Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum oblíbenosti adopce v roce 2015

Výzkum oblíbenosti adopce v roce 2015

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Šteflová
Šetření:12. 11. 2015 - 15. 11. 2015
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentka vysoké školy a tento dotazník bude součástí mé seminární práce. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7664,41 %64,41 %  
muž4235,59 %35,59 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-256857,63 %57,63 %  
15-203126,27 %26,27 %  
25-3075,93 %5,93 %  
30-3554,24 %4,24 %  
40-4532,54 %2,54 %  
35-4032,54 %2,54 %  
21-3010,85 %0,85 %  

Graf

3. Je ve vašem okolí někdo, kdo o adopci zažádal nebo už dítě adoptoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdo takový v mém okolí není.7361,86 %61,86 %  
Ano, znám alespoň jednoho člověka, který o adopci zažádal.3428,81 %28,81 %  
Ano, znám i více rodičů, kteří o adopci zažádali.108,47 %8,47 %  
Ano, já.10,85 %0,85 %  

Graf

4. Je ve vašem okolí někdo, kdo je adoptovaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.6353,39 %53,39 %  
Ano.5244,07 %44,07 %  
Ano, já jsem adoptovaný.32,54 %2,54 %  

Graf

5. Jaké jsou podle vás nejčastější důvody, které vedou rodiče k adopci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neplodnost.11093,22 %93,22 %  
Chuť pomoci někomu v nouzi.4739,83 %39,83 %  
Strach z porodu.54,24 %4,24 %  
Jiné. (Případně uveďte vlastní odpověď.)21,69 %1,69 %  
netuším10,85 %0,85 %  
Z ciziho krev neteče10,85 %0,85 %  
věk10,85 %0,85 %  
neplodnost+vyhnutí se manželství10,85 %0,85 %  
neschopnost reprodukce10,85 %0,85 %  

Graf

6. Byli byste vy sami ochotni adoptovat dítě? (v budoucnu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale pouze v případě vlastní neplodnosti.5244,07 %44,07 %  
Zatím jsem o tom nepřemýšlel/a. Nevím.3630,51 %30,51 %  
Ano, reálně o této možnosti přemýšlím.2218,64 %18,64 %  
Ne.86,78 %6,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Je ve vašem okolí někdo, kdo o adopci zažádal nebo už dítě adoptoval?

4. Je ve vašem okolí někdo, kdo je adoptovaný?

5. Jaké jsou podle vás nejčastější důvody, které vedou rodiče k adopci?

6. Byli byste vy sami ochotni adoptovat dítě? (v budoucnu)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Je ve vašem okolí někdo, kdo o adopci zažádal nebo už dítě adoptoval?

4. Je ve vašem okolí někdo, kdo je adoptovaný?

5. Jaké jsou podle vás nejčastější důvody, které vedou rodiče k adopci?

6. Byli byste vy sami ochotni adoptovat dítě? (v budoucnu)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šteflová, K.Výzkum oblíbenosti adopce v roce 2015 (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zkoumani-oblibenosti-adopce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.