyhledávání je mnohem efektivnější. Oslovíte konkrétní kandidáty, kteří mají přesně to co klient potřebuje. Odpadá zdlouhavé pročítání životopisů a třídění mnohdy stovek reakcí.

firmy nemají potřebné kontakty; executive search znamená diskrétnost

jde o rozdil mezi hedhuntrem a personalnim agentem!!! uroven,obsah, celkove pojeti

metoda vhodná na specializované a manažerské pozice oslovuje kandidáty, kteří se o práci většinou aktivně nezajímají (jsou odborníci, kt práci mají a nemají čas si jinou hledat), je tedy třeba si tyto potencionální kandidáty oslovit aktivně - "donést jim nabídku na stůl"

nedostatek volných vhodných kandidátů, potřeba přímého, disktrétního oslovení

nejefektivnější řešení, vysoká pravděpodobnost nalezení vhodného kandidáta

peníze + standardními metodami se dá nalézt téměř kdokoliv

Protože některé pozice jsou těžce na trhu dostupné a společnost nemá časové či personální kapacity Ex Search vykonávat.

Trh práce a nedostatek specializovaných technických profesionálů nahrává k získávání uchazečů touto metodou.

ušetří to čas a často i náklady, navíc je možnost výběru z většího počtu kandidátů

V určitých oblastech na trhu je málo odborníků

20. Nabízíte svým klientům získávání zaměstnanců metodou executive search:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 21, NEotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1493,33 %25,45 %  
NE16,67 %1,82 %  

Graf

21. Jak často metodu executive search využíváte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1 x ročně

100% stale

denně

Dle žádosti klientů, je to velmi různé, napatří to mezi naše předně a nejvíce využívané služby.

jsme ES company, děláme výhradně ES

každý den

máme na to speciální odnož pod hlavičkou firmy, která se executive search zabývá,tudíž docela často...

nedokážu poskytnout validní data

Při obsazování každé pozice.

Téměř denně u každé pozice doplňujeme zdroje pasivními kandidáty z přímého vyhledávání, nečekáme na reakce z inzerce.

u naprosté většiny pozic (90% obsazování)

V podstatě při obsazování každé pozice, cca 50pozic/rok.

vždy, jiným způsobem nepracujeme

záleží na specifikaci dané pozice a potřeb klienta

22. Kolik uchazečů získaných touto metodou ročně v průměru získá dané zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 50 uchazečů642,86 %10,91 %  
50 až 100 uchazečů642,86 %10,91 %  
Více než 100 uchazečů214,29 %3,64 %  

Graf

23. Pro jaké druhy pozic se nejčastěji tato metoda využívá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sales1285,71 %21,82 %  
Jiné964,29 %16,36 %  
IT750 %12,73 %  
Marketing535,71 %9,09 %  
HR535,71 %9,09 %  

Graf

24. Jaké pozice nejčastěji touto metodou obsazujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Sales - KAM, NKAM, Sales Directors food i non-food, Automotive výroba specializované pozice - Procesní, produktoví inženýři, projektoví manažeři

IT

IT, SALES, MARKETING, FINANCE

Manažerské - technicky zaměřené pozice

manažerské a top manažerské

Manažerské pozice napříč obory.

MM, SBM, SD, CEE, CEO, CFO

obchod, specialisté, administrativa

Pozice managerské a specialistů - Purchasing Manager, Quality Manager, Production Manager, Sales Director, HR Manager, Quality Engineer, Design Engineer, atd...

Sales, vyšší pozice ve výrobě

Top Management

top managemet

úzké slecialiazaca - výroba, vývoj

všechny, na které dostaneme zakázku, tedy především právnické, úroveň CEO, a střední a vyšší management bez ohledu na odvětví

25. V čem spatřujete hlavní výhody metody executive search?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

cílené oslovení vhodného kandidáta v konkurenční firmě - ušetříme zaškolení, máme odborníka s požadovanými znalostmi, klient s eo nic nestará, jsou mu prezentováni 3-4 lidé, kteří přesně splňují profesní požadavky společnosti

diskrétní oslovení, vytipování a přímé oslovení vhodných kandidátů

Jansé a cílené vyhledávání

Kandidát, na kt. cílíme má obvykle adekvátní kompetence pro výkon nabízené pozice.

Kandidáti splní 99% kladených nároků, je to velmi efektivní a kvalitní metoda.

kvalita ucahzečů

nejefektivnější řešení, vysoká pravděpodobnost nalezení vhodného kandidáta

odpadá třídění obrovského množství nerelevantních CV jak tomu je v případě, kdy se pozice inzeruje / možnost oslovování konkrétních osob, o kterých je možné získat informace předem např. na sociálních sítích ( především LinkedIn) / mnohem vyšší "kvalita" uchazečů

Oslovení kandidáta, který by na pracovní nabídku jinak nenarazil či by na ni nereagoval.

presny profil

rychlost, efektivita, znalost trhu, doporučení již jen vhodných uchazečů, důvěrnost (není třeba na trh uveřejňovat, že firma hledá pokud jde o strategickou roli)

Tento způsob vyhledávání je velmi efektivní. Většina oslovených kandidátů, splňuje přesně to co klient na danou roli potřebuje. Kandidáti, kteří jsou v pracovním poměru mají mnohem lepší pracovní návyky, než ti, kteří jsou niž nějakou dobu bez práce.

ušetří to čas a často i náklady, navíc je možnost výběru z většího počtu kandidátů

zacílení na dané kompetence a nalezení vhodného člověka...

26. V čem naopak spatřujete nevýhody metody executive search?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

neznalost prostředí klienta

běh na dlouhou trať, výsledky nejsou tak časté, ale o to následně hodnotnější..

Časově náročná metoda.

časově náročnějsí / nelze spoléhat pouze na internet

kandidát z konkurenční firmy je sám o sobě mnohdy nevýhoda, jiné nevýhody nevidím, když je správně zacíleno díky správné specifikaci pozice klienta, je ES pouze výhodou, ve které oproti klasickému recruitmentu vidím budoucnost

Kromě ceny žádné nespatřuji.

limitace ceskeho trhu

Někdy může kandidátům lépe znít, když je osloví přímo firma, ne agentura, cítí se "více důležití", ale většinou naopak ocení diskrétnost. Někomu jako nevýhoda může přijít obvyklá fakturovaná částka za tuto službu pérofesionální agenturou, "omezení" spolupráce na jednoho partnera a jeden zdroj.

nevhodná pro některé typy pozic (dělnické apod.)

Nevýhodou může být obtížně zkontaktovvatelné pozice - například technik kvality, člověk, který nemá služební telefon ani pevnou linku, pohybuje se v provozu... Další nevýhoda je, že konzultanti, kteří touto metodou pracují mohou být poměrně hodně frustrovaní z toho, pokud se jim nedaří najít někoho, kdo o pozici zájem má.

Přeplácení zaměstnance, šroubování platových relací.

složité procesy, dlouhé a nepřehledné výběrové řízení

vyšší náročnost, vyšší náklady

Zdlouhavý proces náboru

27. Proč Vaše agentura tuto metodu nevyužívá?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Využíváme jiné metody, nejsme na to specializovaní

28. V čem spatřujete nevýhody metody executive search ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Špatný personální marketing směrem k trhu uchazečů

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pracujete jako personalista/ka v:

 • odpověď Personální agentuře:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Manažerské na otázku 17. Nejčastěji obsazujete pozice:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 18. Myslíte si, že je o executive search mezi firmami na trhu zájem:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 20. Nabízíte svým klientům získávání zaměstnanců metodou executive search:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sales na otázku 23. Pro jaké druhy pozic se nejčastěji tato metoda využívá?
 • odpověď Soukromém sektoru:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 5. Využíváte k získávání zaměstnanců metodu executive search:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 10 zaměstnanců na otázku 7. Kolik zaměstnanců ročně průměrně touto metodou vyberete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomocí personálních agentur na otázku 10. Využíváte služeb personálních agentur, nebo si executive search děláte sami?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupráce s personálními agenturami na otázku 4. Jaké metody získávání uchazečů o zaměstnání nejčastěji využíváte:

3. Nejčastěji obsazujete pracovní místa:

 • odpověď Odborné:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 100 zaměstnanců na otázku 2. Kolik zaměstnanců pracuje ve vaší společnosti:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Manažerské na otázku 3. Nejčastěji obsazujete pracovní místa:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 5. Využíváte k získávání zaměstnanců metodu executive search:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 4. Jaké metody získávání uchazečů o zaměstnání nejčastěji využíváte:

4. Jaké metody získávání uchazečů o zaměstnání nejčastěji využíváte:

 • odpověď Inzerce pozic na pracovních portálech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 100 zaměstnanců na otázku 2. Kolik zaměstnanců pracuje ve vaší společnosti:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 10 zaměstnanců na otázku 7. Kolik zaměstnanců ročně průměrně touto metodou vyberete?
 • odpověď Spolupráce s personálními agenturami:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomocí personálních agentur na otázku 10. Využíváte služeb personálních agentur, nebo si executive search děláte sami?

5. Využíváte k získávání zaměstnanců metodu executive search:

 • odpověď ANO:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 10 zaměstnanců na otázku 7. Kolik zaměstnanců ročně průměrně touto metodou vyberete?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomocí personálních agentur na otázku 10. Využíváte služeb personálních agentur, nebo si executive search děláte sami?
 • odpověď NE:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Máte nějaké zkušenosti s touto metodou, např. z jiného zaměstnání?

17. Nejčastěji obsazujete pozice:

 • odpověď Manažerské:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 20. Nabízíte svým klientům získávání zaměstnanců metodou executive search:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sales na otázku 23. Pro jaké druhy pozic se nejčastěji tato metoda využívá?

18. Myslíte si, že je o executive search mezi firmami na trhu zájem:

 • odpověď ANO:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sales na otázku 23. Pro jaké druhy pozic se nejčastěji tato metoda využívá?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Personální agentuře na otázku 1. Pracujete jako personalista/ka v:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 20. Nabízíte svým klientům získávání zaměstnanců metodou executive search:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Manažerské na otázku 17. Nejčastěji obsazujete pozice:

20. Nabízíte svým klientům získávání zaměstnanců metodou executive search:

 • odpověď ANO:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Manažerské na otázku 17. Nejčastěji obsazujete pozice:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sales na otázku 23. Pro jaké druhy pozic se nejčastěji tato metoda využívá?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Personální agentuře na otázku 1. Pracujete jako personalista/ka v:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 18. Myslíte si, že je o executive search mezi firmami na trhu zájem:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete jako personalista/ka v:

2. Kolik zaměstnanců pracuje ve vaší společnosti:

3. Nejčastěji obsazujete pracovní místa:

4. Jaké metody získávání uchazečů o zaměstnání nejčastěji využíváte:

5. Využíváte k získávání zaměstnanců metodu executive search:

7. Kolik zaměstnanců ročně průměrně touto metodou vyberete?

10. Využíváte služeb personálních agentur, nebo si executive search děláte sami?

13. Máte nějaké zkušenosti s touto metodou, např. z jiného zaměstnání?

17. Nejčastěji obsazujete pozice:

18. Myslíte si, že je o executive search mezi firmami na trhu zájem:

20. Nabízíte svým klientům získávání zaměstnanců metodou executive search:

23. Pro jaké druhy pozic se nejčastěji tato metoda využívá?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete jako personalista/ka v:

2. Kolik zaměstnanců pracuje ve vaší společnosti:

3. Nejčastěji obsazujete pracovní místa:

4. Jaké metody získávání uchazečů o zaměstnání nejčastěji využíváte:

5. Využíváte k získávání zaměstnanců metodu executive search:

7. Kolik zaměstnanců ročně průměrně touto metodou vyberete?

10. Využíváte služeb personálních agentur, nebo si executive search děláte sami?

13. Máte nějaké zkušenosti s touto metodou, např. z jiného zaměstnání?

17. Nejčastěji obsazujete pozice:

18. Myslíte si, že je o executive search mezi firmami na trhu zájem:

20. Nabízíte svým klientům získávání zaměstnanců metodou executive search:

23. Pro jaké druhy pozic se nejčastěji tato metoda využívá?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrnčířová, J.Získávání zaměstnaců (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://ziskavani-zamestnacu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.