Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Život v Praze

Život v Praze

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Edrová
Šetření:05. 05. 2013 - 06. 05. 2013
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník se bude věnovat životu v Praze a jeho kvalitě. Jinými slovy, co na Praze máte rádi, a naopak co se vám nelíbí.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2369,7 %69,7 %  
Muž1030,3 %30,3 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 – 25 let2163,64 %63,64 %  
26 – 35 let721,21 %21,21 %  
36 – 45 let39,09 %9,09 %  
46 – 55 let13,03 %3,03 %  
65 a více let13,03 %3,03 %  

Graf

3. Proč jste v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji zde1339,39 %39,39 %  
Mám tu bydlení1236,36 %36,36 %  
Pracuji zde721,21 %21,21 %  
Jiné13,03 %3,03 %  

Graf

4. Byl/a jste už někdy nezaměstnaný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1957,58 %57,58 %  
Ano1339,39 %39,39 %  
Stále jsem13,03 %3,03 %  

Graf

5. Jste spokojený/á se svou mzdou/ platem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1648,48 %48,48 %  
Spíše ne721,21 %21,21 %  
Ne618,18 %18,18 %  
Nevím39,09 %9,09 %  
Ano13,03 %3,03 %  

Graf

6. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou1545,45 %45,45 %  
Vysokoškolské1236,36 %36,36 %  
Vyšší odborné412,12 %12,12 %  
Základní13,03 %3,03 %  
Středoškolské bez maturity13,03 %3,03 %  

Graf

7. Máte ve svém okolí dostatek kulturních akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2678,79 %78,79 %  
Nezajímá mě to515,15 %15,15 %  
Ne26,06 %6,06 %  

Graf

8. Jak často chodíte za kulturou? (kino, divadlo, koncerty, výstavy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 2x měsíčně1751,52 %51,52 %  
1 – 2x za čtvrtletí927,27 %27,27 %  
Každý týden39,09 %9,09 %  
1x za půlrok26,06 %6,06 %  
1x ročně26,06 %6,06 %  

Graf

9. Užíváte pravidelně nějakou drogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neužívám2472,73 %72,73 %  
Cigarety721,21 %21,21 %  
Marihuanu26,06 %6,06 %  

Graf

10. Vnímáte výdaje na protidrogovou politiku jako dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1339,39 %39,39 %  
Nevím1030,3 %30,3 %  
Spíše ano618,18 %18,18 %  
Ano412,12 %12,12 %  

Graf

11. Jak vnímáte ovzduší a v něm obsažené emise v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše znečištěné1957,58 %57,58 %  
Spíše čisté515,15 %15,15 %  
Nevím412,12 %12,12 %  
Znečištěné39,09 %9,09 %  
Je čisté26,06 %6,06 %  

Graf

12. Co si myslíte o prašnosti a smogu v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšená koncentrace1648,48 %48,48 %  
Občas se vyskytuje1133,33 %33,33 %  
Vysoká koncentrace412,12 %12,12 %  
Nevím26,06 %6,06 %  

Graf

13. Bylo by vhodné vyšší zapojení vysokého školství do výzkumu a vývoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2369,7 %69,7 %  
Nevím721,21 %21,21 %  
Ne39,09 %9,09 %  

Graf

14. Cítíte se v Praze bezpečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1854,55 %54,55 %  
Spíše ne1133,33 %33,33 %  
Ano26,06 %6,06 %  
Ne26,06 %6,06 %  

Graf

15. Vnímáte počty policejních hlídek v ulicích jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečné v noci1339,39 %39,39 %  
Nedostatečné927,27 %27,27 %  
Nevím618,18 %18,18 %  
Dostatečné515,15 %15,15 %  

Graf

16. Co si myslíte o integrovaném záchranném systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Funguje dobře1751,52 %51,52 %  
Nevím1339,39 %39,39 %  
Funguje špatně39,09 %9,09 %  

Graf

17. Kolik času vám přibližně zabere cesta do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 – 60 minut1133,33 %33,33 %  
Do půl hodiny824,24 %24,24 %  
Více než hodinu721,21 %21,21 %  
Do 20 minut412,12 %12,12 %  
Do 10 minut39,09 %9,09 %  

Graf

18. Jste spokojen/a se stavem vozovek v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1133,33 %33,33 %  
Spíše ano1030,3 %30,3 %  
Nevím515,15 %15,15 %  
Spíše ne515,15 %15,15 %  
Ano26,06 %6,06 %  

Graf

19. Co si myslíte o své produkci komunálního odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snižuji ji recyklováním2472,73 %72,73 %  
Je nízká618,18 %18,18 %  
Nezajímá mě to26,06 %6,06 %  
Je vysoká a nechci jí snižovat13,03 %3,03 %  

Graf

20. Jste spokojen/a s kvalitou svého života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2060,61 %60,61 %  
Ano515,15 %15,15 %  
Ne39,09 %9,09 %  
Spíše ne39,09 %9,09 %  
Nevím26,06 %6,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Edrová, M.Život v Praze (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zivot-v-praze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.