Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Život v zahraničí

Život v zahraničí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Lichá
Šetření:06. 01. 2011 - 16. 01. 2011
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych vás požádala o vyplnění dotazníku, týkajícího se životu v zahraničí.

Vaše odpovědi mi pomohou se seminární prací.

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Kdybyste měli možnost, chtěli byste žít v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano, chtěl/a bych žít trvale v zahraničí2643,33 %43,33 %  
Ano, ale zatím pouze na omezenou dobu pro získání zkušeností2338,33 %38,33 %  
Ne, jsem v naší zemi spokojen1118,33 %18,33 %  

Graf

2. Z jakého důvodu byste v zahraničí chtěli žít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lepší pracovní ohodnocení a životní úroveň3558,33 %58,33 %  
Sympatie životního stylu2236,67 %36,67 %  
nechtěla bych23,33 %3,33 %  
nechci žít v zahraničí23,33 %3,33 %  
poznání, služba pro konkrétní věc11,67 %1,67 %  
být mimo Svaz evropských socialistických republik11,67 %1,67 %  
nechci11,67 %1,67 %  
útěk11,67 %1,67 %  
získání zkušeností, osamostatnění11,67 %1,67 %  
partner11,67 %1,67 %  
jazykové vybavení11,67 %1,67 %  
turistika11,67 %1,67 %  
vylepšit si jazyk11,67 %1,67 %  
kvůli studiu11,67 %1,67 %  
zkušenosti, zážitky11,67 %1,67 %  
ne11,67 %1,67 %  

Graf

3. Co by vám myslíte mohlo dělat v zahraničí problémy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odloučení od rodiny a přátel3355,93 %55 %  
Nedostatečná znalost jazyka2745,76 %45 %  
Odlišná kultura a životní styl2033,9 %33,33 %  
některé chybějící potraviny11,69 %1,67 %  
predsudky vuci ceskemu narodu11,69 %1,67 %  
nic11,69 %1,67 %  

Graf

4. V jaké zemi byste chtěli žít?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velká Británie2240 %36,67 %  
USA1934,55 %31,67 %  
Francie1629,09 %26,67 %  
Austrálie1425,45 %23,33 %  
Kanada1221,82 %20 %  
Německo610,91 %10 %  
Itálie47,27 %6,67 %  
Finsko35,45 %5 %  
Irsko35,45 %5 %  
Norsko23,64 %3,33 %  
Švédsko23,64 %3,33 %  
Nový Zéland11,82 %1,67 %  
japonsko11,82 %1,67 %  
Dánsko, Irsko11,82 %1,67 %  
žádná11,82 %1,67 %  
v žádné11,82 %1,67 %  
Keňa11,82 %1,67 %  
Španělsko, Spojené arabské emiráty11,82 %1,67 %  
Rusko11,82 %1,67 %  
Ukrajina11,82 %1,67 %  
Rakousko11,82 %1,67 %  
Brazílie11,82 %1,67 %  
Řecko, Švýcarsko11,82 %1,67 %  

Graf

5. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4473,33 %73,33 %  
Muž1626,67 %26,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Co by vám myslíte mohlo dělat v zahraničí problémy?

  • odpověď Odloučení od rodiny a přátel:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, jsem v naší zemi spokojen na otázku 1. Kdybyste měli možnost, chtěli byste žít v zahraničí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kdybyste měli možnost, chtěli byste žít v zahraničí?

2. Z jakého důvodu byste v zahraničí chtěli žít?

3. Co by vám myslíte mohlo dělat v zahraničí problémy?

4. V jaké zemi byste chtěli žít?

5. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kdybyste měli možnost, chtěli byste žít v zahraničí?

2. Z jakého důvodu byste v zahraničí chtěli žít?

3. Co by vám myslíte mohlo dělat v zahraničí problémy?

4. V jaké zemi byste chtěli žít?

5. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lichá, M.Život v zahraničí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zivot-v-zahranici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.