Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Život na sociálních sítích

Život na sociálních sítích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Silvie Komárová
Šetření:12. 04. 2018 - 25. 04. 2018
Počet respondentů:275
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsme studentkami 2. ročníku na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava, oboru Marketing a obchod a tento dotazník je součástí našeho výzkumu pro seminární práci. V rámci toho bychom Vás chtěly požádat o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, který Vám zabere maximálně 5 minut. Dotazník je určen pro osoby ve věku od 15 let, které jsou aktivní na některé ze sociálních sítí. Cílem je zjistit, které sociální sítě patří mezi nejpopulárnější, jak často lidé sociální sítě používají a z jakého důvodu.

Předem Vám děkujeme za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Kterou ze sociálních sítí znáte?

Můžete vybrat více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook27499,64 %99,64 %  
YouTube27098,18 %98,18 %  
Messenger26395,64 %95,64 %  
Instagram25392 %92 %  
WhatsApp23786,18 %86,18 %  
Twitter23685,82 %85,82 %  
Snapchat20373,82 %73,82 %  
Pinterest16359,27 %59,27 %  
Jiné8330,18 %30,18 %  

Graf

2. Kterou ze sociálních sítí používáte?

Můžete vybrat více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook25191,27 %91,27 %  
YouTube24890,18 %90,18 %  
Messenger23485,09 %85,09 %  
Instagram17864,73 %64,73 %  
WhatsApp11441,45 %41,45 %  
Pinterest5921,45 %21,45 %  
Twitter4315,64 %15,64 %  
Snapchat3613,09 %13,09 %  
Jiné3010,91 %10,91 %  

Graf

3. Kterou z následujících sociálních sítí používáte nejčastěji?

Vyberte pouze 1 odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Messenger11742,55 %42,55 %  
Facebook7125,82 %25,82 %  
Instagram3914,18 %14,18 %  
YouTube259,09 %9,09 %  
WhatsApp176,18 %6,18 %  
Twitter41,45 %1,45 %  
Jiné10,36 %0,36 %  
Pinterest10,36 %0,36 %  

Graf

4. Kolik hodin denně strávíte na sociálních sítích?

Vyberte pouze 1 odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 h až 3 h11441,45 %41,45 %  
3 h až 5 h7226,18 %26,18 %  
méně než 1 h5319,27 %19,27 %  
více než 5 h3613,09 %13,09 %  

Graf

5. Na jakém zařízení nejčastěji používáte sociální sítě?

Vyberte pouze 1 odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mobilní telefon21076,36 %76,36 %  
notebook4114,91 %14,91 %  
stolní počítač207,27 %7,27 %  
tablet41,45 %1,45 %  

Graf

6. Jak často používáte sociální sítě k následujícím činnostem?

Ke každé činnosti vyberte 1 odpověď z následující škály.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena19671,27 %71,27 %  
muž7928,73 %28,73 %  

Graf

8. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-24 let18165,82 %65,82 %  
25-34 let5821,09 %21,09 %  
35-44 let269,45 %9,45 %  
45-54 let72,55 %2,55 %  
55-64 let20,73 %0,73 %  
65 a více let10,36 %0,36 %  

Graf

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou15757,09 %57,09 %  
vysokoškolské6122,18 %22,18 %  
základní4014,55 %14,55 %  
středoškolské bez maturity176,18 %6,18 %  

Graf

10. Jaká je velikostní kategorie obce, ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 001 - 5 000 obyvatel7627,64 %27,64 %  
20 001 - 100 000 obyvatel7025,45 %25,45 %  
více než 100 000 obyvatel7025,45 %25,45 %  
5 001 - 20 000 obyvatel3412,36 %12,36 %  
méně než 1 000 obyvatel259,09 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kterou ze sociálních sítí znáte?

 • odpověď Jiné:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 2. Kterou ze sociálních sítí používáte?
 • odpověď Pinterest:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pinterest na otázku 2. Kterou ze sociálních sítí používáte?

2. Kterou ze sociálních sítí používáte?

 • odpověď Instagram:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Instagram na otázku 3. Kterou z následujících sociálních sítí používáte nejčastěji?
 • odpověď WhatsApp:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi WhatsApp na otázku 3. Kterou z následujících sociálních sítí používáte nejčastěji?

6. Jak často používáte sociální sítě k následujícím činnostem?

 • odpověď pořizování fotografií=nikdy:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi prohlížení fotografií/obrázků=nikdy na otázku 6. Jak často používáte sociální sítě k následujícím činnostem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kterou ze sociálních sítí znáte?

2. Kterou ze sociálních sítí používáte?

3. Kterou z následujících sociálních sítí používáte nejčastěji?

4. Kolik hodin denně strávíte na sociálních sítích?

5. Na jakém zařízení nejčastěji používáte sociální sítě?

6. Jak často používáte sociální sítě k následujícím činnostem?

7. Pohlaví:

8. Kolik je Vám let?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

10. Jaká je velikostní kategorie obce, ve které žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kterou ze sociálních sítí znáte?

2. Kterou ze sociálních sítí používáte?

3. Kterou z následujících sociálních sítí používáte nejčastěji?

4. Kolik hodin denně strávíte na sociálních sítích?

5. Na jakém zařízení nejčastěji používáte sociální sítě?

6. Jak často používáte sociální sítě k následujícím činnostem?

7. Pohlaví:

8. Kolik je Vám let?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

10. Jaká je velikostní kategorie obce, ve které žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Komárová, S.Život na sociálních sítích (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://zivot-na-sitich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.