Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Životní pojištění Vital Renta

Životní pojištění Vital Renta

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Klopotová
Šetření:23. 03. 2010 - 29. 03. 2010
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník se zaměřuje na produkt životního pojištění Vital Renta od Komerční pojišťovny a.s. Průzkum je zaměřen na nedostatky a možné vylepšení tohoto životního pojištění zejména v oblasti cenové a v oblasti možnosti rozšíření produktu.

Odpovědi respondentů

1. Je pro Vás důležité uzavření životního pojištění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4277,78 %77,78 %  
ne1222,22 %22,22 %  

Graf

2. Komerční pojišťovna a. s. má minimální částku vkladu 300 Kč měsíčně. Jakou minimální částku byste byli ochotni vkládat Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500 Kč1731,48 %31,48 %  
300 Kč1120,37 %20,37 %  
100 Kč916,67 %16,67 %  
200 Kč712,96 %12,96 %  
400 Kč59,26 %9,26 %  
nic59,26 %9,26 %  

Graf

3. Jednorázový vklad na počátku smlouvy je v Komerční pojišťovně minimálně 5 000 Kč. Jakou částku jednorázového vkladu byste zvolili Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500 Kč1120,37 %20,37 %  
nic1018,52 %18,52 %  
3 000 Kč916,67 %16,67 %  
2 000 Kč814,81 %14,81 %  
1 000 Kč814,81 %14,81 %  
5 000 Kč814,81 %14,81 %  

Graf

4. Komerční pojišťovna neumožňuje během pojištění zvýšit pojistnou sazbu, snížit sazbu možné je. Uvítali byste možnost sazbu zvýšit vzhledem k Vaší finanční situaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5092,59 %92,59 %  
ne47,41 %7,41 %  

Graf

5. Co byste si z nabídky zvolili navíc k životnímu pojištění, které by zahrnovalo pojištění pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ smrti úrazem a pro případ trvalých následků úrazu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
připojištění pro případ invalidity2953,7 %53,7 %  
připojištění pro případ nemoci 2342,59 %42,59 %  
připojištění pro případ hospitalizace 2138,89 %38,89 %  
doplňkové rizikové životní pojištění1935,19 %35,19 %  
připojištění pro případ civilizačních chorob814,81 %14,81 %  

Graf

6. Chtěli byste být v případě plné invalidity zproštěni od placení životního pojištění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5092,59 %92,59 %  
ne47,41 %7,41 %  

Graf

7. Uvítali byste možnost pojištění dvou osob na jedné smlouvě? Např. pro sebe a Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4074,07 %74,07 %  
ne1425,93 %25,93 %  

Graf

8. Minimální věk pro uzavření životního pojištění je v Komerční pojišťovně a. s. 18 let. Jaký minimální věk byste stanovili Vy jako vstupní věk pro životní pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 let2648,15 %48,15 %  
15 let a méně1120,37 %20,37 %  
16 let1018,52 %18,52 %  
19 let a více611,11 %11,11 %  
17 let11,85 %1,85 %  

Graf

9. Uvítali byste možnost sjednání životního pojištění bez nutnosti schůzky s bankovním poradcem – pouze přes internet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3462,96 %62,96 %  
ne2037,04 %37,04 %  

Graf

10. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-30 let2444,44 %44,44 %  
31-40 let1120,37 %20,37 %  
41-50 let814,81 %14,81 %  
51-60 let59,26 %9,26 %  
61 a více let47,41 %7,41 %  
18 let a méně 23,7 %3,7 %  

Graf

11. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena 3564,81 %64,81 %  
muž1935,19 %35,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je pro Vás důležité uzavření životního pojištění?

2. Komerční pojišťovna a. s. má minimální částku vkladu 300 Kč měsíčně. Jakou minimální částku byste byli ochotni vkládat Vy?

3. Jednorázový vklad na počátku smlouvy je v Komerční pojišťovně minimálně 5 000 Kč. Jakou částku jednorázového vkladu byste zvolili Vy?

4. Komerční pojišťovna neumožňuje během pojištění zvýšit pojistnou sazbu, snížit sazbu možné je. Uvítali byste možnost sazbu zvýšit vzhledem k Vaší finanční situaci?

5. Co byste si z nabídky zvolili navíc k životnímu pojištění, které by zahrnovalo pojištění pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ smrti úrazem a pro případ trvalých následků úrazu?

6. Chtěli byste být v případě plné invalidity zproštěni od placení životního pojištění?

7. Uvítali byste možnost pojištění dvou osob na jedné smlouvě? Např. pro sebe a Vaše dítě?

8. Minimální věk pro uzavření životního pojištění je v Komerční pojišťovně a. s. 18 let. Jaký minimální věk byste stanovili Vy jako vstupní věk pro životní pojištění?

9. Uvítali byste možnost sjednání životního pojištění bez nutnosti schůzky s bankovním poradcem – pouze přes internet?

10. Váš věk

11. Vaše pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je pro Vás důležité uzavření životního pojištění?

2. Komerční pojišťovna a. s. má minimální částku vkladu 300 Kč měsíčně. Jakou minimální částku byste byli ochotni vkládat Vy?

3. Jednorázový vklad na počátku smlouvy je v Komerční pojišťovně minimálně 5 000 Kč. Jakou částku jednorázového vkladu byste zvolili Vy?

4. Komerční pojišťovna neumožňuje během pojištění zvýšit pojistnou sazbu, snížit sazbu možné je. Uvítali byste možnost sazbu zvýšit vzhledem k Vaší finanční situaci?

5. Co byste si z nabídky zvolili navíc k životnímu pojištění, které by zahrnovalo pojištění pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ smrti úrazem a pro případ trvalých následků úrazu?

6. Chtěli byste být v případě plné invalidity zproštěni od placení životního pojištění?

7. Uvítali byste možnost pojištění dvou osob na jedné smlouvě? Např. pro sebe a Vaše dítě?

8. Minimální věk pro uzavření životního pojištění je v Komerční pojišťovně a. s. 18 let. Jaký minimální věk byste stanovili Vy jako vstupní věk pro životní pojištění?

9. Uvítali byste možnost sjednání životního pojištění bez nutnosti schůzky s bankovním poradcem – pouze přes internet?

10. Váš věk

11. Vaše pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Klopotová, L.Životní pojištění Vital Renta (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zivotni-pojisteni-vital-renta.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.