Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zkušenosti dospívajících s problematikou stalkingu. (15-20 let)

Zkušenosti dospívajících s problematikou stalkingu. (15-20 let)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamil Brigula
Šetření:20. 02. 2012 - 10. 03. 2012
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:25,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.
Jmenuji se Kamil Brigula. V rámci studia zpracovávám bakalářskou práci na téma: „Znalosti a zkušenosti dospívajících s problematikou stalkingu.“ Výzkum je zaměřen na dospívající mládež (orientačně ve věku 15-20 let). Cílem je zjistit, nakolik je současná dospívající populace informována o problematice nebezpečného pronásledování (stalkingu) a popřípadě zda s ním již má i nějaké vlastní zkušenosti.

Touto formou bych Vás chtěl požádat o pomoc při jeho realizaci. Rovněž bych se rád dozvěděl postřehy, co Vás o daném problému zajímá či je nejasné a bylo by vhodné vysvětlit.

Žádám Vás o pravdivě a zodpovědné vyplnění. Vyplnění dotazníku vám zabere cca 5 minut.

Odpovědi respondentů

1. Popište, co si představujete pod pojmem nebezpečné pronásledování (stalking)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

......

Asi,nějaké vytrvalé pronásledování.

dlouhodobé obtěžování, písemně, osobně, sledování, vyhrožování, pomluvy

Dotyčná osoba (stalker) vás pronásleduje na každém kroku, píše vám smsky, e-maily, ve kterých vám buď přehnaně vyznává lásku a často i vyhrožuje.

Hovory, sledování, monitorování činnosti, monitorování kontaktů s ostatními.

narušení osobní hranice

Nějaký člověk neustále sleduje jiného člověka. Různými způsoby.

neustálé pronásledování, touha setkat se s obětí

Neustálé pronásledování, vyhrožování, které vyústí přes psychické násilí až do fyzického.

Neustálé vyhledávání stalkované osoby (pomocí mobilu, internetu, na veřejnosti)

Nevím

nwm složite

Obtěžování přes telefon, sociální sítě..

obtěžování sms, fyzické pronásledování, psychické vydírání,

obtěžující chování, pachatel oběť pořád sleduje

omezování osobní svobody, nepříjemné obtěžování, pocit strachu a nejistoty

Osoba,která narušuje mé soukromí,která mě neustále pronásleduje,posílá my výhružky,chce mi ublížit.

Osobu, která se neustále drží v blízkosti jiné osoby, např. své ex popřípadě svého idolu. Nezabírá na něj odmítání, poslání ho pryč a kolikrát ani policejní zákazy. Osoba se tohoto člověka nemůže zbavit, je na každém rohu, každý den, v noci před domem, ráno u práce.. chce se přátelit, vídat, kamarádit, milovat, nosí dárky, v horších formách ubližuje zvířatům či nechává výhružné vzkazy.

policistu který si honí ptáka v autě za jízdy :P

pronásledování člověka ve dne i v noci, volání na tel. číslo, házení kamení do okna

Pronásledování za účelem snížení kvality života dané osoby.

Psaní sms, sledování, čekání na oběť, volání, zasílání anonymů

sledování na ulici a internetu

Sledování, napadení, ublížení na zdraví, ..

sledování, neustále sms a volání, výhružky, fotky vyfocené, aniž by to sledovaný věděl, pomluvy, neustálá snaha o nežádoucí kontakt (nemusí to být všechno najednou)

Systematické obtěžování své oběti její nevyžádanou a nechtěnou pozorností

2. Kdo podle Vás může být pachatelem nebezpečného pronásledování?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kdokoli27,69 %7,69 %  
psychicky narušená osoba13,85 %3,85 %  
bývalý partner, deviant13,85 %3,85 %  
Muž13,85 %3,85 %  
Muž, který se nehodlá vzdát bývalé přítelkyně.13,85 %3,85 %  
labilní agresor13,85 %3,85 %  
úchyl13,85 %3,85 %  
Úchyl, psychicky labilní člověk, ..13,85 %3,85 %  
cigan - nacek13,85 %3,85 %  
Kdokoliv.13,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi psychicky narušený člověk, člověk, který se nesmíří s tím, že se jeho přítelkyně s ním rozešla a našla si místo něj někoho jiného
Kdokoli. Nejčastěji člověk, se kterým měla pronásledovaná osoba nějaké problémy.
Potencionální násilník,zloděj,vrah.
Psychicky narušená osoba.
psychicky narušený jedinec, který je do své oběti většinou platonicky zamilován
policistová ruka
psychicky narušený člověk
každý
Prakticky kdokoliv
kdokoli, ale větší tendenci asi mají psychicky labilní lidé
bývalý přítel, nešťastně zamilovaný, duševně nemocný
psychicky labilní člověk
kdokoliv
bývalý přítel, manžel, odmítnutý zamilovaný, člověk, který potřebuje být středem pozornosti
především lidé s psychickými problémy, hlavně muži
1557,69 %57,69 % 

Graf

3. Kdo podle Vás může být obětí nebezpečného pronásledování?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kdokoli27,69 %7,69 %  
kdokoliv27,69 %7,69 %  
slabší jedinec, hlavně ženského pohlaví, nebo někdo bohatší13,85 %3,85 %  
bývalá partnerka/partner, ..13,85 %3,85 %  
Žena,dítě13,85 %3,85 %  
Bývalá přítelkyně.13,85 %3,85 %  
bývalý/á partner/ka agresora, osoba která nejeví zájem o jeho pozornost a nebo zaměstnanec13,85 %3,85 %  
všechny nezletilé osoby13,85 %3,85 %  
Může to být kdokoliv13,85 %3,85 %  
hlavně ty ku*vy černé13,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi Nejspíše všichni, ale myslím, že více ohrožené jsou ženy.
mladá žena, dívka
Určitá osoba, kterou si stalker vybere, nebo se kterou měl stalker v minulosti nějaké rozpory.
Kdokoli.Dítě,dospělý.
Myslím si, že každý se může stát obětí pronáslednování z jakého koliv důvodu. Není určeno kdo, kdy a kde
kdokoliv, častěji ženy
no jeho péro přece
každý
Ta samá odpověď jako v bodě 2
kdokoliv, to se nedá ovlivnit ani tomu předejít
úplně každý
téměř kdokoliv
osoba, která odmítla druhou polovičku
lidé, kteří se obklopují osobami s psychickými potížemi, atraktivní osoby
1453,85 %53,85 % 

Graf

4. Je podle Vás v ČR v platnosti nějaký zákon, který upravuje ustanovení o nebezpečném pronásledování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jedná se o trestný čin, který je postižitelný před soudem a pachatel MŮŽE být odsouzen i k trestu odnětí svobody1038,46 %38,46 %  
Ne, tento problém u nás jednoznačně postižitelný není a proto se řeší velmi obtížně726,92 %26,92 %  
Ano, ale za takové jednání NEMŮŽE být pachatel odsouzen k trestu odnětím svobody519,23 %19,23 %  
Ano, ale za takové jednání nemůže být pachatel potrestán odnětím svobody13,85 %3,85 %  
Ani jedna z možnosti neodpovídá. Ano, je to trestný čin, ale řeší se velmi obtížně, což vede k tomu, že se nakonec nevyřeší vůbec nic.13,85 %3,85 %  
zákon o čurácích,kterých je dostatek v parlamentu 13,85 %3,85 %  
Nejsem si jistá13,85 %3,85 %  

Graf

5. Znáte přímo nějaké konkrétní organizace nebo sdružení, které obětem stalkingu mohou pomoci? Pokud ano, zkuste uvést příklad.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne830,77 %30,77 %  
neznám726,92 %26,92 %  
policie 27,69 %7,69 %  
nevím o ničem13,85 %3,85 %  
Policie ČR13,85 %3,85 %  
nwm13,85 %3,85 %  
Ne.13,85 %3,85 %  
Nevím 13,85 %3,85 %  
Bílý kruh bezpečí 13,85 %3,85 %  
děvky na E5513,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi Neznám.
žádná mě nenapadá
27,69 %7,69 % 

Graf

6. Setkal/a jste se již nějakým způsobem s nebezpečným pronásledováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám žádnou takovou zkušenost – otázku č. 7 přeskočte1246,15 %46,15 %  
dozvěděl/a jsem se o skutečném případu nebezpečného pronásledování z médií, z doslechu od známých apod.934,62 %34,62 %  
mi známá osoba (či v mém okolí) byla přímo obětí/pachatelem stalkingu, s případem jsem proto byl/a seznámen/a podrobněji, avšak přímo jsem s aktéry na dané téma nekomunikoval/a311,54 %11,54 %  
sám jsem nebo jsem byl/a obětí/pachatelem nebezpečného pronásledování (tj. mám vlastní zkušenost)27,69 %7,69 %  
osobně jsem s obětí/pachatelem nebezpečného pronásledování o tom jednal/a (o případu se mi svěřil/a; oběti jsem s řešením situace radil/a či pomáhal/a)27,69 %7,69 %  
dnes a denně jednoručka 13,85 %3,85 %  

Graf

7. O jakou formu stalkingu se jednalo? (nevyplňujte pouze v případě, že v předchozí otázce jste zvolili odpověď "nemám žádnou takovou zkušenost")

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychický nátlak, vyhrožování, pomluvy1071,43 %38,46 %  
využití komunikačních prostředků964,29 %34,62 %  
vyhledávání fyzické blízkosti oběti857,14 %30,77 %  
fyzické násilí214,29 %7,69 %  
kontakt přes třetí osobu214,29 %7,69 %  
ejakulace17,14 %3,85 %  

Graf

8. Jak byste se pravděpodobně zachoval/a v případě, že Vy sám/a byste se stal obětí stalkingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o pomoc bych požádal/a mi blízkou osobu (např. rodinu, kamaráda,…)1973,08 %73,08 %  
věc oznámím policii1350 %50 %  
případ bych řešil/a sám/a přímo jednáním s pachatelem415,38 %15,38 %  
pomoc bych hledal/a anonymně (např. v poradně na internetu, lince důvěry, apod.)27,69 %7,69 %  
budu rád kokote13,85 %3,85 %  
po pohovoru se mnou by již neměl sílu mě obtěžovat13,85 %3,85 %  

Graf

9. Kde jste převážně získal/a informace o problému nebezpečného pronásledování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z médií (tisk, internet, televize,…)1973,08 %73,08 %  
v rámci výuky ve škole415,38 %15,38 %  
v televizi vole13,85 %3,85 %  
z doslechu od známých, kamarádů, apod.13,85 %3,85 %  
od známé, ve škole, z médií13,85 %3,85 %  

Graf

10. Uvítal/a byste možnost větší dostupnosti informací o problému nebezpečného pronásledování, a v případě že ano, tak jakou formou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ani ne

ano - prostřednictvím medií

ano - ve školním vyučování (např. rodinná výchova), časopisy pro mladé

Ano uvítal. Na informace o tomto problému jsem narazil náhodou. Bylo by lepší, kdyby se o tomto problému rozšířeně mluvilo skrze média (internet, zpravodajství a pod. ..) nebo jinými možnými prostředky.

ano, mediální, výuka ve škole

Ano, na internetu nebo v TV

ano, např. z médií, reklam,...

Ano, rozhodně zapojit co nejvíce média. Takový ten největší "bum" vždycky vyvolá diskuzi a zájem lidí se o tomto problému dozvědět více.

Asi,víc propagace,aby se o tom začalo víc mluvit.Tehdy by se dostávalo i víc informací na internet do televize apod.

Buď pomocí nějaké přednášky na školách,nebo přímo internetové stránky.

Buďto písemnou formou a nebo formou přednášky.

častější prezentace v tisku, uvádět konkrétní případy,

Média, Internet

Možná by moholy informce jak se bránit.

Myslím, že dostupnost informací je ucházející.

ne

ne

ne

nevím

nsm

otevřené diskuze na školách

pomocí médií

přednášky ve školách, spoty v televizi

to víš že jo asi začnu tebe sledovat :D

Větší mediální provařenost.

Více letáků na školách, v zaměstnání, i na veřejných místech.

11. Co je Vám o problematice nebezpečného pronásledování nejasné a chtěli byste vysvětlit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Asi co přesně v takové situaci dělat.

Jak můžeme bezpečně určit, zda jsme obětmi stalkingu.

Jak se účinně bránit.

nechápu, jak to někteří lidé a především oficiální orgány mohou někdy brát na lehkou váhu. Vždyť když se to neřeší, výsledek může být velmi ošklivý. Ale to se bohužel vysvětlit nedá.

Nejasné mi je to, že Policie neví jak tento problém má řešit. Média sice s optimismem prohlašují, že stalking je něco, za to daný pachatel půjde sedět. Ve skutečnosti je realita úplně jiná. Osobně jsem se na tuto otázku zeptal Policie ČR, protože mě to zajímalo. Mimochodem přijeli právě v souvislosti s touto problematikou. Jejich slova byla ta, že je to něco, co vzniklo v Praze a NIKDO z nich neví jak se podle toho má řídit a jediná možnost (nebo spíše zbývající možnost) je ta, že případ budete furt hlásit dokola, jestliže se něco stane... ale i po stém hlášení se nic nestane. Obrázek, ať si každý udělá sám.

nic

proč takový kokot jako ty otravuje lidi se svojími stupidními dotazy...je to jak pro blbečky...ale tomu se ani nedivím když to psál blbeček!!!

12. Z nabízených možností vyberte podle Vás nejpřesnější definici nebezpečného pronásledování:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úmyslné a dlouhodobé nebezpečné pronásledování a obtěžování jiné osoby, vybočující z normy, s projevy nevyžádané pozornosti či výhružek ublížení na zdraví, které u poškozené osoby narušuje její soukromí, snižuje kvalitu života a ohrožuje její bezpečnost1246,15 %46,15 %  
jakékoliv úmyslné pronásledování či obtěžování druhé osoby, bez ohledu na délku, použité způsoby, formy, či motivaci pachatele, které u oběti narušuje její soukromí, snižuje kvalitu života a ohrožuje její bezpečnost1142,31 %42,31 %  
jakékoliv úmyslné pronásledování či obtěžování druhé osoby, bez ohledu na použité způsoby, formy, délku či motivaci pachatele, které u oběti narušuje její soukromí, snižuje kvalitu života a ohrožuje její bezpečnost13,85 %3,85 %  
byť jednorázové (např. během jednoho dne) úmyslné pronásledování jiné osoby, která je tímto jednáním vystavená nebezpečí způsobení újmy na zdraví, či jinak ohrožuje její bezpečnost nebo vážně narušuje její soukromí13,85 %3,85 %  
úmyslné, dlouhodobé, nebezpečné pronásledování a obtěžování jiné osoby, v jehož důsledku však již musela být oběti způsobena nějaká prokazatelná újma na majetku či zdraví13,85 %3,85 %  

Graf

13. Váš aktuální věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18934,62 %34,62 %  
19519,23 %19,23 %  
17415,38 %15,38 %  
20311,54 %11,54 %  
2427,69 %7,69 %  
1013,85 %3,85 %  
2113,85 %3,85 %  
1613,85 %3,85 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:18.58
Minimum:16
Maximum:24
Variační rozpětí:8
Rozptyl:2.69
Směrodatná odchylka:1.64
Medián:18
Modus:18

Graf

14. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2180,77 %80,77 %  
muž519,23 %19,23 %  

Graf

15. Druh (typ) studované školy, popř. pokud již nejste nyní studenty, tak nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborná škola1453,85 %53,85 %  
gymnázium623,08 %23,08 %  
střední odborné učiliště27,69 %7,69 %  
co to je?13,85 %3,85 %  
Vysoká škola13,85 %3,85 %  
Pedagogická škola - 3. ročník13,85 %3,85 %  
střední průmyslová škola13,85 %3,85 %  

Graf

16. Vaše současné bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vesnice (méně než 3000 obyvatel)1038,46 %38,46 %  
velké město (více než 100.000 obyvatel)830,77 %30,77 %  
město (3000 a více obyvatel)830,77 %30,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brigula, K.Zkušenosti dospívajících s problematikou stalkingu. (15-20 let) (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zkusenosti-dospivajicich-s-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.