Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání v oboru sociální práce pro oblast péče o duševní zdraví

Vzdělávání v oboru sociální práce pro oblast péče o duševní zdraví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Vitovská
Šetření:27. 05. 2016 - 31. 05. 2016
Počet respondentů:36
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studentkami oboru sociální práce na Univerzitě Karlově a dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o vyplnění dotazníku, kterým bychom chtěly s kolegyněmi zmapovat zkušenosti z pregraduální výuky "klinické" sociální práce a uplatnění vědomostí a dovedností získaných studiem pro práci v oblasti péče o duševním zdraví. Jeho výsledky budou sloužit při tvorbě návrhu studijního specializačního programu pro tuto oblast sociální práce.

Dotazník je anonymní, vyplňujte jej prosím pravdivě a svědomitě.  

Za vyplnění dotazníků Vám děkujeme.

 Jitka Vitovská a kolektiv studentek

Odpovědi respondentů

1. Kolik let pracujete v oboru péče o duševní zdraví?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2616,67 %16,67 %  
1038,33 %8,33 %  
638,33 %8,33 %  
938,33 %8,33 %  
438,33 %8,33 %  
338,33 %8,33 %  
138,33 %8,33 %  
725,56 %5,56 %  
2025,56 %5,56 %  
200912,78 %2,78 %  
ostatní odpovědi 16
5
8
18
17
14
11
719,44 %19,44 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.44
Minimum:1
Maximum:20
Variační rozpětí:19
Rozptyl:31.59
Směrodatná odchylka:5.62
Medián:6
Modus:2

Graf

2. Kolik let pracujete jako sociální pracovník celkem?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2616,67 %16,67 %  
9513,89 %13,89 %  
5411,11 %11,11 %  
6411,11 %11,11 %  
738,33 %8,33 %  
838,33 %8,33 %  
325,56 %5,56 %  
1012,78 %2,78 %  
412,78 %2,78 %  
1612,78 %2,78 %  
ostatní odpovědi 20
37
22
14
12
17
616,67 %16,67 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.79
Minimum:2
Maximum:22
Variační rozpětí:20
Rozptyl:25.62
Směrodatná odchylka:5.06
Medián:7
Modus:2

Graf

3. Typ zařízení , popřípadě název organizace, ve kterém pracujete nebo jste pracoval/a:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fokus Praha38,33 %8,33 %  
FOKUS25,56 %5,56 %  
Green Doors25,56 %5,56 %  
Baobab z.s.25,56 %5,56 %  
SANANIM, PLB, Fokus Praha, Eset-Help12,78 %2,78 %  
Diecézní Charita12,78 %2,78 %  
chráněné bydlení, poradenství12,78 %2,78 %  
centrum psychosociální pomoci12,78 %2,78 %  
dzp12,78 %2,78 %  
Terapeuticke centrum12,78 %2,78 %  
ostatní odpovědi terénní služby pro duševně nemocné
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Green Doors
Výchovný ústav; FOKUS
zapsaný spolek
linka důvěry, sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace Zahrada
Green Doors - tréninková kavárna V. kolona, Začleňování na trh práce; Fokus Praha - Komunitní tým
Péče o duševní zdraví
Ambulantní služba, STD, SR, chráněná pracovní místa
0,5 úvazek Nemocnice Bohnice a 0,5 úvazek Sociální firma
komunitní tým, Péče o duševní zdraví
FN Motol,,
nezisková organizace
sociální rehabilitace
Podané ruce, Charita, SKP, Fokus - terapeutická komunita, poradna, chráněné bydlení, centrum duševního zdraví
psychiatrická nemocnice
dříve ESET HELP. nyní FOKUS Praha
Péče o duševní zdraví, z.s., Oblastní charita - středisko soc. služeb pro lidi bez domova, Domov důchodců, Ústav sociální péče pro tělesně postižené
nezisková organizace Ledovec z.s.
pobytové, terénní a rehabilitační služby pro lidi s duševním onemocněním a závislostmi
Fokus-CDZ Praha 8, předtím Fokus-Komunitní tým Sever
2158,33 %58,33 % 

Graf

4. Pracovní zařazení, popř. náplň práce:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální pracovník38,33 %8,33 %  
case manager38,33 %8,33 %  
psychoterapeut, etoped, case manager, sociální pracovník12,78 %2,78 %  
Osobní asistence12,78 %2,78 %  
terapeut, zařizování chodu bydlení v době nepřítomnosti hlavního terapeuta12,78 %2,78 %  
pracovník v soc. službách, soc. pracovník, muzikoterapeut, lektor výuky na hud. nástroje, pracovník v textilní dílně12,78 %2,78 %  
Pracovní konzultantka v programech podpory zaměstnávání12,78 %2,78 %  
vedouci socialnich pracovniku12,78 %2,78 %  
case management 12,78 %2,78 %  
manažerka projetku, manažerka kvality služeb, ředitelka 12,78 %2,78 %  
ostatní odpovědi case manager/sociální pracovník
vedoucí komunitního týmu
pracovní konzultantka
metodik, konzultant, příjmový terapeut
sociální pracovník a terénní sociální pracovník
pracovní asistent, pracovní terapeut, vedoucí týmu, case manager
sociální pracovnice, projektová manažerka,
Sociální pracovník v STD, Vedoucí sociálních služeb
terapeutka, sociál í pracovnice
koordinátor
vedoucí týmu
soc.prac.
sociální pracovnice
sociální pracovník přechodných pracovišť - zácvik, IP, smlouvy,...
sociální pracovník; Individuální plánování, finanční hospodaření, kontakt s lékaři, úřady, institucemi
terapeut, vedoucí sociální pracovník
Manazerka socialnich sluzeb
terapeut-sociální pracovník
sociální pracovnice (práce v Centru dennjích aktivit, první kontakty s klienty)
sociální pracovník - terénní práce s lidmi s duševním onemocněním
sociální poradenství, sociální rehabilitace, ergoterapie
Vedoucí, supervizor, sociální pracovník, ošetřovatel, atd.
2261,11 %61,11 % 

Graf

5. Škola, kde jsem získal/a kvalifikaci sociální pracovník:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
UHK25,56 %5,56 %  
Univerzita Hradec Králové25,56 %5,56 %  
PeDFUK Praha12,78 %2,78 %  
Předškolní a mimoškolní pedagogika12,78 %2,78 %  
sos sociálně správní, htf uk12,78 %2,78 %  
PVŠPS12,78 %2,78 %  
ETF, HTF12,78 %2,78 %  
voš12,78 %2,78 %  
vos socialne pravni jahodova12,78 %2,78 %  
SVOŠS Jihlava12,78 %2,78 %  
ostatní odpovědi FFUK
VOŠsociální Prachatice
VOŠS Prachatice
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Zdravotně sociální fakulta JCU v ČB
PedF UK, obor psychologie - speciální pedagogika
VOŠ pedagogická Kroměříž
Husitská teologická fakulta UK
FF UK
Univerzita Hradec Králové Ústav sociální práce
VOŠ Sociální práce, VŠ Sociální patologie a prevence UHK
UK Sociální pead + VOŠ Sociální práce
EA VOŠ
UP Olomouc
VOŠSP, FFUK
TU Liberec- sociální pedagog
Caritas-VOŠs Olomouc, UP - Charitativní a sociální práce
UTB ve Zlíně
UK Praha - speciální pedagogika
UJEP
Ostravská univerzita/fakulta sociálních studií
Pražská vysoká škola psychosociálních studií
ZČU
JČ univezita, zdravotně-sociální, 5-letý NMgr -kombinované (při zaměstnání)
2466,67 %66,67 % 

Graf

6. Rok ukončení studia:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2012411,11 %11,11 %  
200838,33 %8,33 %  
201138,33 %8,33 %  
201038,33 %8,33 %  
201525,56 %5,56 %  
200025,56 %5,56 %  
200125,56 %5,56 %  
201425,56 %5,56 %  
200725,56 %5,56 %  
198112,78 %2,78 %  
ostatní odpovědi ještě nedokončeno
2003, 2016
2006
2003
2016
2009
1998
2003, 2009
1979 a 1995
1995
2005
2013
1233,33 %33,33 % 

Graf

7. Absolvovaná škola mne připravila pro práci sociálního pracovníka v péči o duševní zdraví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně - musel jsem po nástupu absolvovat více školení a kurzů2569,44 %69,44 %  
téměř - stačilo doplnit po nástupu do zaměstnání jeden kurz513,89 %13,89 %  
úplně - nemusel jsem si doplnit znalosti žádným kurzem38,33 %8,33 %  
vůbec - musel jsem si znalosti a dovednosti doplnit před nástupem do zaměstnání38,33 %8,33 %  

Graf

8. Nejvíce ve své práci soc. pracovníka v péči o duševní zdraví čerpám nebo jsem čerpal/a ze znalostí těchto absolvovaných předmětů:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

case managament, psychiatrie, praxe, rodinná terapie, krizová intervence, základy komunikace, sociální psychologie, základy psychoterapie, kulturní antropologie, romologie, náhradní rodinná péče

etopedie

etopedie, psychologie, psychoterapie

etopedie, psychopatologie

již si nepamatuji názvy absolvovaných předmětů

Metody soc.prac, standardy a kvality v soc.prac.

Metody socialni prace Socialni patologie Pravo

Metody sociální práce, Práce s lidmi s duš. onemocněním, Sociálně komunikační dovednosti, Zaklady komunikace s psychosociálním přístupem, Sociální pedagogika, Sociální politika, Sociální práce se skupinou.

metody sociální práce, psychologie, patologie

neurologie, ergoterapie pro práci s lidmi s duševním onemocněním, sociální práce, sociologie medicíny

nevím

péče o duši, psychoterapeutický výcvik

Poradenství, sociologie

Práce s klientem, Práce s rodinou, Psychopatologie

Praxe na VOŠ a VŠ

psychiatrické minimum, case management, KI, práce s rodinou duševně nemocného, psychosociální rehabilitace

psychologie

Psychologie, praxe, psychopatologie

psychologie, psychopatologie, socialni pedagogika, socialni patologie, pravo

Psychologie, psychoterapie, psyhopatologie, sociální práce - teorie, metody, sociální politika Krizová intervence

Psychologie, sociální péče, sociální zabezpečení

psychopatogie,psychologie,metody sociální práce

Psychopatologie Projektové řízení Základy prezentování Rodinné a pracovní právo

psychopatologie, krizová intervence, právo

sociální patologie

Sociální politika, Sociální zabezpečení, Základy psychiatrie

sociální práce s rizikovými skupinami základy psychoterapie základy psychiatrie

Teorie a metody sociální práce,

TMSP, SOP, ZN

Výběrový předmět ve 2.cyklu s Vendulou Probstovou - nevím, jak se tenkrát jmenoval, Metody sociální práce I. - IV. (myslím, že víc jich nebylo), Sociální politika (Tomešová, Tomeš), Psychopatologie (Hartl), Praxe ve všech ročnících

Vzdělání mě nepřipravilo, ale čerpala jsem alespoň z psychologie (hodnoty, motivace..)

základy psychoterapie, psychopatologie, sociální psychologie, supervize, Lege artis, metody soc. práce, povinně volitelné předměty, semináře, psychosociální sebezkušenostní výcvik

Ztdravotní nauky, Metody sociální práce, Psychosociální výcvik, Povinná práce

žádný, nejvíce mi dal psychoterapeutický výcvik

žádných

9. Předměty, ze kterých tak nečerpám, ale pokládám je pro práci soc. pracovníka v péči o duševní zdraví za důležité:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

?

estetika, filozofie, ergoterapie - důležitý je lidský přístup (vše ostatní se dá naučit)

Etika Psychologie

etika sociální práce, sociální práce, dějiny sociální práce

Filozofie

již si nepamatuji názvy absolvovaných předmětů

nejsem si vůbec jistá, na co se ptáte

Nestudovala jsem přímo obor sociální práce, takže vše kromě výše uvedeného spíš jen okrajově

nevím

nevím

nevzpomínám si

pedagogika

pedagogika

pedagogika

Personalistika a řízení, Právo sociálního zabezpečení, Speciální pedagogika.

Právo

právo

právo, ekonomika

právo, psychologie

právo, soc. politika,

právo/potřeba kontinuálně sledovat/

praxe, sociální politika, sociologie

Psychologie (Nakonečný), Metody sociálních výzkumů (Raichl)

psychopatologie, psychologie,

psychoterapie

Sociální politika Metody sociální práce Sociální psychologie Trestní právo

Sociální politika

sociální politika(vzhledem k častým změnám v legislativě)

Sociální politiky státu, Psychologie - Vývojová psychologie, Sociální psychologie..., Somatologie a somatopatologie

Sociální práce, psychologie, Soc. patologie a psychoterapeutický výcvik a Anglický jazyk nutností při individ.vzdělávání

sociologie psychologie právo

Supervize, reflexivita, skupinová soc. práce, metody soc. práce

Teologie

Úvod do práva, Sociální politika

Vzdělání mě nepřipravilo; chyběly mi standardy kvality, intervence, individuální plánování... na cílovou skupinu absolutně žádné zaměření!

10. Za méně důležité pro práci soc. pracovníka v péči o duševní zdraví, ale zajímavé, případně doplňující všeobecný přehled považuji tyto absolvované předměty:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

---

?

..

aj, spec.pedagogika, ..

cizí jazyk

Filozofie Zdravotni nauka

již si nepamatuji názvy absolvovaných předmětů

Lékařské obory, kterých jsem něma na fakultě hodně - chirurgie, interna, neurologie, aj. - umožní přehled v lékařských zprávách.

Marketing a řízení lidi

nejsem si vůbec jistá, na co se ptáte

nemám

nevím

nevim

nevím

nevzpomínám si

obecná psychologie, filozofie, Péče o duši,

pedagogika andragogika managment neziskových organizací

pedagogika

Pedagogika, filosofie..

Pedagogika, teorie a metody sociální práce

právo

propedeutika speciální pedagogiky

předměty z oblasti religionistiky

psychoterapie

Soc. práce s komunitou

sociální politika, anatomie,

sociální zabazpečení, sociální politika

sociologie

sociologie,ekonomka soc.služeb

speciální pedagogika,

Statistika, angličtina

Téměř všechny ostatní - pedagogika, etnické skupiny atd.

Teologie

viz výše

Životní cyklus, Minority, Arteterapie

11. V rámci studia mi chybělo získání těchto vědomostí a dovedností:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

Aj, praxe terapeutická práce, psychiatrie - základy

asi nic

Case management, Individuální práce s klientem - plánování

Case management, Psychosociální rehabilitace

hlavně praxe a mentor, který umí citlivě a věcně popsat různé situace

hlubší znalosti péče o duševně nemocné

informace, které bud v praxi púotřebovat obecně - na pozici sociálního pracovníka téměř vůbec - tvorba individuálních plánů, způsoby komunikace s klienty (pouze základní teorie: verbální/neverbální)

komunikační dovednosti

komunitní psychiatrie, evidence based metody a přístupy,

kontakt s klientem, krizová intervence, plánování, SQSS

krizová intervence, psychiatrické minimum

nedokážu nic vymyslet

Nechybělo.

nevím

nic

nic mne nenapadá

nic..

praktické nácviky - např. vedení rozhovoru práce s rodinou, práce s komunitou , týmová spolupráce

prakticke zkusenosti (malo stazi) informace s systemu pece, sluzeb, davek, struktury systemu mpsv

praxe na úřadě, vyplňování formulářů SSP, HN....

praxe v přímé péči o zdravotně postižené a starší lidi

přímá práce s klienty

Psychiatrie, SQSS, Krizová intervence, Komunitní péče

Psychitricke minimum Krizova intervence Motivacni rozhovory

Sebezkusenostni výcvik, psychohygiena, krizová intervence

Sebezkušenost, komunikační dovednosti, dynamika duševního onemocnění (psychózy, poruchy osobnosti, závislosti)

sebezkušenostní výcvik

sociální práce s lidmi s duševním onemocněním

spolupráce s jinými resorty (zdravotnictví, vnitro, ...)

standardy klvality byly vytrženy z praxe

Standardy kvality sociálních služeb, zaměření na duševně nemocné, individuální plánování...

Standardy kvality, individuální plánování

Studovala jsem po revoluci, kdy ještě systém sociálních služeb nebyl tak rozvinutý, takže většinu potřebných dovedností jsem získala praxí a v psychoterapeutickém výcviku a mnoha dalších kurzech, např. krizová intervence

více přednášejících z praxe, větší důraz na psychoterapii,exkurze do jiných zařízení

více znalostí přímo se týkajících práce sociálního pracovníka, zákon o soc. službách, praxe v této oblasti

12. Pro sociální práci se zaměřením na oblast péče o duševní zdraví jsem musel/a absolvovat tyto kurzy:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

absolvovala jsem jich mnoho, nezlobte se, nemám nyní čas je jmenovat..

case management, psychiatrické minimum, psychosociální rehabilitace

Case management, Psychosociální rehabilitace, mnoho jiných

Case managment, kurz psychosociální rehabilitace, psychiatrické minimum

individuální plánování, psychiatrické minimum...

Komplexni krizova intervence Motivacni rozhovory Psychitricke minimum Individualni planovani

Komunitní a skupinový výcvik v psychoterapii, výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, psychodynamika psychóz, krizová intervence, hearing voices, zvládání náročných situací s klientem, KBT hraničních osobností

krizová intervence, psychiatrické minimum, motivační rozhovory atd.

kurz kompletní krizové intervence

Kvalifikační kurz pracovníka v soc. službách se zaměřením na lidi s duševním onemoc něním, Individuální plánování

nějaké semináře, nebo konference, jen to, co jsem chtěla, nic povinného

nemusel, ale absolvoval psychoterapeutický výcvik, psychoterapeutická fakulta

nemusela nic, chtěla

nemusela, ale chtěla: psychiatrické minimum, Individuální plánování, práce s rodinou, práce s lidmi s psychozou, práce s klientem v depresivní epizodě, mnoho dalších, teď nevzpomenu

Práce s rodinou Týmová spolupráce Krizová intervence Základy komunitní péče Individuální plánování

přímo povinně jsem žádné kurzy absolvovat nemusela, nicméně pro dobře odváděnou práci to byly zejména kurzy zaměřené na práci s lidmi s konkrétní diagnózou (schizofrenie, poruchy osobnosti..)

psychiatrické minimu,zvládání agrese, práce s obtížnými klienty,sociálně právní minimum,komunikace s depresívním pacientem,práce s klienty s poruchou osobnosti,psychosociální rehabilitace,recovery přístup,krizová intervence,case managment

psychiatricke minimum

psychiatrické minimum, cesta k zotavení se z duševního onemocnění, multidisciplinární tým v práci duševního zdraví....

Psychiatrické minimum, duální diagnózy

psychiatrické minimum, individuální plánování, kriz. intervence, recovery přístup, komunikace s lidmi s DO

Psychiatrické minimum, Individuální plánování, Život s psychózou, Jak motivovat klienta s chronickým duševním onemocněním...

Psychiatrické minimum, Intervence, Sociální rehabilitace v práci s klientem, Indoviduální plánování, aj.

psychiatrické minimum, psychosociální rehabilitace, CAN, ...

Psychiatrické minimum, stáže, krizová intervence,

Psychiatrické minumu. Psychosociální rehabilitace. Casemanagmet. Krizová intervence. atd.

Psychosociální rehabilitace , Case management - obojí TVS Fokus Výcvik Remedium

rehabiltační plánování, case management, kurz krizové intervence, recovery, duální diagnózy

Schyzofrenie práce s krizí a tělem krizová intervence Konzultant v PZ psychiatrické minimum Lektor Job Clubu

Úvod do case managemetnu, Case management v příbězích.

velký psychoterapeutický výcvik 750h

13. Zde můžete vložit další komentáře:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Absolvovala jsem katedru v dávných dobách a letos na konferenci k 25. výročí katedry se poukázalo na spoustu rozdílů a výhod dvou odlišných etap katedry. Jeden z významných rozdílů byl ten, že tenkrát nás během studia pouštěli živelně do řešení různých sociálních případů (hlavně díky činnosti Jiřiny Šiklové), kde jsme se naučili spoustu dovedností pro praxi. To dnešním studentům chybí. Dnešní studium je velmi akademicky orientované a mně osobně se zdá, že odtržené od reálné praxe. Katedra se mnohem více prezentuje úředníky a koncepčními pracovníky než pracovníky v přímé péči. A právě v přímé péči je velmi potřeba posílit odbornost a přípravu studentů přizpůsobit aktuálním trendům. Studenti se učí totéž, co my před dvaceti lety a v praxi je to pak musíme odnaučovat a posílat je na zahraniční stáže, aby viděli, jak na to.

Hlavní část vzdělání v této oblasti probíhala formou samostudia, tím, že jsem se o problematiku zajímala.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vitovská, J.Vzdělávání v oboru sociální práce pro oblast péče o duševní zdraví (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://zkusenost-se-vzdelanim-v-obo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.