Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Životopis a motivační dopis

Životopis a motivační dopis

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Sluková
Šetření:26. 08. 2015 - 20. 09. 2015
Počet respondentů:311
Počet otázek (max/průměr):9 / 5.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:79,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník byl vytvořen za účelem vypracování diplomové práce zaměřující se na chování žadatelů o práci a přípravu jejich aplikačních dokumentů - životopisu a případě motivačního dopisu. Zaměřuje se především na využití poradenství a případně online nástrojů při přípravě žádosti o práci. 

Odpovědi respondentů

1. Potřebovali jste při žádosti o zaměstnání životopis nebo motivační dopis?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano27889,39 %89,39 %  
Ne3310,61 %10,61 %  

Graf

2. Požádali jste při vytváření životopisu nebo motivačního dopisu někoho dalšího o pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne, věděl jsem si rady sám.otázka č. 6, Rodinu, kamarády, známé.otázka č. 6, Konzultace s odborníkem.otázka č. 6, Vyhledal jsem si informace jak psát CV na internetu.otázka č. 3, Využil jsem dostupné šablony na internetu.otázka č. 3, Využil jsem online generátor CV na internetu.otázka č. 3, Jiné zdrojeotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledal jsem si informace jak psát CV na internetu.9634,53 %30,87 %  
Ne, věděl jsem si rady sám.7928,42 %25,4 %  
Rodinu, kamarády, známé.6322,66 %20,26 %  
Využil jsem dostupné šablony na internetu.186,47 %5,79 %  
Konzultace s odborníkem.145,04 %4,5 %  
Využil jsem online generátor CV na internetu.51,8 %1,61 %  
Jiné zdroje31,08 %0,96 %  

Graf

3. Byli jste spokojeni s použitým online nástrojem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano, posloužil jako šablona / inspirace.6857,14 %21,86 %  
Ano, ale bylo potřeba ručních úprav.2420,17 %7,72 %  
Ne, formát a vzhled dokumentu nebyl podle mých představ.1310,92 %4,18 %  
Ano, vše podle očekávání.1210,08 %3,86 %  
Ne, dokument jsem poté musel předělat.43,36 %1,29 %  
Ne, dokument byl vygenerován chybně.10,84 %0,32 %  
?10,84 %0,32 %  
???????10,84 %0,32 %  
nevyužila jsem online nástroj10,84 %0,32 %  
nepoužil jsem vyloženě online šablonu, ale spíše se inspiroval.10,84 %0,32 %  
napsala jsem si CV sama10,84 %0,32 %  
nezkoušeno10,84 %0,32 %  

Graf

4. Byl online nástroj zpoplatněn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano a využil/a jsem jej.otázka č. 5, Ano, a proto jsem ho nevyužil/a.otázka č. 5, Ne.otázka č. 6, Ne, a právě proto jsem jej využil/a.otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.6252,1 %19,94 %  
Ne, a právě proto jsem jej využil/a.5142,86 %16,4 %  
Ano, a proto jsem ho nevyužil/a.54,2 %1,61 %  
Ano a využil/a jsem jej.10,84 %0,32 %  

Graf

5. Jak vysoký byl poplatek za služby online nástroje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 100 Kč466,67 %1,29 %  
101 - 200 Kč116,67 %0,32 %  
301 Kč a více116,67 %0,32 %  

Graf

6. Využili byste online služby nabízející vytvoření životopisu nebo motivačního dopisu Vám a pracovní pozici přímo na míru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, pouze pokud by služba byla zdarma.otázka č. 8, Ano, i pokud bych si měl/a za službu zaplatit.otázka č. 7, Ne.otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.13548,56 %43,41 %  
Ano, pouze pokud by služba byla zdarma.12344,24 %39,55 %  
Ano, i pokud bych si měl/a za službu zaplatit.207,19 %6,43 %  

Graf

7. Kolik byste byli ochotni investovat do životopisu nebo motivačního dopisu vytvořeného přímo na míru Vám a pracovní pozici, o kterou žádáte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101 - 200 Kč840 %2,57 %  
201 - 300 Kč525 %1,61 %  
500 Kč a více420 %1,29 %  
1 - 100 Kč210 %0,64 %  
301 - 500 Kč15 %0,32 %  

Graf

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské15555,76 %49,84 %  
Střední10035,97 %32,15 %  
Vyšší odborné186,47 %5,79 %  
Základní51,8 %1,61 %  

Graf

9. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena20373,02 %65,27 %  
Muž7526,98 %24,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Požádali jste při vytváření životopisu nebo motivačního dopisu někoho dalšího o pomoc?

  • odpověď Vyhledal jsem si informace jak psát CV na internetu.:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, formát a vzhled dokumentu nebyl podle mých představ. na otázku 3. Byli jste spokojeni s použitým online nástrojem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Potřebovali jste při žádosti o zaměstnání životopis nebo motivační dopis?

2. Požádali jste při vytváření životopisu nebo motivačního dopisu někoho dalšího o pomoc?

3. Byli jste spokojeni s použitým online nástrojem?

4. Byl online nástroj zpoplatněn?

6. Využili byste online služby nabízející vytvoření životopisu nebo motivačního dopisu Vám a pracovní pozici přímo na míru?

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

9. Vaše pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Potřebovali jste při žádosti o zaměstnání životopis nebo motivační dopis?

2. Požádali jste při vytváření životopisu nebo motivačního dopisu někoho dalšího o pomoc?

3. Byli jste spokojeni s použitým online nástrojem?

4. Byl online nástroj zpoplatněn?

6. Využili byste online služby nabízející vytvoření životopisu nebo motivačního dopisu Vám a pracovní pozici přímo na míru?

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

9. Vaše pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sluková, P.Životopis a motivační dopis (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zivotopis-a-motivacni-dopis.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.