Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zklidnění dopravy na Lužinách

Zklidnění dopravy na Lužinách

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Štepánik
Šetření:19. 11. 2009 - 11. 12. 2009
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.83
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

určitě téměř denně máte problém zaparkovat Váš osobní automobil v okolí Vašeho bydliště a nebo jako chodci si stěžujete na nebezpečný provoz v ulici Mukařovského, zejména v okolí autobusových zastávek.

Zlepšením této situace se zabývá má diplová práce, proto bych Vás chtěl poprosit o zodpovězení krátkého dotazniku. Předem děkuju

Odpovědi respondentů

1. Mělo by dojít ke zklidnění sil. provozu na ul. Mukařovského?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3654,55 %54,55 %  
Je mi to jedno1218,18 %18,18 %  
Nevím1015,15 %15,15 %  
Ne812,12 %12,12 %  

Graf

2. Dochází zde k překročení povolené rychlosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, často2639,39 %39,39 %  
Ano, občas1928,79 %28,79 %  
Nevím1827,27 %27,27 %  
Ne34,55 %4,55 %  

Graf

3. Ke snížení rychlosti preferuji způsob:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tabule informující o okamžité rychlosti2742,86 %40,91 %  
Příčné prahy2234,92 %33,33 %  
Namátkové kontroly policie1117,46 %16,67 %  
žádný, není nutné34,76 %4,55 %  

Graf

4. Měla by se zvýšit bezpečnost chodců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ve všech místech, kde je přechod pro chodce2639,39 %39,39 %  
Ano, v místech autobusových zastávek (Amforová, Luka)2436,36 %36,36 %  
Ne není nutné zvyšovat bezpečnost chodců, je dostačující1421,21 %21,21 %  
Nevím23,03 %3,03 %  

Graf

5. Kolik automobilů vlastní Vaše domácnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jedno3554,69 %53,03 %  
dvě1726,56 %25,76 %  
více710,94 %10,61 %  
žádné57,81 %7,58 %  

Graf

6. Váš osobní automobil parkujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Parkuji kde je místo2843,75 %42,42 %  
Na vyhrazených parkovištích v lokalitě trvalého bydliště1523,44 %22,73 %  
Na vyhrazených místech na komunikacích v lokalitě trvalého bydliště1320,31 %19,7 %  
Parkuji často v rozporu se silničními pravidly812,5 %12,12 %  

Graf

7. Stávající stav parkování na sídlišti Lužiny je podle Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatný4872,73 %72,73 %  
Nevím1015,15 %15,15 %  
Je mi to jedno57,58 %7,58 %  
Dobrý34,55 %4,55 %  

Graf

8. Jaké opatření byste navrhoval(a) pro zlepšení parkování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozšíření parkovacích míst na stávajících parkovištích3248,48 %48,48 %  
Výstavba parkovacích domů na okraji sídliště1928,79 %28,79 %  
Výstavba parkovacích míst na úkor zeleně812,12 %12,12 %  
Výstavba parkovišť na okraji sídliště710,61 %10,61 %  

Graf

9. Při výstavbě parkovacích domů bych upřednostnil(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podzemní garáže na stávajících parkovacích plochách nebo pod plochami se zelení ( zachování zeleně)2639,39 %39,39 %  
Kombinace nadzemních a podzemních garáží na stávajících parkovacích plochách2436,36 %36,36 %  
Je mi to jedno1218,18 %18,18 %  
Nadzemní garáže na stávajících parkovacích plochách46,06 %6,06 %  

Graf

10. Jaká je pro Vás přijatelná docházková vzdálenost od bydliště k místu zaparkování Vašeho automobilu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 5 minut5278,79 %78,79 %  
V rozmezí 5-10 minut1218,18 %18,18 %  
Více než 10 minut11,52 %1,52 %  
Je mi to jedno11,52 %1,52 %  

Graf

11. V případě rezervace parkovacího místa, kolik byste byl(a) ochoten(a) měsíčně uhradit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 500,- kč4166,13 %62,12 %  
Do 1000,- kč1524,19 %22,73 %  
Do 1500,- kč46,45 %6,06 %  
Více než 1500,- kč23,23 %3,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Mělo by dojít ke zklidnění sil. provozu na ul. Mukařovského?

2. Dochází zde k překročení povolené rychlosti?

3. Ke snížení rychlosti preferuji způsob:

4. Měla by se zvýšit bezpečnost chodců?

5. Kolik automobilů vlastní Vaše domácnost?

6. Váš osobní automobil parkujete:

7. Stávající stav parkování na sídlišti Lužiny je podle Vás?

8. Jaké opatření byste navrhoval(a) pro zlepšení parkování?

9. Při výstavbě parkovacích domů bych upřednostnil(a):

10. Jaká je pro Vás přijatelná docházková vzdálenost od bydliště k místu zaparkování Vašeho automobilu?

11. V případě rezervace parkovacího místa, kolik byste byl(a) ochoten(a) měsíčně uhradit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Mělo by dojít ke zklidnění sil. provozu na ul. Mukařovského?

2. Dochází zde k překročení povolené rychlosti?

3. Ke snížení rychlosti preferuji způsob:

4. Měla by se zvýšit bezpečnost chodců?

5. Kolik automobilů vlastní Vaše domácnost?

6. Váš osobní automobil parkujete:

7. Stávající stav parkování na sídlišti Lužiny je podle Vás?

8. Jaké opatření byste navrhoval(a) pro zlepšení parkování?

9. Při výstavbě parkovacích domů bych upřednostnil(a):

10. Jaká je pro Vás přijatelná docházková vzdálenost od bydliště k místu zaparkování Vašeho automobilu?

11. V případě rezervace parkovacího místa, kolik byste byl(a) ochoten(a) měsíčně uhradit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Štepánik, M.Zklidnění dopravy na Lužinách (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zklidneni-dopravy-na-luzinach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.