Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Stoklasa Pavel
Šetření:05. 05. 2009 - 07. 05. 2009
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.98
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studenti 3. ročníku  Střední průmyslové školy sdělovací techniky v Praze 1. Tímto bychom Vás chtěli požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Údaje, které z něho vyhodnotíme, nám napomohou při vypracování ročníkové práce na téma živnostenské podnikání.

Získané údaje nebudou nikde prezentovány, budou sloužit pouze pro účely ročníkové práce.

Děkujeme za Vaši pomoc.

 

 

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Uvažoval/a jste někdy o tom, že byste začal/a podnikat ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4679,31 %79,31 %  
ne813,79 %13,79 %  
už podnikám46,9 %6,9 %  

Graf

2. Víte, jaké oprávnění musíte získat k tomu, abyste mohl/a podnikat ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
živnostenské oprávnění5493,1 %93,1 %  
oprávnění k provozováni podniku35,17 %5,17 %  
řidičské oprávnění11,72 %1,72 %  

Graf

3. Víte, kde o takové oprávnění můžete žádat ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
živnostenský úřad5391,38 %91,38 %  
nevím23,45 %3,45 %  
finanční úřad23,45 %3,45 %  
podnikatelský úřad11,72 %1,72 %  

Graf

4. Jaké všeobecné podmínky musíte splňovat, aby Vám bylo oprávnění uděleno ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plnoletost, trestní bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům3560,34 %60,34 %  
plnoletost, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost1118,97 %18,97 %  
plnoletost, trestní bezúhonnost, minimálně 5 let praxe v oboru712,07 %12,07 %  
plnoletost, trestní bezúhonnost, prokázat majetek ve výši nejméně 1 mil. Kč58,62 %8,62 %  

Graf

5. K tomu abyste mohl/a podnikat, musíte po získání oprávnění k podnikání podat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přihlášku k daňové registraci a přihlášku ke zdravotnímu pojištění 2644,83 %44,83 %  
přihlášku k daňové registraci, k důchodovému pojištění a ke zdravotnímu pojištění2034,48 %34,48 %  
pouze přihlášku k daňové registraci1220,69 %20,69 %  

Graf

6. Živnostenské oprávnění zaniká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obě uvedené odpovědi jsou správné4068,97 %68,97 %  
smrtí podnikatele nebo rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění1017,24 %17,24 %  
zánikem právnické osoby, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku nebo uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou813,79 %13,79 %  

Graf

7. Kde jste získal informace o podnikání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole3153,45 %53,45 %  
jinde1118,97 %18,97 %  
žádné informace nemám813,79 %13,79 %  
na internetu712,07 %12,07 %  
v médiích11,72 %1,72 %  

Graf

8. Věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 18 3459,65 %58,62 %  
19 – 25 1831,58 %31,03 %  
26 – 35 47,02 %6,9 %  
36 a více 11,75 %1,72 %  

Graf

9. Jakého jste pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3153,45 %53,45 %  
žena2746,55 %46,55 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní škola3255,17 %55,17 %  
střední vzdělání s maturitou1322,41 %22,41 %  
vysoká škola712,07 %12,07 %  
střední vzdělání bez maturity35,17 %5,17 %  
vyšší odborná škola35,17 %5,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pavel, S.Živnostenské podnikání (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zivnostenske-podnikani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.