Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Život na venkově a drobné krajinné prvky

Život na venkově a drobné krajinné prvky

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Peukertová
Šetření:04. 08. 2009 - 04. 09. 2009
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):48 / 36.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:14 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,


chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který se týká venkova a drobných krajinných prvků. Data vyhodnocená z tohoto dotazníku budou použita pro lepší pochopení názoru a potřeb venkova v základním krajinářském výzkumu. Dále budou data využita v diplomové práci s názvem Ochrana a rozvoj krajinářskýchch hodnot Podblanicka. Vyplněním otázek hodně pomůžete a doufám, že bude dotazník také důvodem Vašeho zamyslení nad tématem.

 

Děkuji za váš čas a snahu!!!

Odpovědi respondentů

1. Žijete ve městě či na vesnici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na vesnici/na venově753,85 %53,85 %  
Ve městě646,15 %46,15 %  

Graf

2. Pokud žijete na vesnici, jak dlouho?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od dětství (narození)457,14 %30,77 %  
5-10 let114,29 %7,69 %  
20-30 let114,29 %7,69 %  
Méně jak 5 let114,29 %7,69 %  

Graf

3. Kde se nachází místo jehož vekovské prostředí a krajinu dobře znáte? Kde žijete nebo kam jezdíte na chalupu či chatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysočina 323,08 %23,08 %  
Středočeský kraj215,38 %15,38 %  
Jihomoravský kraj215,38 %15,38 %  
Moravskoslezský kraj215,38 %15,38 %  
Zlínský kraj215,38 %15,38 %  
Královéhradecký kraj17,69 %7,69 %  
Pardubický kraj17,69 %7,69 %  
Ústecký kraj17,69 %7,69 %  

Graf

4. Kde se podle Vašeho názoru žije lidem lépe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na vesnici430,77 %30,77 %  
Spíše na vesnici323,08 %23,08 %  
Spíše ve městě323,08 %23,08 %  
Ve městě215,38 %15,38 %  
Nevím, je mi to jedno17,69 %7,69 %  

Graf

5. Proč si myslíte, že se lidem na venkově/ve městě lépe žije? (Např.čistý vzduch, pobyt v přírodě, krásná krajina, možnost chovu hospodářských zvířat, možnost produkce výpěstků vlastní zahrady, lepší trávení volného času, lepší vztahy mezi lidmi, lepší podmínky bydlení, anonymita, pospolitost, zvyky, pracovní příležitosti, možnost kulturního vyžití, zaměstnání, zdravotní zařízení, zájmové kroužky, lepší možnost odpočinku, lepší finanční zabezpečení). Pokud budete vybírat některou z uvedených možností, vyberte max.3 nejpodstatnější.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- pobyt v přírodě - lepší trávení volného času - možnost produkce vlastních výpěstků

čistý vzduch, lepší vztahy mezi lidmi, lepší podmínky bydlení

Klidnější život, čistý vzduch, sousedské vztahy

Kulturní vyžití,zaměstnání, lepší dostupnost prakticky všeho, na vesnici obyčejně nemůže dlouhodobě žít člověk štítící se práce.

možnost kulturního vyžití, zaměstnání, anonymita

příroda a krajina, čistý vzduch ale nevýhoda je nedostupnost např. lékařské péče a většinou je ve vesnici pouze jeden obchod se smíšeným zbožím, který je předražený, kvůli vyřizování čehokoli musí lidé z vesnice jezdit do měst..... ale bydlet na vesnici je podle mě lepší

vyšší dostupnost služeb, pohodlí

6. Vy sám(a), kdybyste měl(a) možnost, přestěhoval(a) byste se raději do města nebo byste zůstal(a) na vesnici? (Vyplňuje občan trvale žijící na vesnici )

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše bych zůstal(a) na vesnici 562,5 %38,46 %  
Rozhodně bych zůstal(a) na vesnici 225 %15,38 %  
Rozhodně bych se přestěhoval(a) do města 112,5 %7,69 %  

Graf

7. Vy sám(a), kdybyste měl(a) možnost, přestěhoval(a) byste se raději na vesnici nebo byste zůstal(a) ve městě? (Vyplňuje občan trvale žijící ve městě )

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně bych se přestěhoval(a) na vesnici350 %23,08 %  
Možná bych se přestěhoval(a) na vesnici116,67 %7,69 %  
Rozhodně bych zůstal(a) ve městě 116,67 %7,69 %  
Spíše bych zůstal(a) ve městě116,67 %7,69 %  

Graf

8. Co podle Vás může nejlépe pomoci rozvoji obcí a zlepšení kvality života na venkově?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zlepšení dopravní dostupnosti3.5452.248
Podpora podnikání2.8181.24
Výstavba nového bydlení2.7781.506
Zlepšení občanské vybavenosti (škola, pošta,obchody,..)3.3643.504
Turistika a rekreace, agroturistika2.9091.901
Rozvoj místních tradic, zvyků, kultury, místního dědictví3.3641.504
Ochrana krajiny a ekologie3.5451.339
Rozvoj zemědělství3.2731.107
Zlepšení technické vybavenosti-vodovod, plyn, kanalizace3.4552.793
Zapojení se do mikroregionu, místní akční skupiny (MAS)3.2730.926
Zlepšení okolního prostředí obce-oprava drobných památek, kvalitní cesty,doplnění zeleně apod.3.8182.149
Jiné2.6670.222

Graf

9. Pokud ste v předchozí otázce zvolili poslední odpověď Jiné, napište prosím co by podle Vás mělo pomoci rozvoji obcí .

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí

10. Kdybyste měl(a) možnost rozhodnout o investici 1 mil Kč ve prospěch obce, co byste provedla(a)? (Např.úprava cest, vybudování kanalizace, vybudování kulturního zařízení, sportovního zařízení, obchodu, úprava zeleně veřejných prostranství, výsadba stromů a keřů na veřejných prostranstvích a v blízkém okolí, příspěvek na úpravu fasád soukr.domů…). Pokud budete vybírat z některých uvedených možností, vyberte max.2.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- úprava cest - kanalizace

obchod

plynofikace obce, zlepšení občanské vybavenosti

úprava cest, dotování častější hromadné dopravy

úprava cest, kanalizace

vybudování kanalizace, příspěvek na úpravu fasád soukr. domů

vybudování obchodu, úprava cest

za 1 milion korun se v dnešní době nepořídí ani jedna z vámi nabízených možností, maximálně ta úprava zeleně a vysazení několika stromků ale ani náhodou za tuhle částku neopravíte silnici nebo nepostavíte kulturní zařízení

11. Cítíte potřebu upravit vzhled Vaší obce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1184,62 %84,62 %  
ne215,38 %15,38 %  

Graf

12. Byl(a) byste Vy nebo někdo z Vaší rodiny ochoten(a) pomoci při zlepšování vzhledu Vaší obce ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano969,23 %69,23 %  
ne430,77 %30,77 %  

Graf

13. Byl(a) byste Vy nebo někdo z Vaší rodiny ochoten(a) pomoci při zlepšování vzhledu okolní krajiny Vaší obce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1076,92 %76,92 %  
ne323,08 %23,08 %  

Graf

14. Máte zájem (chcete) se veřejně vyjadřovat (např. na veřejném jednání, anketami, workshopem se studenty) k úpravám veřejných prostorů v obci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne861,54 %61,54 %  
ano538,46 %38,46 %  

Graf

15. Máte zájem (chcete) se veřejně vyjadřovat (např. na veřejném jednání, anketami, workshopem se studenty) k úpravám okolní krajiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne861,54 %61,54 %  
ano538,46 %38,46 %  

Graf

16. Myslíte si, že úprava zeleně, stromů a keřů na veřejných prostranstvích a okolí je dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1076,92 %76,92 %  
ano323,08 %23,08 %  

Graf

17. Máte nějaké oblíbené místo v obci či okolí, kam rád(a) chodíte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano753,85 %53,85 %  
ne646,15 %46,15 %  

Graf

18. Pokud máte své oblíbené místo, kam chodíte, můžete říci, které to je?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- les

les a řeka Sázava

lesy a louky

tiché místo s výhledem na údolí s potokem, loukami a lesy

zámecký park

19. Co je podle Vás ve Vašem regionu nejzajímavější? (Budete-li chtít uvítat velmi vzácnou návštěvu, co jí doporučíte, že stojí za navštívení či výlet?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- les

hrad Litice

jakákoli turistická cesta v okolí Ústí nad Labem - např. na Vaňovské vodopády a odtamtud na Větruši

třebíčská bazilika a židovská čtvrť

Vodní dílo na Želivce a celý ledečský region

zámek Karlova Koruna, muzeum Loreta

20. Podnikáte Vy sám(a) nebo s rodinou odpolední nebo celodenní vycházky /výlety do okolní krajiny v létě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 1x měsíčně538,46 %38,46 %  
Nejméně 3x měsíčně430,77 %30,77 %  
Vůbec ne215,38 %15,38 %  
1-2x měsíčně215,38 %15,38 %  

Graf

21. Podnikáte Vy sám(a) nebo s rodinou odpolední nebo celodenní vycházky /výlety do okolní krajiny v zimě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejméně 3x měsíčně430,77 %30,77 %  
Méně než 1x měsíčně323,08 %23,08 %  
1-2x měsíčně323,08 %23,08 %  
Vůbec ne323,08 %23,08 %  

Graf

22. Podnikáte Vy sám(a) nebo s rodinou odpolední nebo celodenní vycházky /výlety do okolní krajiny na jaře či na podzim?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejméně 3x měsíčně538,46 %38,46 %  
Méně než 1x měsíčně430,77 %30,77 %  
1-2x měsíčně323,08 %23,08 %  
Vůbec ne17,69 %7,69 %  

Graf

23. Máte dostatek možností, kam jít v okolí na procházku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1076,92 %76,92 %  
ne323,08 %23,08 %  

Graf

24. Chodíte často v týdnu či o víkendech na krátkou procházku? ( např. se psem, za sousedy, přáteli ´jak to roste´ apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne646,15 %46,15 %  
Ano, pravidelně430,77 %30,77 %  
Ano323,08 %23,08 %  

Graf

25. Kde se v krajině cítíte nejlépe? Kde se Vám nejvíce líbí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V horách430,77 %30,77 %  
V údolích, ve vlídně uzavřených prostorech215,38 %15,38 %  
V listnatém lese215,38 %15,38 %  
V ´divoké´ přírodě17,69 %7,69 %  
V sadech, na lukách, vinicích17,69 %7,69 %  
V jehličnatém lese17,69 %7,69 %  
Jinde17,69 %7,69 %  
U vody - u potoků, řek, jezer, rybníků17,69 %7,69 %  

Graf

26. Pokud jste v předcházející otázce vybrali poslední možnost Jinde, napište, prosím, kde se cítíte v krajině nejlépe.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

skalní útvary

27. Jaká ja Vaše nejobvyklejši/nejčastější činnost v krajině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Procházky, výlety969,23 %69,23 %  
Poznávání přírody, pozorování ptáků17,69 %7,69 %  
Jiná činnost17,69 %7,69 %  
Hospodaření, pracovní činnosti17,69 %7,69 %  
Aktivní sport17,69 %7,69 %  

Graf

28. Pokud jste v otázce číslo 27 zvolili odpověď Aktivní sport nebo Jiná činnost, napište, prosím, jaký sport nebo jakou činnost obvykle vykonáváte v krajině?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozjímání1100 %7,69 %  

Graf

29. Cítíte potřebu upravit vzhled okolní krajiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne861,54 %61,54 %  
ano538,46 %38,46 %  

Graf

30. Jaké změny byste v krajinných úpravách preferovali?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Úprava cestní sítě, nové stezky (cyklo, in-line, koňské..)3.3081.751
Zalesňování3.3852.237
Výsadba rozptýlené zeleně31.846
Výsadba stromořadí3.2311.562
Úprava vodních toku a nádrží3.0772.533
Omezení velkých ploch polí (raději zakládat prostupnější ovocné sady, vinice, louky, pastviny)2.6152.544
Znovu vytváření mezí, remízků2.6151.467
Vytvořit zázemí cest – posezení, odpočívadla, vyhlídky, drobné herní prvky pro děti2.9231.609
Obnova či zakládání drobných krajinných prvků – studánky, drobné sakrální prvky, apod.2.9231.917
Izolování (osázení) či odstranění nevhodných staveb, provozů, skládek, nečistot, nepořádku3.3083.136

Graf

31. Víte, že se v okolí Vašeho bydliště nachází nějaké drobné krajinné prvky? (Za drobný krajinný prvek považujeme např. sochy, studánky, mariánské, světecké, morové sloupy, mezníky, hranečníky, kamenné zídky, památná místa bojů, hraniční stromy, památné stromy, rozhledny, vyhlídky, hřbitovy, křížové cesty, kapličky, zvoničky, kříže apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale vím pouze o několika málo exemplářích753,85 %53,85 %  
Ano, v okolí se nachází velké množství DKP 538,46 %38,46 %  
Ne, žádné takové prvky jsem u nás neviděl(a)17,69 %7,69 %  

Graf

32. Prosím, napište 3 drobné krajinné prvky, se kterými se nejčastěji setkáváte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

hřbitovy, sochy, kříže

kapličky, rozhledny, studánky

Kapličky,zvoničky, kříže

kříže, zvoničky, studánky

studánky, morové sloupy, hřbitovy, kapličky, křížové cesty, památné stromy, rozhledny

studánky, sochy, kříže

světecké sochy, kříže, rozhledny

33. Myslíte si, že drobné krajinné prvky okrašlují krajinu a tvoří tak její typický obraz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jistě okrašlují tuto oblast969,23 %69,23 %  
Spíše ano215,38 %15,38 %  
Nevím17,69 %7,69 %  
Spíše ne17,69 %7,69 %  

Graf

34. Jaký je Váš názor, myslíte si, že naši předkové více pečovali o drobné krajinné prvky a více si jich vážili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, naši předkové se více pohybovali po krajině a měli výrazný vztah k DKP, sami je zakládali a starali se o ně, DKP byly součástí jejich života646,15 %46,15 %  
Ano, spíše si myslím, že dnešní generace nedokáže DKP tolik ocenit a nechápe jejich význam v sídlech a krajině430,77 %30,77 %  
Nevím215,38 %15,38 %  
Ne, spíše si myslím, že i dnešní generace si DKP váží17,69 %7,69 %  

Graf

35. Je ve Vašem okolí vybudována turistická stezka/cyklostezka, která by vedla v blízkosti drobných krajinných prvků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, o takové stezce v okolí vím861,54 %61,54 %  
Nevím430,77 %30,77 %  
Ne, žádnou takovou stezku jsem ve svém okolí neviděl(a) 17,69 %7,69 %  

Graf

36. Pokud ve Vašem okolí není turistická/cyklistická stezka, která by byla doprovázena drobnými krajinnými prvky, měl(a) byste zájem, aby byla ve Vašem okolí zřízena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O stezku bych spíše měl(a) zájem233,33 %15,38 %  
Ano samozřejmě, taková stezka je velice přínosná, už tu měla být dávno zřízená233,33 %15,38 %  
Určitě zájem nemám 116,67 %7,69 %  
O takovou stezku bych spíše neměl(a)zájem116,67 %7,69 %  

Graf

37. Vzpomínáte si, že byste si někdy všiml(a), že byl nějaký drobný krajinný prvek ve vašem kraji poškozen vandalismem? (Např.poškozená omítka u sakrálních prvků, poškozená kůra u památných stromů atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jistě jsem se s tímto jevem v našem kraji setkal(a), ale není moc častý861,54 %61,54 %  
Ano, je to v našem kraji dost častý jev323,08 %23,08 %  
Spíše jsem se s tím nesetkal(a)17,69 %7,69 %  
Nevím17,69 %7,69 %  

Graf

38. Byl(a) byste ochoten(a) dobrovolně se zúčastnit údržby nebo obnovy drobných krajinných prvků, i kdybyste za tento čin nebyl(a) finančně oceněn(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše bych se zúčastnil(a), ale jen několikrát430,77 %30,77 %  
Ano, určitě bych se zúčastnil(a) i bez finanční odměny323,08 %23,08 %  
Určitě ne, bez finanční odměny bych tuto práci nedělal(a)323,08 %23,08 %  
Spíše bych se nezúčastnil(a) 215,38 %15,38 %  
Nevím17,69 %7,69 %  

Graf

39. Vžijte se do role architekta, krajináře či urbanisty a představte si následující situaci. V místě, kde se původně vyskytoval drobný krajinný prvek, máte tento prvek opět nově založit. Jaký upřednostníte přístup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Budu čerpat z dostupných historických pramenů a z výpovědí starousedlíků a navrhnu prvek v jeho původní historické podobě969,23 %69,23 %  
Myslím si, že je to jedno, obě možnosti jsou vhodné323,08 %23,08 %  
Pojmu prvek moderně z pohledu dnešní doby17,69 %7,69 %  

Graf

40. Domníváte se, že by měly obce nebo zájmové spolky financovat/ zajistit kompletní obnovu a následnou údržbu DKP? Tedy včetně vhodného osázení vzrostlými stromy, doplnění vybavení – lavičky, výsadby , květinová výzdoba apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen v základní míře538,46 %38,46 %  
Ano, jedině tak budou drobné krajinné prvky kompletní a hezké 430,77 %30,77 %  
Není to nutné, stavební obnova památek postačí215,38 %15,38 %  
Ano,ale ne z obecních peněz 215,38 %15,38 %  

Graf

41. Pokud jste v předchozí otázce vyplnili poslední možnost (Ne, v krajině je třeba hledat jiné hodnoty), napište, prosím, jaké hodnoty máte na mysli.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

42. Jak často do obce dojíždíte na sobotu a neděli? Vyplní pouze osoba, která jezdí do obce "chalupařit"-na víkendy, letní byt, rekreaci.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý týden250 %15,38 %  
Méně než 1x za měsíc125 %7,69 %  
2x měsíčně125 %7,69 %  

Graf

43. Účastníte se společenského života v obci? Vyplní pouze osoba, která jezdí do obce "chalupařit"-na víkendy, letní byt,rekreaci.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %23,08 %  
ne125 %7,69 %  

Graf

44. Z jakého důvodu dojíždíte právě do této obce? (Např.žili zde rodiče, krásné okolí apod.) Vyplní pouze osoba, která jezdí do obce "chalupařit"-na víkendy, letní byt, rekreaci

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Péče o matku, krásná krajina

žijí zde rodiče

45. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena861,54 %61,54 %  
Muž538,46 %38,46 %  

Graf

46. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-29753,85 %53,85 %  
15-19430,77 %30,77 %  
Do 15 let17,69 %7,69 %  
40-5917,69 %7,69 %  

Graf

47. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou969,23 %69,23 %  
Základní323,08 %23,08 %  
Vysokoškolské17,69 %7,69 %  

Graf

48. Prostor pro Vaše poznámky, které se týkají obytnosti venkovské krajiny, drobných krajinných prvků, či zeleně na venkově.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Peukertová, L.Život na venkově a drobné krajinné prvky (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zivot-na-venkove-a-drobne-krajinne-prvky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.