Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zkušenosti s assessment centrem

Zkušenosti s assessment centrem

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adriana Čejková
Šetření:13. 04. 2013 - 01. 05. 2013
Počet respondentů:152
Počet otázek (max/průměr):15 / 8.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážený pane, vážená paní,

mé jméno je Adriana Čejková a nyní jsem studentem 3. ročníku bakalářského studia Univerzity Jana Amose Komenského Praha.  Chtěla bych Vás požádat o pár minut Vašeho času, které byste věnovali následujícímu dotazníku. Mohu Vás ubezpečit, že vyplnění dotazníku je zcela anonymní.

Dotazník se týká Vašich zkušeností jako účastníka s výběrovou metodou assessment centrum.

Pokyny pro vyplňování: U některých otázek lze zaškrtnout jednu nebo více odpovědí, vždy je daná možnost uvedena u otázky. Pokud jste absolvovali více assessment center, vyberte si prosím to, které se Vám nejvíce líbilo.

Odpovědi respondentů

1. Absolvoval/a jste již někdy v rámci výběrového řízení na určitou pracovní pozici tzv. assessment centrum?

(tedy „hodnotící centrum“, kdy v jeden den ve stejný čas bylo pozváno na pohovor více kandidátů a v rámci několika hodin nebo i dnů bude z nich vybrán nejvhodnější uchazeč pomocí plnění několika úkolů nebo úloh)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8555,92 %55,92 %  
ne6744,08 %44,08 %  

Graf

2. Kolika assessment center u různých zaměstnavatelů jste se již zúčastnil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22933,33 %19,08 %  
12832,18 %18,42 %  
31820,69 %11,84 %  
566,9 %3,95 %  
444,6 %2,63 %  
811,15 %0,66 %  
1011,15 %0,66 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.18
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.17
Směrodatná odchylka:1.08
Medián:2
Modus:2

Graf

3. Jak hodnotíte tuto metodu oproti klasickému osobnímu pohovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše mi vyhovuje2832,18 %18,42 %  
Spíše nevyhovuje2528,74 %16,45 %  
Ani vyhovuje, ani nevyhovuje2022,99 %13,16 %  
Velmi nevyhovuje89,2 %5,26 %  
Velmi mi vyhovuje66,9 %3,95 %  

Graf

4. Jakým způsobem jste se připravoval/a na assessment centrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zjišťoval/a jsem si informace na internetu3440 %22,37 %  
nepřipravoval/a jsem se3035,29 %19,74 %  
zjišťoval/a jsem si informace o společnosti a jejich požadavcích na pozici2428,24 %15,79 %  
požádal/a jsem o radu známé, kteří již assessment centrum absolvovali1922,35 %12,5 %  
nacvičoval/a jsem si osobní prezentaci1517,65 %9,87 %  
absolvoval/a jsem již několik assessment center, necítil/a jsem potřebu se připravovat1011,76 %6,58 %  
procvičoval/a jsem si různé typy testů910,59 %5,92 %  
navštívil/a jsem přípravný kurz, využil/a jsem poradenských služeb11,18 %0,66 %  

Graf

5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
týmové hry6475,29 %42,11 %  
sebeprezentace6374,12 %41,45 %  
případová studie (řešení konkrétní situace z praxe)6171,76 %40,13 %  
skupinová diskuse5868,24 %38,16 %  
individuální rozhovor4451,76 %28,95 %  
osobní dotazník4350,59 %28,29 %  
test schopností a dovedností3945,88 %25,66 %  
prezentace3642,35 %23,68 %  
znalostní testy3338,82 %21,71 %  
test inteligence2630,59 %17,11 %  
pohovor konaný přímo v průběhu assessment centra2327,06 %15,13 %  
test typologie osobnosti1821,18 %11,84 %  
test kresby stromu, postavy1214,12 %7,89 %  
grafologický rozbor55,88 %3,29 %  
test barev55,88 %3,29 %  
test emoční inteligence11,18 %0,66 %  
krátký psychotest, časový snímek dne11,18 %0,66 %  

Graf

6. Která část assessment centra Vám připadala nejméně příjemná?

(cítil/a jste se při ní nepříjemně, nechtěl/a jste ji plnit)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sebeprezentace2327,06 %15,13 %  
týmové hry1517,65 %9,87 %  
případová studie (řešení konkrétní situace z praxe)1315,29 %8,55 %  
skupinová diskuse1011,76 %6,58 %  
test schopností a dovedností67,06 %3,95 %  
pohovor konaný přímo v průběhu assessment centra67,06 %3,95 %  
test inteligence55,88 %3,29 %  
znalostní testy55,88 %3,29 %  
test kresby stromu, postavy55,88 %3,29 %  
prezentace55,88 %3,29 %  
individuální rozhovor44,71 %2,63 %  
grafologický rozbor33,53 %1,97 %  
test barev22,35 %1,32 %  
test typologie osobnosti22,35 %1,32 %  
vse11,18 %0,66 %  
Nevím určit11,18 %0,66 %  
sebeprezentace v aj (kvůli aj)11,18 %0,66 %  
nebylo nic nepříjemného11,18 %0,66 %  

Graf

7. Která část assessment centra Vám připadala zbytečná?

(nechtělo se Vám ji plnit, nedávala smysl….)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná2630,59 %17,11 %  
týmové hry1315,29 %8,55 %  
test kresby stromu, postavy910,59 %5,92 %  
skupinová diskuse89,41 %5,26 %  
sebeprezentace89,41 %5,26 %  
případová studie (řešení konkrétní situace z praxe)67,06 %3,95 %  
test barev67,06 %3,95 %  
grafologický rozbor55,88 %3,29 %  
test inteligence55,88 %3,29 %  
osobní dotazník44,71 %2,63 %  
znalostní testy44,71 %2,63 %  
prezentace44,71 %2,63 %  
test schopností a dovedností22,35 %1,32 %  
pohovor konaný přímo v průběhu assessment centra22,35 %1,32 %  
časový snímek dne11,18 %0,66 %  
zadna11,18 %0,66 %  
navigovani na konstrukci fiktivni zidle behem fiktivniho telefonniho hovoru11,18 %0,66 %  
nic11,18 %0,66 %  
test typologie osobnosti11,18 %0,66 %  
Zbytečné jsou naprosto týmové hry i celé AC. Je to nedůstojný výběr zaměstnanců. Který vznikl za II.světové války v Německu. Stačí se podívat,že firmy,které využívají AC mají největší fluktuaci zaměstnanců. A neustále vypisují nové AC.11,18 %0,66 %  

Graf

8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?

(vnímáte ji jako vhodnou metodu pro výběr uchazečů)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
případová studie (řešení konkrétní situace z praxe)2731,76 %17,76 %  
týmové hry2529,41 %16,45 %  
test schopností a dovedností1416,47 %9,21 %  
individuální rozhovor1315,29 %8,55 %  
sebeprezentace1315,29 %8,55 %  
skupinová diskuse1315,29 %8,55 %  
prezentace89,41 %5,26 %  
znalostní testy78,24 %4,61 %  
osobní dotazník67,06 %3,95 %  
pohovor konaný přímo v průběhu assessment centra44,71 %2,63 %  
test typologie osobnosti44,71 %2,63 %  
test kresby stromu, postavy33,53 %1,97 %  
grafologický rozbor22,35 %1,32 %  
test barev22,35 %1,32 %  
test inteligence22,35 %1,32 %  
nic22,35 %1,32 %  
jakoukoliv dle situace a pozice11,18 %0,66 %  
Nemám na to vyhraněný názor11,18 %0,66 %  

Graf

9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?

(=pracovník, který zajišťuje hostesky a je jejich nadřízeným, vybírá je, školí, komunikuje s nimi, kontroluje je, podepisuje s nimi smlouvy…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sebeprezentace5767,06 %37,5 %  
test schopností a dovedností4552,94 %29,61 %  
individuální rozhovor4451,76 %28,95 %  
případová studie (řešení konkrétní situace z praxe)4350,59 %28,29 %  
osobní dotazník3440 %22,37 %  
prezentace3338,82 %21,71 %  
skupinová diskuse2529,41 %16,45 %  
test typologie osobnosti2428,24 %15,79 %  
týmové hry2124,71 %13,82 %  
znalostní testy910,59 %5,92 %  
test inteligence89,41 %5,26 %  
test barev67,06 %3,95 %  
test kresby stromu, postavy55,88 %3,29 %  
pohovor konaný přímo v průběhu assessment centra44,71 %2,63 %  
grafologický rozbor33,53 %1,97 %  
test zvládání stresových situací11,18 %0,66 %  
nedovedu si představit AC na tuto pozici11,18 %0,66 %  
Oslovení zákazníka, či kolemjdoucího na ulici.11,18 %0,66 %  

Graf

10. Byla Vám poskytnuta po assessment centru zpětná vazba? Pokud ano, jakým způsobem jste na ni reagoval/a? Jaké emoce ve Vás vyvolala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byl/a jsem spokojen/a se svým výkonem i zpětnou vazbou3338,82 %21,71 %  
nebyla mi poskytnuta zpětná vazba3237,65 %21,05 %  
nebyl/a jsem úplně spokojen se svým výkonem, ale zpětnou vazbu jsem přijal/a pozitivně910,59 %5,92 %  
byl/a jsem spokojen/a se svým výkonem, ale znění zpětné vazby mě rozladilo67,06 %3,95 %  
ne vždy11,18 %0,66 %  
Pouze na jednom ze tří AC byla poskytnuta zpětná vazba. Vyvolala kladné emoce, byla otevřená, posunula mě dál a ukázala, že zaměstnavatel AC neodbyl. 11,18 %0,66 %  
byla, ale velice strohá a málo informativní11,18 %0,66 %  
se svým výkonem jsem byla spokojena, ale zpětná vazba mi absolutně nic neřekla(o mém výkonu)11,18 %0,66 %  
Zpětná vazba AC nám nebyla poskytnuta. Vždy je v AC vybrán pouze největší herec,který se dokáže náramně přetvařovat a "uchlácholit" personalisty. Několikrát jsme zažil,že v prvním kole byli ihned vyřazeni nejkvalifikovanější uchazeči.11,18 %0,66 %  

Graf

11. Chtěl/a byste, aby Vám příště byla zpětná vazba poskytnuta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7891,76 %51,32 %  
nevím55,88 %3,29 %  
ne22,35 %1,32 %  

Graf

12. U kterých zaměstnavatelů jste se účastnil/a assessment centra? Na jakou pozici jste se hlásil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manager44,71 %2,63 %  
ředitel22,35 %1,32 %  
Opavia - obchodní zástupce, Nutricia - medicínský reprezentant, ČS - bankovní poradce11,18 %0,66 %  
nebudu konkrétně jmenovat11,18 %0,66 %  
HR Lead specialist11,18 %0,66 %  
...11,18 %0,66 %  
Kooperativa - trainee program, Hudson (jako dobrovolník), online assesment centrum pro kanadské společnosti - barista do kavárny.11,18 %0,66 %  
obchodni pozice, Ceske radiokomunikace, T-Mobile, O211,18 %0,66 %  
Ikea - prodavač, Nestlé - butik nespresso11,18 %0,66 %  
Česká spořitelna, manažerské pozice11,18 %0,66 %  
ostatní odpovědi ceska sporitelna-vedouci obchodniho tymu
HR specialist
PwC - Consulting, UniCredit Bank - Analytička, PRoxy Media - managerka projektu CP
Komerční banka konzultant
Česká spořitelna, a.s.
T-mobile
Česká pojišťovna - přepážkový pracovník
manažerské pozice v bankách
PR
organizace ADRA, pozice: koordinátor výukového programu
Deloitte, UniCredit Bank
Siemens, s.r.o., Trainee Learn@Siemens
pracovnice na přepážce pobočky České spořitelny a České pojišťovny, telefonní operátorka v pojišťovně Generali
HR Consultant
recepční
Hlavní účetní
xx
ČSOB, ČS, Grafton
KPMG - asistent daň. poradce, Nestlé - asistent ředitele financí, BD Advisory - Team Assistant
Vodafone, prodavač na prodejně
Grafton recruitment - recruitment consultant
123
1, asistentka
UniCredit Bank-trainee pozice, T-Mobile - operator, call centrum - prodej produktu
asistentka
x
pracovník call centra pojišťovny Kooperativa
O2- zákaznické centrum a Česká spořitelna - řešení problémů klientů
Centrum Holdings - asistentka nevím čeho už :)
Manažer
managerské pozice
Česká spořitelna - bankovní poradce
raiffeisen banka - poradce, Cetelem -
alfa, tesco, norton
operátorka call centra pro Telia Call, operátorka pojišťovny, recepční pro společnost Eset
Mediaservis, MIKI FUN, Česká pojišťovna, Adecco
Lokomotion
Specialista prodeje, česká pojišťovna,
telefonní bankéř
bankovnictví
CSC, customer care
Reiffeisen bank - asistent manažerů
H&M
Česká spořitelna - pracovník call centra aktivního prodeje
Student Agency - vedoucí prodejců jízdenek, personální agentura Addeco - operátor callcentra
GE Money - telefonní bankéř, O2 - operátor call centra
Skansja,Analytik
EMTC operátor
Deloitte, BDO Tax, Okin BPO
manager logistiky, manager obchodu
hr konzultant
O2 - konzultant na prodejně, Česká pojišťovna - likvidátor škod, ČSOB - pracovník na přepážce
T-mobile : operátor call centra, O2: d2d
Česká Spořitelna. Druhý název si nevzpomínám.
Staropramen
ČSOB - klientský pracovník, ČSOB - pokladník, Ge Money Bank - klientský pracovník, ČP, a.s. - poradce na přepážce
RWE - trainee program // DHL - asistentka generálního a finančního ředitele
Telefonica CZ, Vodafone, SwissParts
T-Mobile, a.s.
Nutricia, GlaxoSmithKline, Plzeňský Prazdroj, PharmaSwiss, Limonie,
Olšanské papírny
Loreal - Sales Manager, IKEA - Environmental Manager, DSV - Environmental Policiy Department internship
AIR BANK, ERSTE, O2- zákaznický poradce
asistent prodeje, uklízečka
Telefonica O2 - operátor call centra
Staropramen, Trade marketing stáž
Česká spořitelna, vymáhání pohledávek
Raiffeisenbank, Česká spořitelna
Vodafone; planner
Vodafone, Reprezentant značkové prodejny
banka
7183,53 %46,71 % 

Graf

13. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA5969,41 %38,82 %  
MUŽ2630,59 %17,11 %  

Graf

14. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
STŘEDOŠKOLSKÉ4755,29 %30,92 %  
VYSOKOŠKOLSKÉ (Mgr., Ing., MUDr....)1922,35 %12,5 %  
VYSOKOŠKOLSKÉ (Bc.)1821,18 %11,84 %  
ZÁKLADNÍ11,18 %0,66 %  

Graf

15. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-30 let2934,12 %19,08 %  
18-25 let2630,59 %17,11 %  
31-35 let1214,12 %7,89 %  
41-45 let910,59 %5,92 %  
36-40 let55,88 %3,29 %  
46-50 let33,53 %1,97 %  
50 a více11,18 %0,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Absolvoval/a jste již někdy v rámci výběrového řízení na určitou pracovní pozici tzv. assessment centrum?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 2 - 3 > na otázku 2. Kolika assessment center u různých zaměstnavatelů jste se již zúčastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 3 - 8 > na otázku 2. Kolika assessment center u různých zaměstnavatelů jste se již zúčastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše mi vyhovuje na otázku 3. Jak hodnotíte tuto metodu oproti klasickému osobnímu pohovoru?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi absolvoval/a jsem již několik assessment center, necítil/a jsem potřebu se připravovat na otázku 4. Jakým způsobem jste se připravoval/a na assessment centrum?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nacvičoval/a jsem si osobní prezentaci na otázku 4. Jakým způsobem jste se připravoval/a na assessment centrum?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřipravoval/a jsem se na otázku 4. Jakým způsobem jste se připravoval/a na assessment centrum?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi požádal/a jsem o radu známé, kteří již assessment centrum absolvovali na otázku 4. Jakým způsobem jste se připravoval/a na assessment centrum?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zjišťoval/a jsem si informace na internetu na otázku 4. Jakým způsobem jste se připravoval/a na assessment centrum?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zjišťoval/a jsem si informace o společnosti a jejich požadavcích na pozici na otázku 4. Jakým způsobem jste se připravoval/a na assessment centrum?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuální rozhovor na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobní dotazník na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pohovor konaný přímo v průběhu assessment centra na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi prezentace na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi případová studie (řešení konkrétní situace z praxe) na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sebeprezentace na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi skupinová diskuse na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi test inteligence na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi test kresby stromu, postavy na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi test schopností a dovedností na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi test typologie osobnosti na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi týmové hry na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalostní testy na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi případová studie (řešení konkrétní situace z praxe) na otázku 6. Která část assessment centra Vám připadala nejméně příjemná?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sebeprezentace na otázku 6. Která část assessment centra Vám připadala nejméně příjemná?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi skupinová diskuse na otázku 6. Která část assessment centra Vám připadala nejméně příjemná?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi týmové hry na otázku 6. Která část assessment centra Vám připadala nejméně příjemná?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi týmové hry na otázku 7. Která část assessment centra Vám připadala zbytečná?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná na otázku 7. Která část assessment centra Vám připadala zbytečná?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuální rozhovor na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi případová studie (řešení konkrétní situace z praxe) na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sebeprezentace na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi skupinová diskuse na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi test schopností a dovedností na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi týmové hry na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuální rozhovor na otázku 9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobní dotazník na otázku 9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi prezentace na otázku 9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi případová studie (řešení konkrétní situace z praxe) na otázku 9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sebeprezentace na otázku 9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi skupinová diskuse na otázku 9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi test schopností a dovedností na otázku 9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi test typologie osobnosti na otázku 9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi týmové hry na otázku 9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi byl/a jsem spokojen/a se svým výkonem i zpětnou vazbou na otázku 10. Byla Vám poskytnuta po assessment centru zpětná vazba? Pokud ano, jakým způsobem jste na ni reagoval/a? Jaké emoce ve Vás vyvolala?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyla mi poskytnuta zpětná vazba na otázku 10. Byla Vám poskytnuta po assessment centru zpětná vazba? Pokud ano, jakým způsobem jste na ni reagoval/a? Jaké emoce ve Vás vyvolala?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Chtěl/a byste, aby Vám příště byla zpětná vazba poskytnuta?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi MUŽ na otázku 13. Pohlaví:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ŽENA na otázku 13. Pohlaví:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi STŘEDOŠKOLSKÉ na otázku 14. Vzdělání:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi VYSOKOŠKOLSKÉ (Bc.) na otázku 14. Vzdělání:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi VYSOKOŠKOLSKÉ (Mgr., Ing., MUDr....) na otázku 14. Vzdělání:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-25 let na otázku 15. Váš věk:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26-30 let na otázku 15. Váš věk:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-35 let na otázku 15. Váš věk:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše nevyhovuje na otázku 3. Jak hodnotíte tuto metodu oproti klasickému osobnímu pohovoru?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ani vyhovuje, ani nevyhovuje na otázku 3. Jak hodnotíte tuto metodu oproti klasickému osobnímu pohovoru?

5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?

 • odpověď individuální rozhovor:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuální rozhovor na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
 • odpověď případová studie (řešení konkrétní situace z praxe):
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi případová studie (řešení konkrétní situace z praxe) na otázku 6. Která část assessment centra Vám připadala nejméně příjemná?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi případová studie (řešení konkrétní situace z praxe) na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi VYSOKOŠKOLSKÉ (Mgr., Ing., MUDr....) na otázku 14. Vzdělání:
 • odpověď sebeprezentace:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi sebeprezentace na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi sebeprezentace na otázku 6. Která část assessment centra Vám připadala nejméně příjemná?
 • odpověď skupinová diskuse:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi skupinová diskuse na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi týmové hry na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-35 let na otázku 15. Váš věk:
 • odpověď týmové hry:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi týmové hry na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-35 let na otázku 15. Váš věk:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nacvičoval/a jsem si osobní prezentaci na otázku 4. Jakým způsobem jste se připravoval/a na assessment centrum?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi týmové hry na otázku 6. Která část assessment centra Vám připadala nejméně příjemná?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi týmové hry na otázku 7. Která část assessment centra Vám připadala zbytečná?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi skupinová diskuse na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zjišťoval/a jsem si informace o společnosti a jejich požadavcích na pozici na otázku 4. Jakým způsobem jste se připravoval/a na assessment centrum?

11. Chtěl/a byste, aby Vám příště byla zpětná vazba poskytnuta?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 3 - 8 > na otázku 2. Kolika assessment center u různých zaměstnavatelů jste se již zúčastnil/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi skupinová diskuse na otázku 6. Která část assessment centra Vám připadala nejméně příjemná?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuální rozhovor na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi sebeprezentace na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi skupinová diskuse na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi test schopností a dovedností na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi týmové hry na otázku 9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuální rozhovor na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi prezentace na otázku 9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše mi vyhovuje na otázku 3. Jak hodnotíte tuto metodu oproti klasickému osobnímu pohovoru?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi případová studie (řešení konkrétní situace z praxe) na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná na otázku 7. Která část assessment centra Vám připadala zbytečná?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi skupinová diskuse na otázku 9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zjišťoval/a jsem si informace o společnosti a jejich požadavcích na pozici na otázku 4. Jakým způsobem jste se připravoval/a na assessment centrum?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ani vyhovuje, ani nevyhovuje na otázku 3. Jak hodnotíte tuto metodu oproti klasickému osobnímu pohovoru?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi test typologie osobnosti na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobní dotazník na otázku 9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalostní testy na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi byl/a jsem spokojen/a se svým výkonem i zpětnou vazbou na otázku 10. Byla Vám poskytnuta po assessment centru zpětná vazba? Pokud ano, jakým způsobem jste na ni reagoval/a? Jaké emoce ve Vás vyvolala?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi STŘEDOŠKOLSKÉ na otázku 14. Vzdělání:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nacvičoval/a jsem si osobní prezentaci na otázku 4. Jakým způsobem jste se připravoval/a na assessment centrum?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřipravoval/a jsem se na otázku 4. Jakým způsobem jste se připravoval/a na assessment centrum?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuální rozhovor na otázku 9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26-30 let na otázku 15. Váš věk:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi případová studie (řešení konkrétní situace z praxe) na otázku 9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi test inteligence na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi případová studie (řešení konkrétní situace z praxe) na otázku 6. Která část assessment centra Vám připadala nejméně příjemná?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi MUŽ na otázku 13. Pohlaví:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi týmové hry na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sebeprezentace na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi týmové hry na otázku 8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi případová studie (řešení konkrétní situace z praxe) na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Absolvoval/a jste již někdy v rámci výběrového řízení na určitou pracovní pozici tzv. assessment centrum?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi test typologie osobnosti na otázku 9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-35 let na otázku 15. Váš věk:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ŽENA na otázku 13. Pohlaví:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi skupinová diskuse na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sebeprezentace na otázku 6. Která část assessment centra Vám připadala nejméně příjemná?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sebeprezentace na otázku 9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zjišťoval/a jsem si informace na internetu na otázku 4. Jakým způsobem jste se připravoval/a na assessment centrum?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi test schopností a dovedností na otázku 9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobní dotazník na otázku 5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Absolvoval/a jste již někdy v rámci výběrového řízení na určitou pracovní pozici tzv. assessment centrum?

2. Kolika assessment center u různých zaměstnavatelů jste se již zúčastnil/a?

3. Jak hodnotíte tuto metodu oproti klasickému osobnímu pohovoru?

4. Jakým způsobem jste se připravoval/a na assessment centrum?

5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?

6. Která část assessment centra Vám připadala nejméně příjemná?

7. Která část assessment centra Vám připadala zbytečná?

8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?

9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?

10. Byla Vám poskytnuta po assessment centru zpětná vazba? Pokud ano, jakým způsobem jste na ni reagoval/a? Jaké emoce ve Vás vyvolala?

11. Chtěl/a byste, aby Vám příště byla zpětná vazba poskytnuta?

13. Pohlaví:

14. Vzdělání:

15. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Absolvoval/a jste již někdy v rámci výběrového řízení na určitou pracovní pozici tzv. assessment centrum?

2. Kolika assessment center u různých zaměstnavatelů jste se již zúčastnil/a?

3. Jak hodnotíte tuto metodu oproti klasickému osobnímu pohovoru?

4. Jakým způsobem jste se připravoval/a na assessment centrum?

5. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, kterého jste se účastnil/a?

6. Která část assessment centra Vám připadala nejméně příjemná?

7. Která část assessment centra Vám připadala zbytečná?

8. Kterou část assessment centra vnímáte naopak jako povedenou?

9. Jaké části by podle Vás mělo ideální assessment centrum pro pracovní pozici koordinátor hostesek?

10. Byla Vám poskytnuta po assessment centru zpětná vazba? Pokud ano, jakým způsobem jste na ni reagoval/a? Jaké emoce ve Vás vyvolala?

11. Chtěl/a byste, aby Vám příště byla zpětná vazba poskytnuta?

13. Pohlaví:

14. Vzdělání:

15. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čejková, A.Zkušenosti s assessment centrem (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zkusenosti-s-assessment-cent.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.