Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zkušenosti mladých lidí s marihuanou

Zkušenosti mladých lidí s marihuanou

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Tichý
Šetření:29. 03. 2010 - 28. 04. 2010
Počet respondentů:174
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.87
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Účelem tohoto průzkumu ohledně znalosti marihuany mladými lidmi je zmapovat vztah mladých lidí k této droze - zkušenosti, znalost účinků včetně těch negativních na zdraví atd. Dotazník je součástí seminární práce v rámci předmětu Občanské výchovy.

Odpovědi respondentů

1. Setkal si se již s touto drogou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15488,51 %88,51 %  
ne2011,49 %11,49 %  

Graf

2. Pokud jsi se již z drogou setkal, tak jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od přátel13889,03 %79,31 %  
Jinak2516,13 %14,37 %  
Na zábavě/diskotéce2314,84 %13,22 %  
Jinak74,52 %4,02 %  
nic10,65 %0,57 %  

Graf

3. Znáš někoho ve svém okolí, kdo užívá marihuanu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16795,98 %95,98 %  
ne74,02 %4,02 %  

Graf

4. Kolik tvých přátel tuto drogu užívá pravidelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 3 přátelé9755,75 %55,75 %  
Méně než 3 přátelé5431,03 %31,03 %  
Nikdo2313,22 %13,22 %  

Graf

5. Vyzkoušel/a jsi už někdy tuto drogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12471,26 %71,26 %  
Ne4827,59 %27,59 %  
Ne, ale chtěl/a bych21,15 %1,15 %  

Graf

6. Užíváš tuto drogu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10762,94 %61,49 %  
Ano - příležitostně5029,41 %28,74 %  
Ano - pravidelně137,65 %7,47 %  

Graf

7. Znáš účinky této drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14683,91 %83,91 %  
Z doslechu2413,79 %13,79 %  
Ne42,3 %2,3 %  

Graf

8. Znáš rizika této drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano a nebojím se jich9454,02 %54,02 %  
Ano a bojím se jich6839,08 %39,08 %  
Ne126,9 %6,9 %  

Graf

9. Myslíš si, že by tato droga měla být legalizována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6034,48 %34,48 %  
Určitě ne4123,56 %23,56 %  
Spíše ne3721,26 %21,26 %  
Určitě ano2916,67 %16,67 %  
Nevím74,02 %4,02 %  

Graf

10. Znáš někoho ve svém okolí, kdo distribuuje tuto drogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, osobně6637,93 %37,93 %  
Ne6135,06 %35,06 %  
Ano4727,01 %27,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Kolik tvých přátel tuto drogu užívá pravidelně?

 • odpověď Více než 3 přátelé:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - pravidelně na otázku 6. Užíváš tuto drogu?

5. Vyzkoušel/a jsi už někdy tuto drogu?

 • odpověď Ne:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Setkal si se již s touto drogou?

6. Užíváš tuto drogu?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Vyzkoušel/a jsi už někdy tuto drogu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z doslechu na otázku 7. Znáš účinky této drogy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal si se již s touto drogou?

2. Pokud jsi se již z drogou setkal, tak jak?

3. Znáš někoho ve svém okolí, kdo užívá marihuanu?

4. Kolik tvých přátel tuto drogu užívá pravidelně?

5. Vyzkoušel/a jsi už někdy tuto drogu?

6. Užíváš tuto drogu?

7. Znáš účinky této drogy?

8. Znáš rizika této drogy?

9. Myslíš si, že by tato droga měla být legalizována?

10. Znáš někoho ve svém okolí, kdo distribuuje tuto drogu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal si se již s touto drogou?

2. Pokud jsi se již z drogou setkal, tak jak?

3. Znáš někoho ve svém okolí, kdo užívá marihuanu?

4. Kolik tvých přátel tuto drogu užívá pravidelně?

5. Vyzkoušel/a jsi už někdy tuto drogu?

6. Užíváš tuto drogu?

7. Znáš účinky této drogy?

8. Znáš rizika této drogy?

9. Myslíš si, že by tato droga měla být legalizována?

10. Znáš někoho ve svém okolí, kdo distribuuje tuto drogu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Tichý, D.Zkušenosti mladých lidí s marihuanou (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zkusenosti-mladych-lidi-s-marihuanou.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.