Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zkušenost s psychotraumatickou situací

Zkušenost s psychotraumatickou situací

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kubínová
Šetření:08. 10. 2022 - 22. 10. 2022
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen těm respondentům, kteří mají zkušenost s psychotraumatickou situací. Hlavním cílem je prozkoumat emocionální i fyzické zkušenosti, které respondenti v reakci na psychotraumatickou situaci měli. Předem moc děkuji za vyplnění tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3361,11 %61,11 %  
Muž2138,89 %38,89 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
29-381935,19 %35,19 %  
19-281222,22 %22,22 %  
39-481018,52 %18,52 %  
49-58712,96 %12,96 %  
Do 18ti let35,56 %5,56 %  
59+35,56 %5,56 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2444,44 %44,44 %  
SŠ s maturitou2037,04 %37,04 %  
SŠ bez maturity47,41 %7,41 %  
47,41 %7,41 %  
Jiné11,85 %1,85 %  
VOŠ11,85 %1,85 %  

Graf

4. Prožil(a) jste ve svém životě psychotraumatickou situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4379,63 %79,63 %  
Ne1120,37 %20,37 %  

Graf

5. Vyvinul se u vás následkem psychotraumatické situace posttraumatický syndrom? (Opakované prožívání traumatické situace v myšlenkách, snech, ovlivňující každodenní fungování, apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2865,12 %51,85 %  
Ne1534,88 %27,78 %  

Graf

6. Jakého charakteru byla psychotraumatická situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smrt blízké osoby1944,19 %35,19 %  
Závažná nemoc818,6 %14,81 %  
Napadení511,63 %9,26 %  
Ztráta zaměstnání511,63 %9,26 %  
Rozvod511,63 %9,26 %  
Nehoda36,98 %5,56 %  
Šikana24,65 %3,7 %  
Živelná pohroma24,65 %3,7 %  
trestní stíhání partnera12,33 %1,85 %  
šikana v zaměstnání12,33 %1,85 %  
Kyberstalking12,33 %1,85 %  
Lékařský zákrok v dětství 12,33 %1,85 %  
Nepěkné dětství.12,33 %1,85 %  
výchova12,33 %1,85 %  
ztráta zázemí 12,33 %1,85 %  
dlouhodobá agrese v rodině 12,33 %1,85 %  
Vražda 12,33 %1,85 %  
Šikana ze strany učitele 12,33 %1,85 %  
rozchod s partnerem12,33 %1,85 %  
rozchod12,33 %1,85 %  
problémy při PhD studiu12,33 %1,85 %  
zásah jednotky URNA12,33 %1,85 %  
pokus o sebevraždu bývalého přítele, kterou jsem viděla12,33 %1,85 %  

Graf

7. Jaká byla vaše fyzická zkušenost po prožití této situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poruchy spánku (nespavost, únava..)3069,77 %55,56 %  
Poruchy trávicího traktu (průjmy, zvracení..)2046,51 %37,04 %  
Kardiovaskulární poruchy (zrychlení srdečního tepu, vysoký tlak..)1637,21 %29,63 %  
Dýchací problémy (zrychlený dech, dušnost..)1534,88 %27,78 %  
Neurologické problémy (závratě, zhoršené vědomí..)1023,26 %18,52 %  
Muskuloskeletální problémy (svalové napětí..)1023,26 %18,52 %  
Problémy s kůží716,28 %12,96 %  
Bolesti24,65 %3,7 %  
Bezprostřední si nepamatuji12,33 %1,85 %  
Urologické problémy (obtíže s močením..)12,33 %1,85 %  
úzkosti12,33 %1,85 %  
flashbacky12,33 %1,85 %  
Žádná 12,33 %1,85 %  
bez fyzických problémů12,33 %1,85 %  
Nepamatuji si12,33 %1,85 %  
Fyzické zmeny zadne12,33 %1,85 %  

Graf

8. Jaká byla vaše emocionální zkušenost po prožití této situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úzkost, strach3274,42 %59,26 %  
Pocit smutku nebo beznaděje3274,42 %59,26 %  
Šok, popření2148,84 %38,89 %  
Vztek, podrážděnost2046,51 %37,04 %  
Izolace od ostatních2046,51 %37,04 %  
Změny nálad1637,21 %29,63 %  
Sebeobviňování1637,21 %29,63 %  
"Otupené" emoce1534,88 %27,78 %  
Nedůvěra1227,91 %22,22 %  
Vina1227,91 %22,22 %  
Zmatek, potíže se soustředěním920,93 %16,67 %  
Hanba716,28 %12,96 %  
Postupem času všechno 12,33 %1,85 %  
sebepoškozování12,33 %1,85 %  
zamyšlení nad životem12,33 %1,85 %  
plačtivost12,33 %1,85 %  

Graf

9. Jak jste tuto situaci řešil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomohl(a) jsem si sám/sama2251,16 %40,74 %  
Vyhledáním odborné pomoci (psycholog, psychiatr..)1637,21 %29,63 %  
Vypovídal(a) jsem se známému/příbuznému1432,56 %25,93 %  
Užíváním návykových látek (alkohol, drogy, nikotinismus..)716,28 %12,96 %  
Sebepoškozujícím chováním511,63 %9,26 %  
Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie..)511,63 %9,26 %  
Nijak24,65 %3,7 %  
fytoterapie, maximální soustředění všeho na praktické zvládnutí situace12,33 %1,85 %  
Ani nevím, snažím se to potlačit, časem je to lepší12,33 %1,85 %  
Ale až v dospělosti12,33 %1,85 %  
odeznělo postupně samo12,33 %1,85 %  
terapeut, xanax12,33 %1,85 %  
po zkolabování lékařská péče12,33 %1,85 %  
Časem12,33 %1,85 %  

Graf

10. Užíval(a) jste po prožití této situace psychofarmaka? (Antidepresiva, hypnotika, anxiolytika..)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2558,14 %46,3 %  
Ano1841,86 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Vyvinul se u vás následkem psychotraumatické situace posttraumatický syndrom? (Opakované prožívání traumatické situace v myšlenkách, snech, ovlivňující každodenní fungování, apod.)

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické problémy (závratě, zhoršené vědomí..) na otázku 7. Jaká byla vaše fyzická zkušenost po prožití této situace?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebeobviňování na otázku 8. Jaká byla vaše emocionální zkušenost po prožití této situace?

8. Jaká byla vaše emocionální zkušenost po prožití této situace?

 • odpověď Pocit smutku nebo beznaděje:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické problémy (závratě, zhoršené vědomí..) na otázku 7. Jaká byla vaše fyzická zkušenost po prožití této situace?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vina na otázku 8. Jaká byla vaše emocionální zkušenost po prožití této situace?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poruchy trávicího traktu (průjmy, zvracení..) na otázku 7. Jaká byla vaše fyzická zkušenost po prožití této situace?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebeobviňování na otázku 8. Jaká byla vaše emocionální zkušenost po prožití této situace?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Změny nálad na otázku 8. Jaká byla vaše emocionální zkušenost po prožití této situace?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dýchací problémy (zrychlený dech, dušnost..) na otázku 7. Jaká byla vaše fyzická zkušenost po prožití této situace?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůvěra na otázku 8. Jaká byla vaše emocionální zkušenost po prožití této situace?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Izolace od ostatních na otázku 8. Jaká byla vaše emocionální zkušenost po prožití této situace?
 • odpověď Úzkost, strach:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické problémy (závratě, zhoršené vědomí..) na otázku 7. Jaká byla vaše fyzická zkušenost po prožití této situace?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kardiovaskulární poruchy (zrychlení srdečního tepu, vysoký tlak..) na otázku 7. Jaká byla vaše fyzická zkušenost po prožití této situace?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůvěra na otázku 8. Jaká byla vaše emocionální zkušenost po prožití této situace?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Prožil(a) jste ve svém životě psychotraumatickou situaci?

5. Vyvinul se u vás následkem psychotraumatické situace posttraumatický syndrom? (Opakované prožívání traumatické situace v myšlenkách, snech, ovlivňující každodenní fungování, apod.)

6. Jakého charakteru byla psychotraumatická situace?

7. Jaká byla vaše fyzická zkušenost po prožití této situace?

8. Jaká byla vaše emocionální zkušenost po prožití této situace?

9. Jak jste tuto situaci řešil(a)?

10. Užíval(a) jste po prožití této situace psychofarmaka? (Antidepresiva, hypnotika, anxiolytika..)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Prožil(a) jste ve svém životě psychotraumatickou situaci?

5. Vyvinul se u vás následkem psychotraumatické situace posttraumatický syndrom? (Opakované prožívání traumatické situace v myšlenkách, snech, ovlivňující každodenní fungování, apod.)

6. Jakého charakteru byla psychotraumatická situace?

7. Jaká byla vaše fyzická zkušenost po prožití této situace?

8. Jaká byla vaše emocionální zkušenost po prožití této situace?

9. Jak jste tuto situaci řešil(a)?

10. Užíval(a) jste po prožití této situace psychofarmaka? (Antidepresiva, hypnotika, anxiolytika..)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kubínová, M.Zkušenost s psychotraumatickou situací (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://zkusenost-s-psychotraumatick.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.