Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zjištění úrovně legislativní informovanosti zdravotně postižených obča

Zjištění úrovně legislativní informovanosti zdravotně postižených obča

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Dworoková
Šetření:30. 01. 2009 - 27. 02. 2009
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:5,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení občané,

dostává se Vám do rukou dotazník, jenž má sloužit k účelům získání informací k bakalářské práci Právo se zřetelem na zdravotně postiženého občana studentky Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Výsledkem tohoto výzkumu bude zjištění úrovně legislativní informovanosti zdravotně postižených občanů. Tyto výsledky nezůstanou netečně založeny v knihovnách, nýbrž budou zaslány kompetentním orgánům jako výzva k zlepšení situace v oblasti informovanosti zdravotně postižených občanů. Proto i Vy se vyplněním dotazníků můžete podílet na vylepšení své informační situace.

Tento dotazník je anonymní. Můžete zaškrtnout libovolný počet možností v jednotlivých odpovědích, popř. doplnit odpovědi dle vlastního zvážení.
 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena981,82 %81,82 %  
muž218,18 %18,18 %  

Graf

2. Patříte do věkové kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41 – 50 let654,55 %54,55 %  
31 – 40 let218,18 %18,18 %  
do 20 let218,18 %18,18 %  
51 – 60 let19,09 %9,09 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplné středoškolské odborné654,55 %54,55 %  
Vysokoškolské vzdělání 327,27 %27,27 %  
Základní218,18 %18,18 %  

Graf

4. Od jaké doby máte své postižení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Získané během života 872,73 %72,73 %  
Od narození327,27 %27,27 %  

Graf

5. Jestliže jste získal(a) své postižení během života, byl(a) jste o sociální pomoci informován(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V rámci možností654,55 %54,55 %  
Vůbec218,18 %18,18 %  
Včas218,18 %18,18 %  
Pozdě19,09 %9,09 %  

Graf

6. Informace o změnách a pomoci pro zdravotně postižené občany Vám poskytl(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet545,45 %45,45 %  
Jiné327,27 %27,27 %  
Sociální pracovník218,18 %18,18 %  
Rodina a blízké okolí218,18 %18,18 %  
Ostatní média19,09 %9,09 %  
Občanské sdružení19,09 %9,09 %  

Graf

7. V případě, že obdržíte novou informaci z oblasti změn a pomoci pro zdravotně postiženého občana máte v praxi problém s její realizaci?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně545,45 %45,45 %  
Ano327,27 %27,27 %  
Ne327,27 %27,27 %  

Graf

8. Jaké jsou Vaše informace ohledně možnosti Vašeho vzdělávání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrné763,64 %63,64 %  
Žádné 218,18 %18,18 %  
Dostačující19,09 %9,09 %  
Výborné19,09 %9,09 %  

Graf

9. Kdo Vám poskytuje informace ohledně Vašeho vzdělávání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné654,55 %54,55 %  
Speciální pedagogické centrum327,27 %27,27 %  
Úřad práce327,27 %27,27 %  
Centrum rané péče19,09 %9,09 %  
Odborný lékař19,09 %9,09 %  

Graf

10. Jste spokojen(a) s úrovní poskytování informací v oblasti změn a pomoci týkající se zdravotně postižených občanů:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne872,73 %72,73 %  
ano218,18 %18,18 %  
nevím19,09 %9,09 %  

Graf

11. Přináší Vám legislativa usnadnění v reálném životě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne763,64 %63,64 %  
ano436,36 %36,36 %  

Graf

12. O síti sociálních služeb ve Vašem okolí jste informován(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrně545,45 %45,45 %  
Vůbec545,45 %45,45 %  
Výborně19,09 %9,09 %  

Graf

13. Uveďte nejpotřebnější službu pro zdravotně postiženého občana, o které nemáte zatím informace, a kterou byste uvítal(a) nejvíce:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.......

Chráněná bydlení pro dospělé autisty

jgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Možnost individuální pedagogické péče pro postižené děti (mentálně, autismus,...) předškolního a mladšího škol. věku. Pokud možno "jeden pedagog na jedno dítě". Sice to něco stojí (stát), ale dítě neobyčejně "rozkvete", když je s ním intentivně pracováno 6-8 děnně pedagogem (a pak samozřejmě doma rodiči dalších několik hodin). Státu se to vrátí v tom, že toto dítě bude schopné se o sebe v rámci možností postarat (vydělat si na sebe) a nebude po smrti rodičů odkázáno na ústav a na soc. dávky (které platí právě ten stát, jenž ušetřil na spec.-pedagog. pracovníkovi v dětství dítěte (hlavně v jeho předškolním věku).

nevím

osobní asistence - nedostupná kvůli regionu

sociální výhody a uplatnění na trhu práce v rámci možností

studium v zahraničí

Těžko mohu uvést, když nemám přehled o možnostech.

zetrhtrhwrbhbhaehyehathyegzaerh

získávání prostředků z EU

14. Přivítal(a) byste příručku pro zdravotně znevýhodněné občany s přehledem nabízených služeb a právních norem, které se ho přímo týkají:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano763,64 %63,64 %  
nevím327,27 %27,27 %  
ne19,09 %9,09 %  

Graf

15. O možnostech Vašich pracovních příležitostí jste informován(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrně872,73 %72,73 %  
Vůbec327,27 %27,27 %  

Graf

16. Informace o pracovních příležitostech pro zdravotně postižené občany Vám poskytuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úřad práce545,45 %45,45 %  
Občanské sdružení545,45 %45,45 %  
Rodina a blízké okolí327,27 %27,27 %  
Internet327,27 %27,27 %  
Jiné218,18 %18,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Dworoková, M.Zjištění úrovně legislativní informovanosti zdravotně postižených obča (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zjisteni-urovne-legislativni-informovanosti-zdravotne-postiz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.