Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Živnostenské podnikání v ČR po vstupu do EU

Živnostenské podnikání v ČR po vstupu do EU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Šťastná
Šetření:21. 11. 2011 - 25. 11. 2011
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):20 / 18.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

cílem tohoto dotazníku je zjistit možné změny v podnikání u živnostníků (OSVČ) po vstupu do Evropské unie. Zda nějaké nastaly a pokud ano, zda to jsou změny k lepšímu či k horšímu. Dotazník slouží k účelu bakalárské práce.

Odpovědi respondentů

1. Začali jste podnikat již před vstupem ČR do EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano583,33 %83,33 %  
Ne116,67 %16,67 %  

Graf

2. Vlastníte firmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano350 %50 %  
Ne350 %50 %  

Graf

3. Máte zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne466,67 %66,67 %  
Ano, 1-9233,33 %33,33 %  

Graf

4. Byli jste pro vstup ČR do EU (z hlediska Vašeho podnikání)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne583,33 %83,33 %  
Ano116,67 %16,67 %  

Graf

5. V jaké oblasti podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklamní233,33 %33,33 %  
Kulturní116,67 %16,67 %  
zemědělství116,67 %16,67 %  
konstrukce strijních zařízení116,67 %16,67 %  
ned116,67 %16,67 %  

Graf

6. Jak dlouho provozujete Vaši činnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15125 %16,67 %  
25125 %16,67 %  
15 let125 %16,67 %  
neprovozuji125 %16,67 %  

Graf

7. Pocítili jste nějaké změny po vstupu ČR do EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne233,33 %33,33 %  
Ano233,33 %33,33 %  
Ne116,67 %16,67 %  
Spíše ano116,67 %16,67 %  

Graf

8. Pokud ano, jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Další nárůst zbytečných omezení a regulací.

9. Obchodujete i se členskými státy EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze tuzemsko583,33 %83,33 %  
EU i tuzemsko116,67 %16,67 %  

Graf

10. Během 1. roku po vstupu, vyhodnotili byste konkurenční tlak jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Srovnatelný466,67 %66,67 %  
Spíše vyšší233,33 %33,33 %  

Graf

11. Zůstává tato situace pod sedmi letech od vstupu stejná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano350 %50 %  
Spíše ano233,33 %33,33 %  
Ne116,67 %16,67 %  

Graf

12. Zatěžují Vás nová nařízení - pravidla EU apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano350 %50 %  
Ano233,33 %33,33 %  
Ne116,67 %16,67 %  

Graf

13. Znáte právní úpravu EU ve Vašem oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne350 %50 %  
Spíše ano350 %50 %  

Graf

14. Víte, jaké předpisy se vztahují přímo na Vaše podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano350 %50 %  
Spíše ne233,33 %33,33 %  
Ne116,67 %16,67 %  

Graf

15. Jak jste se dozvěděli o nových předpisech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z médií350 %50 %  
Z internetu233,33 %33,33 %  
školení116,67 %16,67 %  

Graf

16. Když jste zaváděli nové předpisy, zasáhlo Vás to finančně velkou částkou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne240 %33,33 %  
Ne120 %16,67 %  
Ano120 %16,67 %  
Spíše ano120 %16,67 %  

Graf

17. Ovlivnil vstup do EU nějak podstatně Vaše podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne583,33 %83,33 %  
Ano116,67 %16,67 %  

Graf

18. Zažádali jste již o nějaké dotace od EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6100 %100 %  

Graf

19. Pokud ano, bylo Vám vyhověno?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3100 %50 %  

Graf

20. Pokud byste sami mohli znovu ovlivnit vstup ČR do EU, volili byste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne350 %50 %  
Spíše ne233,33 %33,33 %  
Spíše ano116,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šťastná, M.Živnostenské podnikání v ČR po vstupu do EU (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zivnostenske-podnikani-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.