Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak vnímáte vliv dopravy na životní prostředí

Jak vnímáte vliv dopravy na životní prostředí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:František ouředník
Šetření:13. 06. 2009 - 17. 06. 2009
Počet respondentů:215
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jedná se o průzkum  názorů na vliv dopravy na životní prostředí.

Výsledky budou použity do mé diplomové práce na toto téma.

Jestli vás toto téma zajímá, prosím, věnujte trochu svého

času na vyplnění tohoto krátkého dotazníku.

Výsledek by měl být veřejně  veřejně přístupný.

 

                                             Děkuji

                                                             František ouředník

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o stav životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19791,63 %91,63 %  
ne188,37 %8,37 %  

Graf

2. Máte dojem, že stav životního prostředí se zlepšuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9845,58 %45,58 %  
ano8840,93 %40,93 %  
nevím2913,49 %13,49 %  

Graf

3. Jaký vliv má, podle Vás, doprava na lidské zdraví a přírodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativní18887,44 %87,44 %  
nevím209,3 %9,3 %  
pozitivní73,26 %3,26 %  

Graf

4. Kda bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město okraj10649,3 %49,3 %  
město centrum7635,35 %35,35 %  
venkov3315,35 %15,35 %  

Graf

5. Bydlíte v blízkosti rušné komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano poblíž, nedaleko12156,28 %56,28 %  
ne 5324,65 %24,65 %  
ano přímo4119,07 %19,07 %  

Graf

6. Jste vlastníkem motorového vozidla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13060,47 %60,47 %  
ne8539,53 %39,53 %  

Graf

7. Druh dopravy, kterému dáváte přednost, při svých cestách ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hromadnou dopravou8941,4 %41,4 %  
osobním motorovým vzidlem8640 %40 %  
pěšky, na kole a podobně4018,6 %18,6 %  

Graf

8. Důvod, proč tomuto druhu dopravy dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rychlost6329,3 %29,3 %  
pohodlí6128,37 %28,37 %  
jiný6027,91 %27,91 %  
finance3114,42 %14,42 %  

Graf

9. Jaká je pro Vás důležitější stránka dopravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomická15371,16 %71,16 %  
ekologická6228,84 %28,84 %  

Graf

10. Jak hodnotíte kvalitu ovzduší ve Vašem bydlišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá13361,86 %61,86 %  
špatná5224,19 %24,19 %  
velmi dobrá219,77 %9,77 %  
velmi špatná94,19 %4,19 %  

Graf

11. Čím škodí doprava (škodí-li) nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výfukové plyny14667,91 %67,91 %  
hluk a vybrace3415,81 %15,81 %  
prašnost209,3 %9,3 %  
dopravní nehody83,72 %3,72 %  
únikem ropných látek73,26 %3,26 %  

Graf

12. ¨Který druh dopravy je, podle Vás, nejméně škodlivý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
železnice13663,26 %63,26 %  
lodní5826,98 %26,98 %  
letecká136,05 %6,05 %  
silniční osobní doprava62,79 %2,79 %  
siniční nákladní doprava20,93 %0,93 %  

Graf

13. Znáte nějakou konkrétní škodlivinu, co doprava produkuje ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
co24621,4 %21,4 %  
Výfukové plyny2511,63 %11,63 %  
ne167,44 %7,44 %  
oxid uhličitý156,98 %6,98 %  
oxidy dusiku73,26 %3,26 %  
oxid uhelnatý52,33 %2,33 %  
smrad41,86 %1,86 %  
oxid siřičitý41,86 %1,86 %  
kysličník uhličitý31,4 %1,4 %  
NOx31,4 %1,4 %  
ostatní odpovědi nevim
CO
kysličník uhelnatý
plyny
hluk
smog
oxid uhličitý, oxid uhelnatý
dehet, olej,
olovo,síra,sloučeniny dusíku
uhlíkaté částice s benzenovým jadrem
devastácia zelene, cestnej komunikácie
Oxid uhličtý
devastace okolí
olovo, výfukové plyny
oxidy dusíku, co2
co2, černý špinavý prach
CO, CO2, benzpyren, benzo(a)pyren
oxidy
oxydy uhlíku
oxidy dusíku a síry, prach, CO2
je jí všade plno,zbytečné vození výrobků sem tam
CO, oxidy dusíku
Gumový prach
výfokové plyny
benzen
oxid uhliičitý
kysličníky síry a dusíku
prach, oxidy dusíku, části pneumatik a brzd
prach, oxidy uhlík, oxidy dusíku
plyny, prach
benzpyren
oxidy dusíku, jemné částice, benzen, CO,uhlovodíky
podle otázky 11 vše
oxid uhličitý(CO2)
kysličník uhličitý, polétavé částice
vyfuk.plyny
no určitě splodiny z paliv
uhličitany
CO2, prachové částice
CO2 (pokud ho lze považovat za škodlivinu)
konkrétněji spíše ne
Oxidy dusíku,benzen,olovo,oxid siřičitý,,uhelnaty.
hluk, prach
kouř
polétavý prach +
oxidy dusíku, prach, olovo, aromatické uhlovodíky
oxid uhlicity
oxidy uhlíku, karcinogeny, NOx
CO - kysličník uhelnatý
kysličník uhelnatý, siřičitý
oxid uhelnatý, oxid dusíku
CO2 oxid uhličitý
smog,hluk
plyny způsobující skleníkový efekt
škodlivé plyny
kysličník uhelnatý, těžké kovy
dehet
znečistěné ovzduší
oleje
dusík
ropné látky
smrt
NO x
CO 2
emisie
řidiče v čepici, přivádí mne k záchvatům šílenství
oxidu uhličitý
zvyšování obsahu těžkých kovů v ovzduší
skodlivé plyny
NOx, pevné částice, CO,CO2
oxid dusitý, různé splodiny
ano, dával jsem na gymnáziu chemii pozor :)
CO2, oxidy dusiku, vyssi uhlovodiky
znám jen ta běžné (výfukové plyny, hluk, ...
prach
těžké kovy
Kysličníky dusíku a uhlíku
výfukové plyny zhoršují ozonovou ochranu Země
8740,47 %40,47 % 

Graf

14. Prospívají velké dopravní stavby životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano i ne12759,07 %59,07 %  
ne5324,65 %24,65 %  
ano3516,28 %16,28 %  

Graf

15. Očekáváte zlepšení životního prostředí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano v budoucnosti10750 %49,77 %  
ne6429,91 %29,77 %  
očekávám zhoršení3616,82 %16,74 %  
ano brzy73,27 %3,26 %  

Graf

16. věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45-65let9444,34 %43,72 %  
26 - 45 let5325 %24,65 %  
do 25 let5325 %24,65 %  
více než 65125,66 %5,58 %  

Graf

17. vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou8841,31 %40,93 %  
vysokoškolské8338,97 %38,6 %  
střední3014,08 %13,95 %  
základní125,63 %5,58 %  

Graf

18. Čím myslíte, že by se dala situace zlepšit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím53,16 %2,33 %  
ničím21,27 %0,93 %  
větším využíváním hromadné dopravy21,27 %0,93 %  
přechod na jiné palivo10,63 %0,47 %  
alternativní pohony10,63 %0,47 %  
vyší popltaky za osobní auta, levnější MHD10,63 %0,47 %  
kdybych nemusel denně jezdit do práce :)10,63 %0,47 %  
toho je tolik, že to nejde napsat jednou větou.10,63 %0,47 %  
ekologie dopravy je důležitější než ekonomika10,63 %0,47 %  
těžko říci ....10,63 %0,47 %  
ostatní odpovědi přechodem na alternativní paliva, jako je vodík
návrat do jeskyní, pěšky!
hybridní auta
mýto pro kamiony na silnicích a zlevnění dálnic
dotace do veřejné dopravy, zlevnění této dopravy
Investicemi do dopravní infrastruktury,
stop ekoterorismu
normy
méně využívat osobní auta na krátké vzdálenosti
situace se zlepší až dojdou přírodní zdroje
vice cyklostezek, umoznit jizdu cyklistum po meste
změnou chování člověka, učinější technologie
objazdy mimo mesta a obcí
politikou
zlevněním a dostupností hromadné opravy
Zavedení nových technologií a elektromobilů
vymřením lidstva
Zvysenim zivotni urovne prumerneho cloveka.
neřešitelné
přísunem financí
Městská hromadná doprava zdarma
až dojde nafta
zkvalitnění hrom. dopr., dálniční popl. pro os.aut
nezvyšovat výkon dopravních vozidel
investice:železnice,elektr.trakce, ne dálnice,šrot
to vědět Nobelova cena mě nemine
osvětou, dopravními stavbami a novými auty
více nákladní dopravy po železnici a vodních cestá
vetsi skromnost a ohleduplnost k lidem i prirode
ekonomický vynález, který vyřadí spalovací motory
obchvat kolem měst
skromností a pokorou vůči přírodě
ekonomickou deglobalizací
zákony, penězi
Změna životního stylu, odkon od konzumu.
elektromobily, hybridy, nové silnice a železnice
osobní odpovědností a rozumnými politickými rozhod
rozvoj železnice
omezení IAV, podpora cyklistiky a MHD
dálnice, obchvaty měst
výchovou
změnou životního stylu jednotlivých lidí
nákladní doprava na železnici, stavba měst.okruhů
Nejsem odborník:)
krize s palivy, která nastane
lidé by se museli uskromnit a pracovat společně
moderní železniční sítí, vibrace podle vibrátor
chodit více pěšky a nespěchat
zlevnění veřejné dopravy, MHD, stezky pro cyklisty
Malé okénko na mou odpověď
nejezdit po jednom člověku v autě
neviem
lepsi organizaci dopravy a zlepsenim infrastruktur
penězi na dopravní stavby
výrazný postih politiků za uplácení a pohodlnost
peníze na dopravní stavby
vhodná volba pohonných látek
zcela nové pohonné jednotky
chcípnem
vytěžením zbytku ropy
omezením dopravy ve městech
omezit kamionovou dopravu-nahradit želez.a lodní
dokonalá síť rychlostních komunikací,perf.hr.dopra
přísnější normy na splodiny
zakázat vjezd aut do centra až na nutné výjimky
inteligentní dopravní politikou
Penězma,politikou inteligencí.
ropnou krizí
vyšší mýto, vyřadit auta nesplňujécí limity
vyhlazenim lidske populace
zmírnit sobectví současné generace, myslet na příš
přísnějšími zákony
momentálně nevím
odstranit zelený
obnov. palivo do aut, nezatěžující živ. prostředí
více vlakové dopravy namísto nákladní siilniční
netuším
osobním přístupem,
omezení automobilové dopravy ve městech
nevím, je to otázka pro odborníky
Důraz na obnovitelné zdroje energie
Velmi složitý problém, nelze stručně odpověďet.
preferencí ekologičtějších druhů dopravy
méně auto na silnicích
v současné době jsem v této otázce pesimista
jiné zdroje, lepší technologie
jadernými elektrárnami
spousty pet obalů nahradit opět sklem a recyklovat
zrušit KSČM
Upřednostnit hromadnou dopravu před osobní
Zlepsenim a zpřístupněním hromadné dopravy!
podpora ekologie
plně fungující hromadnou dopravou
Lepším využitím dopravy
Omezením kamionové přepravy, posílením železniční
Omezením kamionové přepravy, zintenzivněním železn
zrušít stranu Zelení
STAVBA OBCHVATŮ OBCÍ
NEVÍM MÉNĚ JEZDIT AUTY
Omezit dopravu (auta), elektrárny a jiné
snad každou maličkostí - je toho hodně
lepší infrastrukturou
přísnější emise
zakáz individuální dopravy
osveta a vetsi duraz na ekologicke mysleni
Např. auta na solární pohon
v brzku...automobily na stlačený vzduch
PŘEPRAVA LODÍ A ŽELEZNICÍ
vyšším využitím dopravy po železnici
přechod na jiná paliva
Zlevnění a vyšší spolehlivost hromadné dopravy
lepší nabídka městské dopravy
státní podpora a dotace železnice a MHD
větší skromností ve všem
vzájemná domluva, ohleduplnost všech lidí
OMEZENÍ AUTOMOB.DOPRAVY VE MĚSTECH _POUZE ZÁSOBOV
Výchovou k ekologickému myšlení jež od dětství
zdravým rozumem a odkorumpovaností úředníků
plánováním s dlouhodobých dosahem
donquichotovskou výchovou k redukci konzumu
změna pohonných hmot, zákaz zbytečného rušení zele
legislativně, např. zdaněním záporných externalit
změnou pohonných hmot- plyn, elektřina
jak kde, ve meste pouzivanim MHD
vyhynuti lidstva
Omezením silniční nákladní dopravy v prospěch žele
Lepší politikou
více čističek, méně dopravních prostředků
pohoné hmoty za 100 Kč /m litr
dotovat hromadnou dopravu
výchovou k ekologickému myšlení již od dětství
Podporou veřejné dopravy
ekologická vozidla a dopravní stavby
více cyklostesek
efektivní ekologickou politikou státu
nwm
?
ohleduplností
respektováním předpisů, jiný způsob paliva
opravdu nevím je to asidost težké , přenechám to o
hlavně v myšlení lidí,
dopravními prostředky nezatěžující ŽP
14289,87 %66,05 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Druh dopravy, kterému dáváte přednost, při svých cestách ?

  • odpověď hromadnou dopravou:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi finance na otázku 8. Důvod, proč tomuto druhu dopravy dáváte přednost?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o stav životního prostředí?

2. Máte dojem, že stav životního prostředí se zlepšuje?

3. Jaký vliv má, podle Vás, doprava na lidské zdraví a přírodu?

4. Kda bydlíte?

5. Bydlíte v blízkosti rušné komunikace?

6. Jste vlastníkem motorového vozidla?

7. Druh dopravy, kterému dáváte přednost, při svých cestách ?

8. Důvod, proč tomuto druhu dopravy dáváte přednost?

9. Jaká je pro Vás důležitější stránka dopravy?

10. Jak hodnotíte kvalitu ovzduší ve Vašem bydlišti?

11. Čím škodí doprava (škodí-li) nejvíce?

12. ¨Který druh dopravy je, podle Vás, nejméně škodlivý?

13. Znáte nějakou konkrétní škodlivinu, co doprava produkuje ?

14. Prospívají velké dopravní stavby životnímu prostředí?

15. Očekáváte zlepšení životního prostředí?

16. věk

17. vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o stav životního prostředí?

2. Máte dojem, že stav životního prostředí se zlepšuje?

3. Jaký vliv má, podle Vás, doprava na lidské zdraví a přírodu?

4. Kda bydlíte?

5. Bydlíte v blízkosti rušné komunikace?

6. Jste vlastníkem motorového vozidla?

7. Druh dopravy, kterému dáváte přednost, při svých cestách ?

8. Důvod, proč tomuto druhu dopravy dáváte přednost?

9. Jaká je pro Vás důležitější stránka dopravy?

10. Jak hodnotíte kvalitu ovzduší ve Vašem bydlišti?

11. Čím škodí doprava (škodí-li) nejvíce?

12. ¨Který druh dopravy je, podle Vás, nejméně škodlivý?

13. Znáte nějakou konkrétní škodlivinu, co doprava produkuje ?

14. Prospívají velké dopravní stavby životnímu prostředí?

15. Očekáváte zlepšení životního prostředí?

16. věk

17. vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

ouředník, F.Jak vnímáte vliv dopravy na životní prostředí (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zivotni-prostredi-ve-meste-a-doprava.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.