Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Živnostenské podnikání na Berounsku

Živnostenské podnikání na Berounsku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Beranová
Šetření:14. 03. 2011 - 20. 03. 2011
Počet respondentů:128
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Na základě tohoto dotazníkového průzkumu chci ověřit, zda živnostenské podnikání na Berounsku souvisí s pracovním uplatněním v této oblasti a zároveň zjistit problémy a nedostatky živnostníků v praxi.

Odpovědi respondentů

1. Typ Vaší živnosti (neznáte-li, uveďte název živnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volná6147,66 %47,66 %  
Řemeslná3426,56 %26,56 %  
Vázaná1914,84 %14,84 %  
nic43,13 %3,13 %  
hostinská21,56 %1,56 %  
pohřební služba10,78 %0,78 %  
automatizované zpracování dat10,78 %0,78 %  
Obchodní činnost10,78 %0,78 %  
Volná a, řemeslná10,78 %0,78 %  
chovatelské potřeby10,78 %0,78 %  
hostinská činnost10,78 %0,78 %  
obchod10,78 %0,78 %  
zemědělská10,78 %0,78 %  

Graf

2. Jak dlouho provozujete Vaši živnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a více let8767,97 %67,97 %  
2 - 4 roky2519,53 %19,53 %  
Do 1 roku1612,5 %12,5 %  

Graf

3. Jaký byl hlavní důvod zahájení Vašeho živnostenského podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodné rozhodování a plánování času7155,47 %55,47 %  
Podnikání je mé hobby2317,97 %17,97 %  
Zisk2015,63 %15,63 %  
Ostatní (jaké?)86,25 %6,25 %  
Nemožnost nalézt pracovní uplatnění (nezaměstnanost)64,69 %4,69 %  

Graf

4. V čem spatřujete výhody živnostenského podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Samostatná rozhodovací pravomoc7760,16 %60,16 %  
Svobodné využití času3426,56 %26,56 %  
Výnosy z podnikání118,59 %8,59 %  
Ostatní (jaké?)64,69 %4,69 %  

Graf

5. Co považujete za největší úskalí při provozování Vaší živnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slabá podpora ze strany státu4232,81 %32,81 %  
Časová náročnost3023,44 %23,44 %  
Přílišná administrativa2116,41 %16,41 %  
Finanční náročnost1914,84 %14,84 %  
Přílišná zodpovědnost97,03 %7,03 %  
Ostatní (jaké?)75,47 %5,47 %  

Graf

6. Kolik má Vaše firma zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
06651,56 %51,56 %  
1-44635,94 %35,94 %  
5-10118,59 %8,59 %  
11-2443,13 %3,13 %  
25 a více10,78 %0,78 %  

Graf

7. Vaši zaměstnanci s Vámi mají uzavřenou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovní smlouvu4434,38 %34,38 %  
nic2317,97 %17,97 %  
Dohodu o provedení práce2217,19 %17,19 %  
nemám zaměstnance1410,94 %10,94 %  
Dohodu o pracovní činnosti (vedlejší pracovní poměr)97,03 %7,03 %  
Nemam64,69 %4,69 %  
Nemám žádné21,56 %1,56 %  
zaměstnance nemám10,78 %0,78 %  
bez zaměstnanců10,78 %0,78 %  
pouze živnotstník sám na sebe10,78 %0,78 %  
osoba spolupracující10,78 %0,78 %  
žádní zaměstnanci10,78 %0,78 %  
nemáme zaměstnance10,78 %0,78 %  
jsem sám10,78 %0,78 %  
též na základě ŽL10,78 %0,78 %  

Graf

8. Pracoval/a jste někdy v zaměstnaneckém poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11690,63 %90,63 %  
Ne129,38 %9,38 %  

Graf

9. Byl/a jste před zahájením podnikání registrován na úřadě práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11287,5 %87,5 %  
Ano1612,5 %12,5 %  

Graf

10. Jste plátcem DPH?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7558,59 %58,59 %  
Ne5341,41 %41,41 %  

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 404333,59 %33,59 %  
41 - 503728,91 %28,91 %  
51 a více2821,88 %21,88 %  
18 - 25129,38 %9,38 %  
26 - 3086,25 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Kolik má Vaše firma zaměstnanců?

  • odpověď 0:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zaměstnance na otázku 7. Vaši zaměstnanci s Vámi mají uzavřenou
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 7. Vaši zaměstnanci s Vámi mají uzavřenou

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Typ Vaší živnosti (neznáte-li, uveďte název živnosti)

2. Jak dlouho provozujete Vaši živnost?

3. Jaký byl hlavní důvod zahájení Vašeho živnostenského podnikání?

4. V čem spatřujete výhody živnostenského podnikání?

5. Co považujete za největší úskalí při provozování Vaší živnosti?

6. Kolik má Vaše firma zaměstnanců?

7. Vaši zaměstnanci s Vámi mají uzavřenou

8. Pracoval/a jste někdy v zaměstnaneckém poměru?

9. Byl/a jste před zahájením podnikání registrován na úřadě práce?

10. Jste plátcem DPH?

11. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Typ Vaší živnosti (neznáte-li, uveďte název živnosti)

2. Jak dlouho provozujete Vaši živnost?

3. Jaký byl hlavní důvod zahájení Vašeho živnostenského podnikání?

4. V čem spatřujete výhody živnostenského podnikání?

5. Co považujete za největší úskalí při provozování Vaší živnosti?

6. Kolik má Vaše firma zaměstnanců?

7. Vaši zaměstnanci s Vámi mají uzavřenou

8. Pracoval/a jste někdy v zaměstnaneckém poměru?

9. Byl/a jste před zahájením podnikání registrován na úřadě práce?

10. Jste plátcem DPH?

11. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Beranová, D.Živnostenské podnikání na Berounsku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zivnostenske-podnikani-na-be.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.