Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zjišťování informací a celková problematika této oblasti

Zjišťování informací a celková problematika této oblasti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Jožný
Šetření:24. 02. 2023 - 02. 03. 2023
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den budeme rádi za vyplnění dotazníku týkající se zjišťování informací a celkově této problematice.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlavi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2865,12 %65,12 %  
Žena1534,88 %34,88 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3236,98 %6,98 %  
5336,98 %6,98 %  
3436,98 %6,98 %  
2924,65 %4,65 %  
4124,65 %4,65 %  
3324,65 %4,65 %  
4524,65 %4,65 %  
2824,65 %4,65 %  
3024,65 %4,65 %  
3124,65 %4,65 %  
ostatní odpovědi 35
59
51
64
47
75
49
44
26
55
27
24
38
37
73
25
43
69
50
2046,51 %46,51 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:40
Minimum:26
Maximum:69
Variační rozpětí:43
Rozptyl:122.53
Směrodatná odchylka:11.07
Medián:35
Modus:32

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2558,14 %58,14 %  
Střední s maturitou1432,56 %32,56 %  
Střední s výučním listem24,65 %4,65 %  
Bez vzdělání12,33 %2,33 %  
Základní12,33 %2,33 %  

Graf

4. Přes jaké zdroje získáváte nejvíce informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet3990,7 %90,7 %  
Knihy1841,86 %41,86 %  
Komunikace s příslušníky homo sapiens 12,33 %2,33 %  
lidé12,33 %2,33 %  
lidi12,33 %2,33 %  
TV, rozhlas, odborné studie12,33 %2,33 %  
Přátelé v zahraničí12,33 %2,33 %  
tisk, televize12,33 %2,33 %  
Jak kdy12,33 %2,33 %  
Net a další masmédia12,33 %2,33 %  
rozhlas, známé, tisk12,33 %2,33 %  
Média, zejména televize 12,33 %2,33 %  
kde se dá12,33 %2,33 %  
TV12,33 %2,33 %  

Graf

5. Pokud chcete zjistit informace o určité problematice co uděláte, aby jste si mohli být jisti správnosti informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokusím se získat informace z co největšího množství zdrojů všeho druhu (hlavně důvěryhodných)2148,84 %48,84 %  
Pokusím se získat informace z více důvěryhodných zdrojů.2046,51 %46,51 %  
na hloupé dotazy neodpovídám12,33 %2,33 %  
Ověření přes jeden zdroj stačí a je dostatečné.12,33 %2,33 %  

Graf

6. Jaké informace považujete za nejdůvěryhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lidé pohybující se v dané oblasti rozumějící dané problematice3581,4 %81,4 %  
Literatura včetně odborné3172,09 %72,09 %  
Důvěryhodné internetové weby3069,77 %69,77 %  
Internet celkově49,3 %9,3 %  
vlastní úsudek12,33 %2,33 %  
osoby v centru dění12,33 %2,33 %  
Odborné články, ať už na internetu, nebo mimo něj 12,33 %2,33 %  
veřejnoprávní média12,33 %2,33 %  

Graf

7. Jaké informace jsou naopak nejméně duveryhodné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bulvár4195,35 %95,35 %  
Televize1330,23 %30,23 %  
politici24,65 %4,65 %  
Příslušníci rodu homo sapiens 12,33 %2,33 %  
z nedůvěryhodných zdrojů - ověřuji si je12,33 %2,33 %  
vláda12,33 %2,33 %  
fialová vláda, levičácké servry12,33 %2,33 %  
Klepy12,33 %2,33 %  
cokoliv co obsahuje nedůvěryhodné a zcestné tvrzení12,33 %2,33 %  
mainstreamové webové platformy12,33 %2,33 %  
řetězové maily12,33 %2,33 %  
dezinformační weby12,33 %2,33 %  
Obecně internet - je nutný filtrovat internetové zdroje12,33 %2,33 %  
dezinfo weby, cokoli vypustí pitomio a spol.12,33 %2,33 %  
internet, sociální sítě, falešní "odborníci"12,33 %2,33 %  
Jednostranně psané informace od někoho kdo má nějaký zájem 12,33 %2,33 %  

Graf

8. Setkali jste se někdy s tématem na které nebylo jednoduché najít jasnou odpověď i dlouhým hledáním informací? (Např. Různé rozporuplné informace, přesto že šlo o důvěryhodné zdroje, málo kvalifikovaných expertů na určení jasné odpovědi.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3581,4 %81,4 %  
ne818,6 %18,6 %  

Graf

9. Pokud ano o jaké téma a problematiku se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

,...

.

..

...

Bylo toho hodně včetně covidu, války na Ukrajině, ale i určitých právních věcí

Covid

covid - očkování (v těhotenství), rizika nemoci; hlavně v prvních měsících

Dnes a denně jich je všude plno

Finanční dopady politického vývoje

klimatické změny, válka na ukradině, great reset, green deal, agenda 2030

Kontroverzní témata, politika - hodně protichůdných názoru různých "odborníků". Je těžké posoudit, kdo mluví pravdu, když sama v daném oboru nejsem odborník a odpovědi nejsou jednoduché.

kovid

Množství vypitého piva na obyvatele. Statistika prodaných piv v ČR zahrnuje i turisty a tak není jasné, na kolikátém místě Češi vlastně jsou.

n

náboženství

Např. informace o COVID-19 na počátku pandemie, podobně o bezpečnostní situaci na počátku krize na Ukrajině, ale třeba i stran některých odborných otázek, které vyhledávám profesně, kde se třeba liší názory odborníků (třeba problematika střídavé výchovy, problematika sociální práce apod.)

ne

ne

nemoci, očkování, hubnutí

Nevím

nevzpomenu si

Očkování Vegetariánství u dětí

Očkování covid-19,

odbornou

Politika

Spousta témat, např. příčiny globálních změn klimatu.

Stává se to, ale nevzpomínám si

Typicky o tom, co se děje na Ukrajině.

Určení choroby na základě různých příznaků.

V podstatě cokoliv

válka na UK

Verlindeho řešení entropické gravitace

veškerá politika

Všechna náboženská Většina morálních Pár kulturních

Vznik světa, vesmíru, lidstva

x Když píšu NE, tak nevím, proč bych měl odpovídat na otázku "Pokud ano..."

Z aktuálních témat to je například Covid a očkování proti němu, nebo dlouhodobé podmínky života v separatistických oblastech Ukrajiny před válkou.

ZDRAVOTNICTVI

Zdroj COVIDu.

Zrovnoprávnění stejnopohlavních párů v manželství

10. Setkali jste se naopak s otázkou ve které nebyl jakýkoliv pochyb o skutečnosti pouze krátkým hledáním informací (žádné nebo prakticky žádné rozporuplné informace od vysoce důvěryhodných zdrojů?)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3172,09 %72,09 %  
ne1227,91 %27,91 %  

Graf

11. Pokud "Ano" o jakou otázku a problematiku se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

,

.

.

..

...

dal jsem ne

Exaktní a neměnné: například zeměpisné údaje, matematika atd...

Fyzikální zákony, matematika, exaktní vědy obecně.

Historie

inflace v ČR

Jaká barva na semaforu znamená "Stůj"

Jedná se především o dlouhodobě zkoumané a ověřené skutečnosti.

Jezdíme vpravo, na řízení auta je nutné mít řidičský průkaz, start rakety, přistání kosmonautů na Měsíci, sestřelení letadla, začala válka, atd, atd,

Již si nepamatuji, o co konkrétně šlo.

Matematická temata

matematika

můžeš tu otázku přeložit do srozumitelné češtiny ?

Myslím, že většina už časem prověřených faktů je dohledatelná ve správné podobě (např. informace z oblasti literatury, jazyků, historie, přírodních věd apod.)

Např: Datum přijetí určitého předpisu. Ceny jízdného určitým spojem mezi určitými stanicemi. Molární hmotnost určité látky. Počet hlasů pro určitého kandidáta podle oficiálních výsledků voleb.

Např. protidemokratický puč v Kyjevě v roce 2014. Tam jsem ovšem měl jasno jedině díky svému předchozímu dlouhodobému sledování situace.

Ne

ne

ne

Ne

Nenapadá mě konkrétní problematika

nesetkal

Nevím

Nevybavím si konkrétně

nevzpomenu si

Očkování proti Covidu, konflikt na Ukrajině

odbornou

Popis krize 2008/9

různé

technické normy

Válka na Ukrajině

válka na Ukrajině - Buča, bombardované divadlo, zničené obytné budovy a infrastruktura

x

X

Zákony lze jednoduše najít

Zeměpis

ZEMEPIS

12. Děkujeme za váš čas - zde pište vaše případné připomínky a upozornění na gramatické chyby.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

b

Lidé si příliš neváží informací, přitom mohou být důležité například při hledání zaměstnání nebo školy

Nedává smysl aby otázky 11 a 9 byly povinné: co když na otázky 8 a 10 odpovím "Ne"?

otázky 6 a 7 ... max 6 možností?

Pěkné téma, ale značně nepropracované otázky

správně abyste místo aby jste, pokud je odpověd na 8 a 10 ne, nemůže být následná doplnující otázka povinná

Těch je požehnaně.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlavi

2. Váš věk

3. Dosažené vzdělání

4. Přes jaké zdroje získáváte nejvíce informací?

5. Pokud chcete zjistit informace o určité problematice co uděláte, aby jste si mohli být jisti správnosti informací?

6. Jaké informace považujete za nejdůvěryhodnější?

7. Jaké informace jsou naopak nejméně duveryhodné?

8. Setkali jste se někdy s tématem na které nebylo jednoduché najít jasnou odpověď i dlouhým hledáním informací? (Např. Různé rozporuplné informace, přesto že šlo o důvěryhodné zdroje, málo kvalifikovaných expertů na určení jasné odpovědi.)

10. Setkali jste se naopak s otázkou ve které nebyl jakýkoliv pochyb o skutečnosti pouze krátkým hledáním informací (žádné nebo prakticky žádné rozporuplné informace od vysoce důvěryhodných zdrojů?)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlavi

2. Váš věk

3. Dosažené vzdělání

4. Přes jaké zdroje získáváte nejvíce informací?

5. Pokud chcete zjistit informace o určité problematice co uděláte, aby jste si mohli být jisti správnosti informací?

6. Jaké informace považujete za nejdůvěryhodnější?

7. Jaké informace jsou naopak nejméně duveryhodné?

8. Setkali jste se někdy s tématem na které nebylo jednoduché najít jasnou odpověď i dlouhým hledáním informací? (Např. Různé rozporuplné informace, přesto že šlo o důvěryhodné zdroje, málo kvalifikovaných expertů na určení jasné odpovědi.)

10. Setkali jste se naopak s otázkou ve které nebyl jakýkoliv pochyb o skutečnosti pouze krátkým hledáním informací (žádné nebo prakticky žádné rozporuplné informace od vysoce důvěryhodných zdrojů?)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jožný, J.Zjišťování informací a celková problematika této oblasti (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://zjistovani-informaci-a-jeho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.