Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zjištění veřejného povědomí o Klubu českých turistů

Zjištění veřejného povědomí o Klubu českých turistů

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Burešová
Šetření:26. 02. 2011 - 05. 03. 2011
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):19 / 11.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní/pane,
za vyplnění tohoto dotazníku Vám předem velmi děkuji.
Záměrem dotazníku je zjištění toho, jaké povědomí má veřejnost o Klubu českých turistů, zda je veřejnost dost seznámena s činností Klubu a jeho významem pro turismus. Dotazník bude součástí mé bakalářské práce:"Význam Klubu českých turistů pro rozvoj turismu".
 

Odpovědi respondentů

1. Jste členem Klubu českých turistů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5394,64 %94,64 %  
ano35,36 %5,36 %  

Graf

2. Víte jak se stát členem Klubu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4580,36 %80,36 %  
ano1119,64 %19,64 %  

Graf

3. Víte jaká činnost KČT je mezinárodně nejuznávanější (unikátní)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
značení turistických tras3562,5 %62,5 %  
nevím1526,79 %26,79 %  
pořádání turistických akcí58,93 %8,93 %  
vydávání turistických map a průvodců58,93 %8,93 %  

Graf

4. Zúčastnil/a jste se někdy akce, kterou pořádal KČT?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3460,71 %60,71 %  
ano1119,64 %19,64 %  
nevím1119,64 %19,64 %  

Graf

5. Znáte nějakou z uvedených turistických akci pořádanou KČT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pochod Praha-Prčice4478,57 %78,57 %  
Otevírání studánek1832,14 %32,14 %  
Pochod Českým Rájem-za Rumcajsem58,93 %8,93 %  
Pochod Praha-Okoř23,57 %3,57 %  
ne23,57 %3,57 %  
žádnou11,79 %1,79 %  
pochod do bruselu11,79 %1,79 %  
neznám11,79 %1,79 %  

Graf

6. Jakou známkou byste ohodnotil/a současný stav turistické značení vČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22341,07 %41,07 %  
11628,57 %28,57 %  
31017,86 %17,86 %  
4712,5 %12,5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.12
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.85
Směrodatná odchylka:0.92
Medián:2
Modus:2

Graf

7. Jak jste se o KČT dozvěděl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od kamaráda1221,43 %21,43 %  
z internetu1017,86 %17,86 %  
z odborného tisku916,07 %16,07 %  
nic47,14 %7,14 %  
škola23,57 %3,57 %  
ze školy:-)11,79 %1,79 %  
od R.B.11,79 %1,79 %  
ze školy11,79 %1,79 %  
Znam ho uz davno11,79 %1,79 %  
Rodina 11,79 %1,79 %  
ve škole11,79 %1,79 %  
v sauně11,79 %1,79 %  
od prarodičů11,79 %1,79 %  
z TV11,79 %1,79 %  
vývěska KČT11,79 %1,79 %  
obecné povědomí11,79 %1,79 %  
ani nevím11,79 %1,79 %  
nepamatuji si, je to na mapach tak asi z nich11,79 %1,79 %  
od nepaměti, od rodičů11,79 %1,79 %  
nedozvěděli11,79 %1,79 %  
nepamatuji se - od mládí11,79 %1,79 %  
od rodičů11,79 %1,79 %  
obecné známé + prarodiče11,79 %1,79 %  
Znám ho odjakživa, patří k ČR :)11,79 %1,79 %  

Graf

8. Ztratil/a jste se někdy vinou špatného turistického značení?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4177,36 %73,21 %  
ano1222,64 %21,43 %  

Graf

9. Další otázky jsou určeny pouze pro členy KČT: Využíváte výhod spojených se členstvím?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne975 %16,07 %  
ano325 %5,36 %  

Graf

10. Doporučil/a byste členství v KČT svým známým?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano880 %14,29 %  
ne220 %3,57 %  

Graf

11. Zdají se Vám členské poplatky vysoké?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne990 %16,07 %  
ano110 %1,79 %  

Graf

12. Zúčastnil/a jste se někdy značení turistických tras?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1487,5 %25 %  
ano212,5 %3,57 %  

Graf

13. Pokud ano, byl/a jste spokojen/a s organizací akce?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano685,71 %10,71 %  
ne114,29 %1,79 %  

Graf

14. Byl/a jste někdy ubytován/a na některé z chat KČT?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1178,57 %19,64 %  
ano321,43 %5,36 %  

Graf

15. Pokud ano, jak byste ohodnotil/a kvalitu poskytovaných služeb?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2450 %7,14 %  
1337,5 %5,36 %  
3112,5 %1,79 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.75
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:2
Modus:2

Graf

16. Kterých služeb, které poskytuje KČT podle Vás nejvíce využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kupuji si od KČT mapy a turistické průvodce642,86 %10,71 %  
info služeb321,43 %5,36 %  
zúčastňuji se zájezdů a akcí214,29 %3,57 %  
žádné17,14 %1,79 %  
nevím17,14 %1,79 %  
kupuji si časopis Turista17,14 %1,79 %  

Graf

17. Víte o nějaké špatně značené trase?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1270,59 %21,43 %  
ano529,41 %8,93 %  

Graf

18. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4783,93 %83,93 %  
muž916,07 %16,07 %  

Graf

19. Patřím do věkové kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-40 let5292,86 %92,86 %  
40 a více let35,36 %5,36 %  
15-20 let11,79 %1,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste členem Klubu českých turistů?

2. Víte jak se stát členem Klubu?

3. Víte jaká činnost KČT je mezinárodně nejuznávanější (unikátní)?

4. Zúčastnil/a jste se někdy akce, kterou pořádal KČT?

5. Znáte nějakou z uvedených turistických akci pořádanou KČT?

6. Jakou známkou byste ohodnotil/a současný stav turistické značení vČR?

7. Jak jste se o KČT dozvěděl?

8. Ztratil/a jste se někdy vinou špatného turistického značení?

12. Zúčastnil/a jste se někdy značení turistických tras?

14. Byl/a jste někdy ubytován/a na některé z chat KČT?

17. Víte o nějaké špatně značené trase?

18. Jsem:

19. Patřím do věkové kategorie:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste členem Klubu českých turistů?

2. Víte jak se stát členem Klubu?

3. Víte jaká činnost KČT je mezinárodně nejuznávanější (unikátní)?

4. Zúčastnil/a jste se někdy akce, kterou pořádal KČT?

5. Znáte nějakou z uvedených turistických akci pořádanou KČT?

6. Jakou známkou byste ohodnotil/a současný stav turistické značení vČR?

7. Jak jste se o KČT dozvěděl?

8. Ztratil/a jste se někdy vinou špatného turistického značení?

12. Zúčastnil/a jste se někdy značení turistických tras?

14. Byl/a jste někdy ubytován/a na některé z chat KČT?

17. Víte o nějaké špatně značené trase?

18. Jsem:

19. Patřím do věkové kategorie:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Burešová, R.Zjištění veřejného povědomí o Klubu českých turistů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zjisteni-verejneho-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.