Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zkušenosti s dostupností léků na předpis

Zkušenosti s dostupností léků na předpis

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimír Šechovcov
Šetření:12. 04. 2021 - 31. 08. 2021
Počet respondentů:251
Počet otázek (max/průměr):33 / 24.78
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum má za cíl zmapovat zkušenosti občanů České republiky s dostupností léků na předpis a jejich související názory, zejména odpovědět na otázku míry komfortu, kterou poskytuje aktuální lékárenská síť, výrobci a distributoři léčiv, a rovněž na otázku kvality rámce vytvářeného státem a jeho regulačními orgány.

Zrcadlem je v případě tohoto průzkumu subjektivní vnímání dopadů respondenty a zkoumání názorů vytvořených na základě osobní reflexe. I když jde ve většině případů o laický pohled lidí, kteří nejsou zdravotníky, mám za to, že jeho znalost je pro možnost dalšího utváření kvality života v této oblasti nezastupitelná.

Průzkum je anonymní bez možnosti jakéhokoliv respondenta zpětně dohledat. V případě otázek a připomínek mne můžete kontaktovat na emailové adrese vladimir.sechovcov@gmail.com.

Odpovědi respondentů

1. Chodíte často do lékárny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka13352,99 %52,99 %  
často7630,28 %30,28 %  
výjimečně2911,55 %11,55 %  
velmi často124,78 %4,78 %  
nikdy10,4 %0,4 %  

Graf

2. Jste obecně spokojen/spokojena s přístupem lékárníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/spokojena15963,35 %63,35 %  
velmi spokojen/spokojena7529,88 %29,88 %  
nespokojen/nespokojena103,98 %3,98 %  
nezáleží mi na tom51,99 %1,99 %  
velmi nespokojen/velmi nespokojena20,8 %0,8 %  

Graf

3. Měl/měla jste někdy v průběhu posledních deseti let problém sehnat lék na předpis?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12650,2 %50,2 %  
Ano12549,8 %49,8 %  

Graf

4. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10280,31 %40,64 %  
Ano2519,69 %9,96 %  

Graf

5. Konstatoval Váš lékař někdy proto zhoršený zdravotní stav v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11692,8 %46,22 %  
Ano97,2 %3,59 %  

Graf

6. Měl/měla jste někdy v průběhu posledních deseti let problém uhradit doplatek léku na předpis?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne23091,63 %91,63 %  
Ano218,37 %8,37 %  

Graf

7. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1571,43 %5,98 %  
Ano628,57 %2,39 %  

Graf

8. Konstatoval Váš lékař někdy proto zhoršený zdravotní stav v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1990,48 %7,57 %  
Ano29,52 %0,8 %  

Graf

9. Znamenalo pro Vás někdy v průběhu uplynulých deseti let uhrazení doplatku na léky citelné omezení některých životně důležitých výdajů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne22790,44 %90,44 %  
Ano249,56 %9,56 %  

Graf

10. Musel/musela jste někdy v průběhu posledních deseti let pro získání léku na předpis cestovat do jiného města nebo okresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18674,1 %74,1 %  
Ano6525,9 %25,9 %  

Graf

11. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5584,62 %21,91 %  
Ano1015,38 %3,98 %  

Graf

12. Konstatoval Váš lékař někdy proto zhoršený zdravotní stav v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6396,92 %25,1 %  
Ano23,08 %0,8 %  

Graf

13. Musel/musela jste někdy v průběhu posledních deseti let pro získání léku na předpis cestovat do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne24597,61 %97,61 %  
Ano62,39 %2,39 %  

Graf

14. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne583,33 %1,99 %  
Ano116,67 %0,4 %  

Graf

15. Konstatoval Váš lékař někdy proto zhoršený zdravotní stav v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne466,67 %1,59 %  
Ano233,33 %0,8 %  

Graf

16. Využil/využila jste někdy v průběhu posledních deseti let na základě doporučení Vašeho lékaře možnosti mimořádného dovozu léku na předpis ze zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne24597,61 %97,61 %  
Ano62,39 %2,39 %  

Graf

17. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne350 %1,2 %  
Ano350 %1,2 %  

Graf

18. Konstatoval Váš lékař někdy proto zhoršený zdravotní stav v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne466,67 %1,59 %  
Ano233,33 %0,8 %  

Graf

19. Co si myslíte obecně o výši aktuálně stanovených doplatků na léky na předpis?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou odpovídající.11545,82 %45,82 %  
Jsou vysoké.9638,25 %38,25 %  
Jsou velmi vysoké.176,77 %6,77 %  
Jsou nízké.135,18 %5,18 %  
Jsou extrémně vysoké.51,99 %1,99 %  
Jsou velmi nízké.31,2 %1,2 %  
Jsou extrémně nízké.20,8 %0,8 %  

Graf

20. Měla by být podle Vašeho názoru celkově upravena výše doplatků na léky na předpis?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doplatky by měly být obecně sníženy.10341,04 %41,04 %  
Zásadní úprava výše doplatků není nutná.10039,84 %39,84 %  
Doplatky léků na předpis by měly být zrušeny.3915,54 %15,54 %  
Doplatky by měly být obecně zvýšeny.72,79 %2,79 %  
Lidé by si měli všechny léky hradit v plné výši.20,8 %0,8 %  

Graf

21. Měly by být podle Vás doplatky na léky na předpis ze zákona ve všech lékárnách v České republice stejné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.21686,06 %86,06 %  
Ne.3513,94 %13,94 %  

Graf

22. Jaká je podle Vašeho názoru úroveň solidarity v systému zdravotního pojištění v České republice v oblasti lékových úhrad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Solidarita je dostatečná.15862,95 %62,95 %  
Solidarita je nedostatečná.7329,08 %29,08 %  
Solidarita je nadměrná.207,97 %7,97 %  

Graf

23. Jaké je Vaše státní občanství?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČR11244,62 %44,62 %  
české8634,26 %34,26 %  
česká republika145,58 %5,58 %  
CZ145,58 %5,58 %  
cr72,79 %2,79 %  
ceske31,2 %1,2 %  
SR20,8 %0,8 %  
české a švédské10,4 %0,4 %  
CZE10,4 %0,4 %  
ČR, Německo10,4 %0,4 %  
ostatní odpovědi Moravské
česká
československé
Česká repunlika
Ceskw
Čech
Ceska
USA
SVK
Česko píčo
103,98 %3,98 % 

Graf

24. Jste lékařský zdravotnický pracovník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne23894,82 %94,82 %  
Ano135,18 %5,18 %  

Graf

25. Jste nelékařský zdravotnický pracovník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne21083,67 %83,67 %  
Ano4116,33 %16,33 %  

Graf

26. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženské18272,51 %72,51 %  
Mužské6525,9 %25,9 %  
Jiné41,59 %1,59 %  

Graf

27. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/svobodná12951,39 %51,39 %  
ženatý/vdaná9035,86 %35,86 %  
druh/družka218,37 %8,37 %  
vdovec/vdova41,59 %1,59 %  
rozvedený/rozvedená31,2 %1,2 %  
rozloučený/rozloučená20,8 %0,8 %  
registrované partnerství20,8 %0,8 %  

Graf

28. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 4514256,57 %56,57 %  
18 - 256726,69 %26,69 %  
46 - 653313,15 %13,15 %  
66 - 8572,79 %2,79 %  
86+10,4 %0,4 %  
17-10,4 %0,4 %  

Graf

29. V jakém typu obce žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve velkoměstě10140,24 %40,24 %  
ve městě do 100 000 obyvatel7931,47 %31,47 %  
v městysu nebo vesnici7128,29 %28,29 %  

Graf

30. V kterém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha6927,49 %27,49 %  
Středočeský kraj2911,55 %11,55 %  
Jihomoravský kraj2811,16 %11,16 %  
Moravskoslezský kraj259,96 %9,96 %  
Plzeňský kraj166,37 %6,37 %  
Ústecký kraj166,37 %6,37 %  
Královéhradecký kraj135,18 %5,18 %  
Pardubický kraj114,38 %4,38 %  
Zlínský kraj103,98 %3,98 %  
Jihočeský kraj93,59 %3,59 %  
Olomoucký kraj93,59 %3,59 %  
Kraj Vysočina83,19 %3,19 %  
Liberecký kraj51,99 %1,99 %  
Karlovarský kraj31,2 %1,2 %  

Graf

31. V jakém období života se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracuji.18774,5 %74,5 %  
Studuji.4819,12 %19,12 %  
Jsem v důchodu.166,37 %6,37 %  

Graf

32. Pečujete o jedno nebo více nezaopatřených dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18473,31 %73,31 %  
Ano6726,69 %26,69 %  

Graf

33. Pečujete o jednu nebo více bezmocných osob?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne24196,02 %96,02 %  
Ano103,98 %3,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Měl/měla jste někdy v průběhu posledních deseti let problém sehnat lék na předpis?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Konstatoval Váš lékař někdy proto zhoršený zdravotní stav v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 33. Pečujete o jednu nebo více bezmocných osob?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

5. Konstatoval Váš lékař někdy proto zhoršený zdravotní stav v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Měl/měla jste někdy v průběhu posledních deseti let problém sehnat lék na předpis?

6. Měl/měla jste někdy v průběhu posledních deseti let problém uhradit doplatek léku na předpis?

 • odpověď Ano:
  • 12x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?
  • 12x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Konstatoval Váš lékař někdy proto zhoršený zdravotní stav v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

8. Konstatoval Váš lékař někdy proto zhoršený zdravotní stav v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

 • odpověď Ne:
  • 13.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?
  • 12x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Měl/měla jste někdy v průběhu posledních deseti let problém uhradit doplatek léku na předpis?

10. Musel/musela jste někdy v průběhu posledních deseti let pro získání léku na předpis cestovat do jiného města nebo okresu?

 • odpověď Ano:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Konstatoval Váš lékař někdy proto zhoršený zdravotní stav v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

12. Konstatoval Váš lékař někdy proto zhoršený zdravotní stav v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

 • odpověď Ne:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Musel/musela jste někdy v průběhu posledních deseti let pro získání léku na předpis cestovat do jiného města nebo okresu?

28. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 18 - 25:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studuji. na otázku 31. V jakém období života se nacházíte?

29. V jakém typu obce žijete?

 • odpověď ve velkoměstě:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 30. V kterém kraji žijete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Chodíte často do lékárny?

2. Jste obecně spokojen/spokojena s přístupem lékárníků?

3. Měl/měla jste někdy v průběhu posledních deseti let problém sehnat lék na předpis?

4. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

5. Konstatoval Váš lékař někdy proto zhoršený zdravotní stav v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

6. Měl/měla jste někdy v průběhu posledních deseti let problém uhradit doplatek léku na předpis?

7. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

8. Konstatoval Váš lékař někdy proto zhoršený zdravotní stav v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

9. Znamenalo pro Vás někdy v průběhu uplynulých deseti let uhrazení doplatku na léky citelné omezení některých životně důležitých výdajů?

10. Musel/musela jste někdy v průběhu posledních deseti let pro získání léku na předpis cestovat do jiného města nebo okresu?

11. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

12. Konstatoval Váš lékař někdy proto zhoršený zdravotní stav v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

13. Musel/musela jste někdy v průběhu posledních deseti let pro získání léku na předpis cestovat do zahraničí?

16. Využil/využila jste někdy v průběhu posledních deseti let na základě doporučení Vašeho lékaře možnosti mimořádného dovozu léku na předpis ze zahraničí?

19. Co si myslíte obecně o výši aktuálně stanovených doplatků na léky na předpis?

20. Měla by být podle Vašeho názoru celkově upravena výše doplatků na léky na předpis?

21. Měly by být podle Vás doplatky na léky na předpis ze zákona ve všech lékárnách v České republice stejné?

22. Jaká je podle Vašeho názoru úroveň solidarity v systému zdravotního pojištění v České republice v oblasti lékových úhrad?

23. Jaké je Vaše státní občanství?

24. Jste lékařský zdravotnický pracovník?

25. Jste nelékařský zdravotnický pracovník?

26. Jaké je vaše pohlaví?

27. Jaký je Váš rodinný stav?

28. Jaký je Váš věk?

29. V jakém typu obce žijete?

30. V kterém kraji žijete?

31. V jakém období života se nacházíte?

32. Pečujete o jedno nebo více nezaopatřených dětí?

33. Pečujete o jednu nebo více bezmocných osob?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Chodíte často do lékárny?

2. Jste obecně spokojen/spokojena s přístupem lékárníků?

3. Měl/měla jste někdy v průběhu posledních deseti let problém sehnat lék na předpis?

4. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

5. Konstatoval Váš lékař někdy proto zhoršený zdravotní stav v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

6. Měl/měla jste někdy v průběhu posledních deseti let problém uhradit doplatek léku na předpis?

7. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

8. Konstatoval Váš lékař někdy proto zhoršený zdravotní stav v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

9. Znamenalo pro Vás někdy v průběhu uplynulých deseti let uhrazení doplatku na léky citelné omezení některých životně důležitých výdajů?

10. Musel/musela jste někdy v průběhu posledních deseti let pro získání léku na předpis cestovat do jiného města nebo okresu?

11. Měl/měla jste někdy proto pocit zhoršeného zdravotního stavu v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

12. Konstatoval Váš lékař někdy proto zhoršený zdravotní stav v důsledku včasného nezískání léku či v důsledku jeho vynuceného nahrazení jiným?

13. Musel/musela jste někdy v průběhu posledních deseti let pro získání léku na předpis cestovat do zahraničí?

16. Využil/využila jste někdy v průběhu posledních deseti let na základě doporučení Vašeho lékaře možnosti mimořádného dovozu léku na předpis ze zahraničí?

19. Co si myslíte obecně o výši aktuálně stanovených doplatků na léky na předpis?

20. Měla by být podle Vašeho názoru celkově upravena výše doplatků na léky na předpis?

21. Měly by být podle Vás doplatky na léky na předpis ze zákona ve všech lékárnách v České republice stejné?

22. Jaká je podle Vašeho názoru úroveň solidarity v systému zdravotního pojištění v České republice v oblasti lékových úhrad?

23. Jaké je Vaše státní občanství?

24. Jste lékařský zdravotnický pracovník?

25. Jste nelékařský zdravotnický pracovník?

26. Jaké je vaše pohlaví?

27. Jaký je Váš rodinný stav?

28. Jaký je Váš věk?

29. V jakém typu obce žijete?

30. V kterém kraji žijete?

31. V jakém období života se nacházíte?

32. Pečujete o jedno nebo více nezaopatřených dětí?

33. Pečujete o jednu nebo více bezmocných osob?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šechovcov, V.Zkušenosti s dostupností léků na předpis (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://zkusenosti-s-dostupnosti-lek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.