Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Život v nesezdaném soužití

Život v nesezdaném soužití

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Boušová
Šetření:03. 12. 2015 - 11. 12. 2015
Počet respondentů:156
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:72,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jmenuji se Michaela Boušová a studuji Vyšší odbornou školu v Mostě, obor Sociálně právní činnost. Prosím vás o chvilku vašeho času a o vyplnění tohoto dotazníku. Vybrala jsem si téma Život v nesezdaném soužití a prosím vás o pravdivé a přesné odpovědi na mé otázky. Dotazník se skládá z deseti otázek a je anonymní. Zjištěné informace mi poslouží při zpracování sociologického výzkumu. 

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12378,85 %78,85 %  
muž3321,15 %21,15 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-259560,9 %60,9 %  
26-394226,92 %26,92 %  
40-581610,26 %10,26 %  
59 a více31,92 %1,92 %  

Graf

3. Jaký je váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný12278,21 %78,21 %  
ženatý2516,03 %16,03 %  
rozvedený85,13 %5,13 %  
ovdovělý10,64 %0,64 %  

Graf

4. Jaký máte názor na manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to symbolický svazek mezi lidmi, kteří se mají rádi a chtějí spolu strávit zbytek života10667,95 %67,95 %  
je to tradiční model ve společnosti, základ rodiny6843,59 %43,59 %  
nelíbí se mi podmínky společného jmění manželů1811,54 %11,54 %  
je zbytečné1710,9 %10,9 %  
je zastaralé a příliš závazné138,33 %8,33 %  

Graf

5. Žil/a jste někdy s partnerem či partnerkou ve společné domácnosti, aniž byste byli oddáni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10768,59 %68,59 %  
ne4931,41 %31,41 %  

Graf

6. Jak dlouho jste spolu takto žili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 roky3934,82 %25 %  
1-12 měsíců2623,21 %16,67 %  
3-5 let2320,54 %14,74 %  
5-10 let1311,61 %8,33 %  
10 let a více119,82 %7,05 %  

Graf

7. Jaká životní událost následovala?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stále spolu žijeme v nesezdaném partnerství a vyhovuje nám to tak5650 %35,9 %  
svatba2724,11 %17,31 %  
rozchod2623,21 %16,67 %  
dítě87,14 %5,13 %  

Graf

8. Proč si myslíte, že lidem tento život v nesezdaném soužití vyhovuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svatba jim přijde zbytečná, nepotřebují právní potvrzení vztahu7950,64 %50,64 %  
manželství nemá v dnešní době takový význam jako dříve, časté rozvody apod.7648,72 %48,72 %  
finanční důvody (nákladnost svatby, nesouhlas se společným jměním manželů)6441,03 %41,03 %  
vztah bez právního závazku5937,82 %37,82 %  
tento styl života je dnes moderní2516,03 %16,03 %  

Graf

9. Pocházíte z rozvedené rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11271,79 %71,79 %  
ano4428,21 %28,21 %  

Graf

10. Líbí se vám život bez závazků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5233,33 %33,33 %  
ano, ale v budoucnu bych to chtěl/a změnit3723,72 %23,72 %  
ne3623,08 %23,08 %  
ne, nevidím v tom budoucnost3119,87 %19,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Jaký je váš rodinný stav?

4. Jaký máte názor na manželství?

5. Žil/a jste někdy s partnerem či partnerkou ve společné domácnosti, aniž byste byli oddáni?

6. Jak dlouho jste spolu takto žili?

7. Jaká životní událost následovala?

8. Proč si myslíte, že lidem tento život v nesezdaném soužití vyhovuje?

9. Pocházíte z rozvedené rodiny?

10. Líbí se vám život bez závazků?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Jaký je váš rodinný stav?

4. Jaký máte názor na manželství?

5. Žil/a jste někdy s partnerem či partnerkou ve společné domácnosti, aniž byste byli oddáni?

6. Jak dlouho jste spolu takto žili?

7. Jaká životní událost následovala?

8. Proč si myslíte, že lidem tento život v nesezdaném soužití vyhovuje?

9. Pocházíte z rozvedené rodiny?

10. Líbí se vám život bez závazků?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Boušová, M.Život v nesezdaném soužití (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zivot-v-nesezdanem-souziti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.