Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Životní cyklus startupu

Životní cyklus startupu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Stanislav Vedra
Šetření:01. 05. 2015 - 05. 05. 2015
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):7 / 3.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:63,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jmenuji se Stanislav Vedra a součástí mé bakalářské práce s názvem Životní cyklus startupu je i dotazníkové šetření s cílem zjistit stav řízení startupů v ČR. Výsledky budou po ukončení průzkumu veřejně dostupné.

Budu rád, pokud mi pomůžete s jeho vyplněním. Sháním ty, kteří mají vliv na rozhodování a směr startupu (spolu/zakladatel, investor). Dotazník je možné vyplnit tolikrát, kolik daná osoba vedla startupů. Dotazník obsahuje maximálně 7 otázek s jasně vydefinovanými odpovědmi a neměl by zabrat více jak 1,5 minuty.

Odpovědi respondentů

1. Máte rozhodující vliv na vedení startupu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2152,5 %52,5 %  
Ne1947,5 %47,5 %  

Graf

2. Znáte metodu business model canvas nebo lean canvas pro vizualizaci hodnoty startupu?

Busines model canvas

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Něco mi to říká / slyšel jsem o tomotázka č. 4, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1257,14 %30 %  
Něco mi to říká / slyšel jsem o tom733,33 %17,5 %  
Ne29,52 %5 %  

Graf

3. Jak často používáte tuto metodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze při vzniku startupu325 %7,5 %  
Alespoň jednou měsíčně / u každé vetší změny produktu325 %7,5 %  
Když si vzpomenu, nebo na to jsem upozorněn325 %7,5 %  
Alespoň jednou týdně / u každé změny produktu216,67 %5 %  
Vůbec18,33 %2,5 %  

Graf

4. První zveřejněná verze produktu měla účel oveření nápadu (landing page, ukázka nenáročná na vývoj), nebo samotný prodej s plnohodnotným produktem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Ověření nápadu vs. Prodej plnohodnotného produktu2-1-0-1-201.714

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

5. Snažíte se aktivně získat zpětnou vazbu na produkt od zákazníků (minulí, aktuální, budoucí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1990,48 %47,5 %  
Ne29,52 %5 %  

Graf

6. Jak moc se zpětnou vazbou zákazníků pracujete a promítáte ji do svého produktu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Vůbec vs. Dle ní se odvíjíí směr produktu2-1-0-1-21.1051.147

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

7. Jak s výrokem „Můj startup je úspěšný“ souhlasíte či nesouhlasíte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím942,86 %22,5 %  
souhlasím838,1 %20 %  
spíše nesouhlasím29,52 %5 %  
nevím29,52 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte rozhodující vliv na vedení startupu?

  • odpověď Ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Znáte metodu business model canvas nebo lean canvas pro vizualizaci hodnoty startupu?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Snažíte se aktivně získat zpětnou vazbu na produkt od zákazníků (minulí, aktuální, budoucí)?

5. Snažíte se aktivně získat zpětnou vazbu na produkt od zákazníků (minulí, aktuální, budoucí)?

  • odpověď Ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Znáte metodu business model canvas nebo lean canvas pro vizualizaci hodnoty startupu?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Máte rozhodující vliv na vedení startupu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte rozhodující vliv na vedení startupu?

2. Znáte metodu business model canvas nebo lean canvas pro vizualizaci hodnoty startupu?

5. Snažíte se aktivně získat zpětnou vazbu na produkt od zákazníků (minulí, aktuální, budoucí)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte rozhodující vliv na vedení startupu?

2. Znáte metodu business model canvas nebo lean canvas pro vizualizaci hodnoty startupu?

5. Snažíte se aktivně získat zpětnou vazbu na produkt od zákazníků (minulí, aktuální, budoucí)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vedra, S.Životní cyklus startupu (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zivotni-cyklus-startupu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.